Köpa
Sälja
Bo i Portugal
Hitta mäklare PortugalTill Salu
hållbarhet

Om oss

Vårt hållbarhetsarbete

Att arbeta för en mer hållbar värld är en viktig fråga för oss på Fastighetsbyrån. Det långsiktiga målet är att vår verksamhet har så positiv påverkan på miljö och samhälle som möjligt utifrån de förutsättningar vi har.

För att lyckas med detta kommer alla våra kontor i Spanien och Portugal genomföra olika aktiviteter som leder till minskad miljöpåverkan och en mer positiv samhällsutveckling. Miljöarbetet fokuserar på minskning av energi, vatten, plast, bilbränsle och papper. Från och med 2020 klimatkompenserar vi också för alla kunders flygresor till och från Iberiska halvön i samband med köp av bostad.

- Vi förverkligar våra kunders drömmar om en bostad i Spanien och Portugal och det vill vi fortsätta att göra. Samtidigt vet vi att vår verksamhet påverkar miljön negativt, främst genom våra kunders flygresor men också genom andra faktorer. Vi tar nu reda på hur vi kan minska vår negativa miljöpåverkan och bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi ska förbättra de saker vi kan påverka och vi vill långsiktigt klimatkompensera för resten, säger Daniel Nilsson, VD för Fastighetsbyrån Utland.

Vår målsättning till 2024:

  • 100 % grön el och 30 % mindre el

  • 50 % elbilar, resten hybrid

  • Minska pappersförbrukningen med 75 %

  • Klimatkompensera för kunders och medarbetares flygresor

  • Stödja ett eller flera lokala initiativ för jämlikhet

Vi vill göra skillnad på de orter vi verkar och våra medarbetares personliga engagemang i frågan är helt avgörande för att lyckas med det. Under 2019 har medarbetare genomgått en utbildning i hållbarhet och startat igång lokala insatser för att påverka främst sin direkta miljöpåverkan. För att vara med och bidra till en mer hållbar framtid behövs både globala och lokala insatser. Lokalt ställer vi exempelvis om till förnyelsebar el på våra kontor samtidigt som många kontor inför rutiner för effektivare vattenanvändning.

Att fler människor ska få ett tryggt hem är en annan del av arbetet för en mer hållbar framtid. Därför samarbetar vi med SOS barnbyar. För varje bostad Fastighetsbyrån får möjlighet att förmedla i Spanien och Portugal bidrar vi med 100 kronor till SOS Barnbyar. Tillsammans med vår verksamhet i Sverige innebär det cirka 45 000 bostadsaffärer och 4,5 miljoner kronor som går till att fler ska få en hem att bo i. Här kan du läsa mer om samarbetet.

– Som ledande svensk aktör i Spanien och Portugal, och med ambitionen att vara drivande i att utveckla branschen på de platser där vi är verksamma, vill vi använda vårt inflytande till en bredare hållbar förändring. Det ligger i en ledande aktörs ansvar, i våra medarbetares och särskilt i våra kunders förväntningar, och är en basingrediens i vår strävan mot branschens bästa kundupplevelse. Hållbarhet är på detta vis en affärsdrivande aspekt där kunder och medarbetare uppskattar företaget för dess arbete inom detta område och väljer det framför andra alternativ. Vi arbetar redan idag för att bidra till flera av Parisavtalets 17 globala hållbarhetsmål, och detta arbete ska intensifieras, breddas, synliggöras och kommuniceras, säger Daniel Nilsson.