Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Steg 2

Förberedelser

Vårt gemensamma mål är att skapa allra bästa förutsättningar för att din bostadsaffär ska bli så lyckad som möjligt. Vi börjar med att säkerställa att vi har all nödvändig information om bostaden, fastigheten, föreningen m.m. Du får även tillgång till vår digitala tjänst Säljcoachen, där vi samlar all information kopplad till din försäljning och håller dig uppdaterad om pågående och kommande aktiviteter.

Vad händer nu?

Du får tillgång till Säljcoachen
Information inhämtas från bostadsrättsföreningen/förvaltaren
Information inhämtas om eventuella lån
Eventuella samtycken och/eller fullmakter inhämtas
Planritning tas fram
Föreningens årsredovisning, stadgar och energideklaration tas fram
Bostaden fotograferas
Bostadsbeskrivningen tas fram

Säljcoachen

Du får nu tillgång till Säljcoachen. Det är vår digitala tjänst som ger dig en tydlig inblick i din bostadsförsäljning steg för steg. Följ din försäljning genom de olika stegen och ta del av information om intresset för bostaden, få aktuell statistik över potentiella köpare och håll kontakten med din mäklare. När det blir dags för budgivning kan du självklart följa den och se hur många budgivare som deltar, vilka eventuella bud de har lagt och om det finns några särskilda villkor för buden.

Informationsinhämtning

Information om bostaden, fastigheten, föreningen mm inhämtas från bostadsrättsföreningen/förvaltaren i ett tidigt skede. Vi kontaktar även banken för att inhämta information om eventuella lån. Nästa steg är att mäklaren inhämtar eventuella samtycken och/eller fullmakter. Därefter är det dags att ta fram en planritning för din bostad.

Slutligen ska föreningens årsredovisning, stadgar och energideklaration tas fram. Det är viktigt att intressenterna har all information tillgänglig för att kunna räkna på sitt nya boende. Dessutom är en välinformerad intressent ofta mer benägen att lägga ett bud än en som inte är det.

Fotografering

Nu är det dags att fotografera bostaden. Vilka foton du har i din bostadsannons är direkt avgörande för hur många som kommer på visningen av din bostad. Det brukar löna sig att lägga ner en del jobb inför fotograferingen. Med lite rensning och färska blommor kommer du en bit på vägen, men det finns mer att göra för dig som vill. Du kan till exempel anlita en stylist som tar fram det bästa i just din bostad inför fotograferingen. Då är din bostad dessutom fin inför stundande visning. Din mäklare kan ge tips på hur din bostad framhävs på bästa sätt!

Bostadsbeskrivning

När fotograferingen är klar skrivs en bostadsbeskrivning. Tack vare vår digitala tjänst Säljcoachen har du möjlighet att finslipa bostadspresentationen genom att kommentera texterna som mäklaren har skrivit direkt i verktyget. Du kan dessutom skriva en egen, personlig text om bostaden om du önskar. I den kan du beskriva guldkornen i bostaden eller närområdet. Det är ett gyllene tillfälle att göra köparna extra nyfikna på just din, unika bostad.

Eventuell tidig marknadsföring

Om vi har kommit överens om det, så börjar vi att marknadsföra bostaden i valda kanaler för att samla in så många intressenter som möjligt. Om din bostad exempelvis annonseras som På gång matchas den mot vårt stora spekulantregister. Därefter tar vi kontakt med de intressenter som letar efter en bostad som liknar din. Naturligtvis nämner vi även din bostad i de möten vi har med spekulanter.

Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB