Flicka trappa
Besiktning

Så tolkar du besiktningen

En besiktning är alltid bra! Den fungerar som en extra trygghet för dig som köpare – men befriar dig inte från undersökningsplikten. Det här bör du tänka på:

1. Vad innebär en besiktning?
I korthet innebär det att en expert, en besiktningstekniker, kontrollerar en bostad, vanligen en fastighet, för att upptäcka:

Synliga tecken på fel och brister

Brister som man känner till och kan förvänta sig, även om de inte syns – ofta åldersrisker. Om taket är fyrtio år gammalt har den tekniska livslängden uppnåtts, även om det inte finns synliga fel. Det kan även vara brister som säljaren berättat om.

Kända riskkonstruktioner. Något kan se bra ut utan att vara gammalt, men teknikern vet att om det byggs på det här sättet så uppstår snart ett fel. Ofta rör det sig om fuktskador, till exempel i en krypgrund.

2. Hur länge gäller en besiktning?
Ett besiktningsföretag tar normalt ansvar för besiktningen i två eller tre år. Det är viktigt att förstå att besiktningsprotokollet är upprättat en viss dag och innefattar vad som gällde just den dagen. Det kan till exempel vara småskador som sedan ägaren har åtgärdat. Fråga vad som har gjorts i fastigheten efter besiktningstillfället.

3. Du har fortfarande undersökningsplikten
Se besiktningen som en hjälp att utföra undersökningsplikten, men ditt ansvar som köpare går långt utanför det som normalt gås igenom. Det kan till exempel röra sig om rörledningar, murstocken, tomtgränser, lagfarter, samfälligheter, vägar, vattnets kvalitet, osv. Det kan även vara så att besiktningsteknikern inte fick tillträde till exempelvis en låst vind. Då är det ditt ansvar att kontrollera den. Läs besiktningsprotokollet noga! Om du bortser från undersökningsplikten, tar du alltid en risk.

4. Ska du beställa en besiktning?
Det krävs ingen särskild utbildning eller certifiering för att utföra en besiktning. Därför är det viktigt att kontrollera försäkringar och villkor. Kontakta gärna organisationen SBR, Svenska Byggingenjörers Riksförbund, om du är osäker. En besiktning varierar i pris beroende på aktör och omfattning, men runt 7 000 kr är ett rimligt riktpris. Om besiktningen är betydligt billigare än så är omfattningen förmodligen mindre. Var inte dumsnål! Följ gärna med besiktningsteknikern på plats om du har möjlighet, så har du möjlighet att ställa frågor.

5. Hur tolkar du protokollet?
Besiktningsprotokoll kan se olika ut men vanligtvis är de olika delarna graderade med symboler, text eller bild. Exempel:
Inget att notera
Liten brist, till exempel en ytlig panelskada som inte behöver bero på något fel där bakom.
Risk. Här finns något att se upp med, om man inte åtgärdar så är risken stor att något kommer hända.
Bör utredas. Här har besiktningsteknikern hittat något som bör kontrolleras. Det kan till exempel vara feldragen el, att det läcker vatten men att det är osäkert om det kommer från en skada, osv. Se vår ordlista över vanliga besiktningstermer, där får du hjälp att tolka protokollet.

Vilket är nästa steg?
Om du är händig kan du kanske kontrollera och åtgärda vissa mindre brister själv. Men om besiktningsteknikern har funnit en brist som behöver kontrolleras närmare, bör du kontakta en specialist – till exempel elektriker eller snickare – för att få ett utlåtande. Det är du själv som beslutar om du ska köpa med skadan/risken eller få den kontrollerad.