Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Steg 1

Möte & värdering

I det inledande mötet med din mäklare går ni gemensamt igenom bostaden, diskuterar dess olika fördelar och stämmer av dina förväntningar på försäljningen. Din mäklare gör en värdering utifrån egna erfarenheter, marknadsläget och tidigare försäljningsstatistik i området.

Vad händer nu?

Mäklaren gör en marknadsanalys för att fastställa värdet
Mäklartjänsten anpassas efter just dina önskemål och behov.

Mäklartjänsten anpassas efter dina önskemål

Vill du sälja direkt tar vi hjälp av vårt digitala säljverktyg och planerar alla steg i processen så att du är väl förberedd inför fotografering och visning. Går du i tankarna att sälja men inte just nu? Då kan vår tjänst På gång vara en bra start. Vi förbereder ditt hem inför en kommande försäljning, som exempelvis fotografering. Den dagen du är redo att sälja är allting förberett och klart och det är bara för oss att publicera din annons.

Arvodesmodeller

Mäklaren och du kommer överens om vilken arvodesmodell som passar bäst för dig. En variant är att mäklaren får en bestämd procent på hela försäljningen. En annan modell är att mäklaren får en bestämd procent upp till ett visst belopp och därefter en högre procentsats om försäljningspriset blir högre. Det sistnämnda kallas en stegmodell.

Uppdragsavtal

Innan vi startar marknadsföringen av din bostad har vi upprättat ett uppdragsavtal för försäljningsuppdraget. Detta är normalt sett icke-exklusivt, vilket innebär att du fortfarande kan sälja med andra mäklare, men du förbinder dig att betala provision till oss om någon av de kunder vi anvisat köper din bostad. Uppdragen löper normalt på sex månader med möjlighet till förlängning.


Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB