Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Byggherre
Besiktning och Försäkring

Förbered dig inför en besiktning av ditt hus

För att besiktningen av din bostad skall gå bra och så smidigt som möjligt är det viktigt att du har förberett dig på besiktningsteknikerns besök. Det är viktigt att besiktningsteknikern kan se allt och få ta del av så mycket information som möjligt. Var även noga med att visa och berätta om de skador som du själv känner till. Se till att vara förberedd för att på så vis minska risken för ”onödiga” anmärkningar i besiktningsprotokollet.

Information om utförda åtgärder och renoveringar

Besiktningsteknikern kommer att fråga dig om utförda åtgärder och förändringar i huset. Det kan exempelvis röra sig om uppgifter om renoveringar, om-tillbyggnader, takomläggning, tilläggsisolering, ommålning utomhus, fönster, dränering, badrum, värmesystem, åtgärder i grund etc. Det är även viktigt att få reda på när (årtal) åtgärden/förändringen genomfördes.

Tillgängliga utrymmen

För att besiktningsteknikern skall kunna utföra en grundlig besiktning i huset måste teknikern komma åt alla utrymmen. Kan man inte vid besiktningen komma åt alla utrymmen i huset, kan det krävas ett återbesök som ofta debiteras. Därför är det viktigt att rensa undan i belamrade utrymmen. Se även till att det finns inspektionsluckor till alla vindsutrymmen, sidovindar, krypgrunder och förråd. Om exempelvis inte vinden är golvbelagd måste landgångar finnas för att en säker undersökning skall kunna genomföras.

Dölj inget

Tänk på att inte dölja eller maskera något vid besiktningen, det blir bara tråkigt i efterhand. Se istället till att alla kända skador/brister är synliga och tillgängliga vid besiktningen. Det behöver inte vara perfekt städat men det är klart lättare att göra bedömningar i ett städat hus. Besiktningsteknikern tar även i vissa fall bilder för att förtydliga vissa delar av protokollet. För kännedom kommer provhålstagning i golvet behöva göras (beror på byggnadssätt/konstruktion), detta skall dock alltid godkännas av husägaren. Görs inte denna provhålstagning kommer detta att noteras i protokollet och bli ett eventuellt osäkerhetsmoment för spekulanter och köpare.

Får jag duscha strax innan besiktning?

Det går bra att duscha innan besiktning men torka av golvet efteråt. Undvik att göra saker som luktar starkt innan besiktningen som exempelvis måla, röka, baka eller att använda doftspray/doftljus. Det är önskvärt att huset inte vädras ur strax inför eller vid besiktningen då det kan bli svårt att svårt att känna andra lukter i bostaden som i vissa fall är viktiga för besiktningen. Vid snötäckt hus/byggnadsdel det vara svårt att besiktiga vissa delar. Om det inte är möjligt att besiktiga exempelvis taket, undantagas denna del vid besiktningen. Finns möjlighet och tid kan denna byggnadsdel istället besiktigas vid senare tillfälle.

Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB