fasad2
Köpa bostad

Besiktigad bostadrätt

När du köper en besiktigad bostadsrätt har besiktningen utförts av en oberoende och auktoriserad fackman från Anticimex. Besiktningsmannen kontrollerar bland annat ifall det finns vattenskador, samt bedömer risken för skador inom den närmsta tiden. 

Besiktningen innebär en okulär besiktning av väggar, golv och installationer i alla våtrum. Besiktningsmannen kontrollerar även anslutningar till tvätt- och diskmaskiner samt letar efter synliga skador på vattenelement och rörledningar. 
Resultatet av besiktningen finns tillgängligt för dig som spekulant på visningen. Den oberoende besiktningen gör det enklare för dig att fatta beslut kring ifall du vill köpa lägenheten eller inte.