Swedbank flytt bil
Sälja bostad

Besiktning och försäkring vid bostadsförsäljning

Som säljare har både du och köparen mycket att vinna på att besiktiga bostaden innan försäljning. Om du låter besiktiga ditt hus i god tid har du som säljare möjlighet att upptäcka och hantera eventuella fel och brister redan innan du påbörjar din försäljning. Du kan alltså som säljare vara mer insatt i vad du säljer och anpassa dina förväntningar du kan ha på försäljningsresultatet utifrån husets skick. För köparens del så får man ta del av ett bra beslutsunderlag i form av ett besiktningsprotokoll innan man eventuellt ska lägga bud och genomföra ett köp. Även om bostaden är noggrant besiktad kan det finnas dolda fel som du som säljare har ett ansvar för i tio år efter försäljningen. Vi erbjuder därför en bra kompletterande försäkringslösning. Allt för att skapa trygghet både för dig och köparen.  

Även om bostaden är noggrant besiktad kan det finnas dolda fel som du som säljare har ett ansvar för i tio år efter försäljningen. Vi erbjuder därför en bra kompletterande försäkringslösning. Allt för att skapa trygghet både för dig och köparen.

Läs mer om vad ett dolt fel innebär här nedan.

Försprång med besiktigad bostad

När du säljer din bostad är köparen skyldig att undersöka den. Men att som säljare låta besiktiga din bostad redan före försäljning kan göra den mer lättsåld. En spekulant som vet mer om bostadens skick, kan känna sig tryggare i en budgivning. Väljer du att besiktiga bostaden framgår det i marknadsföringen av bostaden att den är besiktigad.

Försäkra dig mot otrevliga överraskningar

Det finns saker som inte kan upptäckas vid en ordinarie besiktning. Väljer du därför att teckna dig för vårt Besiktigad-paket ingår förutom själva besiktningen även en försäkring som hjälper dig vid många av de krav som en köpare kan ställa mot dig vid dolda fel. Besiktigad-paketet kallar vi därför Besiktning med Dolda Fel-Försäkring.

Om du som säljare inte hade möjlighet att besiktiga ditt hus innan försäljningen och därför inte kunnat utnyttja vår paketlösning Besiktning med Dolda Fel-Försäkring kan du teckna vår Enkel Dolda Fel-Försäkring . Den kräver också en besiktning men den behöver inte vara gjord innan försäljningen och om du får tillåtelse kan du använda köparens besiktning.

Försäkringsförmedling
Vårt mål är att du som kund ska vara nöjd. I de fall du inte är nöjd med försäkringsförmedlingen: Läs mer om Fastighetsbyråns hantering av kundklagomål avseende försäkringsförmedling.

Vad är ett dolt fel? 

Utgångspunkten vid en försäljning är att fastigheten köps i det skick den faktiskt är på kontraktsdagen. De fel som säljaren därefter kan bli ansvarig för är så kallade dolda. Det är sådana fel som köparen:  
• Inte har upptäckt innan köpet.  

• Inte borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning.  

• Inte borde ha misstänkt finnas med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick samt användning.  

 

Säljaren ansvarar däremot alltid för de garantier och utfästelser som hen gjort i samband med försäljningen. Dessutom ansvarar säljaren för om skicket försämras på grund av en olyckshändelse mellan köpekontraktet och tillträdet. Däremot kan säljaren inte hållas ansvarig för normalt slitage eller åldersrelaterade fel.