Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Swedbank flytt bil
Sälja bostad

Besiktning och försäkring vid bostadsförsäljning

Det finns flera fördelar med att ha gjort en besiktning av bostaden innan visning. Då har du möjlighet att upptäcka och hantera eventuella fel och brister redan innan du påbörjar din bostadsförsäljning. Även om bostaden är noggrant besiktad kan det finnas dolda fel som du som säljare av en villa har ett ansvar för i tio år efter försäljningen, för bostadsrätt gäller ansvaret väsentliga fel enligt köplagen i två år.

Besiktning

Som säljare har både du och köparen mycket att vinna på att besiktiga bostaden innan en försäljning. Då har du som säljer möjlighet att upptäcka och hantera eventuella fel och brister redan innan du påbörjar din bostadsförsäljning. Du blir mer insatt i vad du säljer och kan bättre anpassa dina förväntningar på försäljningsresultatet utifrån husets skick. När det kommer till köparen får denne ta del av ett beslutsunderlag i form av ett besiktningsprotokoll innan hen eventuellt ska lägga bud och genomföra ett köp. En trygg köpare är dessutom mer villig att ge sig in i budgivningen från start

Försprång med en besiktigad bostad

När du säljer din bostad är köparen skyldig att undersöka den. Genom att låta besiktiga din bostad före försäljningen blir bostaden mer lättsåld tack vare att köparen känner sig tryggare. Väljer du att besiktiga bostaden framgår det i marknadsföringen att den är besiktigad.

Dolda fel avser hus

Även om bostaden är noggrant besiktad kan det finnas dolda fel som du som säljare av en villa har ett ansvar för i tio år efter försäljningen.

Vad räknas som ett dolt fel? 

Utgångspunkten vid en försäljning är att fastigheten köps i det skick den faktiskt är på kontraktsdagen. De fel som säljaren därefter kan bli ansvarig för är så kallade dolda.  

Med dolda fel menas fel som köparen:  

  • Inte har upptäckt innan köpet. 

  • Inte borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning.  

  • Inte borde ha misstänkt finnas med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick samt användning. 

Säljaren ansvarar däremot alltid för de garantier och utfästelser som hen gjort i samband med försäljningen. Dessutom ansvarar säljaren för om skicket försämras på grund av en olyckshändelse mellan köpekontraktet och tillträdet. Däremot kan säljaren inte hållas ansvarig för normalt slitage eller åldersrelaterade fel. 

Väsentliga fel avser bostadsrätt

Vid en försäljning köps bostadsrätten i det skick som den faktiskt har vid undertecknande av överlåtelseavtalet. De fel som säljaren därefter kan bli ansvarig för är så kallade väsentliga fel och för bostadsrätt gäller ansvaret väsentliga fel enligt köplagen i två år.

Vad menas med ett väsentligt fel?

Med väsentliga fel avses fel som köparen:

  • Inte har upptäckt innan köpet.

  • Inte borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning.

  • Inte borde ha misstänkt finnas med hänsyn till bostadsrättens ålder, pris, skick samt användning.

Säljaren ansvarar däremot för de garantier och utfästelser som hen gjort i samband med försäljningen. Dessutom ansvarar säljaren för om skicket försämras på grund av en olyckshändelse mellan överlåtelseavtalet och tillträdet. Däremot kan säljaren inte hållas ansvarig för normalt slitage eller åldersrelaterade fel.

Försäkra dig mot otrevliga överraskningar

Det finns saker som inte kan upptäckas vid en ordinarie besiktning. Väljer du därför att teckna upp dig för våra Besiktigad-paket ingår förutom själva besiktningen även en försäkring som hjälper dig vid många av de krav som en köpare kan ställa mot dig vid dolda fel på en villa eller väsentliga fel på en bostadsrätt. Besiktigad-paketet finns i två versioner:

Om du som säljare inte hade möjlighet att besiktiga ditt hus innan försäljningen och därför inte kunnat utnyttja vår paketlösning Besiktning med Dolda Fel-Försäkring kan du teckna vår Enkel Dolda Fel-Försäkring. Den kräver också en besiktning men den behöver inte vara gjord innan försäljningen och om du får tillåtelse kan du använda köparens besiktning.

Försäkringsförmedling

Vårt mål är att du som kund ska vara nöjd. I de fall du inte är nöjd med försäkringsförmedlingen, läs mer om Fastighetsbyråns hantering av kundklagomål avseende försäkringsförmedling.

Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB