Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Swedbank city
Besiktning och Försäkring

Kundklagomål om vår försäkringsförmedling

Vårt mål är så klart att du som kund ska vara nöjd. Men ifall det uppstår en situation där du inte är nöjd med den försäkring vi har förmedlat till dig vill vi att du enkelt ska kunna föra fram dina klagomål.

Fastighetsbyrån har utsett Calle Stigbäck som klagomålsansvarig för samtliga franchisebolag. Detta underlättar för att vi ska kunna uppnå en mer effektiv och enhetlig behandling av kundklagomål, samt för att få en sammanhållen bild av de klagomål som lämnas till försäkringsförmedlare inom Fastighetsbyrån. Den som är klagomålsansvarig ansvarar för hantering och beslut av inkomna klagomål i enlighet med regelverket för försäkringsdistribution, vilket bland annat innebär att klagomål dokumenteras och registreras på lämpligt sätt. Klagomål ska besvaras och motiveras så snart som möjligt. Om svar inte kan lämnas inom 14 dagar ska du som kund få meddelande om att klagomålet är mottaget och information om när du kan förvänta dig ett svar.
Vid klagomål på utförd försäkringsförmedling ska du som kund i första hand vända dig till personen som har hanterat ärendet, det vill säga mäklaren, för att reda ut eventuella missförstånd. Du kan också kontakta klagomålsansvarig på Fastighetsbyrån genom att mejla forsakringsdistribution@fastighetsbyran.se.

Om du fortfarande inte är nöjd

Om vi har försökt att lösa problemen tillsammans och du inte är nöjd med resultatet finns det andra möjligheter för dig att få ditt ärende prövat. Du kan alltid, när som helst, vända dig till någon instans utanför Fastighetsbyrån för att få ditt ärende prövat:

  • Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

  • Konsumenternas försäkringsbyrå.

  • Kommunala konsumentvägledare.

  • Tingsrätten.

Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB