Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
20190701 swedbank sommarhus 1384
Besiktning

Vanliga besiktningstermer

Besiktningen kan vara lite knepig av många anledningar, bland annat för att den innehåller en massa ord som man kanske aldrig hört förr eller i alla fall inte riktigt förstår. För att underlätta för dig finns här en ordlista som används av Anticimex i deras besiktningsprotokoll.

Termer vid besiktning

 • Anlöpta/Anlöpning
  Gråaktig fuktskada på eller mellan en isolerglasruta.

 • Asbest
  Asbest är förbjudet sedan 1982 men finns kvar ibland annat gammalt byggnadsmaterial så som i färg och plaster, plastmattor, i fix och fog och eternitplattor/skivor. När man arbetar eller river ner material som innehåller asbest frigörs en stor mängd asbestfibrer. Fibrerna är lätta och tunna och mycket farliga att andas in.

 • Bjälklag
  Den del av byggnaden som golvet vilar på mellan två våningar eller mot grundläggningen.

 • Blindbotten
  Undersidan av ett bjälklag i en krypgrund eller torpargrund.

 • Boardskivor
  Träfiberskivor som exempelvis används som blindbotten eller underlag för yttertak.

 • Flytande golv
  Golvkonstruktion ovanpå en gjuten betongplatta som vanligtvis inte har någon infästning vare sig mot golv eller vägg. Kan bestå av golvskivor eller bräder som ligger antingen ovanpå en hård isoleringsskiva av cellplast, papp eller distanserande matta.

 • Fuktkvot (FK)
  Fuktkvoten beskriver fuktmängden i ett material. Fuktkvoten beskriver förhållandet mellan vikten vatten i ett material i förhållande till vikten torrt material och uttrycks i %. Vid 17% Fk finns det risk för mikrobiell tillväxt.

 • Krypgrund
  Typ av grundläggning där husets väggar och bjälklag vilar på sockel/grundmur. Utrymmet innanför grundmursväggarna är oftast krypbart (utrymmet mellan mark och undersidan av bjälklaget).

 • Läkt (strö- och bärläkt)
  Trälister som takpannor hängs fast på. Kan även ligga under ett plåttak.

 • Lättbetong
  Ett byggnadsmaterial i forma av block, balkar och element. Jämfört med vanlig betong har lättbetong lägre vikt och sämre hållfasthet, men bättre värmeisoleringsegenskaper. Blåfärgad lättbetong (blåbetong) kan ge ifrån sig radon.

 • Mikrobiell lukt
  Lukt som bildas av mögel, röta eller bakterier.

 • Mikroorganismer
  Samlingsnamn för mögel, röta och bakterier.

 • Okulär besiktning
  Besiktning som utförs med hjälp av syn, lukt, känsel och hörsel utan att ingrepp görs i huset.

 • Platta på mark
  Husgrund av en gjuten platta i betong under hela huset. Plattan är normalt tjockare (förstyvad) under ytterväggar och bärande innerväggar. Innergolvet ligger direkt ovanför den gjutna plattan, antingen uppreglat, flytande eller med ett ytskikt direkt på plattan.

 • Relativ fuktighet (RF)
  Luftens fuktighet mäts i relativ fuktighet (RF). RF är enkelt uttryckt ett mått på hur mycket vatten som luften innehåller vid en viss temperatur och anges i %. Vid 75% RF finns det risk för mikrobiell tillväxt.

 • Radon
  Osynlig, luktfri radioaktiv gas som bildas då grundämnet radium sönderfaller. Radon kan förekomma i byggnadsmaterial blå lättbetong (blåbetong) eller i marken. Enda sättet att upptäcka radon är att göra en mätning. Blåfärgad lättbetong har använts som byggnadsmaterial från slutet av 1920-talet till slutet av 1970-talet. Radon kan även förekomma i vatten.

 • Råspont
  Hyvlade och spontade brädor som exempelvis används som yttertakspanel eller blindbotten.

 • Syll (syllkonstruktion)
  Underliggande träregel i väggen där väggen vilar mot grunden.

 • Taktäckning
  Takmaterial som fungerar som väderskydd kan bestå av betongpannor, tegelpannor, plåt, tjärpapp, gummiduk, eternit etc.

 • Torpargrund
  Typ av grundläggning där husets väggar och bjälklag vilar på sockel/grundmur. Utrymmet innanför sockeln/grundmuren är oftast inte krypbart (utrymmet mellan mark och undersidan av bjälklaget.)

 • Tryckimpregnering
  Metod för att rötskydda trä. Används främst för träkonstruktioner utomhus men kan också finnas inomhus, exempelvis i syllar.

 • Uppreglat golv
  Träkonstruktion som bildar golv ovanpå en gjuten betongplatta.

 • Utreglad vägg
  Träkonstruktion som bildar vägg innanför en murad eller gjuten källaryttervägg.

 • Yttertakspanel/underlagstak
  Takmaterial som ligger direkt mot takstolarna och fungerar som underlag för taktäckningen som kan bestå av råspont, boardskivor, eternit etc.

Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB