Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Fastighetbyrån Trappa
Köpa bostad

Varför ska du besiktiga huset innan du köper?

Måste man besiktiga ett hus innan man köper? Nej, man måste inte anlita någon sakkunnig eller certifierad besiktningsman/tekniker. Vad man däremot måste göra är att noggrant undersöka huset för att fullfölja sin undersökningsplikt enligt lagen. Att noggrant undersöka kan vara svårt att göra riktigt bra om man inte är kunnig inom byggnation och konstruktion. För de flesta av oss är det därför klokt att ta hjälp.

Anlita en godkänd och certifierad besiktningsman/tekniker

När du tecknar ett uppdragsavtal med en besiktningsman/tekniker är det viktigt att du tittar vad som ingår i hens uppdrag. I det som i dagligt tal kallas överlåtelsebesiktning ingår många viktiga delar men absolut inte allt som du behöver titta på för att noggrant ha undersökt ditt blivande hem.

En överlåtelsebesiktning är till största delen okulär. En översikt av huset genom att den som anlitats främst använder sina sinnen såsom syn, lukt , känsel och ibland till och med smak. Hen undersöker tak, vind, väggar och fasad. Även våtutrymmen och grundkonstruktion. Kök och fönster ingår också. När det gäller konstruktioner finns det en del sådana som genom erfarenhet över tid har blivit så kallade riskkonstruktioner.

Vad är riskkonstruktioner?

Riskkonstruktioner är byggnadssätt som blivit allmänt kända för skador. Främst gäller det olika typer av fuktproblem och mögel. Upptäcker du en skada i en riskkonstruktion så kan det därför aldrig vara något som du i efterhand kan kräva ersättning för av säljaren. Det framgår tydligt av ett besiktningsprotokoll om det finns riskkonstruktioner i byggnaden. Hittar man symptom på begynnande skada informerar besiktningsprotokollet om det och uppmanar till en vidare undersökning av saken.

Detta görs ofta genom någon form av håltagning i den berörda konstruktionen. En del gör en sådan undersökning redan från början, andra gör det först vid en utvidgad besiktning när de risker som hittades i första skedet ska bedömas. Hur just din besiktningsman/tekniker väljer att göra framgår av uppdragsavtalet.

Täcker överlåtelsebesiktningen hela undersökningsplikten?

Det är en hel del viktiga funktioner som normalt sett inte ingår. Här kan du därför behöva ta hjälp av fackmän. Det gäller i första hand el och elinstallationer, ventilation och rör. Murstockar och eldstäder. Har fastigheten enskilt avlopp och egen brunn bör det tas vattenprover.

Slutsats

Ett husköp är en stor och viktig händelse som kommer att påverka din ekonomiska situation för lång tid framåt. Därför är det självklart att du ska göra allt du kan för att ta kloka och välinformerade beslut. Anlita en Besiktningsman/tekniker. Det finns en annan riktigt bra sak med att gå igenom sitt hus med någon som är sakkunnig. Du lär känna din kåk och får tips och trix som passar just ditt hus.

Det är många säljare som väljer att göra en besiktning av sitt hus innan försäljningen påbörjas. Det finns flera bra skäl till det valet. För det första får man ett bra underlag för vilket skick huset är i och kan göra bedömningar om man vill åtgärda fel och brister. Säljaren kan också välja ett försäljningspris som är anpassat efter husets skick utan att åtgärda kända brister eller behov. Försäljningsprocessen blir ofta kortare när säljaren gjort en förbesiktning. Den andra anledningen är att genom att förbesiktiga huset kan man som säljare köpa en ansvarsförsäkring för dolt fel. Det finns många sådana erbjudanden på marknaden idag.

Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB