Försäkring

Försäkring mot väsentliga fel Bostadsrätt

Som säljare är du ansvarig för så kallade väsentliga fel i två år efter att en bostadsaffär har genomförts. Det kan därför vara fördelaktigt att ha en felförsäkring som kan hjälpa dig om du skulle få ett krav från köparen rörande väsentliga fel.

Genom vår ”Enkel felförsäkring Bostadsrätt” kan du få hjälp med att reda ut om ett krav från köparen är ett väsentligt fel som du ansvarar för, samt att du kan få ekonomisk ersättning upp till 1 000 000 kr.

Om köparen hittar ett fel i lägenheten kan köparen anmäla felet till försäkringsbolaget direkt och behöver inte kontakta säljaren. Om kravet omfattas av försäkringen kommer försäkringsbolaget att :

  • Bedöma om felet är ett fel du har ansvar för.

  • Förhandla med köparen eller dennes ombud.

  • Föra din talan vid domstol eller vid skiljedomsförfarande och betala de kostnader som uppstår till följd av detta.

  • Ersätta köparen vad du är skyldig på grund av det fel som omfattas av försäkringen.

  • Om bostadsrättsköpet hävs, ersätta kostnaderna för att reparera det fel i bostadsrätten som ligger till grund för hävningen.

Läs mer om Enkel felförsäkring Bostadsrätt.