Behöver du hjälp?
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Behöver du hjälp?
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Fastighetsbyrån-skogen vy.
För planeten

Fastighetsbyrån-skogen

Varje dag hjälper vi människor att förverkliga drömmen om en bostad utomlands och det vill vi fortsätta att göra. Samtidigt vet vi att delar av vår verksamhet påverkar miljön negativt, främst flygresor i samband med ett bostadsköp. För varje bostadsaffär på Iberiska halvön klimatkompenserar vi därför med 15 euro. Klimatkompensationen består av ”Fastighetsbyrån-skogen” och planteringen växer för varje år.

För de bostadsaffärer som har genomförts i Spanien och Portugal under 2020-2022 har vi planterat 7600 träd och därmed klimatkompenserat för 906 ton CO2.  Vi har valt att plantera de arter av träd som ursprungligen växer i området (istället för mer snabbväxande arter som skulle kunna binda mer CO2, men inte skapa samma biotop) på mark där träden kan växa i hundratals år, t ex naturreservat som är skyddat för framtida exploatering. Träden har planterats i samarbete med det etablerade företaget Folia Project och de kommuner som äger marken. 

Många engagerade sig under vår senaste trädplantering.
Många engagerade sig under vår senaste trädplantering.


Flera delar i hållbarhetsarbetet

Att bedriva en verksamhet som har en negativ inverkan på klimatet ställer höga krav på oss som företag att ligga i framkant när det kommer till miljö och hållbarhet. Fastighetsbyrån är, vad vi vet, det enda svenska mäklarföretaget i Spanien och Portugal som klimatkompenserar för den egna verksamheten. 

Fastighetsbyrån-skogen är ett av flera initiativ i Fastighetsbyråns hållbarhetsarbete i Spanien och Portugal. Vi jobbar även för att fler ska få ett tryggt hem och stödjer löpande SOS Barnbyars verksamhet i Togo med 10 euro för varje bostadsaffär. De lokala kontoren arbetar även för en minskad miljöpåverkan genom minskad pappersförbrukning och ökad användning av grön el och el/hybrid-bilar.

Trädplantering pågår
Trädplantering pågår

Behöver du hjälp?
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB