Fastighetsbyrån-skogen
För planeten

Fastighetsbyrån-skogen

Varje dag hjälper vi människor att förverkliga drömmen om en bostad utomlands och det vill vi fortsätta att göra. Samtidigt vet vi att delar av vår verksamhet påverkar miljön negativt, främst flygresor i samband med ett bostadsköp. För varje bostadsaffär på Iberiska halvön klimatkompenserar vi därför med 15 Euro. Klimatkompensationen består av ”Fastighetsbyrån-skogen” och planteringen växer för varje år.

År 2019 började vi på Fastighetsbyrån att klimatkompensera för vår egen verksamhet, som bland annat innebär flygresor för våra kunder i samband med bostadsköp. För de bostadsaffärer som genomfördes i Spanien och Portugal under 2020 klimatkompenserade vi för 260 ton CO2 och planterade 1 600 träd i Fastighetsbyrån-skogen. För de bostadsaffärer som förmedlades under 2021 klimatkompenserade vi för 354 ton CO och 3500 träd har planterats i samarbete med det etablerade företaget Folia Project och kommunen Ayuntamiento de Biar som äger marken.

Flera delar i hållbarhetsarbetet

Att bedriva en verksamhet som har en negativ inverkan på klimatet ställer höga krav på oss som företag att ligga i framkant när det kommer till miljö och hållbarhet. Vad vi kan se är Fastighetsbyrån det första mäklarföretaget i Spanien och Portugal att klimatkompensera för vår egen verksamhet.

Fastighetsbyrån-skogen är ett av flera initiativ i Fastighetsbyråns hållbarhetsarbete i Spanien och Portugal. Vi jobbar även för att fler ska få ett tryggt hem och stödjer löpande SOS Barnbyars verksamhet i Togo med 10 euro för varje bostadsaffär. De lokala kontoren arbetar även för en minskad miljöpåverkan genom minskad pappersförbrukning och ökad användning av grön el och el/hybrid-bilar. Fastighetsbyråns mål är att på sikt bli ett klimatneutralt företag.