Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
sveriges-stadsmissioner 1150x600
Social hållbarhet

Sveriges Stadsmissioner

I Sverige finns det idag många som saknar ett eget hem. Enligt Socialstyrelsens nationella mätning från 2023 lever 27 383 personer i Sverige i en hemlöshetssituation.

Även om siffran har minskat något sedan Socialstyrelsens senaste kartläggning 2017, då drygt 33 000 personer befann sig i en hemlöshetsituation, återspeglar kartläggningen inte vidden av hemlöshetsproblematiken. Bilden av hemlöshet har breddats, fler drabbas än vad den officiella statistiken visar. Det handlar om människor som inte har tillgång till ett tryggt och långsiktigt boende, som inte får den hjälp de har rätt till och behöver från samhället, och som utelämnas i Socialstyrelsens hemlöshetsstatistik. Människor som blivit vräkta, har skulder, är våldsutsatta, får sin livssituation kraftigt förändrad eller som av olika skäl inte har rätt förutsättningar för att införskaffa eller behålla en bostad och därmed kan hamna i hemlöshet.

Fastighetsbyråns bidrag till Sveriges Stadsmissioner riktas direkt till deras verksamheter för hemlösa runt om i landet. Bland annat kommer pengarna gå till mötesplatser för människor i hemlöshet, där basbehoven tillgodoses och personalen vägleder ut ur den utsatta situationen.

Vad Sveriges Stadsmissioner hjälper till med

Oavsett bakomliggande orsaker till att en individ lever i en hemlöshetssituation kan hen behöva stöd med exempelvis skuldsanering, arbetsträning eller ekonomiskt bistånd. Samtidigt är livet i hemlöshet utmanande, och risken för snabb fysisk och psykisk nedbrytning är hög. Sociala problem kan lätt uppstå i en hemlöshetssituation, även om personen inte tidigare haft sådan problematik.

Tillsammans möter Stadsmissionen lokalt flera tusen deltagare varje dag och har cirka 1 250 medarbetare i tio regioner: Eskilstuna–Nyköping, Göteborg, Kalmar, Skåne, Stockholm, Umeå, Uppsala, Västerås, Örebro och Östergötland.

Människor i hemlöshet kommer till Stadsmissionen för att få sina basbehov tillgodosedda – en varm måltid, en sängplats eller möjligheten att ta en dusch. Stadsmissionens personal vägleder, när det är möjligt, till en mer hållbar levnadssituation.

Stadsmissionernas roll är också att vägleda ut ur den utsatta situationen. Det kan vara kontakt med sociala myndigheter, boendestöd av olika slag, utredningar, skydd och behandling. På olika orter finns olika sorters boenden: akutboende för natten i Eskilstuna, stödboende för människor i psykisk ohälsa eller missbruk i Malmö, skyddat boende för våldsutsatta kvinnor i Linköping, träningsboende för unga vuxna i Stockholm, boende för ensamkommande i Uppsala.

En metod med goda effekter är Bostad Först, som Sveriges Stadsmissioner arbetar med och vill sprida. Bostaden ses som en mänsklig rättighet och som grunden för att kunna ordna upp övriga delar i livet, som arbete, ekonomi, trygghet och hälsa.

SverigesStadsmissioner
SverigesStadsmissioner

Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB