sveriges-stadsmissioner 1150x600
Social hållbarhet

Sveriges Stadsmissioner

I Sverige finns det idag många som saknar ett eget hem. Socialstyrelsens kartläggning från november 2017 visar en ökning av antalet hemlösa. Människor i akut hemlöshet är nu 5 900 stycken, vilket är 30 procent fler än vid förra kartläggningen 2011. Personer i akut hemlöshet saknar tak över huvudet, sover ute eller ibland, när de får plats, på härbärgen.

Stora grupper av människor är helt utestängda från dagens bostadsmarknad och bostadsbristen är en av vår tids största utmaningar. Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap. Runtom i landet arbetar man för att minska hemlösheten. Människor i hemlöshet kommer till Stadsmissionen för att få sina basbehov tillgodosedda – en varm måltid, en sängplats eller möjligheten att ta en dusch. Stadsmissionens personal vägleder, när det är möjligt, till en mer hållbar levnadssituation.

Fastighetsbyråns bidrag till Sveriges Stadsmissioner riktas direkt till deras verksamheter för hemlösa runt om i landet. Bland annat kommer pengarna gå till mötesplatser för människor i hemlöshet, där basbehoven tillgodoses och personalen vägleder ut ur den utsatta situationen.

Vägen till hemlöshet är inte lång.
Stadsmissionerna möter människor som har levt ett väl ordnat liv med familj, villa och eget företag. Sen sker en skilsmässa, dödsfall, sjukdom eller personen kanske börjar dricka. En räkning blir sen och då är utsattheten ett faktum. Det kan hända oss alla – inte bara ”dom”. Det händer dig och mig, grannen, kollegan eller bästa vännen…

Sveriges Stadsmissioner består av de lokala stadsmissionerna i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro. Den öppna mötesplatsen där alla välkomnas med mat, värme och gemenskap, är grunden för stadsmissionernas verksamhet.

Stadsmissionernas roll är också att vägleda ut ur den utsatta situationen. Det kan vara kontakt med sociala myndigheter, boendestöd av olika slag, utredningar, skydd och behandling. På olika orter finns olika sorters boenden: akutboende för natten i Eskilstuna, stödboende för människor i psykisk ohälsa eller missbruk i Malmö, skyddat boende för våldsutsatta kvinnor i Linköping, träningsboende för unga vuxna i Stockholm, boende för ensamkommande i Uppsala.

En metod med goda effekter är Bostad Först, som Sveriges Stadsmissioner arbetar med och vill sprida. Bostaden ses som en mänsklig rättighet och som grunden för att kunna ordna upp övriga delar i livet, som arbete, ekonomi, trygghet och hälsa.

SverigesStadsmissioner
SverigesStadsmissioner