Köpa
Sälja
Bo i Portugal
Hitta mäklare PortugalTill Salu
Behöver du hjälp?
Om oss
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Behöver du hjälp?
Om oss
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Signera avtal
Ekonomi och juridik

Som köpare av bostad i Portugal

Vad händer om du upptäcker fel och brister i din nya lägenhet eller ditt nya hus? Sådana som du inte visste om i samband med köpet?

Många tar ofta för givet att säljaren är skyldig att bekosta dem. Det stämmer i vissa fall, men långt ifrån alltid. Som köpare ansvarar du för att noga undersöka bostaden innan du skriver på köpekontraktet. Om du hittar något som kan tyda på ett fel är det viktigt att du utreder detta vidare. Utgångspunkten är att huset eller lägenheten säljs i befintligt skick med hänsyn till ålder, pris och användning, och säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning.

Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. Mäklarens roll är att vara opartisk mellan säljare och köpare.

När du undersöker

Använd en ficklampa för att noga undersöka mörka utrymmen. Lyft på mattor och gardiner för att se golv och väggars skick. Studera alla utrymmen som grund, källare och vind. Studera noga fasad och yttertak. Övriga byggnader och anläggningar som hör till fastigheten ska också studeras, t. ex. brunnar och avlopp.

Dolda fel

Dolda fel är fel eller brister, som köparen vid köpets ingående, inte kände till och inte heller borde ha misstänkt. För att säljaren ska ansvara för ett dolt fel krävs att felet innebär att fastigheten avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Som exempel kan du som köpare knappast räkna med att en 20 år gammal poolpump är felfri, du förväntas förstå att pumpen när som helst kan behöva ersättas med en ny.

I praktiken kan man säga att den typ av dolda fel som säljaren slutligt har ansvar för i första hand är brister i byggnadens konstruktion eller utförande, men då bostaden köps i befintligt skick är möjligheterna att få igenom eventuella skadeståndsanspråk begränsade.

Kontakta våra mäklare för mer information.

Har du frågor om att köpa eller sälja bostad i Portugal?

Boka möte med oss, på plats eller digitalt.

Behöver du hjälp?
Om oss
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB