Köpa
Sälja
Bo i Portugal
Hitta mäklare PortugalTill Salu
Utbildning

Om oss

Fastighetsbyrån Academy

I Portugal saknas krav på formell utbildning eller certifiering för att förmedla bostäder. För att säkerställa en hög och jämn kvalitet har därför Fastighetsbyrån, den största svenska aktören i Portugal, en obligatorisk utbildning för alla medarbetare. Utbildningen, Fastighetsbyrån Academy, genomförs tillsammans med Företagsekonomiska Institutet.

I Portugal finns inte samma strikta regelverk för branschen som i Sverige. Det saknas till exempel krav på utbildning och certifiering för att få förmedla bostäder. För att säkerställa att alla medarbetare har rätt kunskaper och håller hög kvalitet så startade därför Fastighetsbyrån en egen utbildning. Fastighetsbyrån är den första svenska aktören i Spanien och Portugal som certifierar sina medarbetare. 

I Portugal finns det inga kvalitetsgarantier för den tjänst man köper av mäklare. Historiskt har många svenskar upplevt att det skapar otrygghet. Från start har vi haft höga kvalitetskrav men att nu även kunna erbjuda en hög utbildningsnivå är ett sätt att utveckla oss själva, och även branschen i sin helhet. Då det redan ger en bättre garanti att köpare och säljare får en bra tjänst och upplevelse. 


Fastighetsbyrån har tagit fram och genomför utbildningen tillsammans med Företagsekonomiska Institutet. I ett första skede kommer Fastighetsbyrån Academy att erbjuda fyra grundläggande utbildningar i tre steg. Det rör sig om en yrkesteknisk basutbildning för samtliga Fastighetsbyråns medarbetare, en yrkesteknisk fördjupning för respektive yrkesgrupp och slutligen en certifiering för intagare/säljare – av Fastighetsbyrån Certifierade Utlandsmäklare. Exempel på utbildningsområden är ekonomi, juridik, samt byggnadsteknik och fastighetsvärdering. 


Att köpa en bostad utomlands kan kännas otryggt. Det är andra regler och man behärskar inte alltid språket. Därför är det så viktigt för oss att våra kunder ska känna sig trygga i att vi alltid har kunskapen och expertisen som krävs. Vi har utbildat våra medarbetare i alla år men nu tar vi det till en helt annan nivå. Tillsammans med FEI tar vi ett större grepp och samlar alla utbildningar inom Fastighetsbyrån Academy. 


De första kurserna i Fastighetsbyrån Academy började i september 2018. Utbildningen genomförs i utbildningslokaler i Alicante, Spanien men också på distans med FEI FLEX. 


Den tekniska lösningen är väldigt bra för oss som har 25 kontor utspridda i Spanien och Portugal. Vi kan hålla nere resandet vilket sparar både tid och pengar. Det är också bra ur ett hållbarhets- och miljöperspektiv.