Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Steg 3

Kontrakt/Avtal

Nu börjar det bli riktigt spännande. Dags att skriva på och göra drömbostaden din. Att köpa nyproduktion innebär ofta en längre process med flera olika avtal. Bokningsavtalet är inte bindande, men kan innebära en administrativ kostnad om du hoppar av. Förhandsavtalet och upplåtelseavtalet är däremot bindande.

Vad händer nu?

Bokningsavtal och avgift
Förhandsavtal och förskottsbetalning
Upplåtelseavtal

Tre-stegsraket till drömbostaden

  1. Bokningsavtal är en form av intresseanmälan där byggherren reserverar en viss bostad för dig mot en bokningsavgift. Avgiften är en del av totalsumman och avräknas vanligtvis mot efterföljande betalning. I detta skede kan du som köpare kliva av köpet och återfå bokningsavgiften bortsett från en summa som motsvarar byggarens administrativa kostnader.

  2. Nu händer det grejer. När beslut finns att sätta i gång bostadsprojektet och din nya bostadsrättsförening har upprättat en kostnadskalkyl, fått den granskad av intygsgivare och fått tillstånd att ta emot förskott från Bolagsverket tecknas ett förhandsavtal. Här förbinder du dig till ett köp av bostaden genom en förskottsbetalning, vanligt är 10% av köpeskillingen men det kan variera.

  3. Några månader före tillträdesdagen är det dags att teckna upplåtelseavtal. En förutsättning för det är att föreningen har upprättat en ekonomisk plan som också registrerats av Bolagsverket. Efter att upplåtelseavtalet tecknats är du antagen som medlem i bostadsrättsföreningen. Hurra!

Tillträde
Nästa steg

Tillträde

Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB