Sök bostad eller innehåll

Köpa bostad

Besiktigat hus

Många av de villor och fritidshus vi säljer är besiktigade, det ger dig som köpare en extra trygghet eftersom du vet att fastigheten är genomgången av en fackman. Att huset besiktigas tidigt är skönt både för köpare och säljare. Ingen av er tjänar på att eventuella fel upptäcks först när du flyttat in i din nya bostad.

När du blir intresserad av ett hus med "Besiktigad-stämpel" hos Fastighetsbyrån har säljaren beställt paketet Besiktning med Dolda Fel-Försäkring. Det innebär att en professionell besiktning har gjorts innan försäljningen samt att säljaren tecknar sig för en så kallad dolda fel-försäkring.

Så vad innebär Besiktning med Dolda Fel-Försäkring för dig som köpare?
Och vad betyder så kallade dolda fel? 

Läs mer i vårt produktblad om Besiktigad bostad till salu (pdf)

Misstänker du fel i din nya bostad?
Har säljaren tecknat Besiktigad-paketet under 2017 eller senare, kan du göra en skadeanmälan direkt till Anticimex Försäkringar. 
Skadeanmälan för köpare-webbformulär.  
Tänk på att reklamera så snart som möjligt så att du inte förlorar din rätt att påtala felet.

Läs mer om hur vi hanterar cookies