Sök bostad eller innehåll

Våra närområden

Fagersta FAGERSTA - Andra sidan

Äldre villaområde på andra sidan vattnet och bruksområdet, bebyggt under 1910-1930-talen med bostäder då avsedda för Fagersta Bruks tjänstemän samt under 1970- och 1990-talen. Ca 10 min gångväg till centrum.

Till områdets sida

Fagersta FAGERSTA - Björksta

Till områdets sida

Fagersta FAGERSTA - Bodarne

Sommarstugeområde med låst grind mot riksvägen. Båtplats samt bad finns beläget på andra sidan riksvägen en kort promenad bort.

Till områdets sida

Fagersta FAGERSTA - Brandbo

Lantligt beläget villa och fritidshusområde ca 1 mil från Fagersta.

Till områdets sida

Fagersta FAGERSTA - Centrum

Villa- och bostadsområde bebyggt främst under 1930-1960-talen.

Till områdets sida

Fagersta FAGERSTA - Egna hem

Villaområde bebyggt under 1930-1940-talen med promenadväg till centrum.

Till områdets sida

Fagersta FAGERSTA - Hedkärra

Till områdets sida

Fagersta FAGERSTA - Hindric Pers

Lugnt villaområde, byggt på 1960- och 1970-talen. Nära till skogsstigar för promenad och motion.

Till områdets sida

Fagersta FAGERSTA - Kolarbyn

Beläget i norra delen av Fagersta, naturnära villa- och bostadsområde bebyggt under 1930- till 1950-talen samt under 1970-talet.

Till områdets sida

Fagersta FAGERSTA - Meling

Trivsamt villaområde bebyggt under 1940-1970-talen.

Till områdets sida

Fagersta FAGERSTA - Norr Morsjön

Trivsamt fritidhusområde ca 1,5 mil från Fagersta. Flera bebor området permanent. Här finns fina bär och svampmarker inpå knuten och en mysig badplats på området. även tilllåtetatt fiska gratis för dem boende i Morsjön, ädelfisk finns.

Till områdets sida

Fagersta FAGERSTA - Norrby

Villa och bostadsområde bebyggt under 1950-1970-talen.

Till områdets sida

Fagersta FAGERSTA - Paradiset

Trivsamt villaområde bebyggt under 1970-1980-talen.

Till områdets sida

Fagersta FAGERSTA - Per-Ols

Villaområde bebyggt under främst 1930- och 1940-talet, nära skog och mark.

Till områdets sida

Fagersta FAGERSTA - Risbron

Område med bostadsrätter som byggdes under 1960-talet.

Till områdets sida

Fagersta FAGERSTA - Rönningen

Skogsnära villaområde strax utanför Centrum, byggt på 80- och 90-talet, cykel och gångväg till stan.

Till områdets sida

Fagersta FAGERSTA - Semla

I det natursköna området vid Semla ligger den översta slussen på Strömsholms kanal. Men en gång var här gruvor, kända redan på 1300-talet, och ett mäktigt järnbruk. Semla bruk nämns redan 1580. Storhetstiden inträffade under 1700-talet. Då fanns här tre härdar och två hammare. Driften övergick till Fagersta bruk år 1861. Ruiner efter en av hamrarna finns ännu kvar och slaggvarp vittnar om hyttplatsen. Herrgården brann ned 1890, men Rättarbacken och trädgårdsmästarbostaden finns ännu kvar. Förändringen kom med tillkomsten av Strömsholms kanal. Slussarna vid Semla var de första som byggdes i kanalen och man blev då tvungen att riva hyttan. Vid kanalens ombyggnad vid 1800-talets mitt flyttades sträckningen längre västerut och de gamla slussarna övergavs. På den konstgjorda ön mellan ån och kanalen kan man studera den gamla kanalfåran. Två slussvaktarbostäder finns bevarade. Vid ån ligger två kraftverk, det äldsta från sekelskiftet. Marken är kalkrik och trakten rik på lövskog. Längs kanalen finns en skyltad vandringsled.

Till områdets sida

Fagersta FAGERSTA - Sjöhagen

Sjönära område med cykelväg in till Fagersta, ca en km utanför stan. Badplats finns i området, kösystem till båtplatser. Det finns både permanentboenden och fritidsboenden i området som även är under utbyggnad.

Till områdets sida

Fagersta FAGERSTA - Skansen

Äldre trähus byggda runt sekelskiftet som arbetarbostäder till Fagersta Bruk. Idag ombygda till bostadsrätter med egen trädgård och två-fyra lägenheter/hus. Det finns också några friliggande villor i området samt Brf Borggården med tre huskroppar i två plan.

Till områdets sida

Fagersta FAGERSTA - Sundbyberg

Villaområde bebyggt under 30-60 tal samt även under 70- och 90-talet.

Till områdets sida

Fagersta FAGERSTA - Ulvsbo

Ligger strax utanför Fagersta, ca 4 km bilväg från centrum.

Till områdets sida

Fagersta FAGERSTA - Västanfors

Äldre villa- och bostadsområde bebyggt under 1920-1940-talen samt under 1950-talet.

Till områdets sida

Fagersta FAGERSTA - Västervåla

Socknen har fått sitt namn av den plats där kyrkan ligger, ursprungligen Wåla. Eftersom det även finns ett Wåla i Uppland, så blev vårt namn Wäster Wåla, senare Västervåla. Västervåla socken ligger i Västmanland, ca 5 mil norr om Västerås, och tillhör Fagersta kommun. Socknen har åtminstone sedan 1600-talet i första hand präglats av bergsbruk och i andra hand av jordbruk. Men det finns betydligt tidigare spår av järnhantering. Redan under de första seklerna hämtade man upp sjömalm från Åmänningens botten och förädlade den till brukbart järn. En annan faktor som i hög grad har präglat vår socken är att den stora sjön Åmänningen ligger mitt i. Med detta har följt både kommunikationssvårigheter och försörjningsmöjligheter inom sjöfarten. Åmänningen står genom Strömsholms kanal i förbindelse med Mälaren och mycket järnvaror och andra produkter har fraktats den vägen. Länge var Västervåla en egen församling, men på senare år har den sammanförts med Västanfors församling. Totalt i Ängelsbergsbygden är cirka 500 personer bofasta. På sommaren betydligt fler, ett par hundra familjer har sitt sommarviste här.

Till områdets sida

Fagersta FAGERSTA - Åvestbo

Lantligt beläget strax söder om Fagersta, ca 10 min bilväg från Centrum.

Till områdets sida

Fagersta FAGERSTA - Ängelsberg

Ängelsberg är en mindre ort ungefär en mil sydost om Fagersta. Orten är belägen intill Sjön Åmänningen med sjösystem som sträcker sig ända från Stockholm till Smedjebacken. I Ängelsberg bor det ca 150 personer. Här finner du Engelsbergs bruk som var aktivt från slutet 1600-talet till början av 1900-talet. Bruket är idag ett världsarv. Endast ett stenkast ut i Åmänningen finner vi Oljeön med ett av Sveriges första oljeraffinaderier, som idag är världens äldsta bevarade oljeraffinaderi. Här framställde man fotogen som försåg hemmen och industrin med rökfri belysning.

Till områdets sida

Fagersta FAGERSTA -Uggelbo

Sjönära villaområde, ett äldre område byggt på 1960- och 1970-talen samt yttre Uggelbo byggt på 1970-1980-talen.

Till områdets sida

Norberg NORBERG - Bråfors

Bråfors är en av landets äldsta dokumenterade bergsmansbyar och är ett kulturreservat omfattande över fyrtio bevarade byggnader av olika ålder, konstruktion och funktion. De äldsta har uppförts under 1700-talet. Kulturlandskapet vid Bråfors är sällsynt välbevarat och odlingslandskapet har brukats under flera hundra år, men i liten skala och med stor variation. I reservatet finns två vandringsleder: den norra ger en inblick i bergsbruket och järnhanteringen, den södra visar mer om lantbruket och odlingslandskapet.

Till områdets sida

Norberg NORBERG - Centrum

Norberg är en äldre bruksort med spår av järnframställning redan från 500-talet. I Norbergs centrum är åldern av byggnationen väldigt blandad, den äldsta bör vara Engelbrekts gästgiveri som byggdes i början av 1800-talet, men de flesta byggnaderna kommer från 190- och 1950-talen. Idag bor det ca 4 500 personer i Norbergs tätort.

Till områdets sida

Norberg NORBERG - Davidsbo

Norberg är en äldre bruksort med spår av järnframställning redan från 500-talet. I Norbergs centrum är åldern på byggnationen väldigt blandad, den äldsta bör vara Engelbrekts gästgiveri som byggdes i början av 1800-talet, men de flesta byggnaderna kommer från 1940- och 1950-talen. Idag bor det ca 4 500 personer i Norbergs tätort.

Till områdets sida

Norberg NORBERG - Högfors

Norberg är en äldre bruksort med spår av järnframställningen redan från 500 talet. I Norberg Centrum är åldern på byggnationen väldigt blandad, den äldsta bör vara Engelbrekts gästgiveri som byggdes i början av 1800-talet, men de flesta byggnaderna kommer från 40 & 50-talet. Befolkningen, varav ca 80 % bor i tätorten, uppgick 2012-11-01 till 5639 personer.

Till områdets sida

Norberg NORBERG - Ingolsbenning

Norberg är en äldre bruksort med spår av järnframställningen redan från 500 talet. I Norberg Centrum är åldern på byggnationen väldigt blandad, den äldsta bör vara Engelbrekts gästgiveri som byggdes i början av 1800-talet, men de flesta byggnaderna kommer från 40 & 50-talet. Idag bor det ca 4500 personer i Norbergs tätort.

Till områdets sida

Norberg NORBERG - Karlberg

Norberg är en äldre bruksort med spår av järnframställning redan från 500-talet. I Norberg Centrum är åldern på byggnationen väldigt blandad, den äldsta bör vara Engelbrekts gästgiveri som byggdes i början av 1800-talet, men de flesta byggnaderna kommer från 1940- och 1950-talen. Idag bor det ca 4 500 personer i Norbergs tätort.

Till områdets sida

Norberg NORBERG - Klackberg

Norberg är en äldre bruksort med spår av järnframställningen redan från 500-talet. I Norberg centrum är åldern på byggnationen väldigt blandad, den äldsta bör vara Engelbrekts gästgiveri som byggdes i början av 1800-talet, men de flesta byggnaderna kommer från 1940- och 1950-talen. Idag bor det ca 4500 personer i Norbergs tätort.

Till områdets sida

Norberg NORBERG - Kolningberg

Norberg är en äldre bruksort med spår av järnframställningen redan från 500 talet. I Norberg Centrum är åldern på byggnationen väldigt blandad, den äldsta bör vara Engelbrekts gästgiveri som byggdes i början av 1800-talet, men de flesta byggnaderna kommer från 40 & 50-talet. Idag bor det ca 4500 personer i Norbergs tätort.

Till områdets sida

Norberg NORBERG - Kärrgruvan

Äldre område ett par kilometer norr om Norberg med rötter från slutet av 1800-talet, då gruvindustrin var den största arbetsgivaren. Kärrgruvans huvudsakliga bebyggelse finns längs väg 270 mot Hedemora samt längs Linnévägen, husen är byggda under hela 1900-talet.

Till områdets sida

Norberg NORBERG - Malmkärra

Norberg är en äldre bruksort med spår av järnframställningen redan från 500 talet. I Norberg Centrum är åldern på byggnationen väldigt blandad, den äldsta bör vara Engelbrekts gästgiveri som byggdes i början av 1800-talet, men de flesta byggnaderna kommer från 40 & 50-talet. Idag bor det ca 4500 personer i Norbergs tätort.

Till områdets sida

Norberg NORBERG - Nordansjö

Norberg är en äldre bruksort med spår av järnframställningen redan från 500 talet. I Norberg Centrum är åldern på byggnationen väldigt blandad, den äldsta bör vara Engelbrekts gästgiveri som byggdes i början av 1800-talet, men de flesta byggnaderna kommer från 40 & 50-talet. Idag bor det ca 4500 personer i Norbergs tätort.

Till områdets sida

Norberg NORBERG - Skallberget

Till områdets sida

Norberg NORBERG - Snyten

Snyten ligger ca 12 km från Norberg. Norberg är en äldre bruksort med spår av järnframställningen redan från 500 talet. I Norberg Centrum är åldern på byggnationen väldigt blandad, den äldsta bör vara Engelbrekts gästgiveri som byggdes i början av 1800-talet, men de flesta byggnaderna kommer från 40 & 50-talet. Idag bor det ca 4500 personer i Norbergs tätort.

Till områdets sida

Norberg NORBERG - Spännarhyttan

Norberg är en äldre bruksort med spår av järnframställningen redan från 500 talet. I Norberg Centrum är åldern på byggnationen väldigt blandad, den äldsta bör vara Engelbrekts gästgiveri som byggdes i början av 1800-talet, men de flesta byggnaderna kommer från 40 & 50-talet. Idag bor det ca 4500 personer i Norbergs tätort.

Till områdets sida

Norberg NORBERG - Vallsjöbo

Norberg är en äldre bruksort med spår av järnframställningen redan från 500 talet. I Norberg Centrum är åldern på byggnationen väldigt blandad, den äldsta bör vara Engelbrekts gästgiveri som byggdes i början av 1800-talet, men de flesta byggnaderna kommer från 40 & 50-talet. Idag bor det ca 4500 personer i Norbergs tätort.

Till områdets sida

Norberg NORBERG-Kallmorberget

Naturnära område ca 6 km från centrala Norberg.

Till områdets sida

Skinnskatteberg SKINNSKATTEBERG - Baggå

Lantligt i Bergslagen med vacker natur inpå knuten

Till områdets sida

Skinnskatteberg Skinnskatteberg - Bysala

Lantligt områdde med permentboende, gårdar samt fritidsboende. Sjönära med sjön Långsvan med bad och fiskemöjligheter, fiskekort krävs.

Till områdets sida

Skinnskatteberg SKINNSKATTEBERG - Centrum

Bruksort med ursprung från 1800-talet. Flertalet hus byggda under 1950- och 1960-talen samt under 1970-talet.

Till områdets sida

Skinnskatteberg SKINNSKATTEBERG - Donmora

Ett sjönära fritidshusområde.

Till områdets sida

Skinnskatteberg SKINNSKATTEBERG - Färna

Färna, även stavat Ferna, är en gammal bruksort i Gunnilbo socken, Skinnskattebergs kommun, Västmanlands län. Bruket är idag nedlagt, de sista hammarslagen hördes på 1920-talet.

Till områdets sida

Skinnskatteberg SKINNSKATTEBERG - Godkärra

Sjönära område med både fritidsboende samt permanent boende.

Till områdets sida

Skinnskatteberg SKINNSKATTEBERG - Laggarbo

Till områdets sida

Skinnskatteberg SKINNSKATTEBERG - Masbo

Sjönära villaområde till största delen bebyggt under 1970- och 1980-talen.

Till områdets sida

Skinnskatteberg SKINNSKATTEBERG - Prästgärdet

Till områdets sida

Skinnskatteberg SKINNSKATTEBERG - Riddarhyttan

Klicka in på www.skilasf.se för information om närområdet.

Till områdets sida

Skinnskatteberg SKINNSKATTEBERG - Sotvreten

Gångavstånd till centrum

Till områdets sida

Skinnskatteberg SKINNSKATTEBERG - Västanhed

I Västanhed finns det 157 tomter men alla är inte bebyggda. Ca 25 familjer bor här året runt. Området ligger mellan Kolsva och Skinnskatteberg i Västmanland.

Till områdets sida

Skinnskatteberg SKINNSKATTEBERG - Vätterskoga

Äldre villaområde med hus byggda under 1930-1960-talen.

Till områdets sida

Fagersta SÖDERBÄRKE

Till områdets sida

Fagersta SÖDERBÄRKE - Vad

Vad är en tätort i Smedjebackens kommun, belägen ca 1 mil norr om Fagersta längs länsväg 739.

Till områdets sida

Smedjebacken SÖDERBÄRKE -Korsheden

Naturnära område med både permenetboenden samt fritidshus. Lätttilgängligt året om samt två badsjöar i närheten.

Till områdets sida

Surahammar VIRSBO - Centrum

Natursköna Virsbo är beläget vid Kolbäcksåns vattensystem, mellan sjön Åmänningen och Virsbosjön. Virsbo har anor redan från 1500-talet och år 1620 anlades bruket.

Till områdets sida

Läs mer om hur vi hanterar cookies