Sök bostad eller innehåll

Våra närområden

Flen Bettna

Bettna är en gammal handelsort. Idag bor här ca 400 invånare.

Till områdets sida

Flen Bjuren

Sjön Bjuren som ligger strax nedanför fastigheten är en 2 km. lång och grund skridskosjö. Närområdet i Bjuren består av både 20-/ och 70-talsbebyggelse och är beläget i en lugn del av samhället med fina promenadområden.

Till områdets sida

Flen Brogetorp

Lugnt Villaområde med närhet till lekplats och bra promenadvägar . Genväg finns för gång-/och cykelväg till centrum. Kommunalt dagis i närområdet.

Till områdets sida

Flen Dunker

Dunkers socken ligger nordost om Malmköping ca 10 mil från Stockholm kring sjöarna Skundern och Dunkern samt ån Dunkersån. Socknen är en kuperad skogsbygd i norr och flack sjörik bygd i söder. Friskola i Dunker från föskoleklass till och med åk 6. 7 km till Malmköping, service genom flertal affärer, vårdcentral mm. Kommunal skola till och med åk 6 och Europaskolan åk 4 till 9.

Till områdets sida

Flen Flen

Flens kommun ligger mitt i Sörmland, vilket betyder att Du har nära till både sjöar, skog, slott, populära utflyktsmål, rikt naturliv och bra kommunikationer. För Dig med ett aktivt friluftsliv finns härliga badplatser, elljusspår, slalombacke, golfbanor, ridanläggningar och mycket mer. ⏎Bekvämt pendlingsavstånd till städer som Katrineholm, Eskilstuna och Stockholm. Kommunen består av flera kransorter i vackra lantliga miljöer med bykänsla såsom: Malmköping, Sparreholm, Hällerforsnäs, Mellösa, Bettna och Skebokvarn.

Till områdets sida

Flen Fornbo

Fornbo Samfällighetsförening består av ägarna till fritidsfastigheter inom Fornbo fritidsområde. Den samfällda arealen uppgår till ca 154 ha och består av 21 ha åkermark, 70 ha skog, övrig mark 1 ha och 62 ha vatten. Gemensamma anläggningar består av: Vattenanläggning. Ladan som innehåller pumpstation för vattenanläggning och förvaringsutrymmen, båtuppläggningsplatser och sammanträdesrum. Badplatser, tennisbanor, fotbollsplaner, boulebana och promenadstigar.

Till områdets sida

Flen Fållökna

Fållökna samfällighetsförening är en förening som svarar för förvaltningen av Fållökna tomtområdes gemensamhetsanläggningar. Tomtområdet som omfattas av 106 tomter ligger inom Flens kommun i ett naturskönt område på norra sidan av sjön Nedingen i hjärtat av Sörmland.

Till områdets sida

Flen Hedenlunda Fritidshusområde

Ca 4 km från Flen centrum ligger detta fritidshusområde, i närheten av Hedenlunda slott.

Till områdets sida

Flen Hälleforsnäs

Cykelavstånd till allmän badplats i Tallsjön.

Till områdets sida

Flen Hälleforsnäs tätort

Cykelavstånd till allmän badplats i Tallsjön.

Till områdets sida

Flen Malmköping

Historia: Boplatslämningar visar att trakten var bebodd redan för 5 000 år sedan. Mest har dock Malmköping präglats av regementet som hade sin övningsplats här. Orten är ursprungligen uppvuxen kring försvarsmakten som hade verksamhet där mellan åren 1774 och 1921. 1771 blev Gustaf Adolf von Siegroth chef för Södermanlands regemente, samma år valde han ut Malma hed till permanent exercisplats (1774-1921). Malmköping, som ursprungligen hette Malma by, blev då permanent övningsplats för Södermanlands regemente. Många minnen finns kvar från militärperioden, bland annat exercisfältet Malma hed. Hit strömmade under semestermånaderna meniga, rotesoldater och officerare från alla Södermanlands socknar, och köpingen sjöd av liv under dessa mötesperioder. Fester och danser anordnades, kungliga visitationer förekom, månglare och handelsmän av olika slag kom hit. I anslutningen till exercisfältet ligger Plevnahöjden som numera är ett friluftsområde med skidlift, utsiktsplats, hotell med mera. Namnet Plevna kommer från den bulgariska staden Pleven. Där utkämpades hårda strider år 1877 under det rysk-turkiska kriget på Balkan. Då använde man för första gången skyttegravar, ett system som sedan infördes i Malmköping. Resterna av dessa övningsskyttegravar finns kvar på Plevnahöjden. År 1921 flyttade Södermanlands regemente definitivt till Strängnäs. Den 18 maj 1876 blev Gustav Adolf Eriksson Hjert avrättad på Villåttinge härads avrättningsplats på Lidamon, Lilla Malma socken, nordväst om Malmköping av skarprättaren Johan Fredrik Hjort. Hjert, och hans kumpan Konrad Petterson Lundqvist Tector, blev de sista som avrättades offentligt i Sverige. Hjert ligger begraven vid Lilla Malma kyrka i Malmköping. Orten är numera kanske mest känd för Malma-Marken som arrangeras på Malma hed. Marknaden arrangeras årligen av Malmköpings IF sista veckoslutet i juli månad varje år sedan 1976 och brukar locka cirka 60-80 000 besökare för att lyssna på kända artister, gå på marknad bland 330 knallar, eller roa sig på tivolit. En annan populär marknad i köpingen är Malmköpings gammaldags marknad. Orten är även känd för sitt spårvägsmuseum med bland annat spårvagnar från så gott som alla Sveriges spårvägsstäder.

Till områdets sida

Flen Malmköping Landsbygd

Ett naturskönt område med gångavstånd till badplats i två sjöar. Inför framtiden finns även långt framskridna planer på anläggandet av en mindre sjö som kommer att sträcka sig fram till de gärden som ligger nedanför fastigheten. Området har också bra cykelvägar på små mindre grusvägar som ofta slingrar sig förbi kuperade ekhagar och sjöar.

Till områdets sida

Flen Malmköping tätort

Orten är numera kanske mest känd för Malma-Marken som arrangeras på Malma hed. Marknaden arrangeras årligen av Malmköpings IF sista veckoslutet i juli månad varje år sedan 1976 och brukar locka cirka 60-80 000 besökare för att lyssna på kända artister, gå på marknad bland 330 knallar, eller roa sig på tivolit. En annan populär marknad i köpingen är Malmköpings gammaldags marknad. Orten är även känd för sitt spårvägsmuseum med bland annat spårvagnar från så gott som alla Sveriges spårvägsstäder.

Till områdets sida

Flen Mellösa

Orten är belägen mitt i Sörmland. Mellösa är en vacker och mycket gammal kulturbygd. I Mellösa församling finns ca 80 fornlämningar. Själva kyrkbyn har samma utsträckning idag som under medeltiden. Även den kringliggande skogsbygden var bebodd under medeltiden. Det var i Mellösa man fann det äldsta hjulet i Sverige - från 400 talet e Kr. Oxdragna kärror fanns säkerligen tidigare, men Mellösahjulet är det äldsta som bevarats in i vår tid. Numera finns det att beskåda på Länsmuséet i Nyköping. Idag är Mellösa en liten, mycket vacker kyrkby med ett sparsamt näringsliv. Här bor 553 personer i natursköna omgivningar - sitt levebröd tjänar dock de flesta på annat håll. Fem kilometer väster om Mellösa ligger Harpsund - statministerns representations- och rekreationsbostad. Här kan man promenera i parken och se på den berömda ekan.

Till områdets sida

Flen Mellösa tätort

Orten är belägen mitt i Sörmland. Mellösa är en vacker och mycket gammal kulturbygd. I Mellösa församling finns ca 80 fornlämningar. Själva kyrkbyn har samma utsträckning idag som under medeltiden. Även den kringliggande skogsbygden var bebodd under medeltiden. Det var i Mellösa man fann det äldsta hjulet i Sverige - från 400 talet e Kr. Oxdragna kärror fanns säkerligen tidigare, men Mellösahjulet är det äldsta som bevarats in i vår tid. Numera finns det att beskåda på Länsmuséet i Nyköping. Idag är Mellösa en liten, mycket vacker kyrkby med ett sparsamt näringsliv. Här bor 553 personer i natursköna omgivningar - sitt levebröd tjänar dock de flesta på annat håll. Fem kilometer väster om Mellösa ligger Harpsund - statministerns representations- och rekreationsbostad. Här kan man promenera i parken och se på den berömda ekan.

Till områdets sida

Flen Nybble

Lugnt och barnvänligt område med närhet till skog och natur. Gångavstånd till sport-/ och simhall samt dagis och skolor.

Till områdets sida

Flen Orrhammar

Ett av Flens absolut bästa område. 70% av halvön är allmänning med ängsmark och skog. Asfalterad genomfart samt buss till området.Endast 7 km in till Flens centrum. Kommunalt vatten & avlopp genom områdets samfällighets försorg.

Till områdets sida

Flen Orrö

Lugnt och barnvänligt område med närhet till skog och natur. Gångavstånd till både den kommunala badplatsen i sjön Orrhammaren och centrum med affärer, kommunal service, vårdcentral, sim-och sporthall samt järnväg med tåg 53 min. till Stockholm.

Till områdets sida

Flen Skebokvarn

Miljö och byggnader i området Skebokvarn bär spår av ett karakteristiskt mellansvenskt lokalsamhälle knutet till järnvägen. Närområdet består av en typisk Sörmlandsnatur med ett böljande landskap med fina cykelvägar samt bär- och svampmarker. Några minuters cykelväg från fastigheten ligger den lilla Kvarnsjön som erbjuder härliga bad från både sandstrand och brygga. Sjön mynnar ut i Båven som är Sörmlands största insjö, också kallad Sveriges sydligaste vildmarkssjö. Båvens stränder omgärdas av beteshagar, ekhagar, löv- och barrskog samt vackra herrgårdar. Sjön har ett rikt djur- och fågelliv. I skogarna runt sjön finns gott om älg, dovhjort och rådjur. Runt sjön häckar storlom, häger, berguv och havsörn. Dessutom finns en av Europas största populationer av fiskgjuse som är Sörmlands landskapsdjur. Sjön har ett bra vatten varifrån tätorten Flen tar sitt dricksvatten. För dig som önskar komma ut i Båvens sjösystem finns en småbåtshamn cirka en kilometer från fastigheten. Skebokvarns kanotcenter mitt i samhället erbjuder möjlighet att hyra kanot och där finns också ett lite café. Kaffe med hembakt går också att få i Skebokvarnsgården på söndagar stora delar av året. I närliggande Flen finns all tänkbar service och skolor.

Till områdets sida

Flen Skebokvarn tätort

Närområdet består av en typisk Sörmlandsnatur med ett böljande landskap där det finns fina cykelvägar samt bär-och svampmarker. Miljö och byggnader i området Skebokvarn bär spår av ett karakteristiskt mellansvenskt lokalsamhälle knutet till Järnvägen. C:a 1 km. från fastigheten till Båtplatser i Skebokvarn för dig som önskar komma ut i Båvens sjösystem som är Sörmlands största insjö som också kallas Sveriges sydligaste vildmarkssjö. Båvens sjösystem som du når via kanal i anslutning till anläggningen brukar kallas Sveriges sydligaste vildmarkssjö. Stränderna omgärdas av beteshagar, ekhagar, löv- och barrskog samt vackra herrgårdar. Sjön har ett rikt djur - och fågelliv. I skogarna runt sjön finns gott om älg, dovhjort och rådjur. Runt sjön häckar storlom, häger, berguv och havsörn. Dessutom finns ett av Europas största populationer av fiskgjuse, vilken också är Sörmlands landskapsdjur. Sjöns största djup är över 50 meter och medeldjup c:a 10 meter. Sjön har ett bra vatten varifrån tätorten Flen tar sitt dricksvatten.

Till områdets sida

Flen Sparreholm

Närhet till Sparreholms slott med dess bilmuseum och vackra omgivning med ekbackar.

Till områdets sida

Flen Sparreholm tätort

Cykelavstånd till båt- och badplats. Närhet till Sparreholms slott med dess bilmuseum och vackra omgivning med ekbackar.

Till områdets sida

Flen Sveaparken

Till områdets sida

Flen Vadsbro

Ett litet villasamhälle med några hundra invånare beläget C:a 10 km från Flen som är närmaste tätort. C:a 300 meter till fint bad i Vadsbrosjön. Lugnt och barnvänligt område. C:a 3 mil till Skavsta Flygplats.

Till områdets sida

Flen Varbro

Vackert beläget fritidsområde i en Sörmlandsnatur bestående av ett böljande landskap och ekbackar. Området är beläget intill sjön Valdemaren där man har båt- och badplats inom c:a 100 meter från tomtgräns.

Till områdets sida

Flen Villastan

Till områdets sida

Flen Yxtaholm

Fritidsområde beläget mellan sjöarna Mellösasjön och Stavsjön. Fastigheten belägen på strandtomt där också ekan ingår. Kräftfiske ingår. Cykelavstånd in till tätorten c:a 5 km. c:a 8 km. till 18 håls golfbana.

Till områdets sida

Flen Ängsstugan

Inom gångavstånd, c:a 400 meter, finns områdets båtplats varifrån man via Hornsundssjön och kanal kommer ut i Sörmlands största insjö "Båven". Bra promenad- och cykelvägar i omgivningen.

Till områdets sida

Läs mer om hur vi hanterar cookies