Sök bostad eller innehåll
Vi kan Mjöhult

Mjöhult

Mjöhult är en tätort i Höganäs kommun. Innan 1900-talet kallades det för Pottmjöhult men fick sedan benämningen Mjöhult. Vid tiden då järnvägen till Höganäs stod klar, fick Mjöhult sin järnvägsstation som blev en viktig omlastningsstation för lantbruksprodukter och lantbruksredskap, detta var år 1885. I början av 1900-talet fanns det värdshus, två livsmedelsaffärer, mjölkaffär, trävaruaffär, taxirörelse, brandstation och lantmännens lokalförening. Behovet av järnvägen minskade under 60-talet, då transporterna började ske via lastbilar, traktorer och bussar. År 1997 togs den slutligen bort, detta gjorde att verksamheterna försvann.

Kommunnamn

Höganäs

Läs mer om hur vi hanterar cookies