Sök bostad eller innehåll

Våra närområden

Piteå Altersbruk

Altersbruk är ett numera nedlagt järnbruk i Norrfjärdens socken, Piteå kommun, Norrbottens län cirka 13 km uppströms Alterälvens mynning i Bottenviken. Bruket var under sin storhetstid på 1800-talet en betydande egendom och Norrbottens enda säteri. Vid bruket bedrevs järnproduktion till år 1890, då verksamheten lades ner. I dag finns endast en gammal kvarn med tillhörande damm kvar som minne av bruksepoken, liksom att områden runtomkring har postadressen Altersbruk. Kvarndammen är den mycket populära och välbesökta badplatsen. Centralorten kallas Nybyn och ligger naturskönt på båda sidor av Alterälven.

Till områdets sida

Piteå Ankarskatan

Piteå - i den här delen av staden har man centrum på bekvämt avstånd oavsett om man går, åker buss eller kör bil. Närheten till skärgården och havet är fantastisk. Här finns ett antal lägenheter med hyresrätt, några med bostadsrätt, men till största delen villor. Flera möjligheter till bad, både i pool och vid stranden.

Till områdets sida

Piteå Annelund

Annelund - med små villakvarter som ligger på bekvämt promenadavstånd från centrum.

Till områdets sida

Piteå Arnemark

Byn ligger öster om Piteälven och länsväg 374 passerar genom den. Även godsjärnvägen mellan Älvsbyn - Piteå löper längs byn. Byn grundades 1543 och är en av de äldsta byarna i området som inte grundades av samer.

Till områdets sida

Piteå Backen

Lugna villakvarter på bekvämt promenadavstånd från centrum. Ett antal hyres- och bostadsrätter finns inom området.

Till områdets sida

Piteå Backträsk

Till områdets sida

Piteå Berget

Välkommen till Piteå! Här bor man omgiven av en fantastisk skärgård, bestående av 550 öar.

Till områdets sida

Piteå Bergsviken

Populära bostadsområden med god service och skolor upp till 9:e årskurs. Natursköna omgivningar med både skog, öppna landskap och vatten. Det bor ca 3 800 personer i området (2012-12-31).

Till områdets sida

Piteå Berkön

Till områdets sida

Piteå Bertnäs

Bebyggelsen i Bertnäs ligger på en moränhöjd som tidigare utgjorde en udde i Bertnäs-fjärden. Byavägen löper runt hela byn och de gamla gårdarna ligger i nära anslutning till den. Utmed delar av byvägen kantar björkalléer. Det öppna odlingslandskapet har inslag av åkerholmar och lador. Gårdarna har i hög grad bevarat sina traditionella utföranden med slamfärgade locklistpaneler, tegel- och pannplåtstak.

Till områdets sida

Piteå Blåsmark

Blåsmark ligger ca 20 km söder om Piteå stad. I byn finns öppna odlingsmarker och traditionella Norrbottensgårdar. Blåsmark är en av de Piteåbyar som har efterleden -mark i namnet. Dessa byar anses vara tillkomna under medeltiden och då som nya etableringar när markerna blivit otillräckliga i befintliga jordbruks-bygder som t ex Svensbyn och Öjebyn. Blåsmark omnämns i de skriftliga källorna första gången 1539. Då fanns fem "rökar" i byn. Fram till slutet av 1700-talet växte byn långsamt. Den stora ökningen skedde under 1800-talet då gårdarna blev många fler.

Till områdets sida

Piteå Bodsjön

Till områdets sida

Piteå Bodträsk

Till områdets sida

Piteå Bondön

Byggandet av vindkraftsparken på Bondön har startat. Totalt handlar det om 14 verk som beräknas producera 72 gigawattimmar per år. Bakom satsningen står företaget Global Green Energy. Under projektets gång har elva kilometer ny väg brutits på Bondön.

Till områdets sida

Piteå Borgarudden

Borgaruddens Camping & Havsbad.

Till områdets sida

Piteå Brännfors

Till områdets sida

Piteå Brännträsk

Till områdets sida

Piteå Bunäsudden

Bad.

Till områdets sida

Piteå Böle

Ordet "Böle" i bestämd form betyder: nybygge, nyodling. Djurintresset är stort; här finns flera hundkennlar och hästpopulationen har på senare tid växt. Det företag som har gjort byn mest känd "utomsocknes" är Bölebyns Garveri, som ligger precis bredvid älven och är känt för sina genuina läderprodukter. I byn finns flera arkeologiska fynd från stenålder till bronsålder.

Till områdets sida

Piteå Centrala stan

Välkommen till Piteå! Här bor man omgiven av en fantastisk skärgård, bestående av 550 öar.

Till områdets sida

Piteå Degerberget

Här upplever du en vacker utsikt över Piteå skärgård. Övre delen av berget karakteriseras av kalspolade hällar och klappstensfält. Området har en dramatisk prägel och är även mycket rikt på mineraler. Degerberget lika trevligt att besöka sommar som vinter.

Till områdets sida

Piteå Degeränget

Mitt mellan Piteå och Öjebyn ligger Degeränget. Närhet till industrier på Backen-området samt Smurfit Kappa. Cykelled in till stan och till Öjebyn samt över piteälven via Öholmabron.

Till områdets sida

Piteå Djupviken

Piteå - i den här delen av staden har man centrum på bekvämt avstånd oavsett om man går, åker buss eller kör bil. Närheten till skärgården och havet är fantastisk. Här finns ett antal lägenheter med hyresrätt, några med bostadsrätt, men till största delen villor. Flera möjligheter till bad, både i pool och vid stranden.

Till områdets sida

Piteå Durrnäs

Bostadsområde nära centrala stan, beläget mellan Strömnäs och Pitholm.

Till områdets sida

Piteå Furuberget

Området, som präglas av villaområden och ett mindre antal lägenhetsbestånd ligger mellan 3-5 km från centrala Piteå. Här finns närhet till allt från fina promenadstråk vid vattnet, till stora grönområden, småbåtshamn, företagsby, träningsanläggning, restauranger och hotell mm. Cykel- och gångbanor ger möjlighet att gå och cykla till Piteås centrala delar. Området ger som sagt också goda förutsättningar till skoter-, båt och naturliv.

Till områdets sida

Piteå Furulund

Populära bostadsområden med god service och skolor upp till 9:e årskurs. Natursköna omgivningar med både skog, öppna landskap och vatten. Det bor ca 3 800 personer i området (2012-12-31).

Till områdets sida

Piteå Furunäset

Området, som präglas av villaområden och ett mindre antal lägenhetsbestånd ligger mellan 3-5 km från centrala Piteå. Här finns närhet till allt från fina promenadstråk vid vattnet, till stora grönområden, småbåtshamn, företagsby, träningsanläggning, restauranger och hotell mm. Cykel- och gångbanor ger möjlighet att gå och cykla till Piteås centrala delar. Området ger som sagt också goda förutsättningar till skoter-, båt och naturliv.

Till områdets sida

Piteå Fårön

Piteå - i den här delen av staden har man centrum på bekvämt avstånd oavsett om man går, åker buss eller kör bil. Närheten till skärgården och havet är fantastisk. Här finns ett antal lägenheter med hyresrätt, några med bostadsrätt, men till största delen villor. Flera möjligheter till bad, både i pool och vid stranden. Ca 200 personer är bosatta här.

Till områdets sida

Piteå Fölviken

Jävre ligger naturskönt med närhet till havet, bergen och skogslandet vilket gör byn unik i södra Norrbotten. Byn präglas av engagerade innevånare och det erbjuds ofta gemensamma aktiviteter. På sommarhalvåret fördubblas befolkningen då fritidshusägarna flyttar ut till sina smultronställen. Under sommaren kan man ägna sig åt bad, fiske, båtliv, utflykter mm. På vintern är skoteråkning, skidåkning, skridskoåkning vanliga aktiviteter.

Till områdets sida

Piteå Granträskmark

Beläget intill Granträsket mellan Svensbyn och Kalamark.

Till områdets sida

Piteå Grundvik

Populära bostadsområden med god service och skolor upp till 9:e årskurs. Natursköna omgivningar med både skog, öppna landskap och vatten. Det bor ca 3 800 personer i området (2012-12-31).

Till områdets sida

Piteå Gråträsk

Gråträsk ligger i kommunens västra del vid gränsen till Arvidsjaur. I Gråträsktrakten har samer vistats och renarna betat under lång tid. Sjöarna i området nyttjades för fiske av både samer och bönder från Pitetrakten. Den första bonden som bosatte sig i området kom hit från Byske på 1560-talet.

Till områdets sida

Piteå Guldkusten

Avskilt och vackert område med utsikt över Yttrefjärden beläget längs med Gamla Pitsundsvägen.

Till områdets sida

Piteå Hamnviken

Öjebyn ligger i nära anslutning till staden, med olika små villakvarter runt om ortens kärna. Det finns även många lägenheter inom området. Sommartid finns Hamnviken med badplats på stranden och vintertid badhus med varmvattenbad. Även gym och sporthall i samma byggnad.

Till områdets sida

Piteå Harrbäcken

Liten by strax öster om Norrfjärden.

Till områdets sida

Piteå Hattudden

Till områdets sida

Piteå Hemlunda

Natursköna omgivningar med både skog, öppna landskap och vatten. Hemlunda är en ca 100 hektar stor udde, som begränsas av Inre fjärden på ena sidan och Piteå älv på den andra. Den flacka terrängen präglas av skog, brukad åker- och ängsmark och fem tjärnar (i folkmun kallade pottor). Här finns fina sandstränder som är populära badplatser och lugna vägar och stigar för promenader. På Hemlunda finns ca 160 fastigheter. Bebyggelsen består av både året-runt-boende och stugor.Det är en lugn, lantlig miljö med mycket begränsad trafik. Det tar högst 10 minuter med bil till Piteå centrum och tar man cykel så finns fina cykelvägar hela sträckan.

Till områdets sida

Piteå Hemmingsmark

Till områdets sida

Piteå Hortlax

Populära bostadsområden med god service och skolor upp till 9:e årskurs. Natursköna omgivningar med både skog, öppna landskap och vatten. Det bor ca 3 800 personer i området (2012-12-31).

Till områdets sida

Piteå Höglandsnäs

Populära bostadsområden med god service och skolor upp till 9:e årskurs. Natursköna omgivningar med både skog, öppna landskap och vatten. Det bor ca 3 800 personer i området (2012-12-31).

Till områdets sida

Piteå Jävre

Jävre ligger naturskönt med närhet till havet, bergen och skogslandet vilket gör byn unik i södra Norrbotten. Byn präglas av engagerade innevånare och det erbjuds ofta gemensamma aktiviteter. På sommarhalvåret fördubblas befolkningen då fritidshusägarna flyttar ut till sina smultronställen. Under sommaren kan man ägna sig åt bad, fiske, båtliv, utflykter mm. På vintern är skoteråkning, skidåkning, skridskoåkning vanliga aktiviteter. Avståndet till Piteå är 23km och byn har ca 900 innevånare.

Till områdets sida

Piteå Jävrebodarna

Jävre ligger naturskönt med närhet till havet, bergen och skogslandet vilket gör byn unik i södra Norrbotten. Byn präglas av engagerade innevånare och det erbjuds ofta gemensamma aktiviteter. På sommarhalvåret fördubblas befolkningen då fritidshusägarna flyttar ut till sina smultronställen. Under sommaren kan man ägna sig åt bad, fiske, båtliv, utflykter mm. På vintern är skoteråkning, skidåkning, skridskoåkning vanliga aktiviteter.

Till områdets sida

Piteå Klubbgärdet

Området, som präglas av villaområden och ett mindre antal lägenhetsbestånd ligger mellan 3-5 km från centrala Piteå. Här finns närhet till allt från fina promenadstråk vid vattnet, till stora grönområden, småbåtshamn, företagsby, restauranger och hotell mm. Cykel- och gångbanor ger möjlighet att gå och cykla till Piteås centrala delar. Området ger som sagt också goda förutsättningar till skoter-, båt och naturliv.

Till områdets sida

Piteå Koler

Koler ligger i Piteå kommuns inland. Byn består av ett 40-tal hushåll. Nära naturen men med en hel del att erbjuda. Fiske, bär och strövtåg i naturen. Inom- och utomhus aktiviteter som tennis, biljard, minigolf, styrketräning, badstrand med bastu och grillkåta. Här finns fest- och arrangemangslokaler.

Till områdets sida

Piteå Kopparnäs

ca 1800 invånare. Service i byn: möbelaffär, Kopparnäs bilservice och byasmed.

Till områdets sida

Piteå Kullen

Kullen Öjebyn, ligger beläget mellan Piteå och Öjebyn, trevligt och lugnt område med både förskola och skola inom området. Mysig strandpromenad längs Piteälven med anslutning till gång- och cykelväg till centrala Piteå.

Till områdets sida

Piteå Lillpite

Ligger ca 16 km västnordväst om Piteå och har ca 300 hushåll

Till områdets sida

Piteå Långskatan

Piteå - i den här delen av staden har man centrum på bekvämt avstånd oavsett om man går, åker buss eller kör bil. Närheten till skärgården och havet är fantastisk. Här finns ett antal lägenheter med hyresrätt, några med bostadsrätt, men till största delen villor. Flera möjligheter till bad, både i pool och vid stranden.

Till områdets sida

Piteå Långträsk

Långträsk är en by långt från stadens larm, men mer centralt belägen än man kan tro. Såväl Nasaleden som väg 373 går rakt igenom byn och sex mil österut ligger Piteå. Inom en radie på 11 mil finns tre flygplatser; Arvidsjaur, Skellefteå och Luleå. Till Långträsk kommer folk som vill uppleva lugn och ro och njuta av naturen.

Till områdets sida

Piteå Mossen

Området, som präglas av villaområden och ett mindre antal lägenhetsbestånd ligger mellan 3-5 km från centrala Piteå. Här finns närhet till allt från fina promenadstråk vid vattnet, till stora grönområden, småbåtshamn, företagsby, träningsanläggning, restauranger och hotell mm. Cykel- och gångbanor ger möjlighet att gå och cykla till Piteås centrala delar. Området ger som sagt också goda förutsättningar till skoter-, båt och naturliv.

Till områdets sida

Piteå Munksund

Området, som präglas av villaområden och ett mindre antal lägenhetsbestånd ligger mellan 3-5 km från centrala Piteå. Här finns närhet till allt från fina promenadstråk vid vattnet, till stora grönområden, småbåtshamn, företagsby, restauranger och hotell mm. Cykel- och gångbanor ger möjlighet att gå och cykla till Piteås centrala delar. Området ger som sagt också goda förutsättningar till skoter-, båt och naturliv.

Till områdets sida

Piteå Norrfjärden

Norrfjärden har ca 1 500 invånare och avståndet till Piteå är ca 15 km.

Till områdets sida

Piteå Norrmalm

Välkommen till Piteå! Här bor man omgiven av en fantastisk skärgård, bestående av 550 öar.

Till områdets sida

Piteå Pålberget

Till områdets sida

Piteå Renön

Norr om Svartudden, längs vägen ut mot Renön, ligger Piteås 18-håls golfbana. Direkt öster om golfbanan finns ett större sammanhängande friluftsområde med en varierad skogsmark, inslag av hällmarker och små tjärnar. Bodhällorna, Ögletjärn och de gamla utmarkerna som vätter mot Timviken är intressanta utflyktsmål här. Ute på Renön och Nötön bjuds vi också på vacker natur. Strändernas tillgänglighet begränsas dock av fritidsbebyggelsen, men vid östra delen av Renön finns ett trevligt naturområde där Renöberget kan utgöra ett lämpligt utflyktsmål. Här finns också en kallkälla med vatten av god kvalitet. Åker man vidare längs Svartuddsvägen kommer man slutligen till Renö fiske- och båthamn. Sommartid är hamnen livligt frekventerad av båttrafik och härifrån kan överskeppning till Piteå Båtklubbs fina klubbstuga på Svinöra ske. Toalett och telefon finns vid hamnen.

Till områdets sida

Piteå Roknäs

Byn består av ca 240 hushåll. Samhällsservice finns genom affär, bibliotek, barnomsorg, återinrättad folktandvård, distriktsköterskemottagning, äldreboende och bensinstation som numera inrymmer även postservice.

Till områdets sida

Piteå Roknäs/Sjulnäs

Samhällsservice finns genom affär, barnomsorg, bibliotek, distriktsköterskemottagning, äldreboende och bensinstation som numera även inrymmer postservice.

Till områdets sida

Piteå Rosvik

Ca 2 300 boende.

Till områdets sida

Piteå Sikfors

Till områdets sida

Piteå Sjulnäs

Sjulnäs är en by utanför Piteå i Norrbottens län. Den har cirka 1 000 invånare och gränsar till byn Roknäs. I Sjulnäs finns bl a mellan- och högstadieskola, bibliotek, pizzeria, fotbollsanläggning och en badplats vid namn Sandön.

Till områdets sida

Piteå Sjulsmark

Sjulsmark ligger mitt mellan Piteå, Luleå, Boden och Älvsbyn. Byn har ca 650 invånare.

Till områdets sida

Piteå Skuthamn

Området, som präglas av villaområden och ett mindre antal lägenhetsbestånd ligger mellan 3-5 km från centrala Piteå. Här finns närhet till allt från fina promenadstråk vid vattnet, till stora grönområden, småbåtshamn, företagsby, träningsanläggning, restauranger och hotell mm. Cykel- och gångbanor ger möjlighet att gå och cykla till Piteås centrala delar. Området ger som sagt också goda förutsättningar till skoter-, båt och naturliv.

Till områdets sida

Piteå Storfors

Populära bostadsområden med god service och skolor upp till 9:e årskurs. Natursköna omgivningar med både skog, öppna landskap och vatten. Det bor ca 3 800 personer i området (2012-12-31).

Till områdets sida

Piteå Strömnäs

Till områdets sida

Piteå Strömsborg

Strömsborg är en mindre stadsdel, mycket centralt belägen, endast 500 meter från stadskärnan. Kvarteren består av villor och några få mindre hyreshus.

Till områdets sida

Piteå Svartudden

Svartudden är ett villaområde, bestående av ca 170 villor, beläget ca 1 km från centrum. Området är populärt med sitt sluttningsläge mot väster, där många bostäder har utsikt mot den norra stadsfjärden.

Till områdets sida

Piteå Svensbyn

Svensbyn ligger 14 km utanför Piteå.

Till områdets sida

Piteå Tingsholmen

Populära bostadsområden med god service och skolor upp till 9:e årskurs. Natursköna omgivningar med både skog, öppna landskap och vatten. Det bor ca 3 800 personer i området (2012-12-31).

Till områdets sida

Piteå Tätorten

Närhet till all form av service.

Till områdets sida

Piteå Vitsand

Populära bostadsområden med god service och skolor upp till 9:e årskurs. Natursköna omgivningar med både skog, öppna landskap och vatten. Det bor ca 3 800 personer i området (2012-12-31).

Till områdets sida

Piteå Ytterstholmen

Piteå - i den här delen av staden har man centrum på bekvämt avstånd oavsett om man går, åker buss eller kör bil. Närheten till skärgården och havet är fantastisk. Här finns ett antal lägenheter med hyresrätt, några med bostadsrätt, men till största delen villor. Flera möjligheter till bad, både i pool och vid stranden.

Till områdets sida

Piteå Öjebyn

Öjebyn ligger i nära anslutning till staden, med olika små villakvarter runt om ortens kärna. Det finns även många lägenheter inom området. Sommartid finns Hamnviken med badplats och strand. Vintertid badhus med varmvattenbad, även gym och sporthall i samma byggnad.

Till områdets sida

Läs mer om hur vi hanterar cookies