Sök bostad eller innehåll

Våra närområden

Simrishamn Agusa

Längst upp vid Tomelilla kommuns gräns mot Kristianstads kommun, i norra Albo härad, ligger den pittoreska lilla byn Agusa utmed vägen mellan Alunbruket i Andrarum och Hörröd. Byn ligger högt och naturskönt på Linderödsåsen i blandskog med stort inslag av lövskog. Djur- och växtlivet i ädellövskogen är rikt. Agusa är ett välkänt namn i vandrarkretsar. Byn är start- och slutpunkt på den fjorton mil långa vandringsleden Ås till ås-leden mellan Åstorp och Agusa. Denna vandringsled är en del av den populära Skåneleden. Byn ligger på toppen av rullstensåsen Jären eller Hörrödsåsen, som löper uppe på horsten Linderödsåsen. Intill byn flyter Agusabäcken och bildar gräns mellan Albo och Gärds härad. Under Alunbrukets storhetstid ingick byn med omgivningar i den s.k. Verkalinjen, där alunbruket hämtade mycket ved till sina pannor. Mot slutet av 1800-talet bodde 188 personer i byn, men i dag är det avsevärt färre. Varje år i juli firar byalaget sin pärla Agusastugan med en ståtlig, genuin familjefest. Agusastugan är en synnerligen väl bevarad byggnad från tidigt 1800-tal, som 1945 övertogs av hembygdsföreningen. Stugan talar sitt tydliga språk till oss alla om hur det en gång såg ut, hur livet en gång kunde te sig. I det gamla småbrukarhemmet föddes 1873 Anna Mårtensson och här bodde hon fram till 1945 utan att nämnvärt förändra något. I dag är många av husen fritidshus. Korsvirkeshus, ofta med halm- eller vasstak, är vanliga. Närmaste större ort är Brösarp med skola, barnomsorg, affär, specialbutiker, läkarstation, tandläkare, gästgivaregård, apotek, kyrka, galleri och idrottsanläggning. Från Brösarp till Agusa är det nio kilometer. En kilometer längre är det till Degeberga. Till Brösarp åväl som till Degeberga går bussar från Tomelilla, Simrishamn och Kristianstad. Tar man bussen från Lund till Sjöbo är det 27 kilometer kvar till Agusa.

Till områdets sida

Simrishamn Andrarum

I det mjukt böljande skånska landskapet i Albo härad, på Linderödsåsens sydligaste utlöpare, hittar vi byn Andrarum. Det är Skåne, javisst, men inte slättens Skåne. Här uppe på åsen är det lite vildare, lite kargare, mer omväxlande. Kyrkbyn Andrarum är en av de skånska byar som genomgått såväl enskifte som storskifte och laga skifte. Detta innebar på sikt att gårdarna i byn försvann och bönderna blev i stället torpare under Christinehof, traktens dominerande gods. Den långa vackra allén från slottet till byn ger oss en tydlig markering av hur nära byn varit knuten till Christinehof. Förekomsten av alléer har gjort att många vägar är ursprungliga, även om grus här och var bytts mot asfalt. Dominerande träslag i samtliga alléer är kastanj. I anslutning till den gamla 1100-talskyrkan ligger präst- och klockaregårdarna samt några få byggnader som påminner om den en gång samlade byn. Husen är traditionella, ofta längor i korsvirke med tak av eternit, tegel eller strå. Säkert har byns hus en gång färgats i den vid Alunbruket lokalt producerade rödfärgen. Även om Alunbrukets sista tre anställda friställdes 1906 fortsatte man tillverka rödfärg av alun fram till slutet av 20-talet. Naturen runt Andrarum är fascinerande, där betade hagar blandas med skogsdungar med såväl löv- som barrträd. Vi kan glädjande konstatera att det åter växer bokskog. När Alunbruket drevs som intensivast höggs i princip all skog ner längs den s.k. Verkalinjen, en cirkel runt bruket med en mils radie. Här och var kan vi fortfarande hitta mycket gamla ekar. Runt byn finns ett antal fornlämningar. Den gamla offerkällan S:ta Botildas källa är numera igenfylld. Naturligtvis spelar Christinehofs slott stor roll för trakten än i dag. Godset är dominerande markägare med exemplariskt stor miljöprofil. Christinehofs ekopark kommer på sikt att räknas till Skånes största turistattraktioner med magnifika naturupplevelser. Samtidigt hålls den fascinerande historien liv och presenterar tiden då danske adelsmannen Jochum Beck anlade kalkbruk och Alunbruket, och som under Christina Pipers utvecklades till Nordens största industri med mer än 900 anställda. När Alunbruket var som störst, på 1700-talet, bodde det i Andrarum lika många som i Malmö, runt 2 000 personer. Under en följd av år har det i slottsparken arrangerats utomhuskonserter med artister som Bob Dylan, Jerry Lee Lewis, Santana, Tomas Ledin och Status Quo. På slottet bjuds av och till opera och utställningar. Ett stenkast öster om Andrarum ligger Hallamölla där Verkeån bjuder på Skånes högsta vattenfall, 23 meter, ett stycke högdramatisk natur där den fågelintresserade kan njuta av strömstare, forsärla och kungsfiskare. Här häckar även hornuggla, trädkrypare och nattskärra. Och högt ovanför oss svävar givetvis gladan som ett högst påtagligt bevis för att vi är i Tomelilla kommun. Det finns således gott om härlig natur för friluftsliv och sport. Med stor framgång engagerar Andrarums IF många orienteringsintresserade i alla åldrar. På klubbens program finns även renodlade motionsaktiviteter och då snö finns, skidåkning. Närmaste byar med skolor, affärer, restauranger, bibliotek, sjukvård är Brösarp och Lövestad, båda ungefär 10 kilometer från Andrarum.

Till områdets sida

Simrishamn Baskemölla

I detta lilla fiskeläge har människor bott sedan stenåldern. Namnet Baske betyder torra kvistar eller grenar medan mölla förstås är skånska för kvarn där man maler sin säd till mjöl. Den lilla byn ligger tryggt och vackert på den branta sluttningen ner mot Östersjön, där stranden mjukt svänger norrut mot magnifika Stenshuvud. Smala strädden löper mellan husen med sina välskötta trädgårdar och täppor. I byns norra del finns Tjörnedalagården, en sevärd korsvirkesgård där Östra Skånes konstnärsgille driver sitt Tjörnedala konsthall, där den årliga konstrundan är den största utställningen. Nedanför gården ligger Tjörnedalalunden som Linné ansåg vara "en av de skönaste lundar jag sett i riket". Området norrut mellan Baskemölla och Vik är ett populärt strövområde med fantastisk natur. Österlenleden passerar längs kusten via Baskemölla mot Vik. Byns genuina miljö och natursköna omgivningar har alltid lockat konstnärer. Glashyttan med Anders Wingårds verk får man inte missa om man är på besök. Det natursköna området Eko-byn är ett spännande och imponerande plats där naturen får ett större inflyttande. En vacker gång- och cykelväg leder de fyra kilometerna, förbi brukshundsklubben, jaktskyttebanan, Vårhallen, Tobisborg och Tobisviksbadet till Simrishamn, där skolor från förskola till och med gymnasium finns. Bussen till t.ex. Kristianstad har hållplats utanför byn.

Till områdets sida

Simrishamn Benestad

Fyra kilometer sydväst om Tomelilla, där södra infarten ansluter till väg 19 mellan Kristianstad och Ystad, ligger Benestad, den lilla kyrkbyn närmaste granne med unika naturreservatet Benestad Backar. Reservatet kallas också Kalktuffen efter de utfällningar som bildas när det kalkrika vattnet, som tränger ur sluttningarna, möter luftens syre. Kalktuffen bildar ett metertjockt lager och i detta har man hittat mängder med fossila lämningar som talar om för oss vilken enastående artrik fauna och flora som har funnits här sedan senaste istiden. Ett fynd talar om för oss att det här en gång växte gingko, en art som dog ut för 20 000 år sedan! Den biotop som finns här i Benestad Backar kallas stäppartad torräng och uppvisar än i dag en fantastisk artrikedom. Här finner vi orkidéer som göknyckel. Här växer axag, blåtåtel, trubbtåg, gullvivor, fältnocka, stenkrassing, men också insektsätande tätört. Kalktuffen har brutits ända in på 1900-talet. Trots sin porösa struktur har den bl.a. använts vid ett antal kyrkbyggnationer. Det är naturligt att kyrkan i Benestad är byggd av just kalktuff, men också kyrkan i Nedraby. Det påstås att även delar av kryptan i Lunds Domkyrka har inslag av kalktuff från Benestad. Kyrkan i Benestad har liksom kyrkorna i Valleberga och Löderup ett fristående kyrktorn, en kastal. Kanske blev kastalen byggd fristående eftersom det saknades plats för ett torn på grund av att kyrktomten sluttar kraftigt väster om kyrkan. Vattnet som rinner ut ur Benestad Backar söker sig ner till Fyleån, som stilla flyter genom Fyledalen. Ända fram till 1924 låg den flitigt nyttjade Skvattemölla här. Har vi tur kan vi få uppleva såväl kungsörn och havsörn som häckar i Fyledalen. Givetvis är det inte lika överraskande, men härligt, att få se en eller ett par glador singla över det lilla, behagliga Benestad. Norr om Benestad ligger Tosselilla, familjenöjesfältet och Svampabanan, motorstadion med världsrykte. Varje sommar smäller det lite extra i de lugna byarna runt Fyledalen. Då utkämpas nämligen fotbollsturneringen Slaget om Fyledalen där grannbyarna Högestad, Röddinge, Ramsåsa och Benestad gör upp om vandringspokalen, ett folkjippo som ger eko i hela bygden! Närmaste större ort med skolor, kommunal service, affärer, banker, resecentrum med pågatågsstation är Tomelilla.

Till områdets sida

Simrishamn Bertilstorp

Bertilstorp, den lilla byn i Albo härad, dryga sju kilometer väster om Brösarp, kan med rätta kallas lugn och fridfull. Bebyggelsen, som består av små gårdar och mindre hus, ligger relativt utspridda längs vägarna 1607 och 1680. Här är landskapet den för Albo härad så typiska blandningen av slätt och skogsbygd. Här rinner många bäckar och terrängen är mjukt kuperad. Många naturälskare väljer gärna att vandra i området. Särskilt omtyckta är Fiskabäcken, Verkeån och Verkasjön. Verkeån räknas som ett av Skånes renaste vattendrag. Strandbrinkarna längs Verkeån är bevuxna med bok, al och andra ädellövträd. Floran är mycket artrik, tack vare att det finns gott om betesdjur som betar ängarna insprängda mellan skogspartierna. Inte mindre än 66 rödlistade arter är kända i området. Svamp är det gott om. Här finns lokaler för lövgrodor och långbensgrodor och här kan man finna ett tiotal hotade skalbaggsarter. För den fågelintresserade erbjuder Verkeån forsärla, strömstare och kungsfiskare. Ån har även en livaktig havsöringsstam. Den försiktige skogsflanören kan även njuta av kron- och dovhjort, rådjur, älg och vildsvin. Närheten till Christinehof öppnar sommartid för ett rikt kulturliv med både rockkonserter och opera. I Brösarp finns skola, anrikt gästgiveri, pizzeria, vårdcentral, tandläkare, slaktare, apotek, livsmedelsaffär, konditori, bensinmack och tidigt varje vår anordnas den världsbekanta Brösarps Antikmässa. Sedan några år har man även en mässa för moderna möbler och inredningsdetaljer. Bussförbindelserna från Brösarp är goda. Den 11 maj 1944 hamnade lilla Bertilstorp på alla Sveriges nyhetstidningars framsida. Fem i halv tio störtade nämligen en V1-raket mellan Bertilstorp och Breabäck. Egentligen handlade det om ett modifierat flygplan F1 som Heinrich Himmler döpt till V1, Vedergällningsvapen 1. Snart följdes V1 av en robotraket, V2, som liksom V1 sköts upp från raketbasen i Peenemünde och som skulle bidra till Tysklands seger över Storbritannien. Nu blev det inte så och lyckligtvis ställde Bomben i Bertilstorp inte till större skada, men nyhetsvärdet var stort. I dag är det betydligt lugnare i byn.

Till områdets sida

Simrishamn Bjärsjö

Avskilt läge men ändå så nära. Strax väster om Simrishamn, nere vid Tommarpsåns slingrande lopp, ligger lilla Bjärsjö. En by som en gång hade såväl bryggeri som stort spannmålsföretag. I dag härskar ron och lugnet på båda sidor om Tommarpsån, som en gång var segelbar ända till medeltidsstaden Tumathorp. Att det har bott folk i Bjärsjö länge visar fornlämningar av olika slag. Bronsåldersgraven Kvesehöj/Kvex hög och Pittjestenen är fantasieggande exempel. Kvesehöj ser kanske inte så imponerande ut, men från toppen kan man i siktigt väder se mer än dussinet kyrktorn runt om på slätten. Via Bialittavägen når man snabbt Gröstorp varifrån en gång- och cykelväg leder in till skola och gymnasium. Avståndet till Simrishamn är cirka två kilometer längs gamla riksväg 9.

Till områdets sida

Simrishamn Blästorp

Blästorp är en mycket liten by belägen mellan Hammenhög och Borrby mitt på den rika slätten. Byn består huvudsakligen av gårdar, som en gång låg vid järnvägen mellan Gärsnäs och Ystad. Vintertid var Blästorp fruktat som ett svårpasserat ställe när det snöade. Drivbildningen blev alltid kraftig eftersom Blästorp ligger öppet för vindar från alla håll. Avståndet till närmaste större grannbyarna Hammenhög och Borrby med affärer, restauranger och skolor ligger runt halvmilen och avståndet till underbar sandstrand vid Kyl och Borrby strand är cirka en mil.

Till områdets sida

Simrishamn Bollerup

Sju kilometer sydost om Tomelilla, mitt på den bördiga, men alls icke pannkaksplatta slätten ligger Bollerup, en by där gammalt möter nytt på ett högst påtagligt sätt. Ungefär jämngammal med Glimmingehus, d.v.s. uppförd mot slutet av 1400-talet, är Bollerups borg, återställd i sitt ursprungliga skick på 1940-talet. Inte långt från Bollerup ligger även Tosterups borg. Landsvägen genom Bollerup slingrar mjukt mellan gamla och betydligt nyare byggnader. Här kan man möta hästar, ankor och högst troligt unga studenter året om. Lantbruket har alltid spelat stor roll i Bollerup och när borgmästaren i Ystad, Tage Ludvig Sylvan, köpte godset efter Carl XIV Johans död var han fast besluten att Bollerup skulle bli ett lantbruksinstitut. Sedan 1903 fungerar Bollerup som lantbruksskola. Numera går drygt 300 elever på Bollerups Naturbruksgymnasium, ett mycket populärt gymnasium i internatform, ett eldorado för hästintresserade. Naturen runt Bollerups by är jordbruksmark, men med en hel del träddungar på de låga höjdsträckningar som genomkorsar området. Nära den vallgravsomgärdade borgen ligger Bollerups kyrka, byggd som slottskyrka. De äldsta delarna är från 1100-talet. Närmaste större ort är Tomelilla med utbyggd service av alla slag. Två mil åt öster ligger Simrishamn och två mil åt sydväst Ystad. Lokalbuss passerar genom Bollerup.

Till områdets sida

Simrishamn Bolshög

Två kilometer rakt söder om Ö. Tommarp ligger byn Bolshög, ett drygt stenkast från Nordens bäst bevarade medeltidsborg, Glimmingehus. Kyrkan i byn är från 1100-talet och känns lätt igen på sitt flacka tak. För många är Bolshög allra mest bekant för den spektakulära graven strax sydost om kyrkan, Bols eller Boels hög. En sägen berättar att här är kung Boel begravd medan en annan påstår att här ligger jättekvinnan Boel och vaktar sin nedgrävda skatt i en kopparkista. I grannbyarna Ö. Tommarp och Vallby är numera det kulturella livet både rikt och brett. Närmaste tätort med skola, restaurang och affärer är Hammenhög, sex kilometer västerut, men även Simrishamn når man med bil på fem minuter via riksväg 9.

Till områdets sida

Simrishamn Bondrum

När vi färdas på riksväg 19 strax norr om Fågeltofta ser vi i slänten, väster om vägen, den spännande fyrlängade korsvirkesgården Bondrumsgården, som en gång hamnade på löpsedlarna i hela landet. Skånegården, den s.k. Albogården, på Skansen hade brunnit ner och dåvarande chefen Nils Erik Baehrendtz letade med ljus och lykta efter en skånegård som kunde ersätta. Han hade sett Bondrumsgården och ville absolut ha den flyttad till Stockholm. En kraftig folkstorm utbröt och hembygdsföreningen lyckades med stöd av många intresserade behålla 1700-talsgården i byn. Gården är i autentiskt skick och t.o.m. den gamla trädgården, urtehaven, finns i ursprungligt skick. Årligen är det många som besöker den gamla pärlan i byn, som i övrigt består av bostadshus byggda på 1800-talet, ett antal hus från åren runt 1900 samt hus från 1920-och 30-talen. Några fastigheter är byggda på 70-talet och även under de senaste åren har byn utökats något. Längs den gamla bygatan ligger husen tätt efter varandra på båda sidor av gatan, de äldsta alldeles invid gatan medan de lite nyare ligger indragna på respektive tomt. Vårdträd och lummiga trädgårdar avgränsar vackert mot den omgivande jordbruksmarken. I grannbyn Fågeltofta finner vi en kyrka vars äldsta delar är från 1100-talet. En vacker allé leder österut från Fågeltofta till Kronovalls slott, numera mest bekant som hotell med högklassig restaurang samt som bas för Åkessons Vinhus. Den magnifika buxbomslabyrinten i slottsträdgården lockar också många besökare. Årligen är det många bröllopsfestligheter som äger rum på Kronovall. Mariavall, strax norr om Bondrum, är adressen till två benediktinerkloster, nunneklostret Jesu Moder Marias kloster och Den Helige Benedictus munkkloster. Många söker sig till de båda klostren för samtal, retreat. Närmaste större samhällen med affärer, skolor och annan service är Lövestad i väster, S:t Olof i öster och Brösarp i Norr. Goda förbindelser i Brösarp mot Simrishamn, Ystad och Kristianstad, även god service så som; vårdcentral, bibliotek, matbutik, viltaffär, café, skola, Gästskivaregården och Talldungen Gårdshotell. Bondrum ligger i Tomelilla kommun och till centralorten är det dryga milen.

Till områdets sida

Simrishamn Borrby

Österlens hjärta. Byn är omgärdad av skogklädda åsar och böljande fält, med fyra kilometer till de populära långa, vita sandstränderna mellan Borrby strand och Sandhammaren. Bygden runt Borrby präglas av jordbruk. I direkt anslutning till byns norra delar finns ett värdefullt naturområde, Borrby backar, en mosaik av åsryggar, småvatten, beteshagar och lövskogsdungar. Området har ett rikt djurliv och används flitigt för promenader och andra friluftsaktiviteter. Enligt äldre dokument, både sägen och historia, fanns det en borg belägen där kyrkan idag finns. Borgen var bebodd av en grym, rovgirig kämpe eller riddare, vars namn var "Borre" och därmed givit namnet Borrby. Här finns också den sägenomspunna offerplatsen S:t Sisselas källa. Mer om det forntida Borrby hittar du på www.borrby.se. Borrby är idag en välbelägen serviceort i kommunens södra del. Här finns många små företag, hantverkare av olika slag, ett tiotal föreningar, förskola, låg- och mellanstadium, vårdcentral, apotek, äldreboende, bank, stor livsmedelsaffär, bilverkstad och bensinmack, frisörer, byggmarknad, kiosk, pizzerior, pub, digitaliserad biograf, ridskola, camping, vandrarhem och ett flertal bed & breakfast. I dag är Borrby också "bokby", Sveriges första, med flera antikvariat. Kyrkan ligger mitt i byn. Kyrkan är en av de största på Österlen och har underbara, glasmålade fönster från 1910 och 1912. Att cykla till stranden från byn går både snabbt och säkert. Bussförbindelser mot Simrishamn, 17 kilometer åt nordost, Hammenhög fem kilometer norrut och Ystad 20 kilometer västerut är frekventa. www.borrby.se

Till områdets sida

Simrishamn Brantevik

En genuin miljö med ett idylliskt läge. Brantevik är byn där tiden verkligen inte står stilla, även om dess storhetstid inträffade för drygt ett hundra år sedan. Byn jäser idag av en samling aktiviteter, särskilt sommartid av olika kulturella evenemang. Riksbekanta är onsdagskonserterna Jazz under Stjärnorna där svenska eliten av jazzartister lockar tusentals besökare. I hamnen ligger Branterögen, en rockig samlingspunkt med livemusik till maten och drycken ett par kvällar i veckan sommartid. I byn och närmaste omgivning finns kafé, gårdshotell, vandrarhem, Bed & Breakfastanläggningar, tändläkare och hantverkare av skilda slag. Strax söder om byn, vid Hylkan ligger antik- och presentaffären Hylkegården samt kultursatsningen Mårten Pers Källa med såväl konsthall som teaterscen. Bebyggelsen på Brantevik är mycket varierad, från små längor som slingrar tätt nere längs havet, rad- och kedjehus, bostadsrättshus, till ultramoderna hus med utpräglat miljötänk. En äkta brantevikare älskar Vejakåsen byns badplats. Via en vacker gång-och cykelväg når man såväl Simrishamn fem kilometer norrut och Skillinge ungefär lika långt åt söder. Mycket populärt är strövområdet Grönet söder om Brantevik ner mot Gislövshammar. Förskola centralt i Brantevik. Kommunal samt friskola i Simrislund - Simrishamn, drygt fyra kilometer norrut. Gå gärna in på byns hemsida www.brantevik.se

Till områdets sida

Simrishamn Brännorna

Den lilla, men långsträckta, byn Brännorna, i Tomelilla kommun, på båda sidor om väg 1672 mellan Onslunda i söder och Ekerödskorset i norr ligger i omväxlande terräng där blandskogsdungar samsas med åkermark. I Brännorna finns en trähusfirma, ett välrenommerat galleri, Ateljé Brännorna, med inte minst keramik, som besöks av många konst- och hantverksintresserade under den årliga konstrundan vid påsktid, samt ett framgångsrikt ridponnystuteri och utbildningsstall. Fram till mitten av förra århundradet fanns aktiv gruvdrift i Brännorna. Här bröts blyglans, zinkblände och svavelkis men framför allt flusspat. Spåren efter gruvdriften kan fortfarande ses i naturen om man anstränger sig. Närmaste orter med service av olika slag, bl.a. skola, är Onslunda ett par kilometer söderut, S:t Olof drygt fem kilometer åt nordost. In till Tomelilla är det c:a 1,5 mil. Bussförbindelser finns från S:t Olof, Fågeltofta och Onslunda.

Till områdets sida

Simrishamn Brösarp

Som en port mot Österlen. Där väg 19 från Kristianstad delar sig i två, väg nio mot Simrishamn och väg 19 mot Ystad via Tomelilla, ligger Brösarp. Brösarps läge på Linderödsåsens sydligaste utlöpare har alltid varit viktigt och gett byn dess karaktär. Gästgivaregården ligger tryggt i byn sedan 325 år och utökar ständigt. Gästis är en samlingspunkt av flera i den livaktiga byn med sina många vackra, välskötta trädgårdar. Servicegraden är hög med vårdcentral, tandläkare, apotek, gästgiveri, spa, pizzeria, kafé, idrottsplats, livsmedelsbutik, köttaffär och andra specialbutiker, snickeri, konsthall, kulturhus, gallerier, äldreboende, F-6-skola och bensinstation. Föreningslivet i byn är brett. Brösarps IF, med den vackert belägna idrottsplatsen Utsikten, är framgångsrika i fotboll för både killar och tjejer och i sommarhusbyn Brunsvik huserar Andrarums IF, österlenorienterarnas mecka.

Till områdets sida

Simrishamn Bäckhalladalen

Välkommen till Bäckhallagården - och ett av Österlens i särklass vackraste lägen! Skåne är platt. Men det finns några tomter vid kusterna där åsarna sträcker sig en bra bit över havet. Bäckahallagården ligger på en av dessa åsar, med en milsvid utsikt över Hanöbukten. Platsen att leva på är utvald med knivskarp precision där karga bergshällar med svajande gräs möter bördiga vetefält och knotiga gamla ekar. Kontrasten mellan den totala avskildheten och närheten till både strand, restauranger och shopping, bara tio minuter med cykel, gör läget unikt. Fastigheten gränsar till Bäckhalladalen som är ett naturskyddsområde av riksintresse. Många anser att Bäckhalladalen är ett av Sveriges finaste utmarksområden där man kan hitta trädlärka, höksångare, törnskata, klockgroda, hasselmus och göknycklar. Att lyssna till näktergalen är en lisa för själen.

Till områdets sida

Simrishamn Bästekille

Högt, nästan mittemellan S. Mellby och Vitaby, ligger lilla byn Bästekille, längs den slingrande landsvägen. I väster höjer sig Bästekille backar med betesmarker, stengärden och enar. Runt Bästekille finns flera populära hästgårdar med ridhus och turridning. Utsikten från den höglänta terrängen mot Kivik, Stenshuvud och Östersjön är betagande. Avståndet till Kivik och S:t Olof, med service av skilda slag, äldreboende, affärer och skola t.ex., är cirka fem kilometer. I byn finns kulturutbud såsom konstutställningar. Bertil i Bästekilles gårdsbutik som erbjuder ekologiska grönsaker mm finns också i byn. Ett stenkast öster om Bästekille ligger Friden med sina populära, vedugnsbakade pizzor.

Till områdets sida

Simrishamn Eljaröd

En halv mil söder om Brösarp pekar vägskylten in till gamla byn Eljaröd. Här har det bott människor sedan förhistorisk tid, något fornfynd i riklig mängd talar om. Byn ligger huvudsakligen på båda sidor om gamla landsvägen, som numera ersatts av ny sträckning av riksväg 19, och den nyare vägen mot väster. När den nya vägen genom byn drogs försvann de annars så typiska stengärdena, som finns kvar på andra ställen i byn. Typiska inslag är också raka gårdsalléer. Terrängen är kuperad och höjdskillnaden mellan byn ner till Verkaån är hela 130 meter. Ändelsen -röd lär betyda röjning, vilket också talar om att byn är ansenligt gammal. Det omgivande landskapet, karaktäriserat av en frodig, ganska backig blandning av betes- och skogsmark, är typiskt för Albo härad, en typ av mellanbygd mellan slätt- och skogsbygd, även kallad risbygd. Inslagen av träd många, säkert bl.a. beroende på att stora områden väster och norr och byn under Alunbrukets storhetstid kalhöggs och betades så hårt att flygsandsområden bildades. För att binda sanden planterades skog. Före enskiftet 1816 låg här 16 gårdar kring 1200-talskyrkan. I dag finns bara tre gårdar kvar i byn. Ett minne från 1700-talet är den gamla kvarnbyggnaden vid Eljarödsbäcken, som slingrar genom byn och rinner ut i Verkaån. Flera av byns hus är gatehus i korsvirke byggda på 1800-talet, medan andra är byggda på 30- och 40-talen då byn upplevde en livfull epok. I slutet av 80-talet bebyggdes en stor öppen yta i södra delen av byn med moderna radhuslägenheter, vilket ger byn en spännande mix av olika tider och byggnadssätt. I Eljaröd finns ett populärt friluftsbad och ett föräldradrivet kooperativ för barnomsorg, Eljen. Eljaröd har täta bussförbindelser norrut och söderut och ligger nära såväl Hallamölla med Skånes högsta vattenfall och Christinehofs slott. Strax söder om byn ligger benediktinerklostren Mariavall och Den helige Benedictus kloster. Närmaste större samhälle med service som skolor, vårdcentral, hotell och restaurang, livsmedelaffär är Brösarp, fem kilometer norr om Eljaröd. Avståndet till kommunens huvudort Tomelilla är ungefär två mil.

Till områdets sida

Simrishamn Everöd

Där norra infarten mot Tomelilla från väg 19 spikrakt leder mot kommunens centralort ligger lilla byn Everöd, som består av enstaka hus och gårdar i lätt kuperad, österlensk lantbruksbygd. Närmaste lite större by är Tryde med friskola och kyrka. In till Tomelilla centrum är avståndet cirka tre kilometer. I grannbyn Sälshög liggerAmbumsgården, den gård som en gång utgjorde navet i Hasse & Tages filmproduktion. Varje sommar återvänder Everöds egen operastjärna Karolina Sandgren och ger en musikalisk soaré i fädernegården i byn. Sex kilometer sydvästvart ligger Tomelilla Motorklubbs internationellt välkända Svampabanan där bil- och mc-tävlingar av hög klass genomförs. Granne med Svampabanan är mycket välbesökta och populära Tosselilla Sommarland med allehanda attraktioner för alla åldrar. I Tryde finns en av Skånes största danspalats, Tingvalla, som lockar dans- och nöjessugna från hela Skåne.

Till områdets sida

Tomelilla Frörum

Frörum är en liten by strax söder om Fågeltofta vid väg 19. Byn ligger i Fågeltofta socken i Albo härad i gränslandet mellan ris- och skogsbygd, men ändå är det kuperad lantbruksmark som dominerar. Slottet Kronovall ligger endast ett par kilometer öster om Frörum och omgivningarna runt slottet bjuder intressanta naturupplevelser med rik flora och fauna. Närmaste ort med service som t.ex. skola är Onslunda drygt sex kilometer åt sydost. Lövestad i Sjöbo kommun ligger knappa milen åt väster och här finns t.ex. skola, en hel rad butiker, restauranger, äldrevård. Bara ett par kilometer längre är det till Tomelilla. Bussförbindelserna är goda.

Till områdets sida

Simrishamn Fågeltofta

Lilla byn Fågeltofta ligger vid väg 19 mellan Ystad och Kristianstad. Ända fram till 1867 var byn betydligt större och bestod av hela 17 gårdar och en rad gatehus, men en förödande missväxt tvingade fram en utflyttning av gårdarna till godset Kronovalls skogsskiften där bönderna blev torpare. Två äldre skolor visar tydligt att byns betydelse en gång var stor. Den vackra allén som leder från byn till Kronovalls slott är fortfarande pampig. Runt slottet Kronovall finns vacker bokskog och ängar med mycket rik flora och fauna. Namnet Fågeltofta är en sammansättning av egennamnet Fughl och toft som är lika med tomt. Även om Fågeltofta kan sägas ligga på gränsen mellan ris- och skogsbygd är den dominerande karaktären dock typisk godsmark. Hagmarksområdet Store Vång erbjuder riks flora och fauna med kronhjort och lövgroda. En gång i tiden ägdes alla gårdarna av Kronovall. Husen i byn är byggda under olika tidsperioder, från 1800-talet, från tidigt 1900-tal, men också hus byggda på såväl 50- som 70-talen. I byn finns ett par fastigheter med aktiva verksamheter, bl.a. toalettuthyrning, församlingshem och spa. Närheten till Bondrumsgården, Kronovalls och Christinehofs slott samt klostren vid Mariavall gör att många besökare speciellt sommartid kommer till Fågeltofta. Närmaste skola finns i Brösarp, runt en mil norrut, men avståndet till skolorna i centralorten Tomelilla är inte mycket större. Vill man gå över kommungränsen är avståndet till S:t Olof som också har skolor mindre än en mil. Bussförbindelser finns, inte minst tack vare närheten till väg 19.

Till områdets sida

Simrishamn Gislöv

Gislöv är en samling hus och gårdar spridda kring ett fyrvägskors fem kilometer sydväst om Simrishamn och tillhör de minsta byarna på Österlen. I Gislöv finns även ett hotell med förnämlig restaurang, Karnelund, samt Skånes byggnadsvårdscentrum. Närmsta by med service är Skillinge, här finns olika affärer, äldrevård, restauranger och skeppshandel. Ett antal populära bed & breakfast-anläggningar finns av lätt förståeliga skäl i området. En kilometer sydväst om byn ligger Gislövs stjärna, en vacker lövskog som kantas av vidsträckta naturbetesmarker. Här njuter man under vår och försommar av prunkande blomning, invensiv fågelsång och klockgrodornas spel. Mitt i skogen ligger den populära nöjesplatsen Stjärnan, en anläggning som på sin tid lockade tusentals dans- och nöjeslystna till olika slags evenemang (The Who spelade t.ex. här den 22 oktober 1966!). Naturen runt byn domineras av åkrar, men här och var går berget i dagen och på flera ställen runt Gislöv kan man se spåren av stenbrytning. De fyra vägarna som möts i Gislöv leder till Simrishamn, Brantevik, Skillinge och Borrby. Med cykel kan man enkelt ta sig de knappa två kilometrarna till stranden vid Gislövshammar. Skillinge har vi tre kilometer söderut och Simrishamn en halvmil åt nordväst. Bussförbindelse söderut mot Skillinge och Ystad samt norrut mot Simrishamn finns.

Till områdets sida

Simrishamn Gislövshammar

Vilken vacker idyll. En skylt vid kustvägen, ungefär mitt emellan Brantevik och Skillinge, pekar ner mot en väl bevarad liten fiskeby, Gislövshammar. Byn har ett femtontal hus och längor längs smala gator. Naturen är särpräglad, mycket tack vare de lutande, trappstegsformade kalkstenshällarna som går i dagen i strandlinjen. Dessa utnyttjades förr i tiden för brytning av kvarnstenar, en liten industri som fann kunder över hela södra Sverige. Än i dag kan man gå ut på hällarna och tydligt se de cirkelrunda hålen. Strax sydväst om Gislövshammars utskjutande udde ligger en skyddad naturlig vik, den s.k. "Morfars hamn". Havet vid Gislövshammar är mycket populärt bland vindsurfare och fågelskådare. Omgivningarna inåt land består av vackra hagmarker med intressant flora. Utmed kuststräckan mellan Gislövshammar och Brantevik finns ett ljuvligt vackert promenadstråk, kanske ett av Sveriges vackraste. Närmaste större ort är Skillinge en halvmil åt sydväst där det finns affärer, äldreboende, teater och livaktigt företagar- och föreningsliv. Till Skillinge och norrut mot Brantevik och Simrishamn tar man sig till fots eller per cykel via en gång- och cykelväg med utsökt utsikt. Bussförbindelse finns vid hållplats utmed kustvägen.

Till områdets sida

Simrishamn Gladsax

En idyllisk plats högt belägen i det böljande jordbrukslandskapet. Husen och gårdarna i byn ligger samlade på båda sidor om den slingrande, smala bygatan. Här och var hänger stockrosor ut i körbanan. Gladsax är högt belägen och omgiven av ett öppet, kuperat landskap. En plats för lugn och ro med stadens service och havet inom nära räckhåll. Byn är kulturminnesskyddad och kyrkans äldsta delar är från 1100-talet. Gladsax hallar och Bäckhalladalen är Natura 2000-område och till stora delar naturreservat. Många anser att Bäckhalladalen är ett av Skånes finaste utmarksområden, Där kan man bland annat hitta trädlärka, törnskata, klockgroda, hasselmus och göknycklar. Att lyssna på näktergalen är en lisa för själen. Buss genom byn mot Simrishamn och Vitaby finns. Det är knappa milen till all service i Simrishamn.

Till områdets sida

Simrishamn Glimminge

En stenkast öster om den ståtliga medeltidsborgen Glimmingehus, uppförd 1499 av Jens Holgersen Ulfstand, ligger den lilla hussamlingen Glimminge by längs den slingrande bygatan. I byns södra ände ligger den vackra Glimminge gård, en gång plattgård till Glimmingehus. Byn omges av åkermark, lövdungar och vackra naturbetesmarker. Glimminge mosse, som ligger alldeles norr om byn, är en våtmark med rikt växt- och djurliv. Lövskogen kring Gislövs stjärna erbjuder vår och sommar ett paradis för sångfåglar. Strax norr om Gislövs stjärna ligger Glimminge hallar, ett stort hagmarksområde med unik flora. Större orter i närheten med service av olika slag är Hammenhög, Skillinge och Borrby, ca 7 km till centrala Simrishamn, ca 9 km till den vackraste sandstranden - Borrby strand.

Till områdets sida

Simrishamn Glivarp

Ett stenkast från medeltidsborgen Glimmingehus, längs vägen mellan Ö. Tommarp och Ö. Hoby, ligger den lilla, men långsträckta, byn Glivarp mitt i ett kuperat lantbruksområde med insprängda naturbetesmarker, våtmarker och fuktiga lövdungar. Glivarpa mosse har ett mycket rikt fågelliv. Här finns också ett rikkärr med ett stort bestånd av den vackra orkidén kärrknipprot. Bebyggelsen är blandad, gårdar, avstyckade dylika och låga bostadshus. Avståndet till havet är cirka en halvmil och dryga milen är det till de vidsträckta sandstränderna från Kyl mot Sandhammaren och Löderup. Närmaste orter med service som skola och affärer är Hammenhög eller Borrby, nås på ca 5 km avstånd.

Till områdets sida

Simrishamn Gnalöv

Gnalöv hör till Bolshögs socken, men det är Ö. Nöbbelövs kyrka man ser när man står mitt i Gnalöv. Byn är långsträckt, men har sin största koncentration där vägen Gnalöv-Bolshög möter vägen Gislöv-Gislingabro. Omgivningarna är böljande lantbruksbygd. Här finns en hel del små aktiva företag. I norra delarna av byn ner mot Tommarpsåns meandrande lopp, finns rikligt med fornlämningar. Närmaste större orter är Simrishamn och Skillinge. Bussförbindelse finns från såväl Gislöv som Vranarp.

Till områdets sida

Simrishamn Grevlunda

Grevlunda backar når nästan Stenshuvuds dubbla höjd och det kuperade landskapet är mycket omtyckt av naturälskare. Grevlunda är en liten by, ganska utsträckt väster om järnvägen, som sommartid trafikeras av livaktiga Skånska järnvägars ångtåg dragna av bolmande ånglok. Utsikten från delar av byn mot Onslunda är magnifik. Nere vid bäcken, som så småningom rinner ut i havet vid Vitemölla, ligger en omtalad fornlämning, den runda borgen Vallabacken. Vallabacken är omnämnd i den gamla sagan om Ragnar Lodbrok och borgens första ägare kan ha tillhört släkten Galen. Bäcken är fortfarande ett laxförande vatten och påstås i gångna tider ha varit segelbar kanske ända upp mot S:t Olof. Närmaste större samhällen med matbutik, bageri, resturanger, skola och äldreboende är Kivik och S:t Olof och avståndet ner till badstranden vid Vitemölla är inte mer än dryga halvmilen. Waldorfskolan Sophiaskolan i Rörum är bara ca 10 km bort, även flera waldorfskolor finns i området och Montessoriförskola finns vid Stenshuvud. Värt att nämna är närheten till de populära resturangerna; Fridens gårdskrog, Brösarps Gästgiveri, Mandelmanns trädgård, Buhresfisk och delikatess, Talluddens gårdskrog och andra kulinariska upplevelser. Grevlunda har dagliga bussförbindelser norrut mot Brösarp och Kristianstad och söderut mot Simrishamn. Grevlundagården är ett hästparadis där Olympiamedaljören Peder Fredricson och hans hustru Lisen Bratt Fredricson bedriver omfattande verksamhet. Vitaby-Grevlunda byalag: inga.eriksson(at)telia.com

Till områdets sida

Simrishamn Gröstorp

Vackert landskap fyllt av liv. Gröstorp har framför allt satts på kartan av idrottsliga skäl. Sammanhållningen i byn kring idrott i allmänhet, men fotboll och bordtennis i synnerhet, har varit mycket god. Här finns en förnämlig alpackafarm, hästuppfödning och ett populärt vandrarhem: Bengtssons loge. Från byn leder en gång- och cykelväg in till Simrishamn och ansluter direkt till såväl grundskolan Korsavad som Österlengymnasiet. Norr om byn, som huvudsakligen sträcker sig längs vägen mot Gladsax, ligger Bäckhalladalen, ett stycke fullständigt unik utmark med sällsynta utrotningshotade djur och växter. Mycket närmare, i väster, hittar man ett mindre område med värdefulla naturbetesmarker, Impan, som till stor del är naturreservat och Natura 2000-område. I områdets västra del finns en markant bergvägg med gruvgångar från gamla tider. Här övervintrar den sällsynta fladdermusen barbastell. Bebyggelsen är av skiftande karaktär. I byns västra del finns ett par avstyckade lantbruk ännu kvar. Avståndet in till Simrishamn är via landsväg några kilometer och kortare via cykelvägen. Dagliga bussförbindelser finns.

Till områdets sida

Simrishamn Gyllebo

Många drar ett likhetstecken mellan Gyllebo och Ö Vemmerlöv, men det är riktigare att kalla byn vid kyrkan för Ö Vemmerlöv och husen kring Gyllebosjön för Gyllebo. På en holme i den vackra bad- och fiskesjön Gyllebosjön ligger ruinerna av en gammal medeltida borg och det privatägda Gyllebo slott med tillhörande stora ridanläggning. I skogarna som omger sjön vandrar många året om och vintertid när isarna bär är det många som flyger fram på stålskodd fot på sjön. Söder om sjön och ända upp till gamla järnvägsstationen Gyllebo sjö finns ett populärt område med fritidsbebyggelse, men också här och där året runthus. Det är mycket skog, både lövskog och blandskog norr om Ö Vemmerlöv. I gamla bränneriet inryms i dag ett kombinerat surdegsbageri och galleri. I och kring byn finns en hel rad livskraftiga företag av skilda slag. Närmaste större ort med service som skola och affär är Gärsnäs, en halvmil åt sydväst, men det är nära till Simrishamn också, knappa milen. Bussförbindelse norrut mot Rörum och österut mot Simrishamn finns i byn. Avståndet till gourmetkrogen och hotellet i Karlaby, Karlaby Kro, är ett par kilometer.

Till områdets sida

Simrishamn Gårdlösa

Nedanför Gårdlösaåsen växte den lilla byn Gårdlösa fram på medeltiden, en unik bondby bestående av ett antal stora bondgårdar ofta med påkostade yttre byggnadsdetaljer som gesimser och infällda stenplattor. Dessa gårdar stammar huvudsakligen från 1800-talets mitt. Men uppe på Gårdlösaåsen har det bott folk betydligt mycket längre. Åsen är en utlöpare från Listarumsåsen och har grävts ut noggrant i flera omgångar. Fynden är rikliga. Här finns massor med gravar, ett antal skeppssättningar och domarringar. Världsintresse har Gårdlösa fått sedan man fann graven med kvarlevorna från den s.k. Silverflickan. Graven dateras till 200-talet och i den fann man ett silversmycke med unika runinskriptioner. Tre namn som satt Gårdlösa på kartan är Frans Lindberg, gåramålaren, vars minutiösa folklivsskildringar i akvarell, 2009 samlades i en fin minnesbok av byborna Kristina Eriksson och Kajsa Josephson, flygaresset Charles Lindbergh vars farfar Ola Månsson bodde i Gårdlösa samt Edward Persson som delvis spelade in filmen Söder om landsvägen i byn 1936. Det livaktiga byalaget som omfattar även grannbyn Smedstorp håller i gång året om med spännande aktiviteter, bl.a. konstvandringar i de konstnärstäta byarna. Smedstorp ligger inom en kilometers avstånd och här finns järnvägsstation som dagtid erbjuder timmestrafik mot Simrishamn i öster och Tomelilla-Ystad-Malmö i väster. I Smedstorp finns service i form av butiker, skola, barnomsorg, kyrka m.m.

Till områdets sida

Simrishamn Gärarp

Utsikten från hus och gårdar i lilla Gärarp är hänförande. Här breder det böljande skånska lantbrukslandskapet ut sig med Bollerups borg i förgrunden. Bångbacken är högsta punkten. Gärarp må vara en liten by, men kreativiteten och företagarandan är stor. Här finns ett antal olika verksamheter, som maskinstation, elfirma och plantskola. Naturbruksgymnasiet Bollerup ligger strax öster om Gärarp och ger givetvis sin prägel åt landskapet med högteknologiskt lantbruk och fokus på hästar tydligt. Inte långt bort ligger också Tosterups slott. Närmaste större ort med service av olika slag är Tomelilla, eller i Simrishamns kommun, Hammenhög och i Ystads kommun, Glemmingebro och Köpingebro. Avståndet till havet är drygt en mil med populära badstränder som Löderup och Sandhammaren inom tjugo minuter med bil. Bussförbindelse till Ystad finns från Galjamöllan och Bollerup.

Till områdets sida

Simrishamn Gärsnäs

I Gärsnäs är servicegraden hög. Här finns barnomsorg, grundskola, vårdcentral, äldreboende, affärer, bageri, livsmedelshandel, bilfirma, mekaniska verkstäder samt hantverkare av olika slag. Gärsnäs har satts på världskartan framför allt av byns mycket framgångsrika företag Gärsnäs AB, företaget som möblerat en lång rad offentliga miljöer som riksdagshus och ambassader världen över. Inte minst har goda kommunikationer gjort stationssamhället Gärsnäs till en av Simrishamns större byar. Riksväg 11 går genom byn liksom järnvägen Simrishamn-Malmö. Busstrafiken är väl utbyggd och populära Skåneexpressen, som går mellan Simrishamn och Lund via Tomelilla och Sjöbo, passerar Gärsnäs. Byn har blandad bebyggelse, såväl villor, som radhus och hyresfastigheter varav de flesta är byggda under 1900-talet. Avståndet till Simrishamn är lite drygt en mil, till Tomelilla en liten aning längre och det är knappt tre mil till Ystad. Den som känner för ett uppfriskande bad når Kyhls strand på en kvart. Gärsnäsgruppen: carina.persson(at)simrishamn.se, Stiby och Gärsnäs' byalag: sgbyalag(at)simris.nu.

Till områdets sida

Simrishamn Hammenhög

Rogivande. Nära. Praktiskt. Servicegraden är god med ICA-butik, specialaffärer av olika slag, bed & breakfast-anläggningar, café, tandläkare, smedja, gallerier och strax öster om byn, vid vägen mot Vallby och Glimmingehus, ligger Gunnarshögs gård där det pressas rapsfrön till en mängd olika produkter som säljs i den mycket populära gårdsbutiken. Den nya mötesplatsen Garaget tillför byn mycket glädje. I byn finns barnomsorg, skola och äldreboende. Här finns bussförbindelser i alla fyra väderstrecken och avståndet till järnvägsstationen i Smedstorp är c:a sju kilometer, järnvägsstationen i Gärsnäs ligger också nära. Avståndet till Simrishamn är ungefär det dubbla och till uppfriskande bad vid Borrby strand ungefär en mil. Men den som vill bada kan göra det i byn också. Hammenhögsbygdens byalag: byalag.hog(at)gmail.com.

Till områdets sida

Simrishamn Hannas

Ett gammalt ordstäv säger: "I Hannas gjorra di hårannra ingen forrtred", vilket betyder att här i denna by är man vänlig mot varandra. Så är det med största sannolikhet i alla byar på Österlen (!), men säkert finns det ett uns av faktisk bakgrund till talesättet. Kyrkan är en av Skånes minsta, men mycket intressant. Här är spåren från 1100-talet mycket tydliga, bl.a. finns dopfunten, skapad av stenmästaren Sighraf, kvar. I triumfvalvet kan man beskåda ett snidat krucifix som skapades redan på 1200-talet, samtidigt som kyrkporten yxades till. Kyrkan är vackert bemålad i bondrokokostil från 1700-talet och givetvis finns det exempel på Hannas egen textilmästarinna Hellevi Nilsson-Kjellhards verk. I byn finns snickeri och ett mycket omtalat klockgjuteri där det även gjuts statyer och andra stora konstföremål. Ännu ligger ett antal gårdar sedan enskiftet kvar längs vägen genom byn. Närmaste skola och affär ligger i Hammenhög c:a en halvmil öster om Hannas. Tre kilometer rakt väster om byn ligger Bollerup, så inslaget av hästar i landskapsbilden är påfallande. En och en halv mil söder om Hannas ligger Sandhammaren och Löderups strandbad.

Till områdets sida

Simrishamn Haväng

Vid kanten av Brösarps backar - med Hanöbuktens vidsträckta sandstränder i norr och den karaktärsrika kusten förbi Kivik mot Stenshuvud i söder - ligger Haväng. Smaka på ordet! Endast en vacker plats kan leva upp till ett så vackert namn. Vidsträckta hedar, böljande gröna hagar och en unik flora och fauna. Haväng har lyckats förbli ursprungligt och inte sönderbebyggt. På fältet låg fram till mitten av 40-talet den lilla fiskebyn Knäbäck. Denna utplånades för skjutfältets skull. En del av husen monterades ner och fick ett nytt liv söder om Stenshuvud, vid Rörums strand och fick namnet Knäbäckshusen, en charmig, genuin gatstump på sandbranten mot Östersjön. Uppe på höjden norr om Verkeåns utlopp ligger den berömda Havängsdösen som under lång tid var helt obekant. En kraftig storm 1843 blottade dösen, som i dag lockar många besökare. Utsikten från dösen och den magra sandheden med trift och ljuvligt doftande sandnejlika är makalös. Man ser Blekinge i norr och förbi Stenshuvuds magnifika kontur åt söder. Nära dösen ligger välbesökta Skepparps vandrarhem. Här kan man få uppleva vallhundar i arbete, lyssna till klockgrodor och se kärrhöken sväva över heden. Vid Ravlunda finns busshållplats för vidare transport till Brösarp, Kristianstad eller Simrishamn. Närmaste orter med skola och annan samhällsservice är Brösarp och Kivik, båda ligger ca 5 km bort. Trots Havängs enorma popularitet för naturupplevelser utöver det vanliga, vandringar, bärnstensletande, friska bad och kustfiske, är det ytterst ovanligt att det känns överbefolkat här.

Till områdets sida

Simrishamn Hjälmaröd

Vägen mellan S. Mellby och Vitaby har sedan urminnes tider kallats Prästavägen och det har en lika enkel som naturlig förklaring. Båda kyrkorna betjänades av samma präst och det kunde bli flera turer i veckan mellan de båda kyrkorna, den stora grandiosa i S. Mellby och den unika, lilla i Vitaby. Utsikten är formidabel över Hanöbukten med Råkefurets genuina skog på båda sidor om Klammersbäck, mot Torups slott och Brösarps backar i norr. Längs Prästavägen ligger ett ganska stort antal större gårdar och på sluttningarna mot öster ner mot Kivik ligger en rad fritidshus. Dessa utgör Hjälmaröd, en således rätt uttänjd by med helt olika karaktärer. Hjälmaröd som adress innefattar även den riksbekanta heden som under tre dagar i juli invaderas av 100 000-tals människor när traditionstyngda Kiviks marknad går av stapeln, Sveriges största. I Hjälmaröd finns förutom aktiva jordbruksfastigheter även andra verksamheter inrymda i avstyckade gårdar. I byns norra dal har Mölleån skurit sig ner i terrängen och finner sitt utlopp i Vitemölla, just intill den populära badstranden. En bit uppströms ligger den gamla vattenkvarnen Krubbemölla som finns omnämnd i skrift så långt tillbaka som 1698. Möllan har vid flera tillfällen restaurerats och lockar årligen många besökare, liksom givetvis Vitaby kyrka med sin karaktäristiska strävpelare. Längs Prästavägen ligger också kulturcentrum Mellby atelier som i samarbete med Musik i syd årligen arrangerar klassiska konserter. Avståndet till Kivik med skola, affärer, bensinstation är ett par kilometer. Bussförbindelser finns i Vitemölla, Kivik och Vitaby.

Till områdets sida

Simrishamn Illstorp

Illstorp ligger vid landsvägen mellan Christinehof och Önneköp i omväxlande landskap med åkrar och skog. Genom området slingrar intressanta Verkeån som året om bjuder på naturupplevelser av sällsam art. Här trivs öring och stensimpa och här häckar strömstare, forsärla och kungsfiskare. Floran är intressant med många olika orkidéarter. Det har bott folk i området länge. Illstorp lär enligt sägnen ha fått sitt namn av den gamle vikingahövdingen Ivgul. Bebyggelsen är blandad, gårdar och hus. En hel del delårsboende befolkar fastigheterna. Bysammanhållningen i Illstorp är omvittnad och kring anläggningen Illstorps Lustgård har verksamheten varit stor. Inslaget av hästgårdar är tydligt. Några kilometer nordväst om Illstorp möts vi av en mycket spännande anläggning, Yangtorp Qigong Resort, skapad av Marcus Bongart, läkare i kinesisk medicin m.m. Den smått enastående anläggningen invigdes 2010 och er bjuder övernattningar i modernt hotell, konferens- och meditationsrum, tempel, restaurang m.m. Närmaste större ort med skola och service är Brösarp c:a en och en halv mil åt öster. Lägg till fem kilometer och vi är vid havet.

Till områdets sida

Simrishamn Järrestad

Järrestad har ett lugnt läge sedan riksväg 9 drogs utanför samhället, men ändå så nära att bussförbindelserna är lätta att nå. Järrestad är en by med mycket gamla anor. I och runt byn finns rikligt med fornminnen, gravhögar och hällristningar. Många historiskt intresserade besöker de fantastiska hällristningarna vid Vilhelmsberg på vägen mellan Järrestad och Gladsax där det finns mer än 550 figurer huggna i hallen. Mest omtalad är den svårtolkade ristningen Dansaren. Söder om samhället ringlar Tommarpsån fram, ett i dag ganska beskedligt, laxförande vattendrag. Genom Järrestad löper järnvägen, men vill man nyttja Pågatåget tar man sig de fem kilometrarna till stationen i Simrishamn. En gång- och cykelväg leder in till centralorten, där full service som skola, affärer, sjukhus finns.

Till områdets sida

Simrishamn Järstorp

Lilla byn Järstorps närmaste lite större granne är Illstorp vid vägen mellan Christinehof och Önneköp. Bebyggelsen består av gårdar och enstaka hus utplacerade i terrängen där skog avlöser åkermark. Genom området rinner vackra Verkeån, lokal för öring, stensimpa, backslända, forsärla, kungsfiskare och strömstare. Närmaste ort med skola och service är Brösarp knappt en och en halv mil österut. Här finns också goda bussförbindelser norrut mot Kristianstad, österut mot Simrishamn och söderut mot Ystad. Kristianstad Airport i Everöd ligger bar en knapp halvtimmes bilväg från Järstorp.

Till områdets sida

Simrishamn Karakås

Norr om nationalparken Stenshuvud ligger Karakås (betoningen i ortnamnet ska ligga på sista stavelsen). I Karakås finns rymliga parkeringsplatser för den som vill begå Stenshuvud norrifrån. Annars är Karakås framför allt en plats man besöker för att titta på Äpplets hus och handla i Kiviks musteris fabriksbutik. Pionjär i fruktodlarkretsar var obestridligt Henrik Åkesson och fortfarande är släkten Åkesson ägare till det alla en gång kallade "Musteriet". Att fruktodling passar så bra här handlar om klimatförutsättningarna. Fruktträdens blomning hålls tillbaka av närheten till det kalla havet på vårarna och de långa milda höstarna gör mognadstiden lång. Längs vägen ut till Karakås ligger, huvudsakligen öster om vägen, en rad större villor, några gårdar och så, som en punkt på det hela, Musteriet med fabrik och butik. Anläggningen Äpplets hus med populära restaurangen Kärnhuset lockar många besökare. Här finns allt som är värt att veta om frukt och fruktodling. Alla äppelsorter i en välskött demonstrationsträdgård är som ett levande bibliotek. I Äpplets hus anordnas ciderprovningar, visas äpplets historia, hålls föredrag och bjuds musikunderhållning. Väster om Karakås ligger det berömda arboretet på Kiviks Äsperöd. Närmaste större ort med service som skola, äldreboende, affärer m.m. är Kivik, en och en halv kilometer norrut. Vägen dit passerar ett antal mindre skeppsättningar, vackra idrottsanläggningen Solevi där Kiviks AIF huserar, men också förbi Sågmöllans kaffestuga och Bredarör, eller Kiviksgraven eller kungagraven som många kallar den.

Till områdets sida

Simrishamn Karlaby

Karlaby ligger kring trevägkorsningen som leder till Ö. Vemmerlöv, Tommarp och Simrishamn. Bebyggelsen består av några större gårdar samt ett antal mindre hus. För många är Karlaby numera synonymt med högklassiga hotell- och restauranganläggningen Karlaby kro dit många söker sig för att njuta lugn och ro och gourmetmat. I nordost utbreder sig ett småskaligt landskap med beteshagar, våtmarker och småvatten. Här finns flera så kallade rikkärr med unik orkidéflora och området har även ett rikt fågelliv. Avståndet till Simrishamn med skolor och annan service är runt en mil och bussförbindelser finns. Omgivningarna är mestadels åkermark, men Gyllebosjön med populärt bad ligger inom cykelavstånd.

Till områdets sida

Simrishamn Kivik

Lugnt fiskeläge men ändå så levande. Av alla samhällen och byar på Österlen är Kivik kanske den mest kända och det av många skäl. Kiviks marknad, Äppelmarknaden, Kivik Art Centre, Kiviks musteri, ja, listan kan göras lång. På hamnplanen i Kivik ligger Buhres fisk som är en publikmagnet av stora mått. Musteriet, med produktion av en mängd olika produkter med frukt som råvara, sysselsätter många anställda och sprider namnet Kivik över landet. Utbudet av affärer, kaféer, bed & breakfast-anläggningar, hotell och restauranger, frisörer, bussbolag, åkerier, hembygdsmuseum, bensinstation, biograf, bageri, äldreboende och skolor är imponerande. Bebyggelsen i Kivik är av mycket blandad karaktär, från gamla fackverkshus nere i byns äldre delar längs slingrande smala strädden till hypermoderna villor nära Moriabacken. Fritiof Nilsson Piraten står staty neråt hamnen, hans bok "Bombi Bitt och jag" är klassisk och många av Piratens skrönor utspelas i Kivik. Marknadsfältet är klassat som Natura 2000-område, främst på grund av sandmarkernas höga naturvärden. Här förekommer den ovanliga naturtypen sandstäpp och tidvis häckar fältpiplärka på de glest bevuxna markerna. Nedanför den branta strandvallen leder en väg från Kivik förbi badstrand till nästa lilla fiskeläge, Vitemölla. Simrishamn ligger ca 19 kilometer söderut och Kristianstad 55 kilometer norrut. Från Kivik är bussförbindelserna såväl norrut som söderut goda. Byalaget på Kivik: info@byalagetpakivik.se. På Kivik finns Österlens äldsta hembygdsmuseum, startat redan på 1890-talet. Här berättas Kiviks historia, från stenålder till nutid. Här får du t.ex. veta mer om fiske och sjöfart från när Kivik var ett av Sveriges största rederisamhällen, hur det fattiga bondelivet kunde skapa grogrund för entreprenörskap och Sveriges Äppelrike och hur Skandinaviens största marknad har sina rötter i ett handelsnätverk från bronsålderns mystiska Kiviksgrav och det mytomspunna järnålderns Maletofta... Läs mycket mer på www.kiviksmuseum.se.

Till områdets sida

Simrishamn Knäbäckshusen

Här gifter sig hav med sagolik natur. Strandbrinken från den charmiga sommarbyn Knäbäckshusen är brant, men stranden är Österlens bästa och vackraste morgonbadstrand med utsikt ner mot Simrishamn och upp mot Stenshuvuds välbekanta silhuett. Byns historia är speciell. Knäbäck var en fattig fiskeby i en sänka vid Haväng. När området förvandlades till försvarets skjutfält flyttades alla invånarna. Vissa hus monterades ner och byggdes upp på nytt där byn ligger i dag, alldeles sydost om fritidsbebyggelsen Rörums strand. Ganska snart efter att korsvirkeshusen uppförts utbröt en eldsvåda som ödelade samtliga hus utom ett. Allt byggdes upp på nytt och är i dag en trivsam idyll i böljande terräng med fruktodlingar, enebackar, nationalparken Stenshuvud i norr och havet i öster. I sluttningen rakt nedanför bygatan ligger ett litet kapell, som sommartid utnyttjas flitigt för vigslar. På båda sidor om Knäbäcksstranden rinner två små åar ut, Rörums norra och Rörums södra å.

Till områdets sida

Simrishamn Komstad

Komstad må vara en ganska liten by, belägen en kilometer väster om Stiby/Gärsnäs längs vägen mot Onslunda. Man tar avtagsvägen från riksväg 11 strax väster om Stiby kyrka. Komstad är ett namn som nämns i flera olika sammanhang. Komstadkalksten har brutits under många, många år. Det finns uppgifter på att industrin var i gång redan på 1100-talet. Kalksten från Komstad finns i många hus, som golv eller som väggmaterial. Det finns komstadkalksten bl.a. i Lunds domkyrka, i S:t Pauli kyrka i Malmö, i Malmö opera, men många förknippar säkert komstadkalksten med otaliga gravstenar, där den grå eller svartgråa kalkstenen kommit mycket väl till sin rätt. Numera är brotten vattenfyllda. Gamla vattenmöllan vid Komstadmölla, med ån som fortfarande brusar in under en del av den stora möllegården som förutom jordbruk med veterantraktorutställning även erbjuder konstutställningar, lockar många besökare. I många hem på Österlen hänger det en eller flera tavlor signerade målarmästare Nils Olsson Komstad, en mycket populär s.k. "gåramålare", som föddes på 1850-talet och som hann måla massor med "50-årspresenter". Byn ligger i kuperad terräng. Längs vägen mot Ö. Vemmerlöv är utsikten vid, bl.a. mot Stiby kyrka. Öster om vägen förbi Listarum ligger bl.a. Hivlegårdarna, där landskapet är typiskt småskaligt, små åkerlappar, stengärden, buskage, träddungar, en landskapstyp som garanterar rik flora och fauna. Avståndet till populära strövområdena kring Gyllebosjöns naturreservat är kort. Närmaste större ort med service som skola, äldreboende, vårdcentral, affärer m.m. är Gärsnäs, knappa två kilometer åt sydost. Buss- och pågatågsförbindelser finns från Gärsnäs.

Till områdets sida

Simrishamn Kvarnby

Lilla Kvarnby är grannby till aningen större Ö. Hoby drygt tre kilometer öster om Borrby och tre kilometer väster om Skillinge. I Kvarnby gamla bränneri finns ett galleri, granne till rosornas paradis, Roskraft, en anläggning som lockar rosentusiaster långväga ifrån. I Kvarnby ligger ett antal stora gårdar varav en större hästgård. Det är således cykelavstånd till de större orter som erbjuder ökad service. I Borrby finns skola och affär. Från båda nämnda orter finns också bussförbindelser. På vägen mot Skillinge ligger bed & breakfast-anläggningen Östangård samt det ständigt växande Österlen sparris, som förser matintresserade med den vårprimören direkt från odlingarna.

Till områdets sida

Simrishamn Kverrestad

Där riksväg 9 går genom Lunnarp pekar en vägskylt mot Kverrestad, en liten by med typisk sockencentrumkänsla, d.v.s. hus och gårdar samlade kring kyrkan och prästgården med tillhörande prästgårdspark. Kverrestads kyrka byggdes 1871-73 och ersatte en äldre romersk kyrkobyggnad. Kvar från äldre kyrkan är dopfunten och predikstolen från 1600-talet. Nära prästgården ligger Kverrestads fattigmagasin. Magasinet har en intressant runsten inmurad i väggen. Församlingshemmet i byn utnyttjas flitigt till bröllopsfestligheter och liknande. I Kverrestad finns en större maskinstation, en populär retro/designbutik och ett prydligt gårdshotell. Omgivningarna är böljande åsområde i söder och åkerbruksmark med torrängar med rik flora. På kyrkogården finner vi strax till höger om entrégrindarna ett litet oansenligt träkors. Därunder vilar den blott trettonårige bushpojken från Namiböknen, som hamnade hos ett lantbrukarpar i Kverrestad mot slutet av 1800-talet och fick namnet Josef de Vylder. Enligt berättelsen orkade Josef inte med den svenska leran. Han saknade vindarna i öknen och dog av brustet hjärta. Om Josef har bl.a. Henning Mankell skrivit. Buss-och pågatågsförbindelser finns från Lunnarp. Närmaste större ort med skola och annan service är Smedstorp c:a sex kilometer österut eller centralorten Tomelilla ungefär lika långt åt väster.

Till områdets sida

Simrishamn Kyl

Omgivningen är präglad av den enastående sandstranden, klitterna och strandskogen. Kyhl är startpunkten för en lång sträcka fenomenal sandstrand som fortsätter med vissa små, korta avbrott ända till Ystad. Innanför kustvägen breder åkerlandskapet ut sig och här finns en del av Skånes bördigaste jordar. Bebyggelsen vid Kyhls strand är huvudsakligen av sommarstuge- och fritidshuskaraktär, men här finns även helårshus. De allra flesta fastigheterna har byggts under drygt femtio års tid fram till dags dato. Här finns bl.a. Jansro med butik och café. Kyhl gränsar till Borrby strand där en modern campingplats erbjuder drygt 130 husvagnsplatser, tennisbana och, förutom svalkande havsbad, en 25-metersbassäng med badvakt. Havsbadet är mycket långgrunt och passar därför utmärkt för barn. Närmast större ort med affär och annan service är Borrby, fyra kilometer inåt land, eller Skillinge. Bussförbindelser finns på kustvägen.

Till områdets sida

Simrishamn Listarum

Kanske är det omgivningarna runt lilla byn Listarum som satt byns namn på kartan. Naturreservatet Listarumsåsen har tre delar på ett kuperat område väster om vägen mellan S:t Olof och Smedstorp, men geologiskt intressanta områden fortsätter öster om vägen förbi själva Listarums by och ner mot Komstad. Här har det i många, många år brutits värdefull komstadkalksten som använts för byggnation, till gravstenar och utsmyckningar. Naturreservatet innehåller ädelskogsbevuxna backar där ek och bok dominerar men även öppen hagmark och naturbetesmarker. Det är en bygd som det bott folk väldigt länge i, något som stensättningar, domarringar och gravar minner om. Närmaste större orter med skola och service är Smedstorp, Gärsnäs och S:t Olof. Till Gärsnäs är det fyra kilometer, till Smedstorp obetydligt längre medan S:t Olof ligger knappa milen norrut. Nära Listarum ligger två vackra sjöar Tunbyholmssjön och Gyllebosjön.

Till områdets sida

Simrishamn Ludaröd

Mitt emellan Eljaröd och Christinehofs slott passerar man lilla byn Ludaröd. Här är det mycket häst som gäller. Western Valley och Hallamölla gård är två aktiva anläggningar som erbjuder upplevelser kring och till häst. Western Valley erbjuder westernridning, turridning och har olika aktiviteter för hela familjen. Hallamölla gård har också mycket häst på programmet, men satsar även på äventyrsupplevelser i den spännande terrängen där Verkeån spelar en avgörande roll. Vid Hallamölla ligger Skånes högsta vattenfall. Här kan man se strömstare, kungsfiskare och forsärla. Lugna, stillsamma Ludaröd har gammal bebyggelse, ganska små hus, men även mindre gårdar. I dag bor här flera konsthantverkare och konstnärer, som lockar många besökare, inte minst kring påsk då det är dags för den traditionella konstrundan i östra Skåne. Naturen är särpräglad. Här finns öppen hagmark, skogsbackar med både löv- och barrskog, kullar och dalar synnerligen lämpat för vandringar. Alunbruket ligger nära liksom Christinehofs slott och åt andra hållet längs Verkeån ligger Eljaröd med ett populärt friluftsbad. I Eljaröd finns även barnomsorg i föräldrakooperativet Eljen. För den som vill bada i havet kan noteras att man når Haväng med bil under femton minuter. Bussförbindelser finns i Eljaröd ett par kilometer åt öster. Närmaste större ort med service, skolor m.m. är Brösarp sju kilometer åt nordost.

Till områdets sida

Simrishamn Lunnarp

Byn Lunnarp består av två delar, en på vardera sidan om riksväg 11, dels den gamla bondbyn med ett antal välbevarade bondgårdar och ett skolhus, dels det vi kan kalla stationssamhället, som växte fram när järnvägen Simrishamn- Tomelilla öppnade. Lunnarp är i dag en av stationerna som pågatåget mellan Simrishamn och Ystad stannar vid och erbjuder i princip dagtid entimmestrafik i båda riktningar. Lunnarp har även bussförbindelser. Skånexpressen mellan Simrishamn och Lund passerar Lunnarp. Landskapet kring Lunnarp är svagt kuperat, bördigt, även om jorden på flera ställen har inslag av sand. Det finns några stycken fasta fornlämningar utanför byn. I Ullstorpsån har man funnit ett hästkranium med en avbruten pilspets i. Det kan tyckas obetydligt, men man har alltid ansett att stenålder och hästar inte hörde ihop? Eftersom Lunnarp ligger i ett ganska skoglöst område var korsvirkeshus vanliga. 1699 fanns 16 gårdar i byn, men efter skiften återstår i dag bara fyra gårdar. Rätt många av de utflyttade gårdarna anlades en bit från vägen och det planterades allé längs uppfartsvägen, ett tecken på välmående. Det finns exempel på både dubbla och ensidiga alléer. Järnvägen fick den andra delen byn att växa fram. Konstigt nog fick även den delen heta Lunnarp fastän husen som byggdes låg inom grannbyn Norra Kverrestads gränser. Stationssamhället har kvar stationsbyggnaden med sin allé. I närheten ligger de en gång påkostade tvåvåningshusen. För övrigt består Lunnarp av friliggande enfamiljshus och parhus i ett rutnät på båda sidor om huvudvägen mot Kverrestad. Mer än en tredjedel av Lunnarps c:a 150 bostadshus är klädda med tegel l och uppförda under 60- och 70-talen. Många av husen från sekelskiftet fram till 50-talet är putsade. Frapperande är att många av uthusen finns kvar även om användningen ändrats. Helt dominerande för ögat och på många andra sätt, som reklampelare, arbetsplats m.m. är Skånemejeriers anläggning vid östra infarten. Eftersom Lunnarp saknar kyrka och har sin församlingskyrka i Kverrestad finns inte den typ av samlingsplats som så ofta skapats vid kyrkan. I Lunnarp kan vi nog påstå att samlingsplatsen är vid idrottsplatsen söder om järnvägen. Här spelar både killar och tjejer fotboll i Lunnarps BK:s blå-röda dräkter. I byns gamla del dominerar Svenska Foders stora anläggning med butik. Det finns bensinstation, el- och byggföretag i byn. Närmaste större ort med skola och service är Smedstorp i öster och Tomelilla i väster. Båda ligger c:a halvmilen åt öster respektive väster.

Till områdets sida

Simrishamn Lönhult

Granne till Brösarps fantastiska Norra Backar ligger Lönhult vid vägen mellan Brösarp och Bertilstorp. I fritidsbyn Lönhult/Carlskärrs by hittar vi många fritidshus, varav många nyuppförda. Byns unika läge i storslagen natur med fem mils vandringsvägar m.m., bara en knapp mil från stranden och mindre än två kilometer från Brösarp som erbjuder hög servicegrad, har fått flera rikstäckande fackföreningar att bygga medlemsstugor här. I Brösarp finns skolor, äldreboende, apotek, vårdcentral, livsmedelsaffär med systembolag, bilverkstad, bensinstation, bageri, gästgiveri, köttaffär, hotell, idrottsplats m.m. Föreningslivet i Brösarp med omgivningar är rikt utvecklat. I byn med omgivningar bor ungefär 1 000 personer. Från Brösarp kan man med buss snabbt nå Simrishamn, Tomelilla och Kristianstad. Att ta bussen till högskolan i Kristianstad tar en timme. Till Sturup är det 85 km och till Kastrup 115 km.

Till områdets sida

Simrishamn Mellby

Nära Kivik och Stenshuvud. Den gamla kyrkbyn följer den backiga vägen upp mot kyrkan. Bebyggelsen andas 1800-tal och många av gatehusen är gamla. Här bodde många jordbruksarbetare, men också hantverkare och affärsmän. Den kanske mest kända verksamheten i byn är Mellbybagaren vars berömda kavring bl.a. erhållit gastronomiska akademiens pris. Det finns förutom bageriet ett tjugotal andra företag i Mellby med omnejd. Nära kyrkan ligger Klockargården, i dag ett populärt b&b. En publikmagnet är pizzerian, gårdskrogen med hotell, Friden, som med sina stenugnsbakade pizzor drar kunder från hela landet. Här finns också Mellby atelier, där Musik i syd tillsammans med gårdens ägare ordnar klassiska konserter, huvudsakligen sommartid. Butikerna i KAOS fastigheten samt Krukmakaregården invid Mellby Stora Väg är också välbesökta. Närmaste större ort med service som skola, äldreomsorg, butiker, hotell m.m. är Kivik, två kilometer norrut. Vid riksväg 9 finns bussförbindelser såväl söderut mot Simrishamn som norrut mot Brösarp och Kristianstad. Avståndet in till Simrishamn är dryga milen. Byalaget Södra Mellby kyrkby: hemsida www.sodramellby.se.

Till områdets sida

Simrishamn Månslunda

Det är ganska långt mellan husen i lilla pittoreska Månslunda strax väster om Fågeltofta och Kronovall, vid riksväg 19 mellan Tomelilla och Kristianstad. Byn finns omtalad sedan 1700-talet då dess närhet till slottet Kronovall innebar att verksamhet för slottets bruk fanns i byn, som butik, hovslagare och smedja. Numera är de flesta husen bebodda av deltidsboende. Lantbruket kan sägas vara småskaligt beroende på att Månslunda en gång låg i ett hedbokskogsområde. Som på så många andra håll i närheten av Alunbruket i Andrarum höggs merparten av skogen i Månslunda också ner. Jorden i Månslunda är dessutom mycket stenrik och därför mindre lämplig för storskaligt jordbruk. I dag finns på orten flera brukare som visat intresse för utbyggnad av vindkraftverk då byn faktiskt ligger öppen för vindarna genom sitt höga läge. Avståndet till Malmö är knappa sextio kilometer. Närmaste orter med skola och annan samhällsservice är, i Sjöbo kommun, Lövestad, i Simrishamns kommun, S:t Olof en mil österut och i Tomelilla kommun, Onslunda lite drygt en mil åt sydost. Till centralorten Tomelilla är det knappt en och en halv mil. Bussförbindelser finns från Fågeltofta.

Till områdets sida

Simrishamn Månstorp

Ungefär mitt emellan S:t Olof och Smedstorp i höjd med Järnkällan pekar en skylt mot Månstorp, en utspridd samling mindre gårdar längs en slingrande grusväg som ändar vid Listarum. Flera av gårdarna är avstyckade och fungerar som hästgårdar eller deltidsboende. Omgivningarna är präglade av läget på gränsen mellan slätt och land. Här finns flacka, sanka åkrar och kulturbetesmarker, dungar och mindre åkrar. Många bäckar flyter mot närliggande, kalkhaltiga Gyllebosjön. Det är terräng som lockar många vandrare såväl i åslandskapet vid Listarum som i skogslandskapet runt Gyllebosjön. Tunbyholmssjön med sitt vackra 1600-talsslott är en populär fiskesjö, där Svenska Ord spelade in delar av filmen Den enfaldige mördaren. Närmaste större ort som erbjuder skola och annan samhällsservice är Onslunda en mil västerut och Gärsnäs en halvmil åt sydost. Månslunda ligger en och en halv mil från Tomelilla och lika långt från Simrishamn.

Till områdets sida

Simrishamn Mälarhusen

Tid och tystnad. En av de riktigt välbekanta semesterbyarna som vuxit upp nära de berömda sandstränderna och dynlandskapet mellan Kyhl och Löderups strandbad är Mälarhusen. I dag har många av de små husen i byn rustats upp och blivit pittoreska små pärlor. När badturismen slog igenom på allvar blomstrade Mälarhusen rejält och alldeles intill stranden låg den mycket populära Mälarhusens restaurang, en institution för dans och fest fram tills den revs på 90-talet. I Mälarhusen fanns också länge en lanthandel. Stranden är således den stora attraktionen i Mälarhusen, men naturen över huvud taget erbjuder omväxling och rika upplevelser. Här finns en älgstam, men även andra hovdjur. Här finns stora rovfåglar och floran är mycket intressant. Många vandrar gärna längs havet. Många fågelskådare besöker Mälarhusen. Flera av områdena längs havet är naturskyddsområden. Närmaste större ort med skola, äldreboende, affärer, affärer m.m. är Borrby, ungefär en halvmil inåt landet. Bussförbindelser finns via kustvägen såväl mot Simrishamn som Ystad, båda städerna c:a två mil öster respektive väster om Mälarhusen.

Till områdets sida

Simrishamn Nedraby

Trakten sydostvart från Tomelilla präglas fortfarande av godsen Bollerup, S Herrestad, Tosterup, Högestad, Övrabyborg och Örup. Här kan fortfarande förhållandet mellan huvudgård och utgård spåras och byarna andas fortfarande medeltid. De ofta vidsträckta åkrarna bryts av stora alléer och dungar av bok eller ek. De äldsta byggnaderna på godsen är i sten och visar hur betydelsefullt området en gång varit. Gårdar och hus i lilla Nedraby ligger som på ett snöre i det backiga landskapet, skapat av de i dag stillsamma Örups- och Nybroåarna. Här finns källan som ger Ystads kommun dess goda dricksvatten, Allevads mölla. Här finns Tomelillaortens biodlareförening. I dessa jordbruksmarker avbrutna av åstränder och betesmarker är blomsterprakten stor och binas arbetsfält rikt. Nedraby är en gammal by. Fynd vid den imposanta kyrkoruinen visar att det har bott folk här i minst tusen år. Vägen ner till Nedraby skyltas på riksväg 19 efter Benestad riktning mot Ystad. Kyrkan, som numera är en välbesökt ruin, hette Arvelunda-Nedraby kyrka. Byn var egen socken och blev på 1600-talet för liten för att försörja en präst, så 1635 slogs socknen ihop med grannsocknarna och eftersom Nedraby kyrka, uppförd redan 1250, var i dåligt skick övergavs den. Men kyrkogården användes efter kyrkans nedläggning och än i dag används ruinen och kyrkogården någon enstaka gång. I och kring byn ser vi inslag av agrara industrimiljöer, som ett antal möllor av vilka Övraby mölla är den mest bekanta, men också av Allevads mejeri och Vallabäckens stärkelsefabrik från tidigt 1900-tal. Den kanske allra mest besökta verksamheten i Nedraby är förmodligen Brittas Spettkaksbageri, där det gamla hantverket att baka över öppen eld fortfarande lever och lockar många intresserade. Närmaste större ort med skolor och övrig service är Tomelilla c:a fem kilometer norrut. Bussförbindelser finns från Övraby mot Bollerup och Ystad.

Till områdets sida

Simrishamn Norra Björstorp

Ungefär en halv mil nordväst om Brösarp, strax norr om de berömda Norra Brösarps Backar ligger lilla byn Norra Björstorp, som huvudsakligen består av friliggande gårdar och mindre bostadshus. Många söker sig till Brösarps Lokalförening i N Björstorp som tillhandahåller allt för byggnation m.m. Här uppe i gränslandet mellan jord- och skogsbruk har välbekanta glaskonstnärinnan Elna Jolom och hennes familj skapat en levande glashytta. Konstnärer, konsthantverkare och utövare av fria yrken är vanliga här uppe. De små, rofyllt liggande gårdarna har också väckt intresse hos köpare från tätbefolkade områden som Själland och Nederländerna. Norra Björstorp ligger naturskönt. Kulturklenoden Glimmebodagården ligger nära liksom Christinehof, Alunbruket och Drakamöllan. Drygt en halv mil rakt österut ligger långa, utsökta badstranden mellan Vitemölla och Yngsjö. Närmaste större ort med skola och annan service är Brösarp. Bussförbindelser norr- och söderut finns vid Maglehem och Brösarp. Till kommuncentrum Tomelilla är det lite drygt två mil. Till Kristianstad Airport är det mindre än fyra mil.

Till områdets sida

Simrishamn Norrekås

SSöder om Skillinge, tätt intill den steniga stranden, ligger, norrifrån räknat, dessa tre byar, Norrekås, Örnahusen och Spraggehusen, i det närmaste sammanvuxna. Bebyggelsen finns på båda sidor om kustvägen nummer 1500. Örnahusen var en gång ett fiskeläge med ett fyrtiotal fiskarstugor och uthus, placerade så nära havet att de 1872, vid den fruktansvärda novemberstormen, samtliga spolades ut i havet. Örnahusen har aldrig haft en riktig hamn. De små grund och stenblock som ligger en bit ut från stranden har byggts samman med en stenbrygga och har fungerat som skydd och tilläggsplats. Mycket av det gamla samhällets charm är bevarat. Två kilometer söder om byraden ligger Kyhls strand, första lokal i det långa sandstrandsområdet som lockar så många badgäster, men även fågelskådare och vandrare. På stranden i Örnahusen finns en flygplanspropeller med en informationsplatta uppställd. Den vittnar om den uppskakande händelsen som inträffade den 24 maj 1944 då det amerikanska bombplanet B17G, 42-107178, skadades av Luftwaffe i samband med ett bombningsuppdrag över norra Tyskland, och sökte sig mot land norrut. Planet nådde Skåne och cirklade, under beskjutning av svenskt luftvärn, mellan Simrishamn och Sandhammaren. Piloten valde att försöka landa i havet utanför Örnahusen. Ett par av planets besättningsmän hoppade. Planet kraschade brinnande och hamnade på sju meters djup. Piloten lyckades undvika att ramma ett hus på stranden och har postumt belönats med tapperhetsmedalj. Fortfarande dyker många kring vrakplatsen varje år. Företagarföreningen har många aktiva medlemmar. Föreningslivet är livaktigt. Skillinge IF har betydande fotbollsverksamhet för både pojkar och flickor. Närmaste större ort är Skillinge en kilometer norröver längs kustvägen. Här finns livsmedelsaffär, restauranger, kapell, kiosk, sjöfartsmuseum, teater, barnomsorg och äldreboende.

Till områdets sida

Tomelilla Onslunda

Lugn och anrik bostadsort. Mitt i Tomelilla kommun ligger anrika hantverksbyn Onslunda. Byn har mycket blandad bebyggelse med huvudsakligen låga hus. Söder om byn finns populära strövmarker med lövskogsklädda rullstensåsar. Norr om byn finns Onslunda sten, det gamla stenbrottet, och här löper ett vackert bokskogsbälte från Fågeltofta till Tunbyholm där bl.a. lövgrodorna trivs. Här finns förskola, grundskola år 1-6, fritidshem, föreningsdriven fritidsgårdsverksamhet, bibliotek, b&b, hantverkare, snickerifabrik och ett unikt borstmuseum. Givetvis kan man fortfarande gå kurser i bortstillverkning, en hantverksskicklighet som verkligen satt Onslunda på kartan. Föreningslivet är livligt med aktivt byalag, alert pensionärsförening och en livaktig idrottsförening, Onslunda IF, med en rad aktiviteter på sitt program. Närmaste tågstation är Lunnarp, nio kilometer där du når Simrishamn-Malmö i vardera riktning. Tio kilometer är det till resecentrum i Tomelilla. Skåneexpressen Kristianstad-Ystad kan man kliva på och av i Skåne-Tranås som ligger fyra kilometer väster om Onslunda. En regionbuss till Tomelilla passerar Onslunda.

Till områdets sida

Simrishamn Ramsåsa

Ramsåsa ligger strax väster om Svampakorset i Tomelilla på sluttningarna ner mot lilla Trydeån, som mynnar ut i Fyleån i Fyledalen. Omgivningarna är kuperade, men samtidigt bördiga, intensivt odlade. Det är bara i söder, på andra sidan Trydeån, man ser skog, om vi bortser från den ganska atypiska granplanteringen som finns vid bygatans norra sida mitt i byn. Namnet Ramsåsa tros komma från rafn, som betyder korp och pluralformen av ås. Redan 1387 finns namnet Ramsoesa som sockennamn nedtecknat. Efter enskiftet 1812 blev inte så många gårdar kvar i byn, men fortfarande är en del av de kvarvarande aktiva jordbruksfastigheter. Merparten av husen ligger längs bygatan och stammar från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal vilket ger byn dess ålderdomliga karaktär. Alldeles norr om kyrkan anar man att bebyggelsen varit tätare. Här ligger de två f.d. skolorna och den gamla krogen. Numera går vägen mellan Tomelilla och Sjöbo norr om Ramsåsa. När järnvägen Malmö-Simrishamn anlades 1893 drogs järnvägsspåren längs Ramåsas södra bygräns. Norr om byn finns en samling gårdar som kallas Lilla Ramsåsa. Alldeles öster om byn ligger en kvarn med kringliggande byggnader, Fåglasång, en mycket välbevarad miljö. Närheten till magnifika Fyledalen med exceptionell flora och fauna är en stor tillgång för Ramsåsa, liksom närheten till en av Europas mera välkända motorbanor för rallycross och motocross, Svampabanan, där mycket aktiva Tomelilla Motorklubb årligen anordnar många tävlingar, inte sällan av EM- och VM-status, som lockar tusenhövdad publik. Precis söder om Svampabanan ligger familjeparken Tosselilla Sommarland. I Tryde finns friskola, kyrka och nöjesplatsen Tingvalla. Mycket livaktig är amatörrevysällskapet Ramslif, som varje år sätter upp oftast två bygdelustspel helt grundade på händelser ur Ramsåsas långa historia. Avståndet till Tomelilla med service av alla de slag, som resecenter, kommunhus, skolor, äldreboende, Bo Ohlssons stormarknad m.m. är ett par kilometer. Därifrån kan man åka både buss och tåg.

Till områdets sida

Simrishamn Raskarum

En kilometer öster om S:t Olof, på vägen mellan Rörum och S:t Olof, ligger den lilla byn Raskarum. Omgivningarna är kuperade med mindre åkrar, betesmarker, sankmarker och skog. Här hittar vi Fridhills kyckling som lyckats mycket väl med sina kycklingprodukter. Raskarum är inte stort, men dessa två namn lockar många besökare i princip året om. Här finns dessutom ett hundpensionat. Bebyggelsen är blandad. Det är gårdar som dominerar och av tradition har man satsat på fjäderfäproduktion i byn. I Raskarum finns två avtagsvägar. Den mot Ljunglyckorna snirklar sig genom skogsbygd och småskalig lantbruksbygd och delar sig mot Snapparp och Gyllebosjön. Den avtagsväg som leder norrut delar sig mot Bästekille backar och mot Södra Mellby. Båda avtagsvägarna belönar den som vill ta en omväg med mycket vacker, böljande natur, bokskog, enebackar, glittrande vattenspeglar, våtmarker och torvmossar. Närmaste större samhälle med skola, äldreboende, affär, restaurang, idrottsplats, bassängbad och kyrka är S:t Olof, men det är inte heller långt till Kivik, sex kilometer.

Till områdets sida

Simrishamn Ravlunda

När Linné kom till Ravlunda på sin skånska resa blev han hänförd av naturen och ansåg att det inte kunde finnas något vackrare i hela landet. Det är nära till Haväng och havet, där Verkeån når Östersjön och delar sandstranden. Här kan man leta bärnsten och njuta av backtimjan och sandnejlika. Här står Havängsdösen och ruvar på sin hemlighet. Uppe på den brant sluttande strandvallen ser man "hur långt som helst". Skjutfältet norr om dösen har varit i bruk sedan mitten av 50-talet. Många besöker fältet när inga övningar är på gång och man kan få starka naturupplevelser av kärrhök, får, lövgrodor och hjortar. Ravlunda kyrkby ligger cirka två och en halv kilometer rakt västerut, strax söder om de böljande Brösarps backar, där bl.a. Hasse och Tages "Äppelkriget" och Astrid Lindgrens "Bröderna Lejonhjärta" spelades in. Kyrkan har fått en smått enastående placering högst i byn och har legat här sedan 1100-talet. Två mycket bekanta svenska kulturpersonligheter vilar på kyrkogården: Olle Adolphson och Fritiof Nilsson Piraten. Fritiof själv skrev texten till sin gravsten: "Här under är askan av en man som hade vanan att skjuta allt till morgondagen. Dock bättrades han på sitt yttersta och dog verkligen den 31 januari 1972." I trakten kring Ravlunda har det bott människor mycket länge. Det finns gott om bronsåldersgravar och mycket talar för att Ravlunda en gång varit häradstingets samlingsplats. 2009 påbörjades omfattande utgrävningar av den gamla handelsplatsen Maletofta, ett stenkast från Verkeån. Den s.k. brakteaten med ansiktsmasker från Ravlunda är en unik guldplatta som visar på skicklig smideskonst i trakten. Ravlunda fick en egen berömd beskrivning 1746, prosten Floraeus hembygdsbok i sann Rudbeckiusanda, Flores antiquitatis Scanicae. Floreus tar väl i, men förlägger kulturens vagga till Ravlunda. Riksväg 9 passerar strax öster om byn och här finns bussförbindelser vidare norrut mot Kristianstad och söderut mot Simrishamn. Avståndet till Brösarp, som har ett brett serviceutbud är ungefär fyra kilometer. Söderut på riksväg 9 är Kivik närmaste större ort som också har mycket i serviceväg att erbjuda. Genom Ravlunda går museijärnvägen som, huvudsakligen sommartid, trafikeras av Skånska Järnvägar, en upplevelse från ångtågens storhetstid. Tåget går mellan Brösarp och S:t Olof och lockar många åkande. Söder om Ravlunda ligger Torups gods och Vitaby. Ravlunda sockens byalag är en mycket aktiv sammanslutning. Under ett antal år har Ravlunda bränneri med restaurang och museet "Kul-på-hjul" med massor av leksaks- och modellbilar, ett gäng moppar och en samling scootrar. Dessutom ett par riktigt kul modelljärnvägar.

Till områdets sida

Simrishamn Rogamad

1499 lade Jens Holgersen Ulfstand grunden till Glimmingehus, en av Sveriges bäst bevarade medeltidsborgar. Borgens historia är ett äventyr i sig och med generösa öppettider är möjligheterna stora att lära känna detta minnesmärke. Glimmingehus var en mycket stor jordägare långt fram i tiden. Det är troligt att det var lantbruksarbetare, som hade sin dagliga gärning på godset, som byggde husen i lilla fridfulla byn Rogamad strax väster om borgen en liten bit söder om vägen från borgen mot Vallby. Rogamad, sankmarken där råkorna bor, består av tretton hus, varav de allra flesta bebos av deltidsboende. Det är typiska låga skånelängor, som byggdes mellan 1855 och 1900. Utmarken där Rogamad ligger var en gång torvmosse som utnyttjades kraftigt, men när andra uppvärmningsalternativ kom fram gavs möjligheterna för en del av de boende i byn att förvärva jord och flera av husen fick tillbyggnader och förvandlades till småbruk. Närmaste större orter med skola och annan service är Hammenhög en knapp halvmil västerut och Borrby en halvmil söderut. Avståndet till Borrby strand och Kyl är c:a sju kilometer.

Till områdets sida

Simrishamn Rörum

Rörum är ett rofyllt smultronställe. Genom den gamla byn Rörum slingrar bygatan sig nästan graciöst fram med hus på båda sidorna. Terrängen runt Rörum är synnerligen kuperad, det rinner två vattendrag genom byn. Rörum har två skolor, den ena är kommunal, den andra Sophiaskolan (F-9) vars grundidé hämtas ur Waldorfpedagogiken. I en av de gamla gårdarna norr om kyrkan finns den andra, Fridhem som är en Waldorfförskola. Bebyggelsen i Rörum är blandad. Här finns större och mindre gårdar varvade med riktigt gamla korsvirkeshus. Öster om byn hittar vi en hel del fruktodlingar, bl.a. mönsterodlingen Orelund, med sin välbesökta frukt- och delikatessbutik, Gröna butiken. Strax söder om Orelund ligger golfbanan Lilla Vik och väster om denna ännu en artonhålsbana, Djupadal. Strax utanför byn finns tv-kända Mandelmanns trädgårdar, liksom Franskans crêperie. Förbi kyrkan åt öster leder vägen mot fantastiska Rörums strand och Knäbäckshusen som är ett mycket populärt vandringsområde. I byn finns flera konstnärer vilket märks mycket tydligt i samband med konstrundan i påsktid. Närmaste större orter med skola och annan service är S:t Olof sju kilometer västerut, Kivik fem kilometer norrut och Simrishamn en mil söderut. Bussförbindelser norrut och söderut finns vid riksväg 9. En busslinje går också västerut via Ö. Vemmerlöv och Gladsax till Simrishamn.

Till områdets sida

Simrishamn Rörums strand

Sagolika äppelkusten. Fritidsbyn Rörums strand ligger ett stenkast norr om Knäbäckshusen. Läget är exceptionellt, omgivet av fruktodlingar, strandsluttningar, bokskog, enebackar och i norr nationalparken Stenshuvud. Rörums strand har mycket naturupplevelser av det sällsynta slaget. Stranden erbjuder sköna bad även om undervattensströmmar vid pålandsvind kan utgöra en fara för den som är för dristig. Rörums norra å meandrar vackert och har skurit ut en djup ravin. Sommartid lockar musiken från Kulla nöjesplats, en unik utedansbana. Bussförbindelser norrut mot Kristianstad och söderut mot Simrishamn finns vid Rörums strand. In till tågstationen och Skåneexpressen till Lund är avståndet en mil. I Rörum finns Waldorfför- och grundskola. Kommunal grundskola på nära håll finns i S:t Olof, Kivik och Simrishamn.

Till områdets sida

Simrishamn Sandby

Söder om Borrby längs vägen mot Sveriges en gång största radby, Hagestad, ligger ett antal stora gårdar och däremellan några små bostadshus. Tillsammans med en liten samling hus på vägen mot Mälarhusen utgör dessa fastigheter byn Sandby, vars betydelse minskat, även om åldermannagillet levt kvar länge med traditionella gillen bl.a. till Mårten. Omgivningarna kring Sandby domineras av högeffektivt jordbruk. Genom Sandby går bussförbindelse till Borrby, Hammenhög, Skillinge, Simrishamn och västerut till Löderup och Ystad. Närmaste större ort med service som skolor, äldreboende, apotek, vårdcentral, pizzeria, affärer m.m. är Borrby två kilometer norrut. Det är knappa två mil till Simrishamn. Till stranden vid Sandby och Mälarhusen är det ungefär två kilometer.

Till områdets sida

Simrishamn Sandby strand

Mellan Mälarhusen och Borrby strand hittar vi Sandby strand. En lugn oas med fantastisk natur och milslång, kritvit strand. Där skogen tar slut tar stranden vid. Här finns kontrasten mellan det vindstilla lugnet i skogen till det levande havet med dess friska vindar. Numera är det inte riktigt att kalla Sandby strand för fritidshusområde. På området i norr, kallat Sandbacka, ligger helårshus av varierande storlek. Sandby strand är planterat med barrskog för att begränsa vinderosionen. Ett stort område norr om Mälarhusen, Sandby backar, är dock fortfarande ett relativt öppet dynlandskap och har nyligen avsatts som naturreservat. Dynlandskapet närmast havet är magnifikt. Norr om kustvägen vidtar odlingslandskapet. Bussförbindelser mot Simrishamn och Ystad finns längs kustvägen. Avståndet till de båda städerna är runt två mil. Närmaste större ort med service som skola och affärer är Borrby.

Till områdets sida

Simrishamn Sankt Olof

Högt belägen vacker by, ligger inbäddad i Österlens skogrikaste område. Järnvägen kom till byn 1901 och ännu i dag kommer det tåg på banan. Men järnvägen är sedan många år museijärnväg, en populär turistattraktion som tar passagerarna på en nostalgisk och vacker tur mellan S:t Olof och Brösarp. Det finns även möjlighet att åka dressin. I S:t Olof finns barnomsorg, skola, b&b, livsmedelsaffär, bensinmack, hantverkare av olika slag och äldreboende. Byns välskötta friluftsbad, vackert beläget i byns norra delar, sköts numera av livaktiga idrottsklubben S:t Olofs IF. Föreningen har genom. Föreningen har genom åren haft många olika verksamheter på sitt program förutom den dominerande fotbollen. Här lotsade duktige eldsjälen Sten Nilsson fram ett par landslagsmän i friidrott t.ex. Fortfarande är aktiviteterna många och intresset stort kring fina anläggningen Kvarnvallen, alldeles intill den gamla holländaremöllan. Byalag, en aktiv scoutkår, en fritidsgård som snart blir ett bokcafé också och en hel rad andra föreningar håller snurr på livet i S:t Olof året om. Omgivningarna runt byn är präglade av blandskog och små åkrar, betesmarker och hagar. Strax utanför S:t Olof ligger kommunens högsta punkt: Hjulahultsbacken, 185 m.ö.h. S:t Olof har också det skånska rekordet i snödjup, 1000 mm 1942. S:t Olofs kyrka är en känd plats, en gotisk kyrka med många praktfulla, sirade altare och altartavlor. Ursprungligen har det funnits nio helgonaltare, idag finns det fyra kvar: Högaltaret, Treenighets-, Maria och S:t Anna-altaret. Men klenoden framför andra är S:t Olofs beläte med silveryxan: "Om en sjuk stryker sig nio gånger med yxan och helas besynnerligen". Söder om kyrkan ligger en offerkälla där folket än idag kastar ned en penning för hälsa.

Till områdets sida

Simrishamn Sillaröd

Uppe i nordvästra hörnet av Tomelilla kommun hittar vi lilla byn Sillaröd. Byn består huvudsakligen av gamla gårdar. I byn har det funnits ett aktivt byalag mycket länge. Allt som hänt i byn, värt att anteckna åren 1784-1910, skrev byalaget ner i en bok som hamnade i landsarkivet i Lund. Mer av en slump hittade en person med rötter i Sillaröd boken. Den trycktes om och kan numera köpas av intresserade. Byalaget fortsatte anteckna och därför finns det ett ovärderligt dokument att studera för den som så önskar. Byns betydelse har, som för så många andra småbyar, över tid minskat, men nya inflyttade har vitaliserat byn. Nyligen har byborna tillsammans skapat en elbelyst boulebana att samlas och umgås kring, så vi kan med fog tala om byns genuina sammanhållning. En gång i tiden bestod byn av tre gårdar ägda av svenske kungen, Tage Thott och Jochum Beck. Beck sålde småningom sin gård till släkten Piper på Christinehof. Närheten till Christinehof och inte minst till alunbruket syns bl.a. i den stora antal stengärdesgårdar kring byn. Det var nämligen förbjudet att använda trä för byggande av stängsel. Allt trä längs den s.k. Verkalinjen skulle gå till alunframställningen. Omgivningarna kring Sillaröd, som ligger längs vägen mellan Andrarum och Illstorp, domineras av odlingslandskap, om än inte av skånsk slättkaraktär. Man anar tydligt den ökade förekomsten av sten och marken beskrivs delvis som mager. En av byn sevärdheter är den gamla Sillaröds skvaltkvarn, en specialkvarn där kvarnhjulet snurrar horisontellt. Kvarnen hålls i skick av aktiva Albo härads hembygdsförening. Närmaste större ort med skola och service är i Tomelilla kommun Brösarp och i Sjöbo kommun Lövestad. Brösarp ligger knappt en och en halv mil åt öster medan Lövestad ligger sju kilometer söder om Sillaröd. Bussförbindelser finns på riksväg 19 vid Eljaröd.

Till områdets sida

Simrishamn Simris

Simris är en mysig by som lever året om. Här finns en blandad kompott av nytt och gammalt, permanent- och fritidsboende. Gatorna är brokiga, slingrande och här finns hus av olika karaktär, färg och form. Byn sträcker sig huvudsakligen längs vägen mellan Simrishamn och Borrby. Här finns bilfirma, handelsträdgård, galleri m.m. En plats för lugn och ro med stadens service och havet inom nära räckhåll. En gång- och cykelväg leder till Simrislund där det bl.a. finns skola och barnomsorg. Högt öster om Simris ligger det populära gårdshotellet Karnelund - Krog & Rum. Genom Simris går buss via Skillinge, Borrby och Hammenhög till Simrishamn. Från Simrishamns station går Skåneexpressen, snabbussen till Lund och mot Kristianstad. Från stationen i Simrishamn går också Pågatågen mellan Simrishamn och Malmö. Simris' byalag: simrisbyalag(at)telia.com, hemsida www.simris.se.

Till områdets sida

Simrishamn Simrishamn

Havet dominerar området kring bostaden. Lugn och ro men ändå all service inom nära räckhåll. Simrishamn, Österlens huvudstad, är en genuin och vacker småstad. Det är inte minst stadens bebyggelse som utgör dess charm. De låga husen i pastellfärger ligger i långa rader längs kullerstensgator. Vackert snidade dörrar är också typiska för trakten, liksom de prunkande trädgårdarna som ligger som osynliga oaser bakom höga träplank. Det var förmodligen någon gång på 1200-talet som den blev stor nog att få stadsrättigheter. På platsen har det dock funnits boplatser sedan stenåldern. Första gången Simrishamn nämns är 1123 då den norske kungen Jorsalafarare med sin flotta ska ha lagt till här. Namnet på fiskeläget var då Svimraros som betyder "mynningen till ån som svämmar över" och hänsyftar på Tommarpsån. Fiskeläget växte till att bli en betydande hamnstad, tack vare sillen, som haft en avgörande betydelse för stadens ekonomi och historia. Därför är också en fisk avbildad på stadsvapnet. Då Hansaväldet bröts blev tiderna svårare och sillen förlorade sin betydelse. Det blev inte heller bättre av att svenskarna plundrade staden i mitten av 1600-talet. Men under frihetstiden växte köpmanshusen upp. Garvare Ehrnberg lade grunden till stadens storindustri, läderfabriken. Hur det gick till kan du se på garverimuseet i Strömska gården. Skeppsrederierna utvecklades i takt med att handeln växte och under 1800-talets slut hade Österlen Sveriges största segelfartygsflotta. I Simrishamn ägde redarfamiljen Björkengren inte mindre än ett sjuttiotal fartyg. S:t Nicolai kyrka är från 1100-talet och byggd i grå hallasten. Länge var kyrkan klädd i grå cement, men vid ett besök i Simrishamn lovade konstnären Carl Milles att skänka en skulptur om cementen knackades bort. Nu gnistrar den åter i grå hallasten och på gräsmattan svävar Millesskulpturerna. Berömd är predikstolen som bär Christian IV:s namnchiffer, den praktfullt utformade dopfunten, det medeltida krucifixet och Österlens äldsta votivskepp (kyrkskepp) från 1776. Havet och naturen präglar atmosfären. Besök Österlens museum, Apotekarns medelhavsträdgård, Autoseum med Frasses & Mariannes musikmuseum, Nordic Sea Winery, Köpmansgårdarna, Hotell Turistgårdens rosarium, Rosentorget, Konstmuséet Gösta Werner & havet och mycket mer. Shoppa i stadens affärer och ta en fika på ett av de många caféerna eller avnjut god meny på stadens restauranger. Från Simrishamns station går Pågatågen i princip varje timme Simrishamn-Köpenhamn. Expressbussar trafikerar linjer mot Lund och Kristianstad och lokalbussar går till kommunens övriga byar.

Till områdets sida

Simrishamn Simrislund

Ett stillsamt och välmående villakvarter med närhet till service och hav. Simrislund är ett lugnt och grönt villakvarter omfamnat av äng och mark. Delar av området ligger på hällar och stranden här är klippig. Ängarna har alltid fungerat som betesmark. Närmast havet ligger det gamla delen av Simrislund och på andra sidan Branteviksvägen villor huvudsakligen byggda på 60- och 70-talen. Många av husen i Simrislund har storslagen havsutsikt. I Simrislund finns barnomsorg, grundskola och äldreomsorg. Avståndet in till Simrishamn understiger en kilometer. Från stationen går Pågatåg varje timme i båda riktningar Simrishamn-Malmö. Bussar till Lund och Kristianstad samt lokala bussar utgår också från stationen. Vid bostadsområdet Bruket strax söder om järnvägen finns byggmarknad och hantverksverksamheter. Livsmedelsaffärer finns i centrum. Stadsbussen stannar i kvarteret. På kort gångavstånd nås även naturskön cykel- och gångväg utmed havet mellan Simrishamn och Brantevik med fortsättning söderut.

Till områdets sida

Simrishamn Skepparp

Naturskönt i Verkeåns dalgång. Längs Verkeån, ibland kallad Skepparpsån, strax öster om Ravlunda, ligger en samling hus och gårdar kallad Skepparp. Den lilla byn ligger mycket naturskönt i åns dalgång med Haväng nedströms med badstrand och ljunghedar och Brösarp uppströms. Vandringsleden Skåneleden går genom Skepparp, liksom museijärnvägen Brösarp-S:t Olof. Här finns en aktiv kulturminnesförening, Havängs kulturförening, som sköter Havängs utemuseum med bl.a. Lindgrens länga och Öradekaren, där man på höstarna kan njuta av stora mängder stigande lax. Här finns också vandrarhemmet Skepparp. Strax söder om Skepparp ligger Havängs sommarby och de nya arkeologiska utgrävningsområdena vid Malestad. Närmaste ort med service är Brösarp en kilometer åt nordväst. Här finns affärer, apotek, skola, gästgivaregård, vårdcentral, tandläkare, kyrka, bensinstation, specialaffärer, pizzeria, idrottsplats m.m. Från Brösarp går lokalbuss och Skåneexpressbuss Simrishamn-Kristianstad-Ystad.

Till områdets sida

Simrishamn Skillinge

Hur länge Skillinge varit ett fiskeläge vet man inte, men förmodligen ända sedan folkvandringstiden 400-800 år e.Kr. Namnet Skiellinge kan härröra från formen Skedhlinge, där sked(e), bl.a. med betydelsen gräns, kan syfta på samhällets begränsning i öst och väst av två bäckar. Fiskeläget lever året runt, här finns mycket att erbjuda: restauranger, skeppshandel, mataffär, förskola, äldreboende, b&b, Skillinge teater och Sparrisgården - detta är bara ett axplock. Småbåtshamn, havet och storslagen natur inom promenadavstånd. Kritvita sandstränder inom cykelavstånd. Skillinge är fiskeläget där fortfarande mycket kretsar kring hamnen. Här finns skeppsvarv, hamnkrog, båtklubb och sjöfartsmuseum (läs mer om museet här). Bebyggelsen i Skillinge minner om gångna tiders stolta sjöfart med stora kaptensgårdar, men också små hus i smala strädden, flerfamiljshus och ett antal nyare villor i sydväst. Nära hamnen ligger nybyggda Jeppas äng med spännande arkitektur. Många konstnärer bor i Skillinge med omnejd, vilket lockar stora skaror besökare till samhället, inte minst vid påsktid. Bussförbindelser mot Simrishamn, Ystad och Hammenhög finns i Skillinge. Avståndet till Simrishamn är runt en mil. Och du: Man säger att man bor på Skillinge, Brantevik, Kivik, osv. Det kommer sig av att fiskelägena från början var tillfälliga läger. Man slog läger, bodde på lägret, sedan drog man vidare när fiskesäsongen var över. Detta uttryck har levt kvar sedan århundraden tillbaka.

Till områdets sida

Simrishamn Skogsdala

Karl Aspelin har ibland kallats den förste målaren på Österlen, smålänningen som bildade det s.k. Kivikskollektivet i villan med den fina utsikten utöver Östersjön från läget i backen i Skogsdala. Ännu i dag spelar konsten stor roll i den lilla "förstaden" till Kivik. I terrängen på väg upp på fantastiska utsiktspunkten Lilla Sten ovanför gården Bergdala finns Kivik Art Centre. Förutom KAC bor en hel del konstnärer i och kring Skogsdala, vilket bl.a. betyder massor med besökare i samband med konstrundan i påsk. Många passar också på att besöka Ulriksdals trädgård i Skogsdala och Esperöds herrgård med det berömda arboretet och butikerna på Kivikås. Från Skogsdala kan man även ta av mot nationalparken Stenshuvud antingen via Karakås eller Svinaberga. Bebyggelsen i Skogsdala består av gårdar med påfallande tydliga inslag av fruktodlingar och ganska stora hus uppe i branten mot gården Bergåsa med förnämlig utsikt över Hanöbukten. Bussförbindelser finns såväl söderut mot Simrishamn som norrut mot Brösarp/Kristianstad. Service som skola, butiker, äldreboende m.m. finns i Kivik på bekvämt gångavstånd norr om byn.

Till områdets sida

Simrishamn Skräddaröd

På vägen mellan Rörum och Ö. Vemmerlöv hittar vi strax sydsydväst om Forsemölla en avtagsväg åt öster mot Skräddaröds by. Ganska många fastigheter, huvudsakligen gårdar med beteckningen Skräddaröd, ligger på båda sidor om huvudvägen mot Rörum, men byn Skräddaröd är en ganska nybyggd by bestående av villor. Omgivningarna är en blandning av betesmark, fruktodling, små åkrar och skog. Byns stora styrka är de magnifika naturupplevelserna som finns på nära håll, t.ex. vattenfallen Forse och Stränte. Här finns lokaler för t.ex. lövgroda, mindre hackspett och större vattensalamander. Tre kilometer bort ligger underbara bad- och fiskesjön Gyllebosjön, kommunens största sjö. Det är knappa fem kilometer till morgonstranden vid Knäbäckshusen. Stockeboda gård med restaurang och eget ölbryggeri m.m. ligger inom cykelavstånd, liksom Rörums södra å med vattenfallen vid Forse och Stränte, Rörums by, Vik med hamn och två 18-håls golfbanor, Kulla nöjesplats, Stenshuvuds nationalpark och Mandelmanns trädgårdar. I Skräddaröd och omgivningarna bor det många konstnärer, konsthantverkare och andra kulturarbetare. Närmaste större ort med service som skolor, sjukhus, affärer är Simrishamn 14 kilometer åt sydost. Skolor finns även i Gärsnäs och Kivik. Bussförbindelser mot Simrishamn och Kivik finns från huvudvägen mellan Rörum och Ö. Vemmerlöv.

Till områdets sida

Simrishamn Skåne Tranås

Kultur och natur Tranås by hette byn ursprungligen och lär betyda ett näs där tranor häckar. Namnet finns belagt i skrift som Traanaes så tidigt som 1387, men fynd av lämningar visar att det bott folk här betydligt tidigare, förmodligen redan från 900-talet. Kungliga Postverket noterade att det i Småland fanns en ort som kunde förväxlas med Tranås på Österlen och bestämde att skånska Tranås skulle bli Skåne Tranås. Skåne Tranås befäster sin ställning som en ort där livskvalitet och matkultur odlas. En mycket bra krog, en chokladbutik med egen tillverkning och ett vandrarhem med bred kursverksamhet i så vitt skilda specialiteter som pilflätning och örnskådning gör orten välbesökt även om det i dag bara bor runt 300 i byn. Byns ungdomsförening, en ytterst livaktig sådan, har icke desto mindre 300 medlemmar. I byn finns snickerifabrik, äldreboende, brunnsborrning, hundpensionat, manufakturaffär m.m. Den som söker ytterligare service vänder sig till Onslunda eller Tomelilla som erbjuder skolor och annan service. Det är 12 kilometer till Tomelilla där resecentrum finns varifrån man kan åka såväl buss som tåg. Skånetrafikens pågatåg trafikerar banan Malmö-Simrishamn via Ystad dagligen c:a 12 gånger i båda riktningarna. Skåneexpressen, bussen mellan Kristianstad och Ystad, går genom Skåne Tranås. En regionbuss till Tomelilla finns också. Vill man ta flyget är det knappt sex mil till Sturup och 11 mil till Kastrup.

Till områdets sida

Simrishamn Smedstorp

Levande och växande by. När järnvägen Simrishamn -Malmö elektrifierades och pågatågen började köra trafik c:a 12 gånger i vardera riktningen dagligen innebar detta ny luft i gamla Smedstorps lungor och byn är i dag ett synnerligen levande och expanderande samhälle. Från Smedstorp kan man även åka buss. Det tar 12 minuter till Tomelilla, 20 minuter till Simrishamn och dryga timmen till Lund. Smedstorp är nu ett bra boendealternativ för många som kan tänka sig pendla till arbetet. Här finns även barnomsorg, skola, livsmedelsbutik, postservice, frisörer, snickerifabrik, brandstation, bilföretag, bibliotek m.m. Strax väster om Smedstorp längs riksväg 11 ligger välbesökta Ingelsta Kalkon. Föreningslivet är rikt och i byn finns en hel rad duktiga konsthantverkare och konstnärer och gallerier. Inte minst under påskens konstrunda är aktiviteten livlig i byn. Många besöker t.ex. smidesgalleriet med dess utsökta trädgård. I Smedstorp finns bangolf, friluftsbad, tennis- och boulebanor, motionsspår och idrottsplats där Smedstorps IF huvudsakligen ägnar sig åt fotboll. Runt byn dominerar odlingslandskapet, men klart avvikande är den skogklädda Listarumsåsen i norr.

Till områdets sida

Simrishamn Snapparp

Snapparp ligger inbäddat i ett stort lövskogsområde med höga naturvärden, strax söder om S:t Olof, öster om vägen mellan S:t Olof och Smedstorp. Området är kuperat och glest bebyggt med äldre gårdar och enstaka hus längs vägen. Naturen växlar mellan åkrar, betesmarker och skogar. Idyll är nästan ett svagt uttryck. Skogen är till stor del olikåldrig och här och där vildvuxen. Skogarna är till största delen obebyggda och relativt svårtillgängliga. På torr och stenig mark dominerar bokskog med sparsam undervegetation och visst inslag av avenbok. I fuktigare partier växer lövsumpskog med frodigare undervegetation. Granskog med goda boniteter förekommer. Vattenspeglar är åtminstone under vinter och vår vanligt förekommande. Tranor och hackspettar häckar här. I våtmarkerna håller långbensgroda och lövgroda till. Närmaste större ort med skola, äldreboende, friluftsbad, bussförbindelser, affärer, café, m.m. är S:t Olof 3,5 kilometer norrut. Söderut finns Gyllebosjön med bad och grillplatser. I Snapparps södra gräns finns Smörstackastenen, ett stort stenblock som en gång visade var Albo, Ingelstads och Järrestads härader möttes, dvs Österlens mittpunkt.

Till områdets sida

Simrishamn Spjutstorp

Nästan mitt i Tomelilla kommun, c:a sex kilometer nordost om centralorten, vid vägen mot Onslunda, ligger Spjutstorp. Omgivningen är öppet, kuperat odlingslandskap. En gång i tiden hamnade järnvägsspåren nära den gamla kyrkbyn med dess välbevarade ålderdomliga prägel där gatehus och gårdar om vartannat tillsammans med stationshus och nyare bostadshus utgör dagens aktiva by. I Spjutstorp byggdes 1936 Sveriges första friluftsbad med simskola, en inrättning som fortfarande lockar många motionärer, badälskare och märkestagare sommartid. Badet ligger granne med idrottsplatsen där mycket framgångsrika föreningen Spjutstorps IF blivit något av en plantskola för fotbollstalanger, flickor såväl som pojkar. I Spjutstorp finns mycket som kretsar kring musik och dans. Bäckavallens dansrotunda bjuder under ett antal sommarkvällar upp till dans. Här samlas också motorentusiaster, inte minst motorcyklister, kontinuerligt under året. I byn finns också traditionstyngda Spjutstorps Badorkester som åker runt på Österlen och underhåller. Nästan varje år drar lokalrevyn Spjutstorpsrevyn stora skaror skrattsugna till sina föreställningar på vårkanten. Det finns belägg för att anta att det bott folk i Spjutstorp ända sedan vikingatid. Som så många andra byar förlorade Spjutstorp i storlek och betydelse när enskiftet genomfördes, men i och med järnvägen utvecklades Spjutstorp till stationssamhälle med utökad service. Vid kyrkan, som f.ö. invigdes 1869, finns vandrarhem och populär camping. I byn finns fritidsgårdsverksamhet, bilförsäljning, kennel, hundpensionat, byggmarknad m.m. I dag har byn runt 200 invånare. Närmaste grundskola år F-6 ligger i Onslunda. Närmaste resecentrum varifrån man kan åka buss och tåg finns i Tomelilla. Det tar 27 minuter med pågatåg till Ystad och 19 minuter till Simrishamn. Skåneexpressen mellan Ystad och Kristianstad stannar vid riksväg 19 två kilometer nordväst om Spjutstorp, 35 minuter till Ystad och c:a en timme till Kristianstad. Skåneexpressen mellan Lund och Malmö stannar i Lunnarp, fem kilometer söder om Spjutstorp. Med regionbuss kan man på fem minuter ta sig till Onslunda eller på tio minuter till Tomelilla.

Till områdets sida

Simrishamn Spraggehusen

Söder om Skillinge, tätt intill den steniga stranden ligger, norrifrån räknat, dessa tre byar, Norrekås, Örnahusen och Spraggehusen, i det närmaste sammanvuxna. Bebyggelsen finns på båda sidor om kustvägen nummer 1500. Örnahusen var en gång ett fiskeläge med ett fyrtiotal fiskarstugor och uthus, placerade så nära havet att de 1872, vid den fruktansvärda novemberstormen, samtliga spolades ut i havet. Örnahusen har aldrig haft en riktig hamn. De små grund och stenblock som ligger en bit ut från stranden har byggts samman med en stenbrygga och har fungerat som skydd och tilläggsplats. Mycket av det gamla samhällets charm är bevarat, men i dag är det inte duktigt sjöfolk som bor här. Hela området är i dag mycket eftertraktat och nybyggnation är i gång. Många av de gamla husen har restaurerats och fått modernt innehåll. Här bor deltidsboende, men också många helårsboende. Två kilometer söder om byraden ligger Kyls strand, första lokal i det långa sandstrandsområdet som lockar så många badgäster, men även fågelskådare och vandrare. På stranden i Örnahusen finns en flygplanspropeller med en informationsplatta uppställd. Den vittnar om den uppskakande händelsen som inträffade den 24 maj 1944 då det amerikanska bombplanet B17G, 42-107178, skadades av Luftwaffe i samband med ett bombningsuppdrag över norra Tyskland, och sökte sig mot land norrut. Planet nådde Skåne och cirklade, under beskjutning av svenskt luftvärn, mellan Simrishamn och Sandhammaren. Piloten valde att försöka landa i havet utanför Örnahusen. Ett par av planets besättningsmän hoppade. Planet kraschade brinnande och hamnade på sju meters djup. Piloten lyckades undvika att ramma ett hus på stranden och har postumt belönats med tapperhetsmedalj. Fortfarande dyker många kring vrakplatsen varje år. Bebyggelsen är blandad och i många fastigheter pågår verksamheter av skilda slag, hantverk, och konsthantverk. Bredband och andra moderniteter har möjliggjort för många att flytta hit till idyllen och ta sin yrkesverksamhet med sig. Företagarföreningen har många aktiva medlemmar. Föreningslivet är livaktigt. Skillinge IF har betydande fotbollsverksamhet för killar som tjejer och inviger 2010 Österlens första konstgräsanläggning. Närmaste större ort är Skillinge en kilometer norröver längs kustvägen. Här finns livsmedelsaffär, skeppshandel, restauranger, kapell, kiosk, sjöfartsmuseum, teater, skola, barnomsorg och äldreboende.

Till områdets sida

Simrishamn Stiby

Stiby kyrkby består av ett antal gårdar, en handfull små bostadshus samt ett antal större villor längs riksväg 11 och längs vägen mot Ö. Vemmerlöv. Högt över den kuperade odlingsmarken ligger Stiby kyrka. Stiby är sammanvuxet med stationssamhället Gärsnäs. Gärsnäs AB satte Gärsnäs på kartan och utan överdrift kan vi säga att kulturföreningen Maddam, som svarar för de tre gamla gårdarna Nils Nils och Ragnar Pers i Stiby samt Jolasgården ett stenkast öster om Stiby, ger Stiby-Gärsnäs ett namn som nämns över hela kulturvärlden. De tre gårdarnas arkitektur väcker också berättigat uppseende och har uppmärksammats med kulturpris. Här finns också Galleri Blå. Omgivningarna är ett intensivt odlingslandskap, böljande bördigt jordbruk. I tvillingbyn Gärsnäs finns livsmedelsaffär, skola, äldreboende, kiosk, kafé, bageri, livsmedelsaffär och andra specialbutiker. Avståndet till Simrishamn är 12 kilometer. Stiby och Gärsnäs' byalag: sgbyalag(at)simris.nu

Till områdets sida

Simrishamn Svinaberga

Byns namn kan låta en aning burdust, men faktum är att det handlar om en genuint lugn och trygg by, vackert belägen högt över dalgången Tångdala där riksväg 9 mellan Kivik och Simrishamn dragits fram. På andra sidan dalgången ligger S. Mellby med den imponerande stora kyrkan. Naturen i dalgången och upp mot Stenshuvud domineras av gammal ädellövskog, alkärr och buskrika betesmarker. I övrigt präglas landskapet av fruktodlingar och jordbruksmarker vid Svabesholm, byns dominerande gård, genom vilken bilvägen till nationalparken Stenshuvud går. På Svabesholms kungsgård kan man hyra in sig för övernattning i lägenhet och samtidigt ha tillgång till festsal som rymmer c:a 100 sittande gäster. Söder om byn på den gamla vägen till Kivik ligger restaurangen Allé där den vackra samlingssalen rymmer över 100 sittande gäster. I Svinabergas norra del ligger Blåsingsborg som erbjuder restaurang och hotellrum. Nere i dalgången vid Södra Mellby, i gamla skolan, finns en tredje restaurang, Mer eller Mindre. Inte heller är det långt till Friden, pizzornas paradis vid Prästavägen. Om man kan nöja sig med kaffe finns den berömda Kaffestugan Annorlunda vid Stenshuvud. Det faktum att nationalidolen och Österlenambassadören Ulf Lundell bor i trakten kring Stenshuvud har satt Svinaberga lite extra på kartan. Bebyggelsen i byn, äldre låga hus blandade med ett antal gårdar, ligger längs den gamla landsvägen mot Kivik och i backen upp längs vägen från S. Mellby. I S. Mellby finns f.ö. bussförbindelser såväl mot Simrishamn som norrut mot Brösarp. Närmaste större ort med service som skola, äldreboende, butiker, fler restauranger och hotell är Kivik dit det är två kilometer.

Till områdets sida

Simrishamn Sällshög

Det började som en liten bondby, som 1437 omnämns i skrift som Tommarp lille, Lilla Tommarp, men när väl järnvägen under andra halvan av 1800-talet knöt byn till Eslöv, Malmö, Simrishamn och Ystad förvandlades Tomelilla snabbt till ett viktigt stationssamhälle. Detta är en utveckling som satt mycket tydliga spår i samhällets centrala delar med sina rätvinkliga kvarter med stadsmässiga hus och villor, ofta i rött tegel med rik putsarkitektur och konstfärdig mönstermurning. Ändå är bebyggelsen i centrum att betrakta som småskalig. I centrum finns hus med två och tre våningar, i årsringar utanför centrum egnahem och villor. Tidigt anlades industrier och även om slakteriets byggnader numera rivits finns det exempel kvar på äldre industribyggnader, bland alla nyare norr om samhället. Tomelilla är kommunens centralort och har c:a 5 800 invånare. I samhållet skär våg 19 och riksväg 9 varandra. Här finns en mängd verksamheter, kommunal service, skolor, kulturhus, bibliotek, affärer, varav några nått riksstatus. Biografföreningen har utvecklat Rio till en av landets förnämsta biografer, där det även visas livekonserter och opera. Föreningslivet är rikt och många kallar Tomelilla motorsportens Mecka med Tomelilla MK:s fina anläggning Svampabanan, där det årligen arrangeras massor med publikdragande tävlingar i rally- och motocross, inte sällan med SM-, EM- eller VM-status. Klubbens ungdomsverksamhet är omfattande. Tomelilla IF har i många år varit Österlens mest framgångsrika klubb i fotboll. Vid Tryde finns ponnytravbana. Här finns tennisbanor, bowlinghall, skjutbana, sport- och simhall, utomhusbad, campingplats, bangolf och två golfbanor. Man kan cykla dressin till vackra Fyledalen från Tomelilla. Man kan besöka Nostalgicaféets 50-talssamlingar, besöka Hasse& Tagemuseet eller roa hela familjen på Tosselilla Sommarland. Här finns folkhögskola, danspalatset Tingvalla, auktionshall, hembygdsgård och Folkpark med teaterscen. Två gånger om året, sommar och höst, är det stor knallemarknad i Tomelilla. Tomelilla är en betydande handelsort med banker, apotek, systembolag, stora bil- och maskinföretag, ja allt som man kan förvänta sig av ett kommuncentrum. Från och till Tomelilla kan man åka buss och tåg. Det är tre mil till Simrishamn, drygt två mil till Ystad och runt sex mil till Öresund.

Till områdets sida

Simrishamn Sälshög

Längs infarten rakt norrifrån till Tomelilla från riksväg 19 ligger Sälshög, en gammal och en lite yngre bybildning, bestående av huvudsakligen gårdar. Sälshög fortsätter längs vägen Spjutstorp-Tryde. Mycket välkänd blev Ambumsgården där Svenska Ord under ledning av Hans Alfredson och Tage Danielsson förlade sitt skånska filmcentrum. Här spelades filmer som Picassos äventyr, Ägget är löst m.fl. in. I Sälshög finns ett antal aktiva jordbruksfastigheter men också andra verksamheter som bildemontering, revisionsfirma och blomsterhandel. Omgivningarna är intensivt odlingslandskap och industriområdet norr om Tomelilla. Avståndet in till Tomelilla är en kilometer. Friskola finns i Tryde en kilometer västerut. I närheten finns den välbekanta nöjesplatsen Tingvalla, liksom motorsportanläggningen Svampabanan och Tomelilla Sommarland Tosselilla.

Till områdets sida

Simrishamn Södra Björstorp

Ett stenkast söder om Brösarp går en avtagsväg från riksväg 19 in mot Södra Björstorp som egentligen är en by med två ansikten, den nyare fritidsbyn och det gamla odlingslandskapet med den unika åttakantiga gården Södra Björstorps säteri. Namnet antyder att det handlar om en plats där en man vid namn Björn byggt något nytt och fynd pekar mot att det bott människor här sedan vikingatid. Det fossila åkerbruket med rösen och terrasserade åkrar är unikt. På säteriet har det bott såväl dansk som svensk adel. Nuvarande gård byggdes med inspiration från t.ex. Amalienborg i Köpenhamn åren 1771-1775 och är mycket välbevarad. I en gråstenslänga som en gång fungerade som ett av landets första professionella hönserier arrangeras utställningar av konst och konsthantverk som lockar många besökare. Omgivande terräng är kuperad med rejäla inslag av både löv- och barrskog. I fritidsbyn Brunsvik har aktiva orienteringsklubben m.m. Andrarum sin klubbstuga. Avståndet in till Brösarp med service som skola, äldreboende, bussförbindelser, vårdcentral, gästgiveri, apotek, affärer m.m. är ungefär 1,5 kilometer. Till Simrishamn och Tomelilla tar man sig med bil på dryga kvarten.

Till områdets sida

Simrishamn Toarp

På vägen mellan Tomelilla och Bollerup ligger lilla byn Toarp med en blandning av lantbruksfastigheter och en handfull enfamiljsvillor. Byn ligger i ett kuperat odlingslandskap med inslag av trädplanteringar. Avståndet in till Tomelilla med bred allmän service som skolor, äldreboende, affärer, kommunal service m.m. är c:a två kilometer. I grannbyn Ullstorp finns Tomelilla Golfklubbs populära 18-hålsbana. Bussförbindelse till Bollerup och Ystad finns i byn.

Till områdets sida

Simrishamn Tobisborg

Vacker natur och närhet till hav. Två kilometer norr om Simrishamn, väster om riksväg 9, ligger Tobisborg. Villaområdet gränsar i norr till ett fritidshusområde med många sommarhus. Tobisborgsgården ligger ända nere vid Tommarpsån. Vid Tobisborgsgården går en avtagsväg mot öster till campingplatsen och Tobisviksbadet. Vårhallen är en mäktig sandstensformation som lockar många badande och naturvänner. Stranden norr om Vårhallen är delvis hundbadstrand. Här dominerar betesmarker med buskage där bland annat stenskvätta häckar. Väster om Tobisborg ligger strövområdet Bäckhalladalen, ett naturreservat som inte minst geologer är mycket intresserade av. Här finns underkambrisk sandsten där man finner vackra böljeslagsmärken, trattsänkor, isräfflor och inte minst s.k. parabelriss. Här finns gott om vattenspeglar. Lövgrodor trivs här och här finns också ett av Europas tätaste bestånd av hasselmus. I Bäckhalladalen finns motionsslingor och anlagda grillplatser på flera ställen, vilket gör att området är mycket välbesökt. Bussförbindelse finns i byn.

Till områdets sida

Simrishamn Tomelilla

Här förenas kultur med nöje - mitt på Österlen. Med Järnvägen som knyter samman Malmö, Simrishamn och Ystad förvandlades Tomelilla snabbt till ett viktigt stationssamhälle. Havet nås på endast 15 minuters bilväg, de vackraste stränderna i hela Sverige! Också i anknytning till Tomelilla finns naturen nära i Fyledalen, Brösarps backar, Örups Almbackar, Benestad backar och så mycket mer. Bebyggelsen varierar, i centrum finns hus med två och tre våningar och utanför centrum villområden. Här finns en mängd verksamheter, kommunal service, skolor, kulturhus, bibliotek, biograf, affärer, varav några nått riksstatus. Fem minuter iväg ligger den välkända Daniel Berlins restaurang som belönats med en stjärna via Guide Michelin. Föreningslivet är rikt och många kallar Tomelilla motorsportens Mecka med Tomelilla MK:s fina anläggning Svampabanan, där det årligen arrangeras massor med publikdragande tävlingar i rally- och motocross, inte sällan med SM-, EM- eller VM-status. Här finns även tennisbanor, skjutbana, sport- och simhall, utomhusbad, campingplats, bangolf och en av Sveriges bästa golfbanor. Därutöver aktiva motions-, gymnastik-, och idrottsföreningar. Ett trevligt eljusspår i Kronoskogen och två bra gym finns att tillgå. När vädret tillåter på vintern finns även längskidspår och isbana. Även runt Tomelilla finns många fina ridanläggningar där inackordering är möjlig. Man kan besöka Nostalgicaféets 50-talssamlingar, Hasse& Tagemuseet eller roa hela familjen på Tosselilla Sommarland. Närhet till de bästa konsertplatserna, Kronovalls Vinslott, Christinehofs slott, Svaneholms slott och Sövde anfiteater. Tomelilla är en betydande handelsort med banker, apotek, systembolag, skoaffär, märkesbutik, sportaffär och varuhus, stora bil- och maskinföretag. Coop, Ica och Lidl, ja allt som man kan förvänta sig av ett kommuncentrum. Flertalet bra låg- och mellanstadieskolor. bland annat den populära Tryde Friskola, högstadieskola, Österlens Folkhögskola och även en Naturbruksgymnasium med inriktning häst och lantbruk i Bollerup. Från och till Tomelilla kan man åka buss och tåg. Det är tre mil till Simrishamn, drygt två mil till Ystad och runt sex mil till Öresund.

Till områdets sida

Simrishamn Tommarp

Charmig byatmosfär. Östra Tommarp hette en gång Tumathorp och var en välkänd stad med eget myntverk och kloster på medeltiden. I Tommarp finns antikaffär, hundkappbana, galleri, affär för retromöbler och en stor byggvarumarknad. Tåget stannar i grannbyn, Gärsnäs, dit det är ca två kilometer. Drygt dubbelt så långt är det till centralorten Simrishamn. I såväl Gärsnäs som Simrishamn finns gott serviceutbud med skolor, äldreomsorg och affärer. Bebyggelsen, huvudsakligen bestående av enfamiljshus, ligger längs genomfartsvägen och längs vägarna mot Gladsax, Karlaby och Bolshög. Strax söder om Tommarp rinner Tommarpsån, som påstås en gång ha varit segelbar upp till Tumathorp. All service nås inom en mil i Simrishamn. Tommarps museer: Gamla skolhuset med skol-, socken- och klostermuseum. Esbjörnshuset, Klosterplatsen och Kalkugnen. En by värd ett besök med en 1000-årig historia! Klosterplatsen är en öppen plats ca 40 x 40 m. Den döljer delvis ruinerna av det stora premonstraterklostret. Sommaren 1999 grävdes kyrkoportalen fram och finns att beskåda. Esbjörnshuset är ett typiskt "gadehus" från 1700-talet, beläget på byns "gata" (mark) invid kyrkogården. Österlens skolmuseum. Gamla skolan byggdes 1727. Under 1950-talet återställdes en skolsal från ca 1900. Kalkugnen: I sin nuvarande form är den byggd omkring 1862. I ugnen som eldas underifrån har kalksten bränts. Det skedde senast omkring 1907.

Till områdets sida

Simrishamn Torparebron

Nära Verkeåns slingrande fåra, på gränsen till hed- och skogsmark, ett stenkast norr om Brösarp, ligger lilla hussamlingen Torparebron, ett utsökt exempel på den sorts bebyggelse som tillkom på 1800-talet där backstusittare, tjänstehjon, torpare och husmän fick sin bostadsort i enkla hus. Miljön i Torparebron är fortfarande genuint charmig. Närheten till nya busshållplatsen och vandringsleden Skåneleden och Brösarps station för museijärnvägen Brösarp-S:t Olof gör tillgängligheten mycket god. Skåneleden, Verkeån nedströms leder till utloppet vid Haväng där möjligheten till härliga bad finns. I Brösarp finns service av många slag, som skola, äldreboende, gästgiveri, livsmedelsaffärer, kafé, idrottsplats, pizzeria, bensinstation, apotek, vårdcentral och tandläkare. Bussförbindelser mot Simrishamn, Ystad och Kristianstad finns från hållplatsen vid Brinkehem.

Till områdets sida

Simrishamn Tosterup

Tosterup i Tomelilla kommun är för många synonymt med Tosterups slott, uppfört i olika etapper under 1400-1700-talen, dryga milen söder om Tomelilla och 12 kilometer nordost om Ystad. Slottsanläggningen ligger väl samlad på krönet av sluttningen mot söder. Runt slottet med dess vallgrav ligger ekonomibyggnaderna av växlande ålder. Särskilt intressant lär gråstenslängan, Barnekowska logen, väster om slottet vara, men även den gamla skolan, smedjan och trädgårdsmästarbostaden i korsvirke är betydelsefulla. Nya skolan och arbetarbostäderna ligger nedanför sluttningen i söder och bostadshusen doftar omisskännligt egnahemsideal från 1940-talet. Söder om slottet ligger slottskyrkan och ytterligare söderut en nyare kyrkogård. Kyrkans äldsta delar är från 1100-talet, men fick sitt nuvarande utseende på 1500-talet. Slottets äldste kände ägare hette Axel Eskilssen och levde omkring 1330. Slottets höga torn uppfördes av Jörgen Tygesen Brahe vid mitten av 1500-talet. Gården gick i arv i hans släkt fram till 1640, då såldes egendomen till den s.k. skånske kungen, Tage Thott. Så småningom hamnade slottet i släkten Ehrensvärds ägo och så är fallet än i dag. En söndag på sensommaren anordnar idrottsföreningen i grannbyn Svenstorp en mycket publikdragande skördefest, där historiens vingslag lockar massor med familjer. Närmaste större ort med service av skilda slag som skola, äldreboende, affärer m.m. är, i Ystad kommun Glemmingebro och Köpingebro, c:a två kilometer från Tosterup eller i centralorten Tomelilla, en mil norrut. Bussförbindelser finns från Glemmingebro, Bollerup och Svenstorp.

Till områdets sida

Simrishamn Tryde

Böljande landskap och vackra slätter. I Tryde, som man når via avtagsväg på riksväg 11 eller på avtagsväg norr om Svampakorset på väg 19, finns aktivt byalag, som via flera årliga aktiviteter stärker bysamhörigheten. I byn finns ett populärt Nostalgicafé som visar upp massor med 50-talsprylar, bilar, butiksinredningar m.m. Här finns även Galleri Tryde 1303, ett hemtrevligt Bed & Breakfast med utsikt över de skånska slätterna. I caféet kan man avnjuta fika framför brasan i matsalen eller i trädgårdens då vädret tillåter. I Tryde ligger också nöjesplatsen Tingvalla, som året om lockar massor med danssugna från hela Skåne. Tryde har en friskola. Den tillkom på föräldrainitiativ när kommunen 2003 planerade för en nedläggning av skolan i Tryde. Här finns bensinstation, vitvarubutik och härifrån kan man cykla dressin till Fyledalen. Nära ligger också Tosselilla och Svampabanan, där motorklubben flera gånger om året anordnar stora motortävlingar, inte sällan med SM-, EM- och VM-status. Full service erbjuds med skolor, butiker, kommunal service, äldreboende, apotek, systembolag m.m. i centralorten Tomelilla, en kilometer åt sydost.

Till områdets sida

Simrishamn Tunby

Ett antal gårdar norr om Smedstorp och väster om Tunbyholmssjön har adressen Tunby. Här finns aktiva större jordbruksfastigheter, men också avstyckade gårdar och enstaka enfamiljshus. Omgivningarna är kuperat odlingslandskap med sammanhängande lövskog i norr. Mest bekant är förmodligen Tunbyholms slott, som byggdes 1634. Ursprungligen var slottet ett exempel på Christians IV-renässans. Slottet har en brokig historia. Linné besökte Tunbyholm under sin skånska resa. Slottet härjades av brand. Dagens byggnad är från 1834. 1918 avstyckades byggnaderna och ägare blev släkten Akrell som fortfarande bebor slottet. Många fiskare passar på att utmana sjöns ål- och gäddbestånd. Här spelades delar av Hans Alfredsons Den enfaldige mördaren in. Strax väster om sjön finns ruinerna efter den gamla sockenkyrkan. Norr om sjön ligger den s.k. Järnkällan som en gång lockade många med sitt påstått hälsobringande vatten. Närmaste orter med skola och annan service är Smedstorp c:a en halvmil söderut, S:t Olof och Onslunda, båda cirka halvmilen åt norr respektive väster. Avståndet till centralorten Tomelilla är c:a en och en halv mil.

Till områdets sida

Simrishamn Tågarp

Det område väster om Tommarp som kallas Tågarp består av ett antal riktigt stora gårdar och en del avstyckade mindre gårdar, men även låga enfamiljshus. Att tala om en sammanhållen by känns som om vi tänjer lite extra på begreppet. I Tågarp kan vi tala om Sextorp, om Norråkra och ytterligare någon klunga om ett par tre hus och gårdar, men vi väljer att kalla det hela Tågarp. En del av fastigheterna med beteckningen Tågarp ligger i anslutning till grusvägen som leder från riksväg 11 till Ö. Herrestad, medan huvuddelen av Tågarp ligger norr om riksväg 11 och sträcker sig ända upp mot Virrestad strax söder om vägen mellan Ö. Vemmerlöv och Rörum. Järnvägen Simrishamn-Malmö går genom Tågarp, men närmaste station är den i Gärsnäs, c:a två kilometer väster om Tågarp. Här finns service i form av skola, äldreboende, vårdcentral, butiker, idrottsplats, restaurang och kafé m.m. Den som hellre åker buss kan kliva på vid Tommarp, en kilometer österut eller i Gärsnäs. För många trädgårdsvänner är Tågarp en välbekant adress. Tågarps trädgård är en professionell plantskola.

Till områdets sida

Simrishamn Tåghusa

En handfull gårdar mellan Grevlunda och Holmarna/Attusa, vid vägen mellan Vitaby och Onslunda, utgör byn Tåghusa. Här är det småskalig odlingsmark som dominerar, små åkerlappar omgärdade av stengärdsgårdar, dungar och buskage. Det är en synnerligen lugn och rogivande miljö, dit många hästintresserade sökt sig och skaffat en avstyckad hästgård. Närmaste större ort med service är Vitaby. Närmaste ort med skola och ännu lite mer service är S:t Olof ett par kilometer sydost om Tåghusa. Från båda nämnda orterna finns bussförbindelser. Väster om Tåghusa ligger intressanta fågellokalen Gedingsmosse, där det en gång industriellt bröts torv.

Till områdets sida

Simrishamn Ullstorp

Lilla kyrkbyn Ullstorp ligger en kilometer sydost om Tomelilla på vägen mot Bollerup. Här finns en samling gårdar och hus nära kyrkan bl.a. ett populärt gårdshotell. Adressen till Tomelilla Golfklubbs fina 18-hålsbana och golfhotellet Greensleep är också Ullstorp. Kyrkans äldsta delar är från 1100-talet. Kyrkan genomgick 1890 en omfattande ombyggnad. Kyrkan ligger på kanten till den vackra dalgången där Örupsån rinner fram. Här finns i dalens norra del stora betesmarker med hagtornsbuskage, slån och hassel. Här kan man finna den sällsynta fältnockan, en rätt oansenlig gul fibbla som bara finns på ett par ställen i landet. Vanligare är gullvivor, mandelblom och orkidéer. På södra sidan om Örupsån är det betydligt fuktigare med rikkärr och kalkfuktängar med särpräglad flora, orkidéer och halvgräs. Nere i dalen ligger gamla Ullstorps Prästgård, där välkände kyrkoherden Curt Wallin, som bl.a. mycket annat gjort enastående forskningsinsatser kring medeltiden på Österlen, bodde. Även den lilla samlingen med villor strax öster om infarten till Tomelilla från Simrishamn kallas Ullstorp. Här ligger bl.a. Ullstorps Garden Center, Tomelilla Flygklubbs Tomelilla Airport och en gocartbana. Avståndet från "de båda Ullstorp" in till centralorten Tomelilla är under kilometern. Från resecentrum kan man ta bussen mot Simrishamn, Ystad, Kristianstad och Lund. Pågatåg trafikerar banan Simrishamn- Ystad via Tomelilla c:a 12 gånger dagligen i vardera riktning.

Till områdets sida

Simrishamn Vallby/Salarp

Gröna fält. Klarblå himmel. Två kilometer väster om den mycket välbevarade medeltidsborgen Glimmingehus ligger Vallby. Byn ligger runt vägkorsningen där ena vägen leder från Glimmingehus till Hammenhög medan den andra, en ganska smal och slingrande väg, förbinder riksväg 11 med Borrby. Bebyggelsen består av gårdar samt låga gatehus. Byborna kan sägas vara en blandning av lantbrukare, konstnärer, entreprenörer och sommarboende. Närmaste större ort med skola och annan service är Hammenhög en knapp halvmil västerut och Borrby en halvmil söderut. Mitt emellan Hammenhög och Vallby ligger den populära gårdsbutiken Gunnarshög där man pressar rapsolja och förädlar till ett brett sortiment som lockar många besökare. Simrishamn ligger ungefär en mil nordost om Vallby. Avståndet till badstranden vid Borrby strand är också ungefär en mil.

Till områdets sida

Simrishamn Viarp

I den tvära svängen i Simris södra infart går avtagsvägen till Viarp, en by bestående av en rad gårdar och mindre hus. Omgivningarna är kuperat odlingslandskap. I den centrala bydelen ligger gårdarna och husen kring en torgliknande öppen plats. Här finns bl.a. ett populärt hund- och kattpensionat. Närmaste större ort med service är Simrishamn med skolor, resecentrum för buss och tåg, sjukhus, banker, kommunal service, affärer m.m. Avståndet är ca tre kilometer. Från grannbyn Simris går en skyddad gång- och cykelväg till bl.a. Simrislundsskolan. Sluttningarna i norr leder ner till Tommarpsåns slingrande dalgång.

Till områdets sida

Simrishamn Vik

Här rinner stressen av, i Vik, det charmiga gamla fiskeläget norr om Simrishamn. Vik ligger på en smal strandremsa nedanför de höga sandbackarna, omgivet av fruktodlingar. Vik är det äldsta av Österlens sju fiskelägen och fisket har varit av stor betydelse genom åren. Redan under tidig stenålder bodde här människor med fisket som sin huvudsakliga födokrok och i Vik har man funnit Nordens äldsta fiskeredskap. Även en verkstad för tillverkning av stenyxor - vikyxorna, som numera är eftertraktade föremål - visar på Viks forna betydelse. Gatorna i Vik är små, bestående av prång och strädden. Genom fiskeläget gick en bygata i nordsydlig riktning (Rörum-Baskemölla). När man står vid hamnen, har man en bedårande utsikt mot norr, det sägenomspunna berget och tillika Sveriges sydligaste nationalpark: Stenshuvud. Om vädret är klart, kan man se hela kustremsan ända upp till Åhus. Prästens badkar är en unik geologisk formation som ligger strax söder om Viks fiskeläge. I Skåne finns ett hundratal liknande formationer, de flesta på Österlen, men Prästens badkar är den största, vackraste och mest lättåtkomliga. Det finns ingen entydig förklaring till hur dessa trattsänkor bildats. Vik har två golfbanor, Djupadal och Lilla Vik och även restauranger, konferensanläggning och rum. I Rörum ca 2 km norr om Vik finns friskolan Sofiaskolan, vars grundidé hämtas ur Waldorfpedagogiken. Fruktodlingar är typiskt för den östra delen av Österlen och i Vik finns också jordgubbs- och tomatodlingar av högsta klass. Det är här som klippkusten övergår i sandstrand. Norr om Vik sträcker den populära badstranden ut sig mot nationalparken Stenshuvud. Bebyggelsen varierar och det finns en balans mellan gammalt och nytt. Vid hamnen är husen av modell äldre och sträddena bitvis slingrande och smala. Väster om vägen är bostäderna nybyggda och arkitekturen modern. Närmaste orter med service som skola, äldreboende och affärer är Kivik, sju kilometer norrut och Simrishamn sex kilometer söderut. Vandringsleden går förbi.

Till områdets sida

Simrishamn Virrestad

Öster om vägen mellan Stiby och Ö Vemmerlöv, strax väster om järnvägskorsningen, går en liten väg ner genom byn Virrestad, som består av ett antal gårdar samt några enfamiljshus. Omgivningarna är odlingsmark. Lite längre norrut ligger gamla Virrestads bränneri, en lokal som numera är ett mecka för loppisälskare när t.ex. Gyllebo IF håller marknad. Området kring vackra Gyllebosjön är ett mycket populärt vandringsområde. Sjön är en populär fiskesjö och dessutom en bra badsjö. Närmaste samhälle med service är Gärsnäs c:a två kilometer västerut. Här finns skola, äldreomsorg, affärer, gallerier, kafé, buss- och järnvägsstation. Här går Skånexpressen, snabbussen till Lund, samt olika lokala bussturer och Pågatågen Simrishamn-Malmö.

Till områdets sida

Simrishamn Vitaby

Högt över Östersjön, med milsvid utsikt, ligger Vitaby kyrka med kyrkbyn bestående av ett litet antal gårdar nedanför kyrkbacken. Det var här vid Vitaby kyrka som Bombi Bitt mötte Nils Galilé på väg till Kiviks marknad - i alla fall om vi får tro Fritiof Nilsson Piraten. Den långa raden av skånska sommarmarknader inleds varje år med Vitaby marknad en dag i maj. Vitabys omgivning består av ett odlingslandskap med inslag av betesmarker, dungar och buskage. I väster domineras landskapet av stora, ostörda barrskogar. Nerför backarna mot Vitemölla och den populära badstranden tar man sig bekvämt med cykel, ca tre kilometer. Närmaste ort med service som skola, äldreboende m.m. är Kivik, fyra kilometer österut eller Sankt Olof 7 kilometer söderöver.

Till områdets sida

Simrishamn Vitemölla

Sist i raden av Simrishamns kommuns fiskelägen, från söder mot norr, är Vitemölla. Vitemölla och Kivik är populära sommarorter. Närmaste större ort med service som skola, äldreboende, affärer, kaféer, restauranger m.m. är Kivik på bekvämt gångavstånd längs Tittut, vägen vid strandkanten. Vitemölla strandbackar och den långa sandstranden upp mot Haväng är ett mycket populära vandringsstråk. De vidsträckta sandmarkerna och Klammersbäcks dalgång är ett naturreservat med unika naturvärden, bland annat i form av områden med sandstäpp, stora bestånd av sandlilja och häckande fältpiplärka. Längs stranden kan man ofta se människor gå hukande, letandes bärnsten bland tången. Badhotellet i Vitemölla är också anrikt och välkänt. Bussförbindelser norrut, västerut och söderut finns från hållplats vid riksväg 11.

Till områdets sida

Simrishamn Vranarp

Vranarp ligger vid riksväg 9 strax väster om Järrestad, ett stenkast sydost om Tommarp. Omgivningarna är jordbruksmarker med sluttningen ner mot Tommarpsån i norr. Vid vägen några meter västerut från byn står en minnessten rest. Här på den lilla trekantiga tomtbiten låg en gång Holger Skräddares stuga och där föddes Österlenskildraren Henrik Wranér. På andra sidan Tommarpsån ligger det intressanta Ullspinneriet, Familjen Hernedahl fortsätter att hålla lokalerna och den fantastiska trädgården öppen för besökare sommartid. I Vranarp finns förutom de stora gårdarna, varav en är en gårdsbutik, ett par mindre enfamiljshus. I en av gårdarna inryms ett galleri. Strax utanför byn ligger prisade Vilhelmsdals gårdsmejeri där man bland annat tillverkar goda getostar. Buss mot väster och öster finns i byn. Närmaste ort med service, som skola, sjukhus, apotek, äldreboende, affärer, kommunal service är Simrishamn fyra kilometer österut. Gärsnäs och Hammenhög kan båda erbjuda god service och avståndet dit är under halvmilen.Vranarps byalag: einar.vransbo(at)telia.com

Till områdets sida

Simrishamn Åkarp

Välj avtagsvägen mot S. Mellby i Raskarum och bli en upplevelse rikare. Den smala vägen leder genom ett unikt stycke Österlen, kraftigt kuperat, så pass brant på sina ställen att det finns en pist just i Åkarp. Nerfarten är drygt 200 meter och många söker sig hit när snön är på plats och temperaturen den rätta. Åkarp är en by med utspridda gårdar längs nämnda väg. Här finns bl.a. Åkarps brydestua med linberedning. Namnet Åkarp är känt i skrift som Akathorp redan 1313. Först 1713 finns namnet skrivet som vi skriver det idag. Troligen betyder det Åkes nybygge. Mellan Åkarp och Mellby finns ett unikt lövskogsområde där delar av skogen inte rörts under lång tid. Man kan hitta likheter med de vida kända urskogarna i Polen. Området ligger vid de större gårdarna Baråkra och Bökåkra. Baråkra är f.ö. den fastighet som har beteckningen Åkarp 1. Skogen är olikårig och förekomsten av gamla, stora träd, fallna träd och död ved är riklig. Här finns många källsprång och bäckar, varav Åkarpsån är en. Delar av området fungerar som betesmark med inslag av hassellundar och enbuskmark. Lav- och mossfloran är mycket intressant, liksom det rika fågellivet med bl.a. nötväcka, spillkråka och trädkrypare. Här finns ett antal rödlistade lav- och mossarter. Närmaste större ort med service som skola och affär är S:t Olof två kilometer västerut och Kivik två kilometer åt nordost. Avståndet till Simrishamn är knappt två mil. Bussförbindelser finns från S:t Olof och S. Mellby.

Till områdets sida

Simrishamn Örnahusen

Nära havet vill jag bo?. Söder om Skillinge, tätt intill den steniga stranden ligger Örnahusen. Bebyggelsen finns på båda sidor om kustvägen. Örnahusen var en gång ett fiskeläge med ett fyrtiotal fiskarstugor och uthus, placerade så nära havet att de 1872, vid den fruktansvärda novemberstormen, samtliga spolades ut i havet. Örnahusen har aldrig haft en riktig hamn. De små grund och stenblock som ligger en bit ut från stranden har byggts samman med en stenbrygga och har fungerat som skydd och tilläggsplats. Mycket av det gamla samhällets charm är bevarat, men i dag är det inte duktigt sjöfolk som bor här. Hela området är i dag mycket eftertraktat och nybyggnation är i gång. Många av de gamla husen har restaurerats och fått modernt innehåll. Här bor deltidsboende, men också många helårsboende. Två kilometer söder om byraden ligger vackra kritvita och milslånga Kyls strand, första lokal i det långa sandstrandsområdet som lockar så många badgäster, men även fågelskådare och vandrare. Bebyggelsen är blandad och i många fastigheter pågår verksamheter av skilda slag, hantverk, och konsthantverk. Bredband och andra moderniteter har möjliggjort för många att flytta hit till idyllen och ta sin yrkesverksamhet med sig. Företagarföreningen har många aktiva medlemmar. Föreningslivet är livaktigt. Skillinge IF har betydande fotbollsverksamhet för killar som tjejer och inviger 2010 Österlens första konstgräsanläggning. Närmaste större ort är Skillinge en kilometer norröver längs kustvägen. Här finns livsmedelsaffär, skeppshandel, restauranger, kapell, kiosk, sjöfartsmuseum, teater, skola, barnomsorg och äldreboende.

Till områdets sida

Simrishamn Östra Herrestad

Östra Herrestad ligger ungefär mitt emellan Gärsnäs och Hammenhög, c:a två kilometer åt vardera hållet. Byn lydde i gångna tider under Gärsnäs sätesgård/Gärsnäs slott som ligger ett stenkast åt nordost. Som i så många andra kyrkbyar är även kyrkan i Östra Herrestads äldsta delar från 1100-talet. Så sent som 1880 byggdes kyrkans västtorn. När byn skiftades i slutet av 1800-talet byggdes en rad gatehus på de utflyttade gårdarnas tomter. Bebyggelsen har bevarat sin ålderdomliga karaktär med sina låga hus, ofta putsade eller brädfodrade. På en del av dem kan man se typiska snickarglädjedetaljer. Nära byn slingrar Tommarpsån förbi. Nordväst om byn ligger den vackra skeppssättningen Stenhed, en förmodad solkalender, som lär vara samtida med Ales stenar. Närmaste större ort med service som skola, affär, äldreboende är Gärsnäs. Där finns bussförbindelser bl.a. västerut med Skåneexpressen, snabbussen till Lund, och pågatågstrafik på sträckan Simrishamn-Malmö.

Till områdets sida

Simrishamn Östra Hoby

Ö. Hoby är en gammal kyrkby belägen en dryg kilometer öster om Borrby på vägen mellan Simrishamn och Borrby. Avståndet till Simrishamn är knappt femton kilometer och till Ystad det dubbla. Ö. Hoby är en liten by sammanväxt med Kvarnby, som ligger nordost om Hoby. I Kvarnby finns den lilla plantskolan Roskraft, ett eldorado för rosälskare från hela Europa. Här kan man bl.a. köpa rotäkta exemplar av en stor mängd olika rosor. I Ö. Hoby och dess omgivningar finns ett antal b&b-anläggningar, men så kallas ju också denna del av Österlen för Österlens hjärta, så klart mycket beroende på att namnet Österlen är så starkt förknippat med folkbildaren, författaren m.m., Borrbys store son, Teodor Thufvesson, som skrev dikten "Mitt hjärta bor i en gammal gård". I byn finns ridhus, Kvarnbyborg, och ett kulturhus/visningshus/pensionat TID&RUM, där du, förutom att bo, kan komma och titta och fråga om byggnadsvård och ekologiskt byggande. Inte långt norr om Ö. Hoby reser sig medeltidsborgen Glimmingehus. Avståndet till härlig badstrand vid Kyhl, Borrby strand, Sandby och Mälarhusen är knappt fem kilometer och det går alldeles utmärkt att ta sig på småvägar till havet. Omgivningarna är ett fint odlingslandskap men också med inslag av mossar och andra våtmarker. Alldeles söder om Ö. Hoby ligger Toremosse, en intressant fågellokal där många nattsångare håller konsert. Men givetvis drar kyrkan i Ö. Hoby till sig stort intresse. Dess äldsta delar är från 1100-talet och märkligt är det att kyrkan i motsats till de flesta andra samtida kyrkor fick sitt torn redan då. 1849-50 restaurerades kyrkan och fick sin nuvarande form, men 1938-39 skedde det mycket inne i kyrkan. Då togs kalken bort och de underliggande målningarna blottades och det var enastående verk som blev synliga. Här finns Evas skapelse, Adam och Eva i Lustgården och syndafallet, detaljrika målningar med kraft och liv. Dopfunten är huggen av Trydemästaren Magister Majestatis. Närmaste större orter med service som skola, affär, bussförbindelser m.m. är Skillinge och Borrby. Det är en pigg och befolkad by med mycket aktiviteter, både via ett livligt byalag och Kulturföreningen Viljan som arrangerar spelningar, teater och filmvisningar m.m. i byns hus "Folkhemmet". Där är det även utställningar ibland. Ö. Hoby var den första byn som vann utmärkelsen "Årets ljusby" under Österlen lyser vid allhelgonahelgen. Ö. Hoby byalag: hobybyalag(at)gmail.com, hemsida: www.ostrahoby.com.

Till områdets sida

Simrishamn Östra Ingelstad

Mitt i det kuperade, öppna lantbrukslandskapet där vägen mellan Smedstorp och Hannas korsar vägen mellan Kverrestad och Ö Herrestad ligger byn Ö Ingelstad vid Ingelstadgården. Västerut mot Kverrestad sluttar en markerad dalgång med stora åkrar knutna till Ingelstadsgårdens moderna stordriftslantbruk. Husen i byn ligger mest samlade i östra delen. I byns södra del finner vi en rest sten som markerar lämningar från förhistorisk tid. Här påstås Kung Inges grav ligga. I väster dominerar den romanska kyrkan från medeltiden, Ingelstadsgården och den trevliga byadammen. Här i väster ligger också en liten kulle där det en gång låg en borganläggning, en föregångare till Ingelstadsgården. Dagens huvudbyggnad stammar från 1818, men här finns också ett gråstensmagasin som är från 1788. Bebyggelsen i byn är blandad. I söder finns en rad 1900-talshus. I byn finns också ett flertal putsade, låga längor, s.k. husmanshus. Byastenen, kring vilken byns invånare samlades för att lösa gemensamma problem och uppgifter, finns kvar. Öster om byn, högt placerad ligger en välbevarad holländarekvarn, ursprungligen byggd i Raskarum, men flyttad till Ö Ingelstad och som varit i drift fram till c:a 1950. Norr om byn ligger framgångsrika företaget Ingelstakalkon som lockar stora skaror dagligen till butik och restaurang. Närmaste större ort med service som skola, äldreomsorg, affärer är Smedstorp, tre kilometer åt nordost och centralorten Tomelilla en mil västerut. Bussförbindelser finns från Lunnarp, Bollerup och Smedstorp.

Till områdets sida

Simrishamn Östra Nöbbelöv

Så pass tidigt som 1322 finns ortnamnet Nybbile i skrift. Nybbile betyder nyböle d.v.s. nybygge. Byn ligger längs vägen mellan Simris och Gislöv, fyra kilometer sydväst om Simrishamn. Omgivningarna är kuperad odlingsmark. Längs den mjukt slingrande bygatan ligger gatehusen och gårdarna oregelbundet placerade. Flera av gårdarna är helt bevarade med stensatta gårdsplaner. De flesta av byns byggnader härstammar från 1800-talet. Här finns ett par mycket välbevarade gamla trädgårdar med klippta häckar, vanliga från 1800-talets mitt och framåt. Inslaget av stora lövträd i byn är påtagligt. Stenkyrkans äldsta delar är från 1100-talet, men det är bara långhusmurarna som är kvar. Så sent som 1896 förlängdes kyrkan mot väster och fick sitt nuvarande torn. Anknytning till Nöbbelöv har ett par riktigt välkända namn, varav Alfred Nobel är den mest namnkunnige. Släkten Nobels stamfader Peter Nobelius föddes i Ö. Nöbbelöv i slutet av 1600-talet. Den andre är missionären Edvin Lundström, född den 3 mars 1880. Han emigrerade 1900 till Fresno i Kalifornien. Lundström blev känd som en av de 34 överlevande svenskarna vid Titanics förlisning. Närmaste ort med service är Simrishamn. Lokalbuss finns att tillgå i Nöbbelöv.

Till områdets sida

Simrishamn Östra Vemmerlöv

Många drar ett likhetstecken mellan Gyllebo och Ö. Vemmerlöv, men det är riktigare att kalla byn vid kyrkan för Ö. Vemmerlöv och husen kring Gyllebosjön för Gyllebo. På en holme i den vackra bad- och fiskesjön Gyllebosjön ligger ruinerna av en gammal medeltida borg och det privatägda Gyllebo slott med tillhörande ridanläggning. Slottsruinen ligger på privat mark, men parken är öppen på söndagar kl. 10-12. I skogarna som omger sjön vandrar många året om och vintertid när isarna bär är det många som passar på att åka skridskor. Söder om sjön och ända upp till gamla järnvägsstationen Gyllebo sjö (där man också kan köra dressin!) finns ett populärt område med fritidsbebyggelse, men också här och där året runt-hus. Det är mycket skog, både lövskog och blandskog norr om Ö. Vemmerlöv. I och kring byn finns en hel rad livskraftiga företag av skilda slag. Närmaste större ort med service som skola och affär är Gärsnäs, en halvmil åt sydväst, men det är nära till Simrishamn också, knappa milen. Bussförbindelse norrut mot Rörum och österut mot Simrishamn finns i byn. Avståndet till gourmetkrogen och hotellet i Karlaby, Karlaby kro, är ett par kilometer. Strax utanför byn, längs vägen mot Karlaby, ligger Österlens flygmuseum. Ett populärt café i byn är Kin. Kanske en bioupplevelse på Gylleboverken?

Till områdets sida

Simrishamn Övraby

Övraby ligger högre än tvillingbyn Nedraby, är aningen större och ett lysande exempel på en gammal, genuin skånsk by. Övraby ligger på höjderna ovanför Nybroåns dalgång och Örupsdalen. Byn domineras av 1100-talskyrkan i romansk stil. Det finns en del detaljer i kyrkans byggnadskonstruktion som pekar på att kyrkan kan vara byggd i mitten av 1100-talet, vilket gör den till en av Nordens äldsta, bl.a. saknas hanbjälkar i takstolen. Andra dominerande inslag i den sommartid mycket lummiga byn är godset Övrabyborg och Övraby mölla, ett stenkast söderut. Övraby mölla är en välbevarad holländarekvarn, uppförd 1887. Möllan är fortfarande fungerande skick och ett antal gånger om året anordnar Föreningen Övraby Mölla s.k. mölledagar då kvarnen tas i bruk, vilket lockar många intresserade. Miljön med mölla och mjölnarbostad är genuint karaktäristisk. Övrabyborg grundades på 1700-talet genom en sammanslagning av flera olika hemman i byn Byn bjuder i dag en smått imponerande bredd på aktiviteter, där sockenstugan är platsen för många olika slags möten. Här träffas byns lantbrukare, trädgårdshabituéer, konsthantverkare, konstnärer och mediapersoner . Närmaste större ort med service av olika slag som resecentrum, skola och barnomsorg och äldreboende är centralorten Tomelilla, knappt tre kilometer rakt norrut. Bussförbindelser finns i Övraby mot Bollerup såväl som mot Ystad.

Till områdets sida

Läs mer om hur vi hanterar cookies