Sök bostad eller innehåll

Våra närområden

Umeå Backen

Med den ena foten på landet och den andra i staden blandas här natur och kultur i en skön harmoni. Området ligger fem kilometer väster om Umeå centrum, mellan den slingrande Umeälven i söder och de vidsträckta skogarna norr om E12:an

Till områdets sida

Umeå Baggböle

Baggböle är en by i Umeå kommun, belägen vid en fors i Umeälven cirka 10 kilometer väster om Umeå centrum. Dagens Baggböle, som nästintill sitter ihop med Umeås västra stadsdelar Backen och Umedalen, präglas av småskalig bebyggelse och åtskilliga Västerbottensgårdar. Från Baggböle till Klabböle på andra sidan Umeälven går hängbron Notvarpsbron.

Till områdets sida

Umeå Berghem

Vid den sydöstra sluttningen av Bräntberget breder Berghem ut sig i det ideala läget. Nära Umeå universitet och Norrlands Universitetssjukhus, kulturrika miljöer och friluftsområden. Berghem är ett av stadens äldre och ett av Umeås mest populära områden. Närmast innerstaden och universitetet karaktäriseras bebyggelsen av flerbostadshus byggda under 1950-talet och 1960-talet, medan den mer höglänta delen samt delen mot Lilljansberget har karaktären av trädgårdsstad med villabebyggelse.

Till områdets sida

Bjurholm Bjurholm

Bjurholm är en liten och näringslivsvänlig kommun ca 6 mil väster om Umeå med vacker natur och stort utbud av fritidsaktiviteter. Bjurholms kommun är Sveriges minsta beträffande folkmängd. 2442 personer 2013.

Till områdets sida

Umeå Bjännsjö

Bännsjön är en liten by 1,3 mil sydväst om Umeå. Sjön Bjännsjön en sjö som ingår i Umeälven-Hörnåns kustområde. Sjön är 5,7 meter djup, har en yta på 2,78 kvadratkilometer och befinner sig 82 meter över havet. Sjön är cirka 5 kilometer lång och (som mest) 2 kilometer bred, och den omges av tätorten Yttersjö samt byarna Innersjö, Degersjö och Bjännsjö. Sjöns viktigaste tillflöde är Svartbäcken och den avvattnas av Norrmjöleån. Vid provfiske har abborre, braxen, gädda och mört fångats i sjön.

Till områdets sida

Storuman Borgafjäll

Borgafjäll ligger i Dorotea kommun i södra Lappland. Orten ligger längs Konstvägen sju älvar. Borgafjäll är känd för fina skidbackar, utsikten mot det mäktiga fjället Borgahällan tvärs över sjön i Jämtland och för anrika Hotell Borgafjäll.

Till områdets sida

Vännäs Brån

Brån är den perfekta byn för barnfamiljen som vill bo på landet men ändå ha nära till aktiviteter och stadsliv. Mindre samhälle några kilometer från Vännäsby och ca 3 mil väster om Umeå. Byn kännetecknas av sina många hästgårdar. Det finns ca 85 hushåll i byn och många barnfamiljer.

Till områdets sida

Robertsfors Bygdeå

Bygdeå är en tätort i Robertsfors kommun belägen vid E4 ca.45 km norr om Umeå. Bygdeå hette tidigare Skinnarbyn och utgjorde centralort i Bygdeå socken. Numera heter det Bygdeå församling och motsvarar samma geografiska område som Robertsfors kommun. Bygdeå omges av småkullig kustslätt, starkt påverkad av årtusenden av inlandsis och sedermera havets svallningar. En dalgång inramad av en östlig förkastningslinje omger byn. Med tiden har dalgången gått från att finnas mer än 200 meter under havsytan till att bli en långgrund havsvik och slutligen bördig åkermark.

Till områdets sida

Umeå Böleäng

Till områdets sida

Umeå Carlshem

Carlshem är en stadsdel i sydöstra Umeå som byggdes till största delen under 70-talet. Området består av radhus, villor, hyreshus och ett mindre antal bostadsrättslägenheter och studentbostäder. Känt landmärke är den moderna Carlskyrkan.

Till områdets sida

Umeå Carlshöjd

Carlshöjd är en stadsdel i sydöstra Umeå. Området ligger ca 5 km från centrum och ca 2 km från Universitetet. Carlshöjd är en stadsdel i sydöstra Umeå som byggdes till största delen under 70-talet. Området består av radhus, villor, hyreshus och ett mindre antal bostadsrättslägenheter och studentbostäder. Känt landmärke är den moderna Carlskyrkan.

Till områdets sida

Umeå Carlslid

Carlslid är en liten stadsdel i Umeå och består av villor och parhus ordnande runt två ringvägar. Bostadsområdet ligger ca 5 km från centrum och 2 km från Universitetet.

Till områdets sida

Umeå Centrala Umeå

Välkommen till centrala stan - Umeås hjärta. Umeås befolkning växer och trycket på bostäder är stort. I kommande planer för centrala stan är förtätning och högre hushöjder en av lösningarna för att rymma fler invånare och samtidigt leva upp till målet om att vara en hållbar stad. Umeå är en av Europas främst kulturdrivna städer och utsågs till Europas kulturhuvudstadsår 2014.

Till områdets sida

Umeå Dragonfältet

Närheten till centrum i kombination med modern, vacker husdesign och stora grönområden gör Dragonfältet till ett mycket attraktivt område.

Till områdets sida

Umeå Ersboda

Ersboda ligger ca 6 km norr om centrala Umeå strax söder om byn Ersmark. Ersboda är uppdelat i områdena Västra och Östra Ersboda. Hela stadsdelen har drygt 10 000 invånare.

Till områdets sida

Umeå Ersmark

Ersmark ligger ca 8 km norr om Umeå och är från början en medeltida bondby som är äldre än Umeå stad själv. I området finns skola, två förskolor, fritids, konstgränsplan, tennisplan och idrottsplats.

Till områdets sida

Umeå Flurkmark

Flurkmark ligger ca 2 mil väster från Umeå stad. Endast 20 minuter med bil från Umeå. Byn är mycket vackert belägen i anslutning till Fällforsån som rinner igenom. Terrängen är kuperad och upplevs som mycket lummig på sommaren.

Till områdets sida

Umeå Gimonäs

Gimonäs är ett populärt bostadsområde som ligger ca 4 km söder om centrum nedströms Umeälven.

Till områdets sida

Umeå Gravmark

Kommunnamn: Umeå

Till områdets sida

Umeå Grisbacka/Sandåkern

Grisbacka är en stadsdel vid Umeälvens norra strand ca 3 km väster om Umeå centrum. Byn benämndes i den första bevarade jordaboken från 1543 och från 1555 kom det att officiellt kallas Griisebacke, vilket på 1700-talet tillslut ändrades till Grisbacka. På 1940-talet slogs Grisbacka ihop med de närbelägna byarna Grubbe och Backen och bildade en tid ett municipalsamhälle, som upplöstes 1958 då byarna inkorporerades i Umeå. De sista jordbruken inom byn/stadsdelen upphörde på 1970-talet. Grisbacka är idag en stadsdel präglad av småhus och mindre hyreshus och är helt integrerad i Umeå tätort. Stadsdelen avskiljs i sydöst mot Väst på stan av Tvärån och i nordöst mot Rödäng av E12, även kallad Blå vägen. Västerut gränsar stadsdelen mot Grubbe.

Till områdets sida

Umeå Grubbe/Grisbacka

Strax väst om stadskärnan hittas en samling anrika kvarter där det märks att människor har bott länge. Gamla stall blandas med moderna radhus under storväxta trädkronor. Extra gott mår man nere vid älven och på de inbjudande grönytorna.

Till områdets sida

Umeå Haddingen

Haddingen är en by cirka 2 mil från Umeå. Haddingen ligger endast cirka 20 minuter från Umeå city, där ett stort utbud av kultur, nöjen, affärer och restauranger kan erbjudas. Denna by har under de senaste åren expanderat och är numera ett permanent bostadsområde. Området har dock den lantliga miljön med närhet till naturen och är mycket naturskönt samt präglas av den vackra Tavelsjön med sina öar. Allt ramas in av höga Hemberget i norr. Byanamnet & historia om Haddingen: Byanamnet Haddingen kommer av ordet Haddingen, vilket betyder "kant i naturen", denna kant är en lång och smal rullstensås med ett litet vattendrag som rinner mellan de båda sjöarna Haddingsavan och Tavelsjön. Denna kant kallas i folkmun för Kammen, där det har hittats stenåldersboplatser som visar att Haddingen var bebodd ca 2000 år f Kr. Att på sommaren vandra på den gamla landsvägen Kanunen som sträcker sig över kammen, med sjöarna på var sin sida, är en fröjd för både öga och hjärta.

Till områdets sida

Umeå Haga

Haga är den stadsdel i Umeå som är belägen närmast norr om centrum. Det är en av Umeås äldsta stadsdelar, vars södra delar domineras av villabebyggelse från 1940-talet, medan det längre norrut finns ett varierat utbud av två- och trevånings hyres- och bostadsrättshus från sent 1940-tal och framåt. Här finns bland annat skolor, sporthall samt en fotbolls- och friidrottsanläggning.

Till områdets sida

Storuman Hemavan-Tärnaby

I Hemavan finns 9 liftar och 34 nedfarter. I Tärnaby finns 5 liftar och 26 nedfarter. Här finns skidåkning som passar hela familjen, från nybörjare till extremåkare.

Till områdets sida

Umeå Hissjö

Ungefär 1,5 mil nordväst om Umeå (väg 363) hittar du byn Hissjö. På lämpligt avstånd från "stan". I Hissjö finns sjö, elljusspår, förskola, skolbarnomsorg, familjedaghem, fritidshem och skola. Hissjö är en by som växer.

Till områdets sida

Umeå Holmsund

Tack vare läget vid havet och Umeälvens delta har Holmsund med sin hamn vuxit fram. Här lassas och lossas last från när och fjärran samtidigt som segelbåten stuvas och familjen gör sig redo för en dag på havet. Antal invånare ca 5.500 st.

Till områdets sida

Nordmaling Håknäs

Håknäs är en mindre ort i Nordmalings kommun belägen vid Öreläv och omnämns första gången i Håknäsbrevet från år 1494. I anslutning till Håknässågen, på andra sidan Öreälv, växte under 1800-talet samhället Håknäsbacken fram. Där fanns arbetarbostäder, skola med kyrksal, affär, brukskontor och inspektorsbostad på ömse sidor om bruksgatan. I närheten av sågverket anlades en herrgård med park, trädgård och kägelbana. Huvudbyggnaden flyttades senare till Nordmalings tätort och kallas nu för Hammargården. Den övriga bebyggelsen i Håknäsbacken är däremot mycket välbevarad.

Till områdets sida

Umeå Hörnefors

3 mil söder om Umeå ligger Hörnefors "pärlan vid havet". Här bor du nära naturen mellan skog och hav. Mitt i samhället rinner Hörneån fram. I Hörnefors trivs barnfamiljerna för närheten till allt samt att det är lugnt och tryggt vilket borgar för en fin uppväxtmiljö.

Till områdets sida

Umeå Innertavle

Innertavle är en gammal jordbrukarby med gamla anor belägen ca 7 km öster om Umeå centrum. På senare år har den byggts ut och numer bor här över 500 innevånare.

Till områdets sida

Umeå Kassjö

Kassjö är en typisk västerbottnisk lantbruksby vid en sjö. I dag få aktiva jordbrukare som driver all åkermark och skog. På 1970-talet byggdes det upp en rätt stor skidanläggning med efterhand två liftar. Backen har varit stängd ett antal år men har öppnat igen som Äventyrsbacken. Byn är idyllisk och ligger ca 2 mil väster om Umeå och här bor ca 200 personer varav många barnfamiljer på grund av flera nybyggnationer.

Till områdets sida

Umeå Kroksjö

Kroksjö är en lantlig liten by 3 mil utanför Umeå med ca 60 st villor vackert beläget runtom en sjö.

Till områdets sida

Nordmaling Lögdeå

Lögdeå ligger ca 5 km söder om Nordmaling, som ligger omkring 50 kilometer från Umeå, invid Nordmalingsfjärden av Bottenviken. Läget mellan Örnsköldsvik och Umeå innebär att du har två flygplatser på bekvämt avstånd. Med Botniabanan förstärker Nordmaling sin betydelse som bostadsort och etableringsort för företag.

Till områdets sida

Umeå Marieberg

Marieberg består av småhus med äganderätt och hyreslägenheter. Väl utbyggda affärscentra finns i närbelägna Mariehem och Mariedal men det är även nära till Ersboda handelsområde. Inom området finns skolor och daghem. Här är det också bara ett stenkast ifrån ett av Umeås finaste grönområden och Gammliaskogen där det finns goda möjligheter för vandring eller motion. Bräntberget ligger i närheten med skidåkning, tennisplan och fotbollsplan. Området är därför populärt för såväl barnfamiljer som äldre.

Till områdets sida

Umeå Mariedal

Mariedal är ett naturnära bostadsområde vid Umeås norra infart, ca 6 km från centrum. Byggdes från mitten av 70-talet fram till början av 80-talet. Inom Mariedal finns enbart bostadsrättlägenheter och småhus med äganderätt, de flesta i två våningar. Väl utbyggda affärscentra finns i närbelägna Mariehem och Mariedal. Även närhet till Ersboda handelsområde. Inom området finns skolor och daghem. Här är det också bara ett stenkast till ett av Umeås finaste grönområden och Gammliaskogen där det finns goda möjligheter för vandring eller motion. Bräntberget ligger i närheten med skidåkning, tennisplan och fotbollsplan. Området är därför populärt för såväl barnfamiljer som äldre.

Till områdets sida

Umeå Mariehem

Mariehem ligger ca 5 km från centrala Umeå. Stadsdelen består till största delen av flerfamiljshus men i sydvästra delen av Mariehem finns också ett stort antal egnahem i form av radhuslängor och mindre villor. Bostadsområdet Mariestrand är beläget i de östra delarna av Mariehem i anslutning till Kolbäcksvägen och Nydalasjön.

Till områdets sida

Umeå Mariestrand

Bostadsområdet Mariestrand ligger ca 5 km från centrala Umeå och är beläget i de östra delarna av Mariehem i anslutning till Kolbäcksvägen och Nydalasjön.

Till områdets sida

Nordmaling Nordmaling

Nordmaling ligger omkring 50 kilometer från Umeå, invid Nordmalingsfjärden av Bottenviken. Läget mellan Örnsköldsvik och Umeå innebär att du har två flygplatser på bekvämt avstånd. Med Botniabanan förstärker Nordmaling sin betydelse som bostadsort och etableringsort för företag.

Till områdets sida

Umeå Norrbyn

Norrbyn är en by i Hörnefors Socken i Umeå Kommun vid kusten av Bottenviken. Det är en gammal fiskeby 4 mil söder om Umeå i nordöstra Ångermanland.Norrbyn är del av Hörnefors socken, men var före 1914 en del av Nordmalings socken och kommun. I Norrbyn ligger Umeå marina forskningscentrums (UMF) fältstation.UMF är en centrumbildning som stödjer forskning och utbildning och utför miljöanalys för svensk miljöövervakning. De sprider också information om forskning och miljötillstånd i havet med focus på Bottenviken. Tre kilometer utanför Norrbyn ligger ögruppen Norrbyskär med en intressant industrihistoria

Till områdets sida

Umeå Norrbyskär

Norrbyskär är en ögrupp som ligger 4 mil söder om Umeå. Dessa öars historia är en fascinerande berättelse om hur ett sågverkssamhälle byggdes upp från grunden på mindre än tio år, för att sedan försvinna lika plötsligt knappt 60 år senare. Det var Frans Kempe, disponent och VD i Mo och Domsjö, som i början av 1890-talet ledde etableringen av Norrbyskär som kom att bli mönstersamhälle med en av Europas största ångsågar. På sommaren lever ön upp och befolkas då av både öbor och turister. Hela den idylliska miljön är från tiden då samhället blomstrade med en av Europas största sågverksindustrier och i landskapet finns fortfarande spår från denna tid i form av pråmvrak och andra kulturspår. Den gamla herrgården har blivit Wärdshus, ångmaskinshuset har blivit museum, skolan har blivit lägergård och på den yttersta delen av ön bedriver KFUM både lägerskola, kursgård och sommarläger. En viktig plats på ön är färjeläget där många samlas när färjan från Norrbyn lägger till. Där finns både information om ön och en kiosk med de viktigaste förnödenheterna. Båtbryggor finns vid Wärdshuset och på Kalmar'n.

Till områdets sida

Umeå Norrmjöle

Norrmjöle är en småort i Umeå kommun, med omkring 100 invånare (2000). Orten ligger 22 km söderut ifrån centrala Umeå. Största byn förutom Norrmjöle är Åheden. Orten har många havsbad bland annat Bettnessand havsbad och Norrmjöle havsbad. Det finns även golfbana, tennisbana, camping och restaurang. Under sommarmånaderna kommer många sommarstugeägare och turister till orten.

Till områdets sida

Umeå Obbola

Obbola är en ö i Umeälvens delta som ligger ca 1,5 mil söder om Umeå. Ön förbinds till fastlandet via Bergöbron 4 km från Umeås flygplats samt via en drygt 1300 meter lång bro mot Holmsund. Obbola utgör tillsammans med Holmsund kommundelen Holmsund-Obbola.

Till områdets sida

Umeå Ostnäs

Området kring Ostnäs 534 karakteriseras av villor som för det mesta är byggda på 90-talet och 80-talet.

Till områdets sida

Robertsfors Ratan

Till områdets sida

Robertsfors Robertsfors

Robertsfors är en tätort i Västerbotten samt centralort för Robertsfors kommun, Västerbottens län. Robertsfors ligger strategiskt till nästan mitt emellan Umeå och Skellefteå. Ca 50 minuters bilresa till Umeå centralort, ca 1 timme till Skellefteå. Busstation med anslutning till Umeåbuss inom gångavstånd. Enkel pendling för dem som arbetar eller studerar i Umeå eller Skellefteå. I Umeå och Skellefteå finns flygplats. Restid till Stockholm knappt en timme med flyg. Till Robertsfors kommun hör: Tätorter: Bygdeå, Robertsfors, Ånäset. Småorter: Åkullsjön, Djäkneboda, Flarken, Sikeå hamn och Brännstan, Överklinten, Dalkarlså, Ratan, Klintsjön, Bäck, Hertsånger, Högfors, Rickleå, Sjulsmark, Ytterklinten. Gumboda, Granån, Kålaboda, Brände, Grimsmark, Skäran och Gumbodahamn.

Till områdets sida

Nordmaling Rundvik

Rundvik är en tätort i Nordmalings kommun. Rundvik ligger invid Bottenhavet cirka 9 kilometers vägavstånd sydväst om Nordmaling.

Till områdets sida

Umeå Röbäck

Röbäck ligger ca 4 km söder om Umeå centrum. En villaidyll "mitt i naturen" med bär- och svampmarker inpå knutarna. Röbäck är framför allt känt genom skidåkaren Per Elofsson som kommer från byn. I Röbäck avnjuter de boende landsbygdens lugn men samtidigt närheten till stadens brus. Här bor man inte på utan i Röbäck, en egen postort men ändå väl integrerad i Umeå.

Till områdets sida

Umeå Rödåsel

Rådåbygden består av ett antal närliggande byar i området. Grannbyar är Rödånäs, Överödå, Västra Överrödå och Rödålund (på andra sidan Vindelälven).

Till områdets sida

Umeå Rödäng

Rödäng är en stadsdel i västra Umeå belägen mellan Tvärån, Vännäsvägen/E12 och Rödberget. Bebyggelsen består av bostadshus som är rad- och atriumhus, totalt 334 bostadshus, samt skolor och daghem som är friliggande.

Till områdets sida

Umeå Sandåkern

Till områdets sida

Umeå Sillviken

Sillviken erbjuder en avstressande miljö med goda möjligheter till fiske och friluftsliv. Lugnt och trivsamt område med gemensam båtpir, område för båtuppläggning och naturmark. I Sillviken finns stora tomter i soliga lägen för åretom- eller fritidsboende. Många bor året runt här pga närheten till Umeå. Det är endast 17 km till Umeå C, ännu närmare till universitet och NUS. Skola och barnomsorg finns i Innertavle.

Till områdets sida

Umeå Sofiehem

Sofiehem är en stadsdel belägen i sydöstra delen av Umeå, mellan Ålidhem, Universitetssjukhuset, Gimonäs och Umeälven. Sofiehem var ursprungligen en arbetarstadsdel med enkla egnahems-villor blandat med mindre hyreshus. Närheten till regionsjukhuset och universitetet gjorde dock att området från 1960-talet blev attraktivt för bättre bemedlade sjukvårds- och universitetsanställda och områdets status höjdes därigenom med ökade fastighetspriser som följd. Sofiehem har idag en blandad bebyggelse av villor och hyreshus. Det är ett bra läge med närhet till köpcentrum, universitet, strövområden samt kiosk.

Till områdets sida

Vindeln Strycksele

Trevlig by med god sammanhållning och många arrangemang i byns regi.

Till områdets sida

Umeå Stöcke

Stöcke är en jordbruksby belägen cirka 12 km från Umeå på Umeåälvens södra sida. Större delen av bebyggelsen ligger i nära anslutning till väg 523. Byn är utsträckt över drygt 4 km, från gränsen mot Stöcksjö i väster till Ström i öster. Stöcke har en rik och historisk idrottskultur som kan följas tillbaka till tidigt 1900-tal. Byns största idrottsförening, Stöcke IF, bildades 1966 och har framgångsrikt bedrivit verksamhet inom ett flertal grenar bl a fotboll och volleyboll. Vid den egna idrottsplatsen Stöckesbua (i folkmun ”bua”) finns förutom gräsplan, grusplan, tennisbana och elbelyst motionsspår även en konstgräsplan som invigdes i september 2017. Stöcke Ponnyförening (bildad 1979) är en annan framgångsrik idrottsklubb från byn som fostrat ryttare till fina placeringar på nationell nivå bl a ett antal SM-tecken. Både Stöcke och flera av de omgivande byar (Degernäs, Stöcksjö, Ström, Strömbäck, Bussjö m fl) är inne i ett omfattande generationsskifte. Med närhet både till stad och natur och med goda kommunikationer är bygden ett attraktivt alternativ för de som inte vill bo inne i Umeå. Detta gör att antalet inflyttade barnfamiljer ökar för varje år, en utveckling som enligt prognoserna förutspås fortsätta. Sträckan mellan Umeå tätort och kusten längs väg 523, på vilken Stöcke är den största tätorten, tillhör ett av Umeå kommuns prioriterade tillväxtstråk. Detta innebär att det är ett av de fem områden som kommer att prioriteras för utveckling för att nå Umeå kommuns tillväxtmål att vara 200 000 invånare till 2050.

Till områdets sida

Umeå Stöcksjö

Trevligt och lantligt område, barnvänligt med närhet till centrum. Här ligger naturen runt hörnet och du kan stressa av i en härlig lantidyll.

Till områdets sida

Umeå Sävar

Sävar ligger 15 km norr om Umeå. Till kommundelen hör även Holmöarna och Kvarken, tillsammans bor i området drygt 6000 personer.

Till områdets sida

Umeå Söderslätt

Till områdets sida

Umeå Sörfors

Sörfors är en av Umeås äldsta byar med fast befolkning från 1200-talet. Den ligger vacker till på Umeälvens södra sida. Namnet kommer förmodligen från en fors i byn och laxfisket var en viktig näring för byns framväxt. F n bor drygt 400 personer i byn.

Till områdets sida

Umeå Sörmjöle

Två mil söder om Umeå ligger Sörmjöle, en by med 750 invånare. Sommartid ökar befolkningen med minst det dubbla då Sörmjöle ligger vid havet och har fina sommarstugeområden.

Till områdets sida

Umeå Tavelsjö

Tavelsjö ligger mitt emellan Umeå och Vindeln, nordväst om Umeå. Tavelsjöbygden har totalt cirka 2 000 invånare. Tavelsjö by ligger vid norra änden av Tavelsjön och har en kyrka från 1965.

Till områdets sida

Umeå Tavleliden

Tavleliden är ett naturnära bostadsområde som nu växer fram i utkanten av Umeå. Området började bebyggas 2008 och ligger ca.7 km från Umeå centrum sydöst om Nydalasjön. Här kan du bo nära Nydalasjön i en egen nybyggd villa på bekvämt pendlingsavstånd från centrum. Utmärkt läge och barnvänligt område med förskola och skola åk.1-9 inom 2-3 km på Tomtebo. Nydalasjön erbjuder även badmöjligheter samt lekpark/äventyrspark mm.

Till områdets sida

Umeå Teg

Teg ligger på södra sidan om Umeälven och är uppdelat i två stadsdelar, Öst- och Västteg. Angränsade stadsdelar är Söderslätt och Böleäng. Stora delar av Tegs bebyggelse är från fyrtiotalet och årtiondena efter, en period då hela Umeå växte och frodades. Broarna över älven har alltid varit viktiga länkar till Umeås centrala delar. Den Gamla bron invigdes redan 1863. När Tegsbron byggdes 1949 blev Tegsborg en knutpunkt vid brofästet. 1975 tillkom Kyrkbron för att avlasta Tegsbron. Det senaste tillskottet Kolbäcksbron invigdes 2001 som en del i projektet att bygga en ringled runt staden.

Till områdets sida

Umeå Teg-Böle

Till områdets sida

Umeå Tomtebo

Tomtebo är ett av Umeås nyaste bostadsområden, beläget ca 6 km nordost från centrumkärnan. Bebyggelsen består av flerfamiljshus i olika storlek och fristående villor.

Till områdets sida

Umeå Tomtebo/Nydalaviken

Tomtebo är ett av Umeås nyaste bostadsområden, beläget ca 6 km nordost från centrumkärnan. Bebyggelsen består av flerfamiljshus i olika storlek och fristående villor.

Till områdets sida

Umeå Täfteå

Ca 1,5 mil utanför Umeå ligger Täfteå, en före detta fiskarby med drygt tusen invånare. Nära till en mycket barnvänlig sandstrand. Det finns även möjlighet till att abonnera båtplats i hamnen.

Till områdets sida

Storuman Tärnaby

I Hemavan finns 9 liftar och 34 nedfarter. I Tärnaby finns 5 liftar och 26 nedfarter. Här finns skidåkning som passar hela familjen, från nybörjare till extremåkare.

Till områdets sida

Umeå Umedalen

Det nya moderna Umedalen har vuxit fram i väst. Med den ena foten på landet och den andra i staden blandas här natur och kultur i en skön harmoni. Området ligger fem kilometer väster om Umeå centrum, mellan den slingrande Umeälven i söder och de vidsträckta skogarna norr om E12:an, finner du Umedalen

Till områdets sida

Vindeln Vindeln

Vindelns centralort med ca 3000 invånare. Villor, privata hyresfastigheter, kommunala hyresfastigheter samt Bostadsrätter i Riksbyggens regi. Bra service med ICA, Konsum, Specialbutiker, närköp, skobutik, färghandel, järnhandlare, sytembolag, café, frisörer, bensinstationer, bilverkstäder m.m.

Till områdets sida

Vännäs Vännäs

I Vännäs kommun bor idag drygt 8 300 invånare varav ca 4300 invånare i samhället Vännäs. Idag finns ett varierat utbud av attraktiva småhusområden. Några bostadsområden har älvsutsikt men de flesta bostadsområden har natur- och strövområden in på knutarna och har nära till centrum och ett bra serviceutbud.

Till områdets sida

Vännäs Vännäsby

Vännäsby ligger naturskönt i Vännäs kommun väster om sammanflödet mellan Ume- och Vindelälven. Bebyggelsen breder ut sig norr om Umeälven, Vännäsby är en medeltida jordbruksby. Näset i byanamnet syftar på näset som bildas vid sammanflödet mellan Umeälven och Vindelälven. 1891 byttes namnet till Spöland och senare 1940 till dagens Vännäsby.

Till områdets sida

Umeå Väst på stan

Väst på stan ligger mellan E4:an i öst, Tvärån i väst, E12:an i norr samt Umeälven i söder. Här finns Nolia, Umeå stadshus, Hovrätten för Övre Norrland, löjtnant Grahns gård, och det gamla bankhuset "Smörasken" som är Umeås äldsta stenhus.

Till områdets sida

Umeå Västerhiske

Backenområdet och Västerhiste är Umeås äldsta stadsdel med flerbostadshus och småhus, ca 4 km från centrum. Bebyggelsen är av blandad karaktär. Goda bussförbindelser till centrum och Universitetet finns.

Till områdets sida

Umeå Västerslätt

Västerslätt byggdes under senare delen av 1950-talet, några kilometer från centrum. Detta gemytliga område består av småhus och bostadsrättslägenheter och här är nära till skola, livsmedelsbutik, bank, affärsområden med mera.

Till områdets sida

Umeå Västra Ersboda

Ersboda ligger ca 4 km norr om centrala Umeå strax söder om byn Ersmark och på högra sidan E4an vid norra infarten mot Umeå. Ersboda är uppdelat i områdena Västra och Östra Ersboda. Västra Ersboda byggdes under sent 70- och tidigt 80-tal. Hela stadsdelen har drygt 10.000 invånare. "Tobleronehusen", uppförda i början av 80-talet, är ett särskiljande inslag i Ersbodas bebyggelse. Husen består av fyra triangulära åttavåningshus i betong ritade av arkitekten Svante Öhman. Även terrasshusen med källarparkering är ett känt landmärke i Ersbodas bebyggelse.

Till områdets sida

Umeå Ålidhem

Ålidhem ligger på gångavstånd till såväl Umeå universitet, Norrlands universitetssjukhus och IKSU träningscenter, ca 4 km från Umeå centrum. Nära till Nydalasjön som erbjuder fina promenadvägar och badmöjligheter. Ålidhem är ett lägenhetsområde som till största delen uppfördes från slutet av 60-talet till mitten av 70-talet. Fastigheterna på Magistervägen och Laboratorvägen är producerade senare.

Till områdets sida

Umeå Ålidhöjd

Ålidhöjd är ett bostadsområde i Umeå som ligger mellan Ålidhem, Norrlands universitetssjukhus, Umeå universitet och IKSU Sport. Granne till Ålidhöjd ligger även företagsparken Uminova.

Till områdets sida

Robertsfors Ånäset

Ånäset är ett trevligt samhälle vid E4an i Robertsfors kommun, ganska precis mitt mellan de större städerna Umeå och Skellefteå. I Ånäset finns god service med matvaruaffär, bensinstation, klädaffär, blomsterhandel, järnaffär, flera loppis och en vacker kyrka. Flertalet restauranger, Lufta camping med tempererat bad och minigolfbana samt närheten till havet med mysiga badvikar, gör Ånäset extra trevligt under sommaren. Till Robertsfors kommun hör: Tätorter: Ånäset, Bygdeå, Robertsfors. Småorter: Åkullsjön, Djäkneboda, Flarken, Skäran, Sikeå hamn och Brännstan, Sikeå, Överklinten, Dalkarlså, Ratan. Övriga orter: Bäck, Bäcklund, Hertsånger, Högfors, Rickleå, Sjulsmark, Ytterklinten.

Till områdets sida

Umeå Öbacka strand

2008 påbörjades byggnationerna av Öbacka strand vid Umeälvens norra strand, mitt i Umeå, bara ett stenkast från Universitetet, Universitetssjukhuset och nybyggda Umeå Östra resecentrum. Läget intill Umeälvens strand är verkligen ett av stans allra bästa.

Till områdets sida

Umeå Öbacka strand 4

2008 påbörjades byggnationerna av Öbacka strand vid Umeälvens norra strand, mitt i Umeå, bara ett stenkast från Universitetet, Universitetssjukhuset och nybyggda Umeå Östra resecentrum. Läget intill Umeälvens strand är verkligen ett av stans allra bästa.

Till områdets sida

Umeå Öst på stan

Öst på stan ligger mellan E4:an i väst, Östra Kyrkogatan i öst, Blå vägen i norr samt Umeälven i söder. Byggnaderna här karaktäriseras av äldre trähus och små personligt präglade butiker. Området ligger mellan centrum, Umeå Universitet samt sjukhuset.

Till områdets sida

Umeå Östermalm

Östermalm är en stadsdel nära Umeälven och omkring 1,5-2 kilometer från själva centrumkärnan. Stadsdelen gränsar västerut till Öst på stan längs Järnvägsgatan, norrut till Blå vägen och söderut till Umeälven. Området Öbacka är en del av Östermalm. Ända fram till 1940-talet fanns här bara småhus och gårdar. Det stora bostadsområdet Träsnidaren som byggdes i slutet av 1980-talet, ritat av Ralph Erskine, är med sina 9-våningshus karaktäristiskt för Östermalm.

Till områdets sida

Umeå Östra Ersboda

Ersboda ligger ca 6 km norr om centrala Umeå strax söder om byn Ersmark och på högra sidan E4an vid norra infarten mot Umeå. Ersboda är uppdelat i områdena Västra och Östra Ersboda. Hela stadsdelen har drygt 10.000 invånare. Runt om Ersboda finns det väl utbyggd service. Här finns det mesta du behöver oavsett ålder som t.ex. daghem, fritids, grundskola, hälsocentral, tandläkare, apotek, familjecentral, bibliotek, folkets hus, kyrka, gym, en idrottsförening med stor ungdomsverksamhet och elljusspår m.m. Vid Västra Ersboda centrum finns ett av Umeås större handelscentrum.

Till områdets sida

Umeå Övre Haga/Sandbacka

Sandbacka är en stadsdel strax norr om Umeå centrum. Stadsdelen gränsar mot gamla E4:an i norr, numera väg 503. Stadsliden finns i öster och Haga vid Sandaparken i söder.

Till områdets sida

Genom att använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.