Sök bostad eller innehåll

Våra närområden

Värmdö Barnvik

Fågelbrolandet, vad lovar namnet? Fågelbrolandet skiljs åt från Värmdölandet av Strömma kanal, farled in mot Stockholm sedan århundraden. Idag är det gamla kanalhuset en populär krog och marin samlingsplats. På båda sidor av Strömma kanal växer nya områden fram där människor som värdesätter närheten till skärgårdens möjligheter, lika mycket som närheten till service, slår ned sina bopålar. Fågelbrolandet erbjuder fortfarande det orörda och genuina. Initiativ har tagits för att både driva djurhållning och behålla de öppna kulturlandskapet - som vid Fågelbro, Malma kvarn och Malma. För de golfintresserade är Fågelbro-landet synonymt med en av Mälardalens finaste banor på marker som på 1700-talet ingick i ett mäktigt säteri. Historiskt ett paradis för alla sorts fåglar, och förmodligen där av namnet "Fågelbro". Området erbjuder en mycket fin 18 och 9-håls golfbana i högsta klass, marina och stall. Här finns alla möjligheter till ett aktivt sport och fritidsliv. Men också unika boendemöjligheter i nya förtätade områden såväl som i det avskilda. Stavsnäs, på Fågelbrolandets nordöstra udde, är Fågelbrolandets port mot den yttre skärgården - även under vinterhalvåret. Stavsnäs By vid Sommarhamn, är den äldsta delen, med anor ända från medeltiden. Skärgårdsbyn visar exempel på hur välbeställda stockholmare byggde arkitektritade sommarvillor med snickarglädje under tidigt 1900-tal. Styr du kosan sydost kan du ta vägen mot Hölö och det omsjungna Sjösala - där Evert Taube fann inspirationen till sina mest älskade visor. Ta dig tid att upptäcka Fågelbrolandet och du hittar caféer och krogar, seglarskolor, marin miljö och orörd natur. Barnvik ligger ca 2,5 km sydväst om Djurhamn efter 222:an och är lantligt beläget intill Saltsjön och har promenadavstånd till bad- och båtplats. I Barnviks Samfällighetsförening (BSF), som bildades 1968, ingår två områden, ett på var sida om Stavsnäsvägen. På norra sidan Hovnorsbacken, Hamnvägen och Jörnslingan och på den södra sidan Ängsvägen, Skogssjöstigen och Tallskogsvägen. Totalt 86 tomter. I BSF är ca hälften bosatta permanent och resterande sommarboende. BSFs allmänningar ägs av BSFs medlemmar som äger de gemensamma områdena till lika delar. Dessa områden utgörs i huvudsak av vägarna, ängen/fotbollsplanen på södra sidan, bryggorna och stranden vid Saltsjön vid Hamnvägens slut samt badplatserna vid Barnvikssjön och Kroksjön. I BSF finns en båtgrupp som är underställd BSF:s styrelse och varje tomtägare har rätt till båtplats vid samfällighetsföreningens båtbrygga vid Saltsjön. Vid Saltsjöns parkering finns även en tennisbana som tidigare förvaltades av en intresseförening men numera ingår i BSF.

Till områdets sida

Värmdö Boda

Boda by är en fin gammal by med härlig skärgårdskänsla, en av få genuina bevarade byar på Värmdö.

Till områdets sida

Värmdö Bodatorp

Vackra Bodatorp ligger långt ut i Stockholms skärgård, mittemellan havet och insjöarna, med stora strövområden runt knuten och charmig bebyggelse. På gångavstånd finns både barnvänliga bad, småbåtshamnar för både motorbåt och segelbåt, stall och Vindö Krog. I Djurö By finns mataffär, skola åk F-9, vårdcentral och flera trevliga krogar samt välrenommerat bageri.

Till områdets sida

Värmdö Bullandö

Bullandö är mest känt för sin marina med ca 1400 båtplatser och full service för båtlivet. Här bor båtfolket permanent eller på sommaren, mycket pga närheten till Bullandö marina men också för att man är ute i skärgården på en gång.

Till områdets sida

Värmdö Didriksdal - Fågelbrolandet

Fågelbrolandet, vad lovar namnet? Fågelbrolandet skiljs åt från Värmdölandet av Strömma kanal, farled in mot Stockholm sedan århundraden. Idag är det gamla kanalhuset en populär krog och marin samlingsplats. På båda sidor av Strömma kanal växer nya områden fram där människor som värdesätter närheten till skärgårdens möjligheter, lika mycket som närheten till service, slår ned sina bopålar. Fågelbrolandet erbjuder fortfarande det orörda och genuina. Initiativ har tagits för att både driva djurhållning och behålla de öppna kulturlandskapet - som vid Fågelbro, Malma kvarn och Malma. För de golfintresserade är Fågelbro-landet synonymt med en av Mälardalens finaste banor på marker som på 1700-talet ingick i ett mäktigt säteri. Historiskt ett paradis för alla sorts fåglar, och förmodligen där av namnet "Fågelbro". Området erbjuder en mycket fin 18 och 9-håls golfbana i högsta klass, marina och stall. Här finns alla möjligheter till ett aktivt sport och fritidsliv. Men också unika boendemöjligheter i nya förtätade områden såväl som i det avskilda. Stavsnäs, på Fågelbrolandets nordöstra udde, är Fågelbrolandets port mot den yttre skärgården - även under vinterhalvåret. Stavsnäs By vid Sommarhamn, är den äldsta delen, med anor ända från medeltiden. Skärgårdsbyn visar exempel på hur välbeställda stockholmare byggde arkitektritade sommarvillor med snickarglädje under tidigt 1900-tal. Styr du kosan sydost kan du ta vägen mot Hölö och det omsjungna Sjösala - där Evert Taube fann inspirationen till sina mest älskade visor. Ta dig tid att upptäcka Fågelbrolandet och du hittar caféer och krogar, seglarskolor, marin miljö och orörd natur.

Till områdets sida

Värmdö Djurö

Djurö - som att uppleva din barndoms nostalgiska sommarland Ta väg 222 mot Grisslinge, ta sedan till höger mot Stavsnäs och du når du så småningom skärgårdens vackraste bro. Djuröbron, väl-behållen efter 50 års tjänst bjuder den dig på en hisnande och andlös utsikt över Kanholmsfjärden. Trots att du på vägen kapat trossarna med fastlandet ett antal gånger så är du nu definitivt på "ön". Djurö är en ö med blandad skog och dramatiska klippstränder, framförallt mot den stora Kanholmsfjärden i ost. Flera vikar skär igenom land-skapet och du kan uppleva ett tiotal insjöar som finns på ön. På Djurö-Vindö bor idag runt tvåtusen invånare året runt och tio gånger fler på sommaren. Och det är lätt att förstå. Omedelbart efter bron ligger Djurönäsets stora hotell, konferensanläggning och restaurang med ett myller av aktiviteter - som den uppskattade Skärgårdsfestivalen. Strax efter möter dig Djurhamn med affärer, vårdcentral, bibliotek och skola. Öns centralort. Vidare norrut på vidhängande Vindö möter du sedan utspridda villaområden och ett stort antal fritidshus. Fortsätter du sedan vägen ut "mot havet" kommer du att uppleva en känsla av att du är långt ute på din barndoms landsbygd. Här finns de pittoreska sommarnöjena, sommarserveringar och handelsbodar. Lyssna bara på namnen: Sollenkroka, Överby och Abborrkroken. Så nära storstaden och ändå så långt ifrån.

Till områdets sida

Värmdö Djurö | Vindö

Djurö - Vindö - som att uppleva din barndoms nostalgiska sommarland Ta väg 222 mot Grisslinge, ta sedan till höger mot Stavsnäs och du når du så småningom skärgårdens vackraste bro. Djuröbron, väl-behållen efter 50 års tjänst bjuder den dig på en hisnande och andlös utsikt över Kanholmsfjärden. Trots att du på vägen kapat trossarna med fastlandet ett antal gånger så är du nu definitivt på "ön". Djurö är en ö med blandad skog och dramatiska klippstränder, framförallt mot den stora Kanholmsfjärden i ost. Flera vikar skär igenom land-skapet och du kan uppleva ett tiotal insjöar som finns på ön. På Djurö-Vindö bor idag runt tvåtusen invånare året runt och tio gånger fler på sommaren. Och det är lätt att förstå. Omedelbart efter bron ligger Djurönäsets stora hotell, konferensanläggning och restaurang med ett myller av aktiviteter - som den uppskattade Skärgårdsfestivalen. Strax efter möter dig Djurhamn med affärer, vårdcentral, bibliotek och skola. Öns centralort. Vidare norrut på vidhängande Vindö möter du sedan utspridda villaområden och ett stort antal fritidshus. Fortsätter du sedan vägen ut "mot havet" kommer du att uppleva en känsla av att du är långt ute på din barndoms landsbygd. Här finns de pittoreska sommarnöjena, sommarserveringar och handelsbodar. Lyssna bara på namnen: Sollenkroka, Överby och Abborrkroken. Så nära storstaden och ändå så långt ifrån.

Till områdets sida

Värmdö Djurö | Vindö | Abborrkroken

Djurö - som att uppleva din barndoms nostalgiska sommarland Ta väg 222 mot Grisslinge, ta sedan till höger mot Stavsnäs och du når du så småningom skärgårdens vackraste bro. Djuröbron, väl-behållen efter 50 års tjänst bjuder den dig på en hisnande och andlös utsikt över Kanholmsfjärden. Trots att du på vägen kapat trossarna med fastlandet ett antal gånger så är du nu definitivt på "ön". Djurö är en ö med blandad skog och dramatiska klippstränder, framförallt mot den stora Kanholmsfjärden i ost. Flera vikar skär igenom land-skapet och du kan uppleva ett tiotal insjöar som finns på ön. På Djurö-Vindö bor idag runt tvåtusen invånare året runt och tio gånger fler på sommaren. Och det är lätt att förstå. Omedelbart efter bron ligger Djurönäsets stora hotell, konferensanläggning och restaurang med ett myller av aktiviteter - som den uppskattade Skärgårdsfestivalen. Strax efter möter dig Djurhamn med affärer, vårdcentral, bibliotek och skola. Öns centralort. Vidare norrut på vidhängande Vindö möter du sedan utspridda villaområden och ett stort antal fritidshus. Fortsätter du sedan vägen ut "mot havet" kommer du att uppleva en känsla av att du är långt ute på din barndoms landsbygd. Här finns de pittoreska sommarnöjena, sommarserveringar och handelsbodar. Lyssna bara på namnen: Sollenkroka, Överby och Abborrkroken. Så nära storstaden och ändå så långt ifrån.

Till områdets sida

Värmdö Djurö | Överby

Till områdets sida

Värmdö Djurö Runö

Historik: Runö ligger rakt väster om Runmarös nordspets, strax nordost om Stavsnäs på Fågelbrolandet och bara drygt 1 km ostsydost om Djurö kyrka (och ska inte förväxlas med ön med samma namn söder om Runmarö). När ryssarna brände öns hus 1719 ska den ha varit bebodd av en lots. Året därpå bebyggdes Runö igen, med en utskärsstuga som senare under 1700-talet byggdes om till parstuga och blev helårsbebodd. Från skärgårdshemmanet på Runö bedrevs därefter både jordbruk och fiske under lång tid, tills skatteskulder tvingade skärgårdsbonden till exekutiv auktion i början av 20-talet. Hemmanet såldes då till Ragnar Poijes och blev fritidsbostad. Ångbåtstrafiken till ön upphörde, men en av öborna, Ester, bodde kvar i sin undantagsstuga ända till början av 60-talet. Sedan var Runö utan fast befolkning till år 2000, då det gamla hemmanet åter fick helårsboende; släkten Poijes har kvar hemmanet, som är välbevarat med både saltbod och nätbod. Ytterligare en fastighet är bebodd nästan hela året, medan de fem övriga är sommarhushåll. Runö är en av Stockholms skärgårds få privatägda öar som har ett bevarat och helårsbebott gammalt skärgårdshemman. Natur: Ett ganska omväxlande landskap med berg, skog och gamla odlingsmarker som fortfarande hålls öppna.

Till områdets sida

Värmdö Farsta Slottsvik

Gustavsberg, mötesplats för människor och kultur Du hittar inget liknande runt Stockholm som Gustavsberg. Här, 20 minuter från Stockholm city, skrevs det runt sekelskiftet både brukshistoria, arbetarhistoria, keramik- och porslinshistoria. Det unika är inte att Gustavsberg är ett av Sveriges många brukssamhällen, det unika är att det inte bara är bevarat utan att det också fortsätter att utvecklas med rötterna i sitt arv. Idag är Gustavsberg ett levande och spännande centrum för konst, kultur, design, hantverk och kreativa näringar. Närmare 100 konsthantverkare har ateljéer i de gamla fabriks-byggnaderna. Nära finns också den internationellt uppmärksammade konsthallen Artipelag. Samtidigt växer ett nytt folkliv med caféer, restauranger och butiker fram. Runt om i Gustavsberg möter du nya bostadsområden med både lägenheter, radhus och villor - skapade i samklang med den gamla bevarade bebyggelsen. Här finns närhet till skolor, shopping, bibliotek, äventyrsbad, idrottsanläggningar och cykel- och vandringsturer i ett unikt kulturlandskap. Närheten till Stockholm och arbetslivet går via motorvägen 222 med buss eller bil. Täta kommunikationer till Stockholm gör att allt fler söker och hittar sina nya rötter i Gustavsberg. Och sommartid är båtresan från Stockholm till Gustavsberg en av världens kanske vackraste upplevelser. Farsta Slottsvik är beläget utmed södra stranden av Farstaviken vid inloppet till Gustavsberg. Området karakteriseras av kulturhistorisk intressant bruksmiljö i kombination med vackra ekbackar och modern bostadsbebyggelse. I området finns en samfällighetsförening som har det övergripande ansvaret för områdets förvaltning, alltifrån vägar, grönområden och en mer än 300 år gammal engelsk park som unikt värde. Styrelsen har även ansvar för vägarnas elförsörjning och skötsel av TV- och bredbandsnätet.

Till områdets sida

Värmdö Friden

Ett par minuters promenad till badplats vid Friden. Två förskolor på Djurö samt en i Stavsnäs. Djuröskolan F-9. Det är bra turtäthet i rusningstrafik och tar ca 30 minuter in till Slussen. Här bor du i naturen med närhet till hav, skog och sjöar. En härlig kombination av landet och skärgården, blicka över hagarna samt havet. I området hålls gemensamt midsommarfirande. Slingriga grusvägar i och härlig natur. I närheten finns Malma gårds Lantbruk med närproducerat och miljövänlig handel. För dig som gillar golf finns Fågelbro Golf & Country Club som har en 18-hålsbana och en korthålsbana. Wermdö Golf & Country Club har en 18-hålsbana. Vid Djurö centrum finns en sporthall. Djurö centrum består av bibliotek, konditori, en färghandel, en livsmedelsbutik; Ica, två restauranger; "Restaurang Björkås" och "Vindö Krog" (ligger på Vindö), kiosk samt presentaffär med diverse trädgårdsprodukter. Närmaste köpcentrum är Värmdö Köpcentrum i Mölnvik med ca 70 butiker. Gå in på deras hemsida http://varmdokopcentrum.com/ för att se vad som erbjuds.

Till områdets sida

Värmdö Fruvik

Fruvik ligger ca 5 km öster om Gustavsberg. Området ligger vackert i sluttningen ner mot Torsbyfjärden. Bebyggelsen är varierande från olika tidsepoker med allt från fristående villor till radhus.

Till områdets sida

Värmdö Fågelbro

Fågelbro har i alla tider präglats av Fågelbro Säteri med anor från 1600-talet. Fågelbro är idag en naturlig mötespunkt för stockholmare som intresserar sig för golf, ridning, tennis och båtliv. Sätesgårdens byggnader är välvårdade och utgör en av de bäst bevarade karolinska gårdarna i Stockholmstrakten.

Till områdets sida

Värmdö Fågelbrohöjden

Fågelbro har i alla tider präglats av Fågelbro Säteri med anor från 1600-talet. I början av förra seklet köpte bankiren M. Geber Fågelbro och denne sålde i sin tur egendomen till kaptenen C. Cassel. Under dessa båda ägare byggdes så väl stall och ladugårdar som förvaltar- och trädgårdsmästarbostäder, kontorsbyggnad med mera. På 1930-talet köptes gården av major A. Winge vars arvingar i sin tur avyttrade Fågelbro till arkitekten T. Hagman. Hagman hade en vision om att skapa en unik skärgårdsanläggning där både boende och fritidsaktiviteter kunde erbjudas. En vision som gick i uppfyllelse, och Fågelbro är idag en naturlig mötespunkt för stockholmare som intresserar sig för golf, ridning, tennis och båtliv. Sätesgårdens byggnader är välvårdade och utgör en av de bäst bevarade karolinska gårdarna i Stockholmstrakten.

Till områdets sida

Värmdö Fågelbrolandet

Fågelbrolandet, vad lovar namnet? Fågelbrolandet skiljs åt från Värmdölandet av Strömma kanal, farled in mot Stockholm sedan århundraden. Idag är det gamla kanalhuset en populär krog och marin samlingsplats. På båda sidor av Strömma kanal växer nya områden fram där människor som värdesätter närheten till skärgårdens möjligheter, lika mycket som närheten till service, slår ned sina bopålar. Fågelbrolandet erbjuder fortfarande det orörda och genuina. Initiativ har tagits för att både driva djurhållning och behålla de öppna kulturlandskapet - som vid Fågelbro, Malma kvarn och Malma. För de golfintresserade är Fågelbro-landet synonymt med en av Mälardalens finaste banor på marker som på 1700-talet ingick i ett mäktigt säteri. Historiskt ett paradis för alla sorts fåglar, och förmodligen där av namnet "Fågelbro". Området erbjuder en mycket fin 18 och 9-håls golfbana i högsta klass, marina och stall. Här finns alla möjligheter till ett aktivt sport och fritidsliv. Men också unika boendemöjligheter i nya förtätade områden såväl som i det avskilda. Stavsnäs, på Fågelbrolandets nordöstra udde, är Fågelbrolandets port mot den yttre skärgården - även under vinterhalvåret. Stavsnäs By vid Sommarhamn, är den äldsta delen, med anor ända från medeltiden. Skärgårdsbyn visar exempel på hur välbeställda stockholmare byggde arkitektritade sommarvillor med snickarglädje under tidigt 1900-tal. Styr du kosan sydost kan du ta vägen mot Hölö och det omsjungna Sjösala - där Evert Taube fann inspirationen till sina mest älskade visor. Ta dig tid att upptäcka Fågelbrolandet och du hittar caféer och krogar, seglarskolor, marin miljö och orörd natur.

Till områdets sida

Värmdö Fågelbrolandet - Stavsnäs

Fågelbrolandet, vad lovar namnet? Fågelbrolandet skiljs åt från Värmdölandet av Strömma kanal, farled in mot Stockholm sedan århundraden. Idag är det gamla kanalhuset en populär krog och marin samlingsplats. På båda sidor av Strömma kanal växer nya områden fram där människor som värdesätter närheten till skärgårdens möjligheter, lika mycket som närheten till service, slår ned sina bopålar. Fågelbrolandet erbjuder fortfarande det orörda och genuina. Initiativ har tagits för att både driva djurhållning och behålla de öppna kulturlandskapet - som vid Fågelbro, Malma kvarn och Malma. För de golfintresserade är Fågelbro-landet synonymt med en av Mälardalens finaste banor på marker som på 1700-talet ingick i ett mäktigt säteri. Historiskt ett paradis för alla sorts fåglar, och förmodligen där av namnet "Fågelbro". Området erbjuder en mycket fin 18 och 9-håls golfbana i högsta klass, marina och stall. Här finns alla möjligheter till ett aktivt sport och fritidsliv. Men också unika boendemöjligheter i nya förtätade områden såväl som i det avskilda. Stavsnäs, på Fågelbrolandets nordöstra udde, är Fågelbrolandets port mot den yttre skärgården - även under vinterhalvåret. Stavsnäs By vid Sommarhamn, är den äldsta delen, med anor ända från medeltiden. Skärgårdsbyn visar exempel på hur välbeställda stockholmare byggde arkitektritade sommarvillor med snickarglädje under tidigt 1900-tal. Styr du kosan sydost kan du ta vägen mot Hölö och det omsjungna Sjösala - där Evert Taube fann inspirationen till sina mest älskade visor. Ta dig tid att upptäcka Fågelbrolandet och du hittar caféer och krogar, seglarskolor, marin miljö och orörd natur. Stavsnäs är en skärgårdspärla omgivet av skog och hav. I Stavsnäs by, en av få kulturmiljöer i Värmdö kommun med bevarad bullerbykänsla finns bland annat café och bageri, skärgårdsmuseum, lekplatser, badplatser och tennisbana. I Stavsnäs finns matbutik, förskola och Stavsnäs Vinterhamn med dess täta skärgårdsförbindelser till de stora öarna som Sandhamn och Runmarö. Intill Stavsnäs i Djurö by finns förskola, skola 1-9, bibliotek, vårdcentral.

Till områdets sida

Värmdö Grills Udde

Första gången man försöker att famna Värmdölandet, räcker knappt armarna till. Med vänsterarmen greppar man Grisslinges fantastiska havsbad och ständigt sjönära och växande Mörtnäs. Med höger arm krokar man runt Bullandö med sin stora skärgårdsmarina med butiker, glasstillverkning och restaurang. Med hakan försöker man nå de mindre områdena som med egen spännande historia och kulturarv nu växer till populära tätorter: Torsby, Evlinge, Kopparmora och Saltarö för att nämna några. Och mitt i alltihopa stoppar du även in golfnära Skeppdalström, Haghulta, Hagaberg och Värmdö-landets centrum Hemmesta i famnen. Namnet Viks central, vid Ålstäkets vägskäl efter Grisslinge, hänger ihop med den järnväg (!) som vid 1900-talets början var tänkt att gå till Ålstäket och Vik, den s.k. Värmdöbanan. Projektet strandade 1909, men kvar finns bl.a. den stora tornvillan nära Skärgårdsvägen som byggdes 1907 för att fungera som järnvägshotell. Viks central har ändå under åren varit något av en naturlig trafikknutpunkt även utan järnväg. Förutsatt att du är nyfiken på att hitta en palett av alternativa ställen där du kan sätta dina fötter i en lokal mylla, så finns det få områden i Värmdö som bjuder på sådan mångfald. Sjönära och 50-tal, modernt och nybyggt, kultur och historia, bad och golfbanor, skolor och dagis, en handfull restauranger och närservice - en kort resa från Gustavsberg och 25-30 km från Stockholm city. Mycket mer än vatten och öar - gamla och nya villaområden, sommarparadis och allt med en nypa av närhet till det urbana. Värmdös hjärta, helt enkelt. Grills udde ligger, som namnet antyder, på en udde och är ett väldigt centralt bostadsområde omgiven av Grisslingefjärden i väster och Ålstäksviken i öster. Från Grills udde är det gångavstånd till det mesta. Några minuters promenad mot Grisslinge finns en av Värmdös bästa badstränder – Grisslinge havsbad. Intill havsbadet finns populära Systrarna Delselius och Krogen. Från Grisslinge är det mycket bra kommunikationer till Stockholm. Promenerar man öster ut kommer man till Wermdö golf & Country Club och för den som önskar båtplats finns båtbryggan just runt hörnet.

Till områdets sida

Värmdö Gustavsberg

Gustavsberg, mötesplats för människor och kultur Du hittar inget liknande runt Stockholm som Gustavsberg. Här, 20 minuter från Stockholm city, skrevs det runt sekelskiftet både brukshistoria, arbetarhistoria, keramik- och porslinshistoria. Det unika är inte att Gustavsberg är ett av Sveriges många brukssamhällen, det unika är att det inte bara är bevarat utan att det också fortsätter att utvecklas med rötterna i sitt arv. Idag är Gustavsberg ett levande och spännande centrum för konst, kultur, design, hantverk och kreativa näringar. Närmare 100 konsthantverkare har ateljéer i de gamla fabriks-byggnaderna. Nära finns också den internationellt uppmärksammade konsthallen Artipelag. Samtidigt växer ett nytt folkliv med caféer, restauranger och butiker fram. Runt om i Gustavsberg möter du nya bostadsområden med både lägenheter, radhus och villor - skapade i samklang med den gamla bevarade bebyggelsen. Här finns närhet till skolor, shopping, bibliotek, äventyrsbad, idrottsanläggningar och cykel- och vandringsturer i ett unikt kulturlandskap. Närheten till Stockholm och arbetslivet går via motorvägen 222 med buss eller bil. Täta kommunikationer till Stockholm gör att allt fler söker och hittar sina nya rötter i Gustavsberg. Och sommartid är båtresan från Stockholm till Gustavsberg en av världens kanske vackraste upplevelser.

Till områdets sida

Värmdö Gustavsberg Aspvik

Till områdets sida

Värmdö Gustavsberg Betsede

I området finns samfälld mark bestående av vägar, strandpromenad och två badplatser. Boende i området har rätt till båtplats i mån av plats i

Till områdets sida

Värmdö Gustavsberg Björnkärret

Gustavsbergs historia börjar på 1640-talet då familjen De la Gardie anlägger ett tegelbruk vid Farstaviken. När en grosshandlare på 1820-talet köpte upp fabriken och omvandlade det till porslinsfabrik började samhällets utveckling ta fart på allvar. Idag genomgår Gustavsberg en förändring från bruksamhälle till en modern småstadsidyll där bebyggelsen ökat och i takt med det även utbudet av butiker och service. Centrala Gustavsberg ligger mitt emellan det föredetta fabriksområdet och de stora bostadsområdena Munkmora och Lugnet. Björnkärret är ett uppvuxet och etablerat bostadsområde i Gustavsberg som är populärt bland barnfamiljerna.

Till områdets sida

Värmdö Gustavsberg Centrum

Gustavsbergs historia börjar på 1640-talet då familjen De la Gardie anlägger ett tegelbruk vid Farstaviken. När en grosshandlare på 1820-talet köpte upp fabriken och omvandlade det till porslinsfabrik började Gustavsbergs utveckling ta fart på allvar. Centrala Gustavsberg ligger mitt emellan det före detta fabriksområdet och de stora bostadsområdena Munkmora och Lugnet. På senare år har bebyggelsen ökat och i takt med det även utbudet av butiker och service.

Till områdets sida

Värmdö Gustavsberg Charlottendalshöjd

Charlottendal är ursprungligen ett gammalt torp vid Kvarnsjöns norra ände. Torpet som byggdes 1852, tillhörde egendomen Farsta och fick sitt namn efter ägaren, brukspatron Samuel Godenius hustru Charlotta. Charlottendalshöjden är ett nyetablerat bostadsområde med villor, radhus och flerfamiljshus i en mycket lyckad mix där det är lika nära till historisk bruksmiljö som till modern stormarknad och utmärkta kommunikationer. På gångavstånd finns Värmdö marknad, Gustavsbergs Centrum och Gustavsbergs hamn med butiker, service och restauranger.

Till områdets sida

Värmdö Gustavsberg Farsta Slottshage

Gustavsberg, mötesplats för människor och kultur Du hittar inget liknande runt Stockholm som Gustavsberg. Här, 20 minuter från Stockholm city, skrevs det runt sekelskiftet både brukshistoria, arbetarhistoria, keramik- och porslinshistoria. Det unika är inte att Gustavsberg är ett av Sveriges många brukssamhällen, det unika är att det inte bara är bevarat utan att det också fortsätter att utvecklas med rötterna i sitt arv. Idag är Gustavsberg ett levande och spännande centrum för konst, kultur, design, hantverk och kreativa näringar. Närmare 100 konsthantverkare har ateljéer i de gamla fabriks-byggnaderna. Nära finns också den internationellt uppmärksammade konsthallen Artipelag. Samtidigt växer ett nytt folkliv med caféer, restauranger och butiker fram. Runt om i Gustavsberg möter du nya bostadsområden med både lägenheter, radhus och villor - skapade i samklang med den gamla bevarade bebyggelsen. Här finns närhet till skolor, shopping, bibliotek, äventyrsbad, idrottsanläggningar och cykel- och vandringsturer i ett unikt kulturlandskap. Närheten till Stockholm och arbetslivet går via motorvägen 222 med buss eller bil. Täta kommunikationer till Stockholm gör att allt fler söker och hittar sina nya rötter i Gustavsberg. Och sommartid är båtresan från Stockholm till Gustavsberg en av världens kanske vackraste upplevelser. Farsta Slottshage är ett naturskönt och barnvänligt område och ligger i den sydvästra delen av Gustavsberg. Området uppfördes 2006 av JM och består av 20 friliggande villor. Strax söder om Farsta Slottshage ligger Farstagodsets engelska park. Den anlades troligen vid sekelskiftet 1800 och finns inritat på en karta från 1810. Ursprungligen var parken större och innehöll en äldre barockträdgård. I parken syns ännu stenkantade promenadvägar som leder upp till anläggningens högsta punkt som kröns av en platå med en berså kallad Fåfängan. Slottshagens samfällighetsförening ingår i Farsta Slottsviks Samfällighetsförening. Styrelsen - där samtliga föreningar har närvarorätt - har det övergripande ansvaret för områdets förvaltning, alltifrån vägar, grönområden och en mer än 300 år gammal engelsk park som unikt värde. Oxstallet är områdets samlingslokal och kan hyras, för fester och sammankomster, av boende i Farsta Slottsviks området.

Till områdets sida

Värmdö Gustavsberg Farstadal

Farstadal är ett bostadsområde i modern stil, byggt i början av 2000-talet. De boende i bostadsrättsföreningarna Farsta Backe, Arenan, Berså i Farstadal, Siena, Lilium och Sailor ingår i samfälligheten som sköter grönområden, vägar etc. Man är också delaktig i Villan som är en populär lokal för fest, övernattning och bastubad. Man kan boka mötes- och festlokal samt två olika övernattningsrum; "Spisa Ribb" och "Siljablå". Bastun bokas genom att du tecknar dig på bokningslistan som finns i skåp utanför bastun. Nyckel till bastu och skåp kvitteras ut, mot en deposition på 300 kr, hos någon av villanvärdarna. Varje person som deltar i bastubadet ska erlägga 20 kr.

Till områdets sida

Värmdö Gustavsberg Holmviksskogen

Holmviksskogen bebyggdes i början på 1990-talet med flerfamiljshus och radhus i hyres- och bostadsrättsform, idag finns det enbart bostadsrätter i området varav ett fåtal hyrs ut. På Vitmossevägen finns det välplanerade bostadsrättsradhus och på Bergmossevägen finns det bostadsrätter i punkthus samt en senior bostadsrättsförening.

Till områdets sida

Värmdö Gustavsberg Hästhagen

Gustavsbergs historia börjar på 1640-talet då familjen De la Gardie anlägger ett tegelbruk vid Farstaviken. När en grosshandlare på 1820-talet köpte upp fabriken och omvandlade det till porslinsfabrik började Gustavsbergs utveckling ta fart på allvar. Hästhagen ligger mitt emellan Gustavsbergs Hamn, nybyggda porslinskvarteren och Gustavsbergs Centrum. På senare år har bebyggelsen ökat och i takt med det även utbudet av butiker och service. I vackra Hästhagen blandas det gamla brukssamhällets vackra bostäder med modern bebyggelse i en lugn och naturskön omgivning men med gångavstånd till det man behöver.

Till områdets sida

Värmdö Gustavsberg Höjdhagen

Gustavsberg, mötesplats för människor och kultur Du hittar inget liknande runt Stockholm som Gustavsberg. Här, 20 minuter från Stockholm city, skrevs det runt sekelskiftet både brukshistoria, arbetarhistoria, keramik- och porslinshistoria. Det unika är inte att Gustavsberg är ett av Sveriges många brukssamhällen, det unika är att det inte bara är bevarat utan att det också fortsätter att utvecklas med rötterna i sitt arv. Idag är Gustavsberg ett levande och spännande centrum för konst, kultur, design, hantverk och kreativa näringar. Närmare 100 konsthantverkare har ateljéer i de gamla fabriks-byggnaderna. Nära finns också den internationellt uppmärksammade konsthallen Artipelag. Samtidigt växer ett nytt folkliv med caféer, restauranger och butiker fram. Runt om i Gustavsberg möter du nya bostadsområden med både lägenheter, radhus och villor - skapade i samklang med den gamla bevarade bebyggelsen. Här finns närhet till skolor, shopping, bibliotek, äventyrsbad, idrottsanläggningar och cykel- och vandringsturer i ett unikt kulturlandskap. Närheten till Stockholm och arbetslivet går via motorvägen 222 med buss eller bil. Täta kommunikationer till Stockholm gör att allt fler söker och hittar sina nya rötter i Gustavsberg. Och sommartid är båtresan från Stockholm till Gustavsberg en av världens kanske vackraste upplevelser.

Till områdets sida

Värmdö Gustavsberg Kvarnberget

Gustavsberg, mötesplats för människor och kultur Du hittar inget liknande runt Stockholm som Gustavsberg. Här, 20 minuter från Stockholm city, skrevs det runt sekelskiftet både brukshistoria, arbetarhistoria, keramik- och porslinshistoria. Det unika är inte att Gustavsberg är ett av Sveriges många brukssamhällen, det unika är att det inte bara är bevarat utan att det också fortsätter att utvecklas med rötterna i sitt arv. Idag är Gustavsberg ett levande och spännande centrum för konst, kultur, design, hantverk och kreativa näringar. Närmare 100 konsthantverkare har ateljéer i de gamla fabriks-byggnaderna. Nära finns också den internationellt uppmärksammade konsthallen Artipelag. Samtidigt växer ett nytt folkliv med caféer, restauranger och butiker fram. Runt om i Gustavsberg möter du nya bostadsområden med både lägenheter, radhus och villor - skapade i samklang med den gamla bevarade bebyggelsen. Här finns närhet till skolor, shopping, bibliotek, äventyrsbad, idrottsanläggningar och cykel- och vandringsturer i ett unikt kulturlandskap. Närheten till Stockholm och arbetslivet går via motorvägen 222 med buss eller bil. Täta kommunikationer till Stockholm gör att allt fler söker och hittar sina nya rötter i Gustavsberg. Och sommartid är båtresan från Stockholm till Gustavsberg en av världens kanske vackraste upplevelser. Gustavsbergs historia börjar på 1640-talet då familjen De la Gardie anlägger ett tegelbruk vid Farstaviken. När en grosshandlare på 1820-talet köpte upp fabriken och omvandlade det till porslinsfabrik började Gustavsbergs utveckling ta fart på allvar. Centrala Gustavsberg ligger mitt emellan det före detta fabriksområdet och de stora bostadsområdena Munkmora och Lugnet. På senare år har bebyggelsen ökat och i takt med det även utbudet av butiker och service.

Till områdets sida

Värmdö Gustavsberg Kvarndammsringen

Kanske Gustavsbergs finaste bostadsområde! Som en liten gömd oas ligger Kvarndammsringens fina hus intill vackra Kvarnsjön och med gångavstånd till allt man kan önska sig endast 25 minuter från City. Naturskönt och barnvänligt villaområdet som JM lät bygga upp 2004-2005 med tre olika storlekar på villorna och radhusen. Området har en direkt närhet till vackra Kvarnsjön som är en orörd insjö med flata klippor och klart vatten som sommartid snabbt blir varm och vintertid fryser och medger skridskoåkning. Charlottendal är ursprungligen ett gammalt torp vid Kvarnsjöns norra ände. Torpet som byggdes 1852, tillhörde egendomen Farsta och fick sitt namn efter ägaren, brukspatron Samuel Godenius hustru Charlotte.

Till områdets sida

Värmdö Gustavsberg Lugnet

Gustavsberg, mötesplats för människor och kultur Du hittar inget liknande runt Stockholm som Gustavsberg. Här, 20 minuter från Stockholm city, skrevs det runt sekelskiftet både brukshistoria, arbetarhistoria, keramik- och porslinshistoria. Det unika är inte att Gustavsberg är ett av Sveriges många brukssamhällen, det unika är att det inte bara är bevarat utan att det också fortsätter att utvecklas med rötterna i sitt arv. Idag är Gustavsberg ett levande och spännande centrum för konst, kultur, design, hantverk och kreativa näringar. Närmare 100 konsthantverkare har ateljéer i de gamla fabriks-byggnaderna. Nära finns också den internationellt uppmärksammade konsthallen Artipelag. Samtidigt växer ett nytt folkliv med caféer, restauranger och butiker fram. Runt om i Gustavsberg möter du nya bostadsområden med både lägenheter, radhus och villor - skapade i samklang med den gamla bevarade bebyggelsen. Här finns närhet till skolor, shopping, bibliotek, äventyrsbad, idrottsanläggningar och cykel- och vandringsturer i ett unikt kulturlandskap. Närheten till Stockholm och arbetslivet går via motorvägen 222 med buss eller bil. Täta kommunikationer till Stockholm gör att allt fler söker och hittar sina nya rötter i Gustavsberg. Och sommartid är båtresan från Stockholm till Gustavsberg en av världens kanske vackraste upplevelser. Området Lugnet ligger i norra delen av Gustavsberg med naturnära omgivningar och vackra strövområden med t ex spännande Skeviks grottor som ett nära utflyktsmål eller ett kvällsdopp i den vackra sjön Sången. Kort gångavstånd till buss 425, 423 och 422 från hållplats Båtsmannen restiden till är Slussen ca 35 minuter.

Till områdets sida

Värmdö Gustavsberg Munkmora

Gustavsberg, mötesplats för människor och kultur Du hittar inget liknande runt Stockholm som Gustavsberg. Här, 20 minuter från Stockholm city, skrevs det runt sekelskiftet både brukshistoria, arbetarhistoria, keramik- och porslinshistoria. Det unika är inte att Gustavsberg är ett av Sveriges många brukssamhällen, det unika är att det inte bara är bevarat utan att det också fortsätter att utvecklas med rötterna i sitt arv. Idag är Gustavsberg ett levande och spännande centrum för konst, kultur, design, hantverk och kreativa näringar. Närmare 100 konsthantverkare har ateljéer i de gamla fabriks-byggnaderna. Nära finns också den internationellt uppmärksammade konsthallen Artipelag. Samtidigt växer ett nytt folkliv med caféer, restauranger och butiker fram. Runt om i Gustavsberg möter du nya bostadsområden med både lägenheter, radhus och villor - skapade i samklang med den gamla bevarade bebyggelsen. Här finns närhet till skolor, shopping, bibliotek, äventyrsbad, idrottsanläggningar och cykel- och vandringsturer i ett unikt kulturlandskap. Närheten till Stockholm och arbetslivet går via motorvägen 222 med buss eller bil. Täta kommunikationer till Stockholm gör att allt fler söker och hittar sina nya rötter i Gustavsberg. Och sommartid är båtresan från Stockholm till Gustavsberg en av världens kanske vackraste upplevelser. Munkmora ligger i norra delen av Gustavsberg. Buss 422 och 423 trafikerar Skyttevägen och närmaste busshållplats finns inom ca 200 m. En kort promenad tar dig till Gustavsbergs centrum med service och bussterminal med väldigt goda kommunikationer. På promenadavstånd finns även Gustavsbergs hamn.

Till områdets sida

Värmdö Gustavsberg Nyhem

Samhället runt Gustavsberg växte upp kring porslinsfabriken som grundades på 1820-talet. Fabriken var vid sekelskiftet 1900 en av landets största industrier med ca 1 000 anställda. Det gamla brukssamhället uppvisar en förvånansvärt välbevarad bruksmiljö med intressanta bostads- och fabrikshus från fabrikens start fram till idag. Ett vackert porslinsmuseum i ett av de äldre fabrikshusen ger en bild av samhällets och fabrikens historia. Nyhem etablerades till stor del på 60-talet då det byggdes både radhus och villor till många av fabrikens anställda i dom natursköna omgivningarna kring Ekedal.

Till områdets sida

Värmdö Gustavsberg Skevikstrand

Havsnära bostadsområde längs med inloppet till Stockholm med blandad bebyggelse utan genomfartstrafik. Mycket lugnt och tyst område där man hör fåglarna kvittra och vågorna slå mot klipporna.

Till områdets sida

Värmdö Gustavsberg Ösby grind

Päronstigen tillhör idylliska Ösby Grinds samfällighetsförening, ett lugnt, barnvänligt villaområde intill naturområdet kring Ösby träsk med sina promenadslingor och "Ösbyrundan", ca 4,5 km, skogområden, ängsmark och badsjö på ca 10 min gångavstånd. På ca 12 min promenadavstånd ligger Gustavsbergs centrum och nya simhallen.

Till områdets sida

Värmdö Gustavsberg Ösbydalen

Ösbydalen ligger nära natur, kommunikationer och service. Marken som Ösbydalens bostäder idag ligger på har i ett tidigt skede sorterat under Farsta slott. I skrifter från tidigt 1700-tal finns Ösby torp omnämnt, vilket brändes av ryssen 1718 men återuppbyggdes några år senare. Torpet är idag privatägt. Gustavsberg fabriker (KF) har ägt marken från 1937 till slutet av 1980-talet då kommunen övertog den för att planera för nuvarande bebyggelse. En inbjuden arkitekttävling anordnades och i stort kan det vinnande förslaget ses förverkligat med en viss modifikation. Markerna har fram till slutet av 1980-talet varit uppodlade och i hagar har hästar och nötboskap haft sina sommarvisten. Sjön Ösby träsk har tidigare varit förbunden med Torsbyfjärden och Baggensfjärden. Detta har utnyttjats av vikingarna som farled för deras framfart. Runt om stränderna har tillfälliga boplatser och offerplatser funnits.

Till områdets sida

Värmdö Gustavsberg Östra Ekedal

Innan porslinsfabriken I Gustavsberg grundades 1825 var området kring Farstaviken en jordbruks- och fiskebygd med gårdar och odlingsmarker. Bebyggelsen vid Farstaviken utgjordes av gårdarna Farsta och Östra Ekedal med underliggande torp. Idag är området bebyggt med radhusområden på Wallius väg och Kapellvägen. Brf Östra Ekedal och Gezelius väg ligger naturskönt i sluttningen ner mot Farstaviken.

Till områdets sida

Värmdö Hagaberg

Barnvänligt villaområde med moderna och spännande arkitektritade villor som byggts upp av JM under 2000-2004. Beläget i en naturskön omgivning med stora skogs- och strövområden och med områdets egna småbåtshamn med därtillhörande nyrenoverad bastu med badbrygga och vaktstuga.

Till områdets sida

Värmdö Haghulta

Haghulta är ett barnvänligt och havsnära radhusområde med egen badstrand, populär förskola mitt i området samt gångavstånd till Viks Skola där barnen går ända upp till åk 6 samt Grantomta Montessoris Skola.

Till områdets sida

Värmdö Hemmesta

Värmdölandet är en enda stor godispåse Första gången man försöker att famna Värmdölandet, räcker knappt armarna till. Med vänsterarmen greppar man Grisslinges fantastiska havsbad och ständigt sjönära och växande Mörtnäs. Med höger arm krokar man runt Bullandö med sin stora skärgårdsmarina med butiker, glasstillverkning och restaurang. Med hakan försöker man nå de mindre områdena som med egen spännande historia och kulturarv nu växer till populära tätorter: Torsby, Evlinge, Kopparmora och Saltarö för att nämna några. Och mitt i alltihopa stoppar du även in golfnära Skeppdalström, Haghulta, Hagaberg och Värmdö-landets centrum Hemmesta i famnen. Namnet Viks central, vid Ålstäkets vägskäl efter Grisslinge, hänger ihop med den järnväg (!) som vid 1900-talets början var tänkt att gå till Ålstäket och Vik, den s.k. Värmdöbanan. Projektet strandade 1909, men kvar finns bl.a. den stora tornvillan nära Skärgårdsvägen som byggdes 1907 för att fungera som järnvägshotell. Viks central har ändå under åren varit något av en naturlig trafikknutpunkt även utan järnväg. Förutsatt att du är nyfiken på att hitta en palett av alternativa ställen där du kan sätta dina fötter i en lokal mylla, så finns det få områden i Värmdö som bjuder på sådan mångfald. Sjönära och 50-tal, modernt och nybyggt, kultur och historia, bad och golfbanor, skolor och dagis, en handfull restauranger och närservice - en kort resa från Gustavsberg och 25-30 km från Stockholm city. Mycket mer än vatten och öar - gamla och nya villaområden, sommarparadis och allt med en nypa av närhet till det urbana. Värmdös hjärta, helt enkelt.

Till områdets sida

Värmdö Herrviksnäs

Herrviksnäs är en del av ett större område kallat Värmdövik som ligger ca 8 km öster om Gustavsberg. Området karaktäriseras av kuperad terräng och omges av flera sjöar och havsvikar. Bebyggelsen är av blandad karaktär och utgörs av fritidshus från 1960-talet som idag till stor del är om- och tillbyggda, eller ersatta med nya hus för permanentboende. Idag förekommer en stor del permanent bosättning i området. Värmdöviks vägförening ansvarar för vägnätet, men äger också områdets allmänningar, sköter vissa gemensamhetsanläggningar som till exempel badplatser, gatljus etc. Inom vägföreningen finns tennisklubb med två tennisbanor, lek- och badplatser samt båtklubb med båtplatser och gästbrygga. Ett grönt och barnvänligt område nära natur och vatten där utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp är genomfört. Området bredvid, öster om fastigheten, är ett prioriterat område för kommunen som är på väg att detaljplaneras. För mer info, se kommunens hemsida.

Till områdets sida

Värmdö Hovnoret

Hovnoret är vackert lantligt beläget intill Hovnorssjön och har promenadavstånd till flera badsjöar och havet. Från Hovnoret är det ca 4 km till Djurö och ca 2,5 km till Stavsnäs.

Till områdets sida

Värmdö Hässelmara

Till områdets sida

Värmdö Ingarö

Ingarö, din närmaste skärgård Frågan är, om Ingarö inte är den plats som ger dig möjligheten att snabbast få uppleva den fantastiska skärgården? 20 minuter från Stockholm city, över idylliska Kolström som skiljer Ingarö åt från Värmdö, når du Sveriges 16:e största ö. Ingarö kyrka med sitt vackra läge vid kanalen möter dig vid infarten och längst ut på Ingarö gränsar ön till den blånande Nämndöfjärden - där Evert Taube fann mycket av sin inspiration. Med bil, SL-buss eller båt - vilket färdsätt du än väljer får du uppleva en plats där naturupplevelsen hela tiden präglar miljön. Här finns Björkvik, skärgårdens längsta playa med skärgårdsbrygga och bistro med havsutsikt. Och var du än befinner dig på Ingarö har du aldrig långt till närmsta strand. Här finns en 36-håls skärgårdsgolf på en av landets vackraste banor, unika naturreservat, marker rika på såväl vikinga- och medeltida historia som bär och svamp. Det är inte förvånande att Ingarö idag har blivit en populär och växande tätort med områden som Brunn, Långvik och Fågelvikshöjden huvudsakligen för permanentboende. Här finns flera daghem och skolor, kvällsöppen livsmedelsaffär och bensinmack. Centralt ligger också en stor idrottsplats med fält för spontanidrott. Naturskönt, med skärgården in på knutarna, några kilometer från servicen i Gustavsberg, men ändå med behagligt avstånd till staden. Kan du bo bättre?

Till områdets sida

Värmdö Ingarö -

Ingarö är en ö i Värmdö kommun

Till områdets sida

Värmdö Ingarö Barnviksnäs

Till områdets sida

Värmdö Ingarö Björkvik

Natursköna Ingarö ligger verkligen mellan storstad och skärgård endast ca 30 minuter från innerstadens puls. Här finns fantastiska badstränder, stora naturområden och en väl fungerande infrastruktur som gör att många som flyttar hit aldrig kan tänka sig bo någon annanstans! Brunn är Ingarös centralort där skolor, idrottsanläggning och affärer finns på bekvämt avstånd.

Till områdets sida

Värmdö Ingarö Brunn

Natursköna Ingarö ligger verkligen mellan storstad och skärgård endast ca 30 minuter från innerstadens puls. Här finns fantastiska badstränder, stora naturområden och en väl fungerande infrastruktur som gör att många som flyttar hit aldrig kan tänka sig bo någon annanstans! Brunn är Ingarös centralort där skolor, idrottsanläggning och affärer finns på bekvämt gångavstånd.

Till områdets sida

Värmdö Ingarö Enkärret

Till områdets sida

Värmdö Ingarö Fagerholm

Välkommen till Fagerholm - ett av innerskärgårdens vackraste områden. Här blandas villa och fritidshusbebyggelse i ett kuperat naturlandskap med sjöar och havet runt knuten. Mer info om området finns på: www.fagerholm.nu

Till områdets sida

Värmdö Ingarö Fiskmyran

Välkommen till Fiskmyran - ett av innerskärgårdens vackraste områden. Här blandas villa och fritidshusbebyggelse i ett kuperat naturlandskap med sjöar och havet runt knuten.

Till områdets sida

Värmdö Ingarö Fågelvik

Ingarö, din närmaste skärgård Frågan är, om Ingarö inte är den plats som ger dig möjligheten att snabbast få uppleva den fantastiska skärgården? 20 minuter från Stockholm city, över idylliska Kolström som skiljer Ingarö åt från Värmdö, når du Sveriges 16:e största ö. Ingarö kyrka med sitt vackra läge vid kanalen möter dig vid infarten och längst ut på Ingarö gränsar ön till den blånande Nämdöfjärden - där Evert Taube fann mycket av sin inspiration. Med bil, SL-buss eller båt - vilket färdsätt du än väljer får du uppleva en plats där naturupplevelsen hela tiden präglar miljön. Här finns Björkvik, skärgårdens längsta playa med skärgårdsbrygga och bistro med havsutsikt. Och var du än befinner dig på Ingarö har du aldrig långt till närmsta strand. Här finns en 36-håls skärgårdsgolf på en av landets vackraste banor, unika naturreservat, marker rika på såväl vikinga- och medeltida historia som bär och svamp. Det är inte förvånande att Ingarö idag har blivit en populär och växande tätort med områden som Brunn, Långvik och Fågelvikshöjden huvudsakligen för permanentboende. Här finns flera daghem och skolor, kvällsöppen livsmedelsaffär och bensinmack. Centralt ligger också en stor idrottsplats med fält för spontanidrott. Naturskönt, med skärgården in på knutarna, några kilometer från servicen i Gustavsberg, men ändå med behagligt avstånd till staden. Kan du bo bättre? Natursköna Fågelvik vilar på historisk mark och gränsar mot Lagnöström. Fågelviks Gård omnäms redan i början på 1600-talet då tillhörande Drottning Kristinas jaktslott Lemshaga. Idag är Fågelvik uppdelat med äldre bebyggelse vid havet, Ingarö Golfklubbs vackra Ängs- och skogsbana samt en av kommunens senast tillkomna villaområden Fågelvikshöjden.

Till områdets sida

Värmdö Ingarö Fågelvikshöjden

Natursköna Fågelvik vilar på historisk mark och gränsar mot Lagnöström. Fågelviks Gård omnäms redan i början på 1600-talet då tillhörande Drottning Kristinas jaktslott Lemshaga. Idag är Fågelvik uppdelat med äldre bebyggelse vid havet, Ingarö Golfklubbs vackra Ängs- och skogsbana samt en av kommunens mest populära villaområden Fågelvikshöjden.

Till områdets sida

Värmdö Ingarö Grönskan

Ingarö, din närmaste skärgård Frågan är, om Ingarö inte är den plats som ger dig möjligheten att snabbast få uppleva den fantastiska skärgården? 20 minuter från Stockholm city, över idylliska Kolström som skiljer Ingarö åt från Värmdö, når du Sveriges 16:e största ö. Ingarö kyrka med sitt vackra läge vid kanalen möter dig vid infarten och längst ut på Ingarö gränsar ön till den blånande Nämndöfjärden - där Evert Taube fann mycket av sin inspiration. Med bil, SL-buss eller båt - vilket färdsätt du än väljer får du uppleva en plats där naturupplevelsen hela tiden präglar miljön. Här finns Björkvik, skärgårdens längsta playa med skärgårdsbrygga och bistro med havsutsikt. Och var du än befinner dig på Ingarö har du aldrig långt till närmsta strand. Här finns en 36-håls skärgårdsgolf på en av landets vackraste banor, unika naturreservat, marker rika på såväl vikinga- och medeltida historia som bär och svamp. Det är inte förvånande att Ingarö idag har blivit en populär och växande tätort med områden som Brunn, Långvik och Fågelvikshöjden huvudsakligen för permanentboende. Här finns flera daghem och skolor, kvällsöppen livsmedelsaffär och bensinmack. Centralt ligger också en stor idrottsplats med fält för spontanidrott. Naturskönt, med skärgården in på knutarna, några kilometer från servicen i Gustavsberg, men ändå med behagligt avstånd till staden. Kan du bo bättre?

Till områdets sida

Värmdö Ingarö Hanskroka

Ingarö, din närmaste skärgård Frågan är, om Ingarö inte är den plats som ger dig möjligheten att snabbast få uppleva den fantastiska skärgården? 20 minuter från Stockholm city, över idylliska Kolström som skiljer Ingarö åt från Värmdö, når du Sveriges 16:e största ö. Ingarö kyrka med sitt vackra läge vid kanalen möter dig vid infarten och längst ut på Ingarö gränsar ön till den blånande Nämndöfjärden - där Evert Taube fann mycket av sin inspiration. Med bil, SL-buss eller båt - vilket färdsätt du än väljer får du uppleva en plats där naturupplevelsen hela tiden präglar miljön. Här finns Björkvik, skärgårdens längsta playa med skärgårdsbrygga och bistro med havsutsikt. Och var du än befinner dig på Ingarö har du aldrig långt till närmsta strand. Här finns en 36-håls skärgårdsgolf på en av landets vackraste banor, unika naturreservat, marker rika på såväl vikinga- och medeltida historia som bär och svamp. Det är inte förvånande att Ingarö idag har blivit en populär och växande tätort med områden som Brunn, Långvik och Fågelvikshöjden huvudsakligen för permanentboende. Här finns flera daghem och skolor, kvällsöppen livsmedelsaffär och bensinmack. Centralt ligger också en stor idrottsplats med fält för spontanidrott. Naturskönt, med skärgården in på knutarna, några kilometer från servicen i Gustavsberg, men ändå med behagligt avstånd till staden. Kan du bo bättre?

Till områdets sida

Värmdö Ingarö Ingaröstrand

Ingarö, din närmaste skärgård Frågan är, om Ingarö inte är den plats som ger dig möjligheten att snabbast få uppleva den fantastiska skärgården? 20 minuter från Stockholm city, över idylliska Kolström som skiljer Ingarö åt från Värmdö, når du Sveriges 16:e största ö. Ingarö kyrka med sitt vackra läge vid kanalen möter dig vid infarten och längst ut på Ingarö gränsar ön till den blånande Nämndöfjärden - där Evert Taube fann mycket av sin inspiration. Med bil, SL-buss eller båt - vilket färdsätt du än väljer får du uppleva en plats där naturupplevelsen hela tiden präglar miljön. Här finns Björkvik, skärgårdens längsta playa med skärgårdsbrygga och bistro med havsutsikt. Och var du än befinner dig på Ingarö har du aldrig långt till närmsta strand. Här finns en 36-håls skärgårdsgolf på en av landets vackraste banor, unika naturreservat, marker rika på såväl vikinga- och medeltida historia som bär och svamp. Det är inte förvånande att Ingarö idag har blivit en populär och växande tätort med områden som Brunn, Långvik och Fågelvikshöjden huvudsakligen för permanentboende. Här finns flera daghem och skolor, kvällsöppen livsmedelsaffär och bensinmack. Centralt ligger också en stor idrottsplats med fält för spontanidrott. Naturskönt, med skärgården in på knutarna, några kilometer från servicen i Gustavsberg, men ändå med behagligt avstånd till staden. Kan du bo bättre?

Till områdets sida

Värmdö Ingarö Klacknäset

Vill man bada är det ca 750 m till Klacknässtranden med dess havsbad. Vid Björkviks brygga finns bad, café och enklare matservering. I närheten ligger naturreservatet Björnö med fina strövområden. Vill man bada på härlig sandstrand promenerar man ca 750 m till Lilla & Stora sandarna. Förskola i Långvik inom ca 3 km på vägen till Brunn. I Brunn finns skola F-9, bensinstation, butiker, bankomat mm.

Till områdets sida

Värmdö Ingarö Lugnet

Natursköna Ingarö ligger verkligen mellan storstad och skärgård endast ca 30 minuter från innerstadens puls. Här finns fantastiska badstränder, stora naturområden och en väl fungerande infrastruktur som gör att många som flyttar hit aldrig kan tänka sig bo någon annanstans! Brunn är Ingarös centralort där skolor, idrottsanläggning och affärer finns på bekvämt avstånd.

Till områdets sida

Värmdö Ingarö Långvik

Ingarö-Långvik gränsar på östra sidan till Björnöfjärden och på västra sidan till det stora orörda naturområdet kring Långviksträsk.

Till områdets sida

Värmdö Ingarö Skälsmara

Skälsmara ligger vackert och mycket naturskönt mellan Hanskroka och Eknäs med närhet till havet. Bebyggelsen består av både fritidshus och villor och många bor här året runt.

Till områdets sida

Värmdö Ingarö Tranarö

Ingarö är en bergig och sandig ö med badstränder och skogar. Barnviksnäs- och Tranaröområdet har en blandad bebyggelse med fritidshus och permanentbostäder. Härifrån är inte det inte långt till ytterskärgårdens alla öar och vattenvägen dit är underskönt vacker genom Skenora strömmen rakt ut i Nämndöfjärden eller via Strömma kanal ut på Kanholmsfjärden. Med segelbåt behöver du runda Tranarö pga av bron till Tranarö. Annars är det bara att följa vattenvägen utåt eller inåt i Stockholms vackra skärgård. Det finns många fina ställen att utforska och sjökrogar att besöka. Kolla sjökortet!

Till områdets sida

Värmdö Ingarö Vedhamn

Natursköna Ingarö ligger verkligen mellan storstad och skärgård. Här finns fantastiska badstränder, stora naturområden och och samtidigt en väl fungerande infrastruktur som gör att många som flyttar hit aldrig kan tänka sig bo någon annanstans! Brunn är Ingarös centralort där skolor, idrottsanläggning och affärer finns på bekvämt avstånd.

Till områdets sida

Värmdö Ingarö Vishamn

Ingarö, din närmaste skärgård Frågan är, om Ingarö inte är den plats som ger dig möjligheten att snabbast få uppleva den fantastiska skärgården? 20 minuter från Stockholm city, över idylliska Kolström som skiljer Ingarö åt från Värmdö, når du Sveriges 16:e största ö. Ingarö kyrka med sitt vackra läge vid kanalen möter dig vid infarten och längst ut på Ingarö gränsar ön till den blånande Nämndöfjärden - där Evert Taube fann mycket av sin inspiration. Med bil, SL-buss eller båt - vilket färdsätt du än väljer får du uppleva en plats där naturupplevelsen hela tiden präglar miljön. Här finns Björkvik, skärgårdens längsta playa med skärgårdsbrygga och bistro med havsutsikt. Och var du än befinner dig på Ingarö har du aldrig långt till närmsta strand. Här finns en 36-håls skärgårdsgolf på en av landets vackraste banor, unika naturreservat, marker rika på såväl vikinga- och medeltida historia som bär och svamp. Det är inte förvånande att Ingarö idag har blivit en populär och växande tätort med områden som Brunn, Långvik och Fågelvikshöjden huvudsakligen för permanentboende. Här finns flera daghem och skolor, kvällsöppen livsmedelsaffär och bensinmack. Centralt ligger också en stor idrottsplats med fält för spontanidrott. Naturskönt, med skärgården in på knutarna, några kilometer från servicen i Gustavsberg, men ändå med behagligt avstånd till staden. Kan du bo bättre? -Läs gärna mer om Vishamns Samfällighetsförening, Tomtägarförening och Båtsektionen på hemsidan www.vishamn.se. Administrerar tillgång till båtplatser vid Sandhamnsviken.

Till områdets sida

Värmdö Ingarö Återvall

Natursköna Ingarö ligger verkligen mellan storstad och skärgård endast ca 30 minuter från innerstadens puls. Här finns fantastiska badstränder, stora naturområden och en väl fungerande infrastruktur som gör att många som flyttar hit aldrig kan tänka sig bo någon annanstans! Brunn är Ingarös centralort där skolor, idrottsanläggning och affärer finns på bekvämt gångavstånd.

Till områdets sida

Värmdö Ingarö Östernäs

På den äldsta kartan över Skenoras marker från år 1700 är bara ängsmark utritad på platsen för dagens Östernäs. Åker- och ängsmark är också prydligt redovisade mot viken, liksom ett sjöviste i den mindre viken norr om stugan. Bebyggelsen kallar kartan för "Östernäs torp". Torpet låg under Skenora gård som omnämns första gången i skriftliga källor 1538. Enligt sockenhistorikern Axel Quist nämns Östernäs 1814. Numera uppskattas området för sin närhet till vacker natur och skärgården.

Till områdets sida

Värmdö Kalvsvik

Norra Värmdö - från Kulan till smörask När du passerar Värmdö kyrka befinner du dig på den mest glesbefolkade delen av Värmdö, med Södernäs och Ängsvik som de stora samhällena. Stenkyrkan från 1300-talet, ursprungligen helgad åt S:t Olof, vittnar om att du närmar dig en bygd från vikingatiden. Södernäs var ursprungligen ett sommarstugeområde, men idag bor de flesta permanent nära egen strand med bryggor och båtplatser. Ängsvik växer allt mer upp som en tätort, en bit från kyrkan. Strax innan kyrkan, vid söder om Stadsvall och invid Torsbyfjärdens strand, ligger det gamla bo-stället Kulan. Läget nära både landväg och farled var en viktig orsak till att det här fanns krogverksamhet. På en skärgårdskarta från 1670-talet har kartritaren skrivit "Kuhlan Krog". En bit norr ut från kyrkan kan du välja mellan att åka rakt fram mot Stenslätten och Oxdjupet, där färjan kan ta dig vidare till Rindö och Vaxholm. Du kan också ta till höger mot Norråva med golfbana, idylliska Boda och Kalvsvik. På väg mot Stenslätten passerar du Siggesta Gård som etablerat sig som det populära utflyktsmålet för Värmdöborna men också som ett rekommenderat och barnvänligt besöksmål för den moderna innerstadsfamiljen. Idrottsfolkhögskolan Lillsved ligger på en udde av norra Värmdölandet. Alldeles utanför udden förenas Lindalssundet med Saxarfjärden och här går den stora farleden mot Stockholm. Här ligger också Fredriksborgs fästning, en befästnings-anläggning som byggdes upp i Stockholms skärgård för att skydda Stockholm efter rysshärjningarna utmed ostkusten 1719. Stenkasernen är idag hotell och restaurang med en svårslagen miljö omgiven av de historiska byggnaderna, som Smörasken, det runda, massiva och karaktäristiska tegeltornet. Norra Värmdö visar vilket unikt och orört kulturlandskap du kan hitta så nära storstaden. Det stavas "livskvalitet". Kalvsvik är en idyll med genuin skärgårdskänsla och i absolut närhet till havet. Här finns allt man kan önska av fridfull skärgårdsmiljö och längtar man ändå ut på vattnet så är det styrpulpets avstånd till Gällnö, Runmarö, Möja och andra härliga ställen i vår vackra skärgård. Hela Stockholms skärgård ligger öppen härifrån. SL-bussar trafikerar Kalvsviks brygga och det tar strax över en timme till Slussen. Vid Boda brygga anlägger Waxholmsbåtarna. Där kan man hämta gäster som vill ta en skärgårdstur från Stockholm. Från Boda brygga kan man även åka vidare ut i skärgården till bl a de populära öarna Grinda och Sandhamn. I Hemviken finns en pontonbrygga och en fastbrygga med flera båtplatser. Den fasta bryggan kommer att förses med båtplatser då behovet uppstår. Hemviken är omgärdat med vass och kan kanske vara lämpligt för vassfiske. Vid Hemviksvägens slut finns en mysig badplats med sandstrand, badbrygga och omklädningshus. Hemviksvägen börjar vid Kalvsviks gård och går ner till höger från Kalvsviksuddsvägen. Vid utsiktsbergets topp har man en magnifik utsikt söder ut mot Skärmarö och Saltarö. Utsiktsberget nås via Kalvsviksuddsvägen dock finns ingen vändplan så lämna bilen nedanför berget. Vid den gamla ångbåtsbryggan finns en fast brygga med båtplatser och är tillhåll för KaSk (Kalvsviks seglarklubb). Till höger om gamla ångbåtsbryggan finns en mindre badplats med sandstrand. I Furuviken finns en pontonbrygga och en fast brygga med flera båtplatser. I Storviken finns en trevlig badplats som ligger i norra ändan av viken. Här finns även två pontonbryggor och en fast brygga med flera båtplatser.

Till områdets sida

Värmdö Kolvik

Var någonstans i världen kan du åka två mil öster om en huvudstad och hamna i en världsunik skärgårdsidyll. Värmdö utgörs helt och hållet av öar och ligger i hjärtat av Stockholms unika skärgård. Värmdö har en rik kulturhistoria och ett varierande skärgårds- och kulturlandskap med öar vars namn klingar bekanta över hela landet. Inte minst kända från Evert Taubes sommarvisor. Kommunvapnet, två porslinsbrännugnar, syftar på den världsberömda porslinsindustrin i Gustavsberg, och dess historia, vars kulturarv nu bildar grunden för en ny, framväxande fabriksstad. Gustavsbergs hamn är Värmdös motsvarighet till Nybroviken i Stockholm, skillnaden är att du är så mycket närmare den riktiga skärgården. Värmdö kommun består av cirka 11 000 öar, varav 10 500 är havsöar. Här kan du slå ned dina bopålar i en sommaridyll, likväl som i ett fast boende. Över hela Värmdö växer nya, större och mindre, tätorter fram - alltid nära till skolor, kommunikationer och service. Men ändå finns naturen också ständigt närvarande runt knuten med svampskogar, vandrings- och cykelleder, havsbad och badstränder. Det finns ett ord som förenar alla Värmdös värden – ordet är livskvalitet. Oavsett om du söker det avskilda, eller närheten till storstaden. Oavsett om du spelar golf, tennis eller fotboll eller om du njuter bäst med sandstranden under dina fötter. Mitt mellan storstad och skärgård är ett slitet uttryck – men visst är det också ett alldeles underbart begrepp när det är så nåbart? Kolvik är ett uppvuxet villaområde i naturskönt och kuperat område gränsandes mot Torsbyfjärden och Stockholms inlopp och på kort gångavstånd till Hemmesta Centrum. Här känns skärgården påtaglig med områdets egna småbåtshamn, badvikar och flata klippor att bada ifrån.

Till områdets sida

Värmdö Koviks Hagar

I den lilla villaidyllen Koviks Hagar bor du härligt lantligt med hästhagar och fina naturområden runt knuten men bara 25 minuter till stan. I närområdet finns en stor ridanläggning, fina klippbad i havet och möjlighet till båtplats, i grannområdet Norra Lagnö finns den mycket populära förskolan och skolan Antistilla.

Till områdets sida

Värmdö Koviksudde

Koviksudde är ett havsnära bostadsområde längs med inloppet till Stockholm med blandad bebyggelse utan genomfartstrafik. Lugnt och tyst område där man hör fåglarna kvittra och vågorna slå mot klipporna. Härliga natur- och strövområden som leder ända bort till Velamsund och i närområdet finns också Nacka Golfklubbs 18-hålsbana. I närheten, på cykelavstånd, finns också Värmdös centralort, Gustavsberg. Du hittar inget liknande runt Stockholm som Gustavsberg. Här, 20 minuter från Stockholm city, skrevs det runt sekelskiftet både brukshistoria, arbetarhistoria, keramik- och porslinshistoria. Det unika är inte att Gustavsberg är ett av Sveriges många brukssamhällen, det unika är att det inte bara är bevarat utan att det också fortsätter att utvecklas med rötterna i sitt arv. Idag är Gustavsberg ett levande och spännande centrum för konst, kultur, design, hantverk och kreativa näringar. Närmare 100 konsthantverkare har ateljéer i de gamla fabriks-byggnaderna. Nära finns också den internationellt uppmärksammade konsthallen Artipelag. Samtidigt växer ett nytt folkliv med caféer, restauranger och butiker fram. Närheten till Stockholm och arbetslivet går via motorvägen 222 med buss eller bil. De nära kommunikationerna till Stockholm gör att allt fler söker och hittar sina nya rötter i området.

Till områdets sida

Värmdö Ljung

Bo på Värmdö i Stockholms vackra skärgård. Inte längre än 2,5 mil öster om storstaden finner du Ljung - ett modernt bostadsområde som präglas av skärgård och skogsmiljö. Ljung ligger ca 4 km öster om Gustavsberg. Området ligger vackert i sluttningen ner mot Torsbyfjärdens glittrande vatten. Här har Peab uppfört unika villor med havsutsikt, möjlighet till båtplats och allt annat som behövs för ett bekvämt liv. Kajaker kan man lägga vid bryggorna för att enkelt ta sig ut på en runda. Upplev ett boende i skärgårdsmiljö inom bekväm räckvidd från storstadens puls.

Till områdets sida

Värmdö Löjvik

Första gången man försöker att famna Värmdölandet, räcker knappt armarna till. Med vänsterarmen greppar man Grisslinges fantastiska havsbad och ständigt sjönära och växande Mörtnäs. Med höger arm krokar man runt Bullandö med sin stora skärgårdsmarina med butiker, glasstillverkning och restaurang. Med hakan försöker man nå de mindre områdena som med egen spännande historia och kulturarv nu växer till populära tätorter: Torsby, Evlinge, Kopparmora och Saltarö för att nämna några. Och mitt i alltihopa stoppar du även in golfnära Skeppdalström, Haghulta, Hagaberg och Värmdö-landets centrum Hemmesta i famnen. Namnet Viks central, vid Ålstäkets vägskäl efter Grisslinge, hänger ihop med den järnväg (!) som vid 1900-talets början var tänkt att gå till Ålstäket och Vik, den s.k. Värmdöbanan. Projektet strandade 1909, men kvar finns bl.a. den stora tornvillan nära Skärgårdsvägen som byggdes 1907 för att fungera som järnvägshotell. Viks central har ändå under åren varit något av en naturlig trafikknutpunkt även utan järnväg. Förutsatt att du är nyfiken på att hitta en palett av alternativa ställen där du kan sätta dina fötter i en lokal mylla, så finns det få områden i Värmdö som bjuder på sådan mångfald. Sjönära och 50-tal, modernt och nybyggt, kultur och historia, bad och golfbanor, skolor och dagis, en handfull restauranger och närservice - en kort resa från Gustavsberg och 25-30 km från Stockholm city. Mycket mer än vatten och öar - gamla och nya villaområden, sommarparadis och allt med en nypa av närhet till det urbana. Värmdös hjärta, helt enkelt. Löjvik är ett väldigt centralt område som har Grisslingefjärden i väster. I Löjvik bor man i vackra omgivningar med havet som granne. Mittemot Löjvik finns en av Värmdös bästa badstränder – Grisslinge havsbad. Intill havsbadet finns populära Systrarna Delselius och Krogen. Från Grisslinge är det mycket bra kommunikationer till Stockholm. Promenerar man söder ut kommer man till Wermdö golf & Country Club alternativt tar man den egna golfbilen direkt till tee.

Till områdets sida

Värmdö Möja

Möja, som består av Stora Möja och Södermöja och öarna omkring, är ett levande skärgårdssamhälle med nästan samma service som i storstan fast allt är i miniformat. Möja ligger längst ut i havsbandet med ytterskärgårdens unika natur inom räckhåll. Huvudön Möja kantas av små byar och välbevarade hamnar, som tillsammans ger ön en mycket pittoresk och speciell skärgårdskaraktär. Det finns ca 280 bofasta på ön. På sommaren mångdubblas befolkningen och många av de bofasta arbetar då med servicearbeten av olika slag. Vintertid arbetar man med annat, exempelvis hantverksyrken, telekommunikation och inom skolan eller affären som är de största arbetsgivarna.

Till områdets sida

Värmdö Mörtnäs

Strax öster om Gustavsberg ligger Mörtnäs - ett område som karaktäriseras av kuperad terräng och stark närhet till havet. Inom kort avstånd finns Västerviken, Mörtnäsviken och Grisslingefjärden. Bebyggelsen består idag huvudsakligen av permanentbebodda villor och en del fritidshus. Mörtnäs är ett mycket populärt område med närhet till service, kommunikationer, hav och natur. Den kuperade terrängen och varierande bebyggelsen ger en livfull och spännande miljö.

Till områdets sida

Värmdö Norra Kopparmora

Norra Kopparmora är från början ett fritidshusområde som under senare år fått fler och fler permanentboenden. Kommunalt VA har grävts ner och det stod klart 2011.

Till områdets sida

Värmdö Norra Lagnö

Norra Lagnö ligger vackert och naturskönt ca 4 km norr om Gustavsberg, längs med inloppet till Stockholm med Lagnö Fyr som riktmärke. Halvön kantas av vackra och sjönära sekelskiftesvillor, många med anor från 1800-talet och här finns även en populär Förskola och Skola samt fantastiska strövområden.

Till områdets sida

Värmdö Norra Värmdö

Norra Värmdö - från Kulan till smörask När du passerar Värmdö kyrka befinner du dig på den mest glesbefolkade delen av Värmdö, med Södernäs och Ängsvik som de stora samhällena. Stenkyrkan från 1300-talet, ursprungligen helgad åt S:t Olof, vittnar om att du närmar dig en bygd från vikingatiden. Södernäs var ursprungligen ett sommarstugeområde, men idag bor de flesta permanent nära egen strand med bryggor och båtplatser. Ängsvik växer allt mer upp som en tätort, en bit från kyrkan. Strax innan kyrkan, vid söder om Stadsvall och invid Torsbyfjärdens strand, ligger det gamla bo-stället Kulan. Läget nära både landväg och farled var en viktig orsak till att det här fanns krogverksamhet. På en skärgårdskarta från 1670-talet har kartritaren skrivit "Kuhlan Krog". En bit norr ut från kyrkan kan du välja mellan att åka rakt fram mot Stenslätten och Oxdjupet, där färjan kan ta dig vidare till Rindö och Vaxholm. Du kan också ta till höger mot Norråva med golfbana, idylliska Boda och Kalvsvik. På väg mot Stenslätten passerar du Siggesta Gård som etablerat sig som det populära utflyktsmålet för Värmdöborna men också som ett rekommenderat och barnvänligt besöksmål för den moderna innerstadsfamiljen. Idrottsfolkhögskolan Lillsved ligger på en udde av norra Värmdölandet. Alldeles utanför udden förenas Lindalssundet med Saxarfjärden och här går den stora farleden mot Stockholm. Här ligger också Fredriksborgs fästning, en befästnings-anläggning som byggdes upp i Stockholms skärgård för att skydda Stockholm efter rysshärjningarna utmed ostkusten 1719. Stenkasernen är idag hotell och restaurang med en svårslagen miljö omgiven av de historiska byggnaderna, som Smörasken, det runda, massiva och karaktäristiska tegeltornet. Norra Värmdö visar vilket unikt och orört kulturlandskap du kan hitta så nära storstaden. Det stavas "livskvalitet".

Till områdets sida

Värmdö Norrnäs

Norrnäs, beläget på norra Värmdö mellan Myttingeviken och Långbroviken, är en gammal herrgård, med anor från åtminstone 1300-talet. Gården Norrnäs ägdes på 1600-talet av riksamiralen Klas Fleming. Gården besöktes bl.a av Drottning Kristina (därav namnet Kristinagrundet på Solöfjärd). Nuvarande mangårdsbyggnad uppfördes på 1820-talet (arkitekt: Fredrik Blom). Norrnäs utgör idag en lantbruksmiljö i innerskärgården med viss bebyggelse av fritidshus och några permanentboenden.

Till områdets sida

Värmdö Nämdö

Nämdö är en 8 km lång och 3 km bred ö 4 sjömil sydost om Ingarö. I Nämdöskärgården bor runt 120 personer året om varav ca 35 på huvudön och resten utspridda på 18 omkringliggande öar. I Sand- Solvik ligger "Nämdöccity" med skolhus med biblioteksverksamhet, hembygdsgård, post, skärgårdsmuseum och kyrka. ICA i Solvik har också bränsleförsäljning och servering på Nämdö Kök & Bar.

Till områdets sida

Värmdö Orrön Nämdö

Sydost om Nämdö i Stockholms mellanskärgård ligger Orrö, en drygt 2 km lång ö med vacker natur och en rik flora. Här finns orkidéer som Adam och Eva och nattviol samt myntor som berg-, kungs- och harmynta. Ön ingår i Bulleröns naturreservat. Bara ett fåtal åretruntboende finns, sommartid befolkas däremot ön av många sommargäster. Länk tll Visit Skärgården: http://www.visitskargarden.se/en/the-archipelago/oar/orron/

Till områdets sida

Värmdö Ramsmora

Naturskönt och havsnära område som karaktäriseras av fritidshusbebyggelse, skärgårdsnatur och stora strövområden. Här är du långt ut i kustbandet och kommer snabbt ut till Sandhamn och andra kända guldkorn i Stockholms skärgård. Ramsmora ligger initill kulturhistoriskt intressanta Stavsnäs som än idag erbjuder en sjudande skärgårdstrafik och agerar port ut till mellanskärgårdens många öar.

Till områdets sida

Värmdö Runmarö

Runmarö är med runt 1 500 hektar en av de större öarna i Stockholms skärgård, belägen söder om Kanholmsfjärden, mellan i öster Sandön och i väster Stavsnäs på Värmdöns östligaste del. Ön är cirka 3 × 5 kilometer stor med en högsta höjd över havet på cirka 35 meter. Antalet bofasta på ön är cirka 300 personer. På sommaren kan där dock finnas inemot 3000-4000 sommargäster. På ön finns bland annat krog, bio, kaféer, bageri, affär, båtvarv, tennis- och fotbollsplaner. Runmarö är känt för sina många orkidéer. Reguljära båtlinjer från Stavsnäs går till Runmarös bryggor i Styrsvik, Gatan och Långvik.

Till områdets sida

Värmdö Saltarö

Saltarö och närliggande Skärmarö erbjuder en idylliskt lantlig skärgårdsmiljö med öppna ängar och hagar med betande hästar och får, vackra ekskogar och berghällar - allt detta förenat med hav som möter land i ljuv harmoni. Inte långt från storstadens puls lägger sig stressen när den lantliga miljön gör sin verkan. Bebyggelsen består av en blandning av mestadels fritidsbostäder men även permanentbostäder blandat med ursprungsbebyggelsen som Saltarö Gård och Skärmarö Gård som nämns redan på 1300-talet. I omgivningarna finns vackra strövområden, härliga bad från klippor eller sand och inte minst Stockholms örika skärgård.

Till områdets sida

Värmdö Skeppsdalsström

Grönt och barnvänligt villaområde nära natur och vatten. I Skeppsdalsström finns allt ifrån stora villor till mindre familjehus. Här har du nära till vacker skog och mysiga badplatser.

Till områdets sida

Värmdö Skevik

Havsnära bostadsområde längs med inloppet till Stockholm med blandad bebyggelse utan genomfartstrafik. Mycket lugnt och tyst område där man hör fåglarna kvittra och vågorna slå mot klipporna.

Till områdets sida

Värmdö Skeviksstrand

Havsnära bostadsområde längs med inloppet till Stockholm med blandad bebyggelse utan genomfartstrafik. Mycket lugnt och tyst område där man hör fåglarna kvittra och vågorna slå mot klipporna.

Till områdets sida

Värmdö Skärgården

35.000 öar, kobbar och skär i en unik skärgård. Från Arholma till Landsort möter du en fullständigt unik skärgård. Inom Värmdös del av den skärgården kan du uppleva allt från mindre tätorter till öppet hav och ett fullständigt unikt utbud av resmål, upplevelser och aktiviteter. Bofast befolkning finns på alla större öar närmast kusten som har fast bro- eller färjeförbindelser, men också på många av de större öarna längre ut från kusten. Fler och fler upplever möjligheterna att faktiskt bo och verka i skärgården. Stavsnäs, 40 km från Stockholms city, på Fågelbrolandets nordöstra udde kallas av många för "porten till skärgården". Härifrån tar ångbåtar, turbåtar och sjötaxi dig vidare ut till de stora öarna, den yttre skärgården eller till de smultronställen som du alldeles själv hittar bland alla de tusen öarna. Sandhamn är det klassiska utflyktsmålet med skärgårdsliv året runt. Bryggliv och mingel på caféer, serveringar och restauranger. En seglarmetropol som också erbjuder sandstränder, klippor och stigar i gles tallskog. Möja är en åretrunt-levande ö och en huvudö i en helt "egen" skärgård. En idyll med fem gamla byar med butik, restaurang och bageri. Nämdö är också en egen skärgård med många hundra större och mindre öar. En genuin skärgårdsvärld med ett rikt kulturlandskap. Runmarö, ofta kallad "Orkidéernas ö" eller "Författarnas ö" är en stor och lättillgänglig skärgårdsidyll med fast befolkning, vilket märks i serviceutbudet. Svartsö är också en året-runt-levande ö med ett öppet landskap i den mellersta skärgården. Du kan också välja att ta skärgårdsbåtarna från Stockholms innerstad. Med en timmes båtresa väntar Grinda. Försök att hitta ett finare mål för dagsutflykten. Båtarna angör Grindas bryggor dagligen året om. Öns allra pampigaste landmärke är Grinda Wärdshus. Listan kan göras mycket längre. Bullerö, Ängskär, Ornö? Mångfald och särart. Det finns ingen liknande skärgård någonstans i världen. Det finns krafter som vill ge skärgården beteckningen världsarv.

Till områdets sida

Värmdö Skärmarö

Saltarö och närliggande Skärmarö erbjuder en idylliskt lantlig skärgårdsmiljö med öppna ängar och hagar med betande hästar och får, vackra ekskogar och berghällar - allt detta förenat med hav som möter land i ljuv harmoni. Inte långt från storstadens puls lägger sig stressen när den lantliga miljön gör sin verkan. Bebyggelsen består av en blandning av mestadels fritidsbostäder men även permanentbostäder blandat med ursprungsbebyggelsen som Saltarö Gård och Skärmarö Gård som nämns redan på 1300-talet. I omgivningarna finns vackra strövområden, härliga bad från klippor eller sand och inte minst Stockholms örika skärgård.

Till områdets sida

Värmdö Sollenkroka

Sollenkroka är en ort på Vindö, i Värmdö kommun, i Stockholms skärgård. Orten har en liten hamn dit Vaxholmsbåtar anländer året om. Vid hamnen finns en liten bensinmack för båtar dygnet runt och en småbåtshamn. Det finns även en båtramp för sjösättning av mindre fritidsbåtar som får användas fritt av allmänheten.

Till områdets sida

Värmdö Stavsnäs - Hölö

Fågelbrolandet skiljs åt från Värmdölandet av Strömma kanal, farled in mot Stockholm sedan århundraden. Idag är det gamla kanalhuset en populär krog och marin samlingsplats. På båda sidor av Strömma kanal växer nya områden fram där människor som värdesätter närheten till skärgårdens möjligheter, lika mycket som närheten till service, slår ned sina bopålar. Fågelbrolandet erbjuder fortfarande det orörda och genuina. Initiativ har tagits för att både driva djurhållning och behålla de öppna kulturlandskapet - som vid Fågelbro, Malma kvarn och Malma. För de golfintresserade är Fågelbro-landet synonymt med en av Mälardalens finaste banor på marker som på 1700-talet ingick i ett mäktigt säteri. Historiskt ett paradis för alla sorts fåglar, och förmodligen där av namnet "Fågelbro". Området erbjuder en mycket fin 18 och 9-håls golfbana i högsta klass, marina och stall. Här finns alla möjligheter till ett aktivt sport och fritidsliv. Men också unika boendemöjligheter i nya förtätade områden såväl som i det avskilda. Stavsnäs, på Fågelbrolandets nordöstra udde, är Fågelbrolandets port mot den yttre skärgården - även under vinterhalvåret. Stavsnäs By vid Sommarhamn, är den äldsta delen, med anor ända från medeltiden. Skärgårdsbyn visar exempel på hur välbeställda stockholmare byggde arkitektritade sommarvillor med snickarglädje under tidigt 1900-tal. Styr du kosan sydost kan du ta vägen mot Hölö och det omsjungna Sjösala - där Evert Taube fann inspirationen till sina mest älskade visor. Ta dig tid att upptäcka Fågelbrolandet och du hittar caféer och krogar, seglarskolor, marin miljö och orörd natur. Stavsnäs är en skärgårdspärla omgivet av skog och hav. I Stavsnäs by, en av få kulturmiljöer i Värmdö kommun med bevarad bullerbykänsla finns bland annat café och bageri, skärgårdsmuseum, lekplatser, badplatser och tennisbana. I Stavsnäs finns matbutik, förskola och Stavsnäs Vinterhamn med dess täta skärgårdsförbindelser till de stora öarna som Sandhamn och Runmarö. Intill Stavsnäs i Djurö by finns förskola, skola 1-9, bibliotek, vårdcentral.

Till områdets sida

Värmdö Strömma

Strömma karaktäriseras av kuperad terräng och närhet både till Kroksjön och havet. Bebyggelsen är av blandad karaktär och utgörs av fritidshus som idag till stor del är om- och tillbyggda, eller ersatta med nya hus för permanentboende. Idag förekommer en stor del permanent bosättning i området. Strömmadals vägförening ansvarar för vägnätet, men äger också områdets allmänningar. Ett grönt och barnvänligt område nära natur och vatten som är ett prioriterat område för detaljplanering.

Till områdets sida

Värmdö Södernäs

Norra Värmdö - från Kulan till smörask När du passerar Värmdö kyrka befinner du dig på den mest glesbefolkade delen av Värmdö, med Södernäs och Ängsvik som de stora samhällena. Stenkyrkan från 1300-talet, ursprungligen helgad åt S:t Olof, vittnar om att du närmar dig en bygd från vikingatiden. Södernäs var ursprungligen ett sommarstugeområde, men idag bor de flesta permanent nära egen strand med bryggor och båtplatser. Ängsvik växer allt mer upp som en tätort, en bit från kyrkan. Strax innan kyrkan, vid söder om Stadsvall och invid Torsbyfjärdens strand, ligger det gamla bo-stället Kulan. Läget nära både landväg och farled var en viktig orsak till att det här fanns krogverksamhet. På en skärgårdskarta från 1670-talet har kartritaren skrivit "Kuhlan Krog". En bit norr ut från kyrkan kan du välja mellan att åka rakt fram mot Stenslätten och Oxdjupet, där färjan kan ta dig vidare till Rindö och Vaxholm. Du kan också ta till höger mot Norråva med golfbana, idylliska Boda och Kalvsvik. På väg mot Stenslätten passerar du Siggesta Gård som etablerat sig som det populära utflyktsmålet för Värmdöborna men också som ett rekommenderat och barnvänligt besöksmål för den moderna innerstadsfamiljen. Idrottsfolkhögskolan Lillsved ligger på en udde av norra Värmdölandet. Alldeles utanför udden förenas Lindalssundet med Saxarfjärden och här går den stora farleden mot Stockholm. Här ligger också Fredriksborgs fästning, en befästnings-anläggning som byggdes upp i Stockholms skärgård för att skydda Stockholm efter rysshärjningarna utmed ostkusten 1719. Stenkasernen är idag hotell och restaurang med en svårslagen miljö omgiven av de historiska byggnaderna, som Smörasken, det runda, massiva och karaktäristiska tegeltornet. Norra Värmdö visar vilket unikt och orört kulturlandskap du kan hitta så nära storstaden. Det stavas "livskvalitet". Södernäs ligger naturskönt och vackert längs med Torsbyfjärdens södra kust och närheten till havet märks tydligen med vindpinade tallar och släta skärgårdsklippor. Bebyggelsen är blandad med både åretrunthus (ca 60 %) och sommarnöjen och består av 92 tomter med vägar, skog och grönområden på ca 40 hektar och en egen strand med bryggor och båtplatser. Området har en unik samfällighet nere vid havet i en västvänd havsvik där barnen kan bada vid sandstranden, hoppa från klipporna och spela boll på fotbollsplan. I samfällighetens båtklubb finns det möjlighet att ha båt, dock kan kö förekomma.

Till områdets sida

Värmdö Södra Kopparmora

Värmdölandet är en enda stor godispåse Första gången man försöker att famna Värmdölandet, räcker knappt armarna till. Med vänsterarmen greppar man Grisslinges fantastiska havsbad och ständigt sjönära och växande Mörtnäs. Med höger arm krokar man runt Bullandö med sin stora skärgårdsmarina med butiker, glasstillverkning och restaurang. Med hakan försöker man nå de mindre områdena som med egen spännande historia och kulturarv nu växer till populära tätorter: Torsby, Evlinge, Kopparmora och Saltarö för att nämna några. Och mitt i alltihopa stoppar du även in golfnära Skeppdalström, Haghulta, Hagaberg och Värmdö-landets centrum Hemmesta i famnen. Namnet Viks central, vid Ålstäkets vägskäl efter Grisslinge, hänger ihop med den järnväg (!) som vid 1900-talets början var tänkt att gå till Ålstäket och Vik, den s.k. Värmdöbanan. Projektet strandade 1909, men kvar finns bl.a. den stora tornvillan nära Skärgårdsvägen som byggdes 1907 för att fungera som järnvägshotell. Viks central har ändå under åren varit något av en naturlig trafikknutpunkt även utan järnväg. Förutsatt att du är nyfiken på att hitta en palett av alternativa ställen där du kan sätta dina fötter i en lokal mylla, så finns det få områden i Värmdö som bjuder på sådan mångfald. Sjönära och 50-tal, modernt och nybyggt, kultur och historia, bad och golfbanor, skolor och dagis, en handfull restauranger och närservice - en kort resa från Gustavsberg och 25-30 km från Stockholm city. Mycket mer än vatten och öar - gamla och nya villaområden, sommarparadis och allt med en nypa av närhet till det urbana. Värmdös hjärta, helt enkelt. Södra Kopparmora är ett område med samlad permanent bebyggelse ca 10 km öster om Gustavsberg och är naturskönt beläget omringat av natur och hav med pendlingsavstånd till Stockholm. Då området är anslutet till kommunalt vatten och avlopp har man generös byggrätt om 180 + 60 kvm.

Till områdets sida

Värmdö Torshäll

Torshäll och Äppelblomsvägen är alla barnfamiljers dröm. Här kan barnen springa fritt och leka i den charmiga bullerbyidyllen med roliga skogspartier och många lekkamrater. På promenadavstånd finns allt man kan önska såsom busshållplats med direktbuss, förskola, skola och stor idrottsanläggning samt fina strövområden i natur och mark.

Till områdets sida

Värmdö Vaxholm Tynningö

Längs med farleden in mot Stockholm, strax söder om Vaxholm ligger den vackra ön Tynningö med anor från vikingatiden. I början på 1900-talet byggdes här vackra grosshandlarvillor längs med kusterna som sommarresidens till förmögna Stockholmare och ön har fortsatt utvecklas till att idag ha många fastboende men också många som nyttjar sina fritidshus året runt. Mitt på ön ligger den natursköna insjön Myrholmsmaren med allmän badstrand och populär simskola för öns barn. En sommaröppen lanthandel finns också som utflyktsmål. På ön finns ca 500 fastigheter varav över 200 st bebos året runt. Ön trafikeras med reguljär bilfärja som tar ca 10 minuter från fastlandet vilket skapat möjligheter för året runt nyttjande för dom som vill, endast 40 min från stan. Läs gärna mer på www.tynningo.se

Till områdets sida

Värmdö Vik

Värmdölandet är en enda stor godispåse Första gången man försöker att famna Värmdölandet, räcker knappt armarna till. Med vänsterarmen greppar man Grisslinges fantastiska havsbad och ständigt sjönära och växande Mörtnäs. Med höger arm krokar man runt Bullandö med sin stora skärgårdsmarina med butiker, glasstillverkning och restaurang. Med hakan försöker man nå de mindre områdena som med egen spännande historia och kulturarv nu växer till populära tätorter: Torsby, Evlinge, Kopparmora och Saltarö för att nämna några. Och mitt i alltihopa stoppar du även in golfnära Skeppdalström, Haghulta, Hagaberg och Värmdö-landets centrum Hemmesta i famnen. Namnet Viks central, vid Ålstäkets vägskäl efter Grisslinge, hänger ihop med den järnväg (!) som vid 1900-talets början var tänkt att gå till Ålstäket och Vik, den s.k. Värmdöbanan. Projektet strandade 1909, men kvar finns bl.a. den stora tornvillan nära Skärgårdsvägen som byggdes 1907 för att fungera som järnvägshotell. Viks central har ändå under åren varit något av en naturlig trafikknutpunkt även utan järnväg. Förutsatt att du är nyfiken på att hitta en palett av alternativa ställen där du kan sätta dina fötter i en lokal mylla, så finns det få områden i Värmdö som bjuder på sådan mångfald. Sjönära och 50-tal, modernt och nybyggt, kultur och historia, bad och golfbanor, skolor och dagis, en handfull restauranger och närservice - en kort resa från Gustavsberg och 25-30 km från Stockholm city. Mycket mer än vatten och öar - gamla och nya villaområden, sommarparadis och allt med en nypa av närhet till det urbana. Värmdös hjärta, helt enkelt.

Till områdets sida

Värmdö Vindö | Fjällsvik

Djurö - som att uppleva din barndoms nostalgiska sommarland Ta väg 222 mot Grisslinge, ta sedan till höger mot Stavsnäs och du når du så småningom skärgårdens vackraste bro. Djuröbron, väl-behållen efter 50 års tjänst bjuder den dig på en hisnande och andlös utsikt över Kanholmsfjärden. Trots att du på vägen kapat trossarna med fastlandet ett antal gånger så är du nu definitivt på "ön". Djurö är en ö med blandad skog och dramatiska klippstränder, framförallt mot den stora Kanholmsfjärden i ost. Flera vikar skär igenom land-skapet och du kan uppleva ett tiotal insjöar som finns på ön. På Djurö-Vindö bor idag runt tvåtusen invånare året runt och tio gånger fler på sommaren. Och det är lätt att förstå. Omedelbart efter bron ligger Djurönäsets stora hotell, konferensanläggning och restaurang med ett myller av aktiviteter - som den uppskattade Skärgårdsfestivalen. Strax efter möter dig Djurhamn med affärer, vårdcentral, bibliotek och skola. Öns centralort. Vidare norrut på vidhängande Vindö möter du sedan utspridda villaområden och ett stort antal fritidshus. Fortsätter du sedan vägen ut "mot havet" kommer du att uppleva en känsla av att du är långt ute på din barndoms landsbygd. Här finns de pittoreska sommarnöjena, sommarserveringar och handelsbodar. Lyssna bara på namnen: Sollenkroka, Fjällsvik och Abborrkroken. Så nära storstaden och ändå så långt ifrån.

Till områdets sida

Värmdö Vindö Aborrkroken

Till områdets sida

Värmdö Vindö Hummelmora

Till områdets sida

Värmdö Värmdö Evlinge

Det ursprungliga fritidshusområdet, som utgjorde en del av Södra Evlinge gård, etablerades på 1950- och 1960-talet. Under det senare decenniet införlivades en del av Älvsby gård. Området är beläget öster om Skrävlafjärden mellan Saltarövägen och Trattströmmen/Saltaröströmmen ca fyra mil från Stockholm. Närmaste tätorter är Hemmesta och Gustavsberg (ca 13 km) med bra samhällstjänster och ett rikligt utbud av kommersiell service. Kring Gustavsberg finns flera stora köpcentra. Värmdö-Evlinge är beläget i en mycket vacker del av innerskärgården. En hel del av de ursprungliga fritidsfastigheterna (ca 60 % ) har efterhand omvandlats till permanentboende. Under senare år har dock relationen mellan permanenta och fritidsfastigheter varit ganska konstant. Blandningen av sommargäster och bofasta ger området en behaglig och rogivande atmosfär. Stora, välskötta grönområden och tomter. Området ligger nära vatten med flera fina badplatser (tre st). I och intill Värmdö-Evlinge finns därutöver bl a sex båtbryggor, varv, fotbollsplan, ridskola, busshållplatser, "midsommaräng" samt stora, sköna strövområden med promenadvägar längs Skrävlarfjärden. Via Saltaröströmmen och Vindö ström alternativt Älgöfjärden (Bullandö) tar sig båtägaren lätt ut till mellan- och ytterskärgården. Alla bebodda fastigheter i området har enskilt vatten och avlopp. Värmdö-Evlinge är ett av de få kustnära områdena på Värmdö, som har liten risk för saltvatteninträngning och för brist på dricksvatten.

Till områdets sida

Värmdö Värmdö Kalvsvik

Kalvsvik är en fin gammal by där den genuina skärgårdskänsla är bevarad.

Till områdets sida

Värmdö Värmdö Torsby

Värmdölandet är en enda stor godispåse Första gången man försöker att famna Värmdölandet, räcker knappt armarna till. Med vänsterarmen greppar man Grisslinges fantastiska havsbad och ständigt sjönära och växande Mörtnäs. Med höger arm krokar man runt Bullandö med sin stora skärgårdsmarina med butiker, glasstillverkning och restaurang. Med hakan försöker man nå de mindre områdena som med egen spännande historia och kulturarv nu växer till populära tätorter: Torsby, Evlinge, Kopparmora och Saltarö för att nämna några. Och mitt i alltihopa stoppar du även in golfnära Skeppdalström, Haghulta, Hagaberg och Värmdö-landets centrum Hemmesta i famnen. Namnet Viks central, vid Ålstäkets vägskäl efter Grisslinge, hänger ihop med den järnväg (!) som vid 1900-talets början var tänkt att gå till Ålstäket och Vik, den s.k. Värmdöbanan. Projektet strandade 1909, men kvar finns bl.a. den stora tornvillan nära Skärgårdsvägen som byggdes 1907 för att fungera som järnvägshotell. Viks central har ändå under åren varit något av en naturlig trafikknutpunkt även utan järnväg. Förutsatt att du är nyfiken på att hitta en palett av alternativa ställen där du kan sätta dina fötter i en lokal mylla, så finns det få områden i Värmdö som bjuder på sådan mångfald. Sjönära och 50-tal, modernt och nybyggt, kultur och historia, bad och golfbanor, skolor och dagis, en handfull restauranger och närservice - en kort resa från Gustavsberg och 25-30 km från Stockholm city. Mycket mer än vatten och öar - gamla och nya villaområden, sommarparadis och allt med en nypa av närhet till det urbana. Värmdös hjärta, helt enkelt.

Till områdets sida

Värmdö Värmdö -Torsby

Var någonstans i världen kan du åka två mil öster om en huvudstad och hamna i en världsunik skärgårdsidyll. Värmdö utgörs helt och hållet av öar och ligger i hjärtat av Stockholms unika skärgård. Värmdö har en rik kulturhistoria och ett varierande skärgårds- och kulturlandskap med öar vars namn klingar bekanta över hela landet. Inte minst kända från Evert Taubes sommarvisor. Kommunvapnet, två porslinsbrännugnar, syftar på den världsberömda porslinsindustrin i Gustavsberg, och dess historia, vars kulturarv nu bildar grunden för en ny, framväxande fabriksstad. Gustavsbergs hamn är Värmdös motsvarighet till Nybroviken i Stockholm, skillnaden är att du är så mycket närmare den riktiga skärgården. Värmdö kommun består av cirka 11 000 öar, varav 10 500 är havsöar. Här kan du slå ned dina bopålar i en sommaridyll, likväl som i ett fast boende. Över hela Värmdö växer nya, större och mindre, tätorter fram - alltid nära till skolor, kommunikationer och service. Men ändå finns naturen också ständigt närvarande runt knuten med svampskogar, vandrings- och cykelleder, havsbad och badstränder. Det finns ett ord som förenar alla Värmdös värden – ordet är livskvalitet. Oavsett om du söker det avskilda, eller närheten till storstaden. Oavsett om du spelar golf, tennis eller fotboll eller om du njuter bäst med sandstranden under dina fötter. Mitt mellan storstad och skärgård är ett slitet uttryck – men visst är det också ett alldeles underbart begrepp när det är så nåbart?

Till områdets sida

Värmdö Värmdölandet

Värmdölandet är en enda stor godispåse Första gången man försöker att famna Värmdölandet, räcker knappt armarna till. Med vänsterarmen greppar man Grisslinges fantastiska havsbad och ständigt sjönära och växande Mörtnäs. Med höger arm krokar man runt Bullandö med sin stora skärgårdsmarina med butiker, glasstillverkning och restaurang. Med hakan försöker man nå de mindre områdena som med egen spännande historia och kulturarv nu växer till populära tätorter: Torsby, Evlinge, Kopparmora och Saltarö för att nämna några. Och mitt i alltihopa stoppar du även in golfnära Skeppdalström, Haghulta, Hagaberg och Värmdö-landets centrum Hemmesta i famnen. Namnet Viks central, vid Ålstäkets vägskäl efter Grisslinge, hänger ihop med den järnväg (!) som vid 1900-talets början var tänkt att gå till Ålstäket och Vik, den s.k. Värmdöbanan. Projektet strandade 1909, men kvar finns bl.a. den stora tornvillan nära Skärgårdsvägen som byggdes 1907 för att fungera som järnvägshotell. Viks central har ändå under åren varit något av en naturlig trafikknutpunkt även utan järnväg. Förutsatt att du är nyfiken på att hitta en palett av alternativa ställen där du kan sätta dina fötter i en lokal mylla, så finns det få områden i Värmdö som bjuder på sådan mångfald. Sjönära och 50-tal, modernt och nybyggt, kultur och historia, bad och golfbanor, skolor och dagis, en handfull restauranger och närservice - en kort resa från Gustavsberg och 25-30 km från Stockholm city. Mycket mer än vatten och öar - gamla och nya villaområden, sommarparadis och allt med en nypa av närhet till det urbana. Värmdös hjärta, helt enkelt.

Till områdets sida

Värmdö Värmdövik

Värmdövik karaktäriseras av kuperad terräng och omges av flera sjöar och havsvikar. Bebyggelsen är av blandad karaktär och utgörs av fritidshus från 1960-talet som idag till stor del är om- och tillbyggda, eller ersatta med nya hus för permanentboende. Idag förekommer en stor del permanent bosättning i området. Värmdöviks vägförening ansvarar för vägnätet, men äger också områdets allmänningar, sköter vissa gemensamhetsanläggningar som till exempel badplatser, gatljus etc. Inom vägföreningen finns tennisklubb med två tennisbanor, lek- och badplatser samt båtklubb med möjlighet till båtplats och gästbrygga. Ett grönt och barnvänligt område nära natur och vatten som är detaljplanerat och är anslutet till det kommunala v/a nätet.

Till områdets sida

Värmdö Västra Älvsala/Fagerdala

Älvsala/Fagerdala är en naturskön idyll med både permanent- och fritidshusboende, i absolut närhet till havet och stora strövområden. Här finns allt man kan önska av fridfull skärgårdsmiljö med härliga havsbad, rid- och motionsvägar och en av landets finaste marinor med en omtalad skärgårdskrog, affär, sjömack och båtuthyrning. Allt på promenadavstånd i naturskön miljö. Inom området finns midsommaräng, fotbollsplan, badplats, sjöbastu och båtklubb med bryggor. Läs mer på www.alvsala.se. Längtar man ändå ut på vattnet så är det styrpulpetsavstånd till Sandhamn, Strömma, Möja och andra härliga ställen i vår vackra skärgård. Hela Stockholms skärgård ligger öppen härifrån. Kolla sjökortet - www.eniro.se.

Till områdets sida

Värmdö Ängsvik

Ängsvik är en mindre tätort med både permanentboende och fritidsboende. Merparten av fastigheterna har kommunalt v/a.

Till områdets sida

Värmdö Östra Älvsala

Östra Älvsala är en idyll med absolut närhet till havet och stora strövområden. Här finns allt man kan önska av fridfull skärgårdsmiljö med härliga havsbad, rid- och motionsvägar och en av landets finaste marinor med en omtalad skärgårdskrog och affär. Allt på promenadavstånd i naturskön miljö. Längtar man ändå ut så är det styrpulpetsavstånd till Sandhamn, Strömma, Möja och andra härliga ställen i vår vackra skärgård.

Till områdets sida

Genom att använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.