Sök bostad eller innehåll
Vi kan Äskestock

Äskestock

Äskestock är ett mycket populärt område som ligger vid havet med kommunens vackra skärgård som granne. Flera permanentboende har sökt sig till området även om fritidshusen fortfarande är dominerande. Besök gärna Äskestocks fina hemsida - www.eskestock.se

Kommunnamn

Västervik

Skolor och barnomsorg

Skolskjuts finns.

Natur och fritid

Området är beläget vid havet med såväl klippbad, flera stränder och skärgårdsöar. Det finns även mycket vacker skogsmiljö att vandra i. Mitt i Äskestock finns fotbollsplan och ett nyligen uppfört utegym, boulebana och grillplats. En populär samlingspunkt för området är det gemensamma midsommarfirandet på fotbollsplanen.

Sommartid finns restaurang i närmiljön vid Östra Skälö i vacker skärgårdsmiljö.

Affärer och restauranger

Mataffär finns bl.a. i Gunnebo.

Läs mer om hur vi hanterar cookies