Sök bostad eller innehåll
Vi kan Dalhem

Dalhem

Nya Dalhems kyrka blev färdig 1878 och byggdes över grunden till den gamla kyrkan med anor från 1200-talet. Bredvid kyrkan ligger f.d. gamla Kyrkskolan i Dalhem, byggd 1855. F.d. Nya skolan byggdes 1932 och är numera Församlingshem. Nära kyrkan ligger sjön Patt (Kyrksjön), bildad i en nedsvarvad s.k. dödishåla, som är typisk för Dalhem. Invid Brygghuset står den gamla "värkeken". Enligt sägnen har Dalhemsborna där avlastat och "slaget in" sina krämpor och sjukdomar i gången tid. Vid Patt ligger även gamla f.d. lanthandeln "Davidsborg" som också innehöll postlokal. Norr om Patt fanns Gästgiveri med kungliga utskänkningsmeriter från 1700-talet till ca 1900. Fälten N och O om sjön har varit exercisplats för Tjust Companie av Östgöta (Ryttare) Cawallerie. Området kallas ännu Kampen (från franska Champ som beyder fält). Inkvartering skedde i kyrkbyn och i Västansjö tvärs över sjön. I utförsbackarna mot Larum passerar vi Nämndemansryggarna - djupa floddalar som skapar ett niplandskap i miniatyr med egendomliga sandåsar efter inlandsisens framfart. Förutom den säregna geologiska naturtypen rymmer området en av kommunens mest artrika botaniska lokaler med ett flertal sällsynta växter. Nedanför Lilla Dalhem, på höjderna åt höger, finns bronsåldersgravar - stora runda stenrösen. I Larumsområdet ryms mycket historia; Fornborg, spår av anläggningar i utloppet till sjön St Vrången och gruvområde norr om sjön. Området var redan på 1600-talet en del av Tjusts bergslag med kopparverk och gruvor i biskoplig regi. "En tur i kultur". Här har också funnits kvarn och tegelbruk samt timmerflottning. Gruvterrängen norr om St Vrången är ett botaniskt intressant område. Den bjuder både rara växter och gruvdrängarnas torpspår. Larum var ett kavelbroställe på dåtidens enda väg mellan Västervik och Linköping via de branta Vibergsbackarna, genom de djupa skogarna, över till Broddebo vid nuvarande väg 35. Pröva på dem! Utsikten är dessutom hänförande uppe på de brant stupande bergmassiven längs dalen. Det mäktiga Björnberget är omkr.150 m ö. h. Efter att på vänster sida (Medborgarhuset till höger) sett den riktigt gamla hovhållnings- och kungsgården Ramshult, troligen från 700-talet, måste omgivningarna runt sjön Tynn, socknens största sjö och den fina herrgårdsbyggnaden vid Tyllinge beses. Egendomen har innefattat nästan alla andra gårdar och byar i socknen. Den omnämns redan 1318 och bär en intressant och sägenomspunnen släkt- och brukshistoria. I Dalhems Hembygdsbok står det mycket intressant om bl.a.Tyllinge. Missa inte socknens nordvästra del. Tillbaka till vägskälet, mot Åtvidaberg. Först kommer vi till fritidsmetropolen Risebo. Där kan man få mer information och köpa fiskekort, Dalhems Hembygdsbok m.m. Alldeles innan avtagsvägen mot Domra, gick gamla vägen uppe på berget vid den plats som enligt sägnen kallas Brudklev. Det berättas att ett brudpar skulle ha omkommit då hästarna, efter vilka de färdades, skulle ha blivit skrämda och hela ekipaget störtat utför branten! Parkera bilen och beundra utsikten över Loftern! Åk "gamla vägen" från Fagerdal mot Gammalskeda. Fortsätt först till gränsbyn Önhult, vänd och kör upp på de mäktiga grusåsarna med omgivande välsvarvade dödishålor. Stanna och beundra utsikten, speciellt före den branta nedfarten till nya landsvägen och bada gärna i sjön Loftern. Besök också Tolångsö vid den trolska sjön Tolången. Njut av ensamheten och tystnaden eller pröva fiskelyckan! Fornborgar har påträffats vid Skansberget, på Borgs udde i Tynn samt på Skanskullen vid Larum. Bronsåldersrösen finns vid Västansjö, Lilla Dalhem, Nykrog och Risefall. I Dalhems socken finns 100-tals gamla torpställen, de flesta rivna, nu dokumenterade och kvar som skyltade husgrunder. Du kan vandra genom Dalhem på Tjustleden som är en vandringsled genom Västerviks Kommun. Dalhem ligger utmed etapp 7 som går mellan Odensvi och Björndalen.

Kommunnamn

Västervik

Läs mer om hur vi hanterar cookies