Sök bostad eller innehåll
Vi kan Djursnäs

Djursnäs

Djursnäs fritidsområde ligger i Västra Eds församling i Västerviks kommun, ca 40 km norr om centralorten Västervik. Området, som från början omfattade 140 tomter, bildades och började bebyggas i slutet av 1960-talet. I anslutning till området finns ett naturreservatet om ca 20 ha som karaktäriseras av en växling mellan höga bergspartier med hällmarkstallskog som övergår till lövblandad barrskog och lundartad lövblandskog i sluttningar och i de lägre delarna. Reservatets västra sida är delvis mycket brant. Den högsta delen av naturreservatet når en höjd av hela cirka 65 meter. Från denna topp (kase) är utsikten vidsträckt över havsvikarna Syrsan och Porsviken. Längre in på bergsplatån finns fyra fornlämningar i form av stenrösen uppbyggda av mindre kantiga block och stenar samt mer rundslipade stenar. Mycket av materialet har sannolikt hämtats från ett i området beläget stort klapperstensfält. Med lite tur kan man få se hasselsnok i området. Tidigare var reservatet också en lokal för den sällsynta fjärilen kronärtsblåvingen, men den har på senare år inte synts till.

Kommunnamn

Västervik

Läs mer om hur vi hanterar cookies