Sök bostad eller innehåll
Vi kan Gladhammar

Gladhammar

Gladhammar socken ligger i en vacker natur med anslutning till Östersjön. Den kultur som detta medför med tidiga kommunikationer, som mestadels gick vattenvägen. Inom socknen ligger Gunnebo bruk, med tillverkning av exempelvis spik och kätting, som grundades på 1700-talet. Strax söder därom ligger Gladhammars kyrka med den säregna Lunds by, som byggdes upp av Per Olssons ättlingar i slutet av 1700-talet. Byn har en ovanlig byggnadsform med 8 hus uppbyggda runt ett torg. I ett av husen är Hembygdsgården belägen. Intill Lunds by ligger Käringryggens ödegruvor där man bröt järnmalm under 1600-talet. I södra delen av socknen ligger Sundsholms säteri, som har tidiga anor, som bl.a. en skeppssättning vittnar om. På Sundsholm föddes Ellen Key, som sedermera blev känd över stora delar av Europa genom sitt författarskap och sina för sin tid radikala åsikter i kvinnofrågor och barnuppfostran. Gladhammars landskommun var en tidigare kommun i Kalmar län. Den 1 januari 1863 började kommunalförordningarna gälla och då inrättades cirka 2 500 kommuner (städer, köpingar och landskommuner), tillsammans täckande hela landets yta. I Gladhammars socken i Södra Tjusts härad i Småland inrättades då denna kommun. Vid kommunreformen 1952 bildade Gladhammar storkommun genom sammanläggning med de tidigare kommunerna Törnsfall och Västrum. 1967 skedde sammanläggning med dåvarande Västerviks stad, nu Västerviks kommun, varvid Gladhammar upphörde som kommun. I området finns en mångd fina strövområden och badsjöar.

Kommunnamn

Västervik

Skolor och barnomsorg

Åk 1-6 i Gunnebo - där även förskola och fritids finns. Åk 7-9 i Ankarsrum eller Västervik. Gymnasium i Västervik

Kommunikation

Bra bussförbindelser och dessutom finns Smalspåret - en byggnadsminnesförklarad smalspårsjärnväg som löper mellan Västervik och Hultsfred. Banan öppnades 1879 och byggdes på initiativ av lokala krafter och företag. När SJ 1984 trots högljudda protester lade ner trafiken startades ett intensivt arbete för att rädda banan åt eftervärlden. Ingen permanent trafik finns nu men då och då rullar tågen med ideella krafter.

Läs mer om hur vi hanterar cookies