Sök bostad eller innehåll
Vi kan Hallingeberg

Hallingeberg

Hallingeberg socken är belägen en mil väster om Gamleby och tre mil väster om Västervik. Den är till formen lång och smal, över 3 mil lång och på sina ställen knappt en halv mil bred. Hallingeberg har en typisk Tjustnatur. Ett sjösystem, som tidigare troligen varit en havsvik, sträcker sig genom socknen och landskapstypen är påfallande lik kustområdena vid Tjustvikarna. Sjöarna Långrammen och Kogaren bindes samman av Hallingebergsån och Kogaren ansluter till Långsjön genom den stensatta ån och kärret vid Hummelstad. Nivåskillnaderna är betydande och hela socknen har en starkt kuperad och oregelbundet omväxlande terräng. Socknen delas in i norra och södra delen. Hallingeberg är centrum i den norra och Ankarsrum i den södra. Hallingebergs Hembygdsgård är belägen på Åttingen i Hallingebergs Kyrkby. På de gjutna spiselhällarna i Hembygdsgården finns årtalet 1860 ingjutet samt bokstäverna E J N. A S E 1860 är året då huset byggdes och initialerna står för Erik Johan Nilsson och Anna Stina Ericsdotter, paret som då var ägare till gården. År 1929 blev Karl-Erik Pettersson ägare till gården. Han sålde den i slutet av 1940-talet till Hallingebergs kommun som använde en del av åkern för att där bygga en ny skola. Ägaren förbehöll sig dock mangårdsbyggnaden. Hembygdsföreningen köpte huset 1975 av Karl-Eriks dotter Signe Pettersson.

Kommunnamn

Västervik

Läs mer om hur vi hanterar cookies