Sök bostad eller innehåll

Våra närområden

Västervik Allén

Centralt i Västervik med närhet till centrum, affärsområde i Allén, Stadsparken, flera skolor m.m.

Till områdets sida

Västervik Almvik

Almvik är en gammal lastningsplats (hamn vid Gamlebyviken) i Törnsfalls socken, Södra Tjusts härad. Orten kallades förr ibland köping, dock utan att ha formell rättighet till detta. Under tidigt 1600-tal började tegel att tillverkas på orten och i mitten av samma århundrade anlade Västerviks borgmästare en tegelfabrik på orten som bland annat levererade tegelstenar till reparationsarbetet på Stegeholms slott.

Till områdets sida

Västervik Amerika

Området är beläget intill Gamlebyviken och dess vackra natur i Västerviks norra stadsdel.

Till områdets sida

Västervik Ankarsrum

Samhälle beläget med penglingsavstånd till b.la. Västervik, Vimmerby och Oskarshamn. Vacker natur och sjöar i omgivningen. Fina skogspromenadvägar med bär- och svampmarker. Flera vandringsleder, elljusspår och motionsspår, både i samt utanför samhället. Nära till badplats i Långsjön och möjlighet till båtplats. Mer än 25 fiskrika sjöar inom 15 km radie från samhället, kort löses hos fiskeklubben. Även ädelfiske och kräftfiske. Stora möjligheter till ett rikt friluftsliv. Sporthall, fotbolls- och tennisplan. Apotek, vårdcentral, post i butik, bibliotek, m.m.

Till områdets sida

Västervik Arabien

Centralt beläget område med villor och bostadsrättshus. Till centrum går man på ca 10-15 minuter.

Till områdets sida

Västervik Björnsholm

Björnsholm är en småort i Lofta socken i norra delen av Västerviks kommun, vid E22 cirka sju km norr om Gamleby. Härifrån går avtagsvägen mot Loftahammar. Orten har en egen idrottsförening som heter Björnsholms GoIF.

Till områdets sida

Västervik Blackstad

Blackstad är en småort i Västerviks kommun och kyrkby i Blackstads socken. Genom Blackstad gick tidigare huvudvägen mellan Västervik och Vimmerby. Blackstad är fortfarande en knutpunkt mellan Gamleby och Vimmerby och härifrån pendlar du också lätt in till Västervik. I Blackstad finns Blackstads kyrka, förskola och skola med fritidshem. Vid skolan finns en tempererad utomhuspool. Det finns även mack och planer för en ny bokbuss.

Till områdets sida

Västervik Blackstad/Hultserum

Blackstad är en småort i Västerviks kommun och kyrkby i Blackstads socken. Genom Blackstad gick tidigare huvudvägen mellan Västervik och Vimmerby. Blackstad är fortfarande en knutpunkt mellan Gamleby och Vimmerby. I Blackstad finns Blackstads kyrka, förskola med två avdelningar och skola med fritidshem. Vid skolan finns en tempererad utomhuspool. Det finns även mack, liten affär, catering och biblioteksbuss i Blackstad.

Till områdets sida

Västervik Blankaholm

Blankaholm är en småort, belägen i södra Västerviks kommun, Kalmar län. Enligt sägnen kom drottning Blanka av Namur inseglandes från Gåsfjärden till Blankafjärden och tyckte så mycket om det hon såg, att hon döpte en holme till Blanka-holme. Blankaholms samhälle växte upp kring "Sågen" som startade omkring 1890 och blev med tiden en av Sydsveriges större. Den ingick länge i Norrköpings Exporthyvleri AB som ägdes av familjen Danielsson. 1946 utbröt en förödande eldsvåda som ödelade torkanläggning, sorteringsverk och maskinhus, samt allt intilliggande virke. Vid återuppbyggnaden av sågverket använde man sig av den senaste tekniken, och sågverket ansågs som södra Sveriges modernaste. Sågen lades ned 1979 och av byggnaderna återstår endast en del grunder i anslutning till marinan. Konstnären och träskulptören Gösta Holmer lever och verkar i Blankaholm. Här finns även en örtagård, ett småbåtsvarv och en marina.

Till områdets sida

Västervik Brevik

Omtyckt område med närhet till Gamlebyviken och endast ca 1,5 km till centrum.

Till områdets sida

Västervik Centrala Västervik

Västerviks centrum har en vacker bebyggelse med inslag av äldre hus utmed kullerstensbelagda gator.

Till områdets sida

Västervik Dalhem

Nya Dalhems kyrka blev färdig 1878 och byggdes över grunden till den gamla kyrkan med anor från 1200-talet. Bredvid kyrkan ligger f.d. gamla Kyrkskolan i Dalhem, byggd 1855. F.d. Nya skolan byggdes 1932 och är numera Församlingshem. Nära kyrkan ligger sjön Patt (Kyrksjön), bildad i en nedsvarvad s.k. dödishåla, som är typisk för Dalhem. Invid Brygghuset står den gamla "värkeken". Enligt sägnen har Dalhemsborna där avlastat och "slaget in" sina krämpor och sjukdomar i gången tid. Vid Patt ligger även gamla f.d. lanthandeln "Davidsborg" som också innehöll postlokal. Norr om Patt fanns Gästgiveri med kungliga utskänkningsmeriter från 1700-talet till ca 1900. Fälten N och O om sjön har varit exercisplats för Tjust Companie av Östgöta (Ryttare) Cawallerie. Området kallas ännu Kampen (från franska Champ som beyder fält). Inkvartering skedde i kyrkbyn och i Västansjö tvärs över sjön. I utförsbackarna mot Larum passerar vi Nämndemansryggarna - djupa floddalar som skapar ett niplandskap i miniatyr med egendomliga sandåsar efter inlandsisens framfart. Förutom den säregna geologiska naturtypen rymmer området en av kommunens mest artrika botaniska lokaler med ett flertal sällsynta växter. Nedanför Lilla Dalhem, på höjderna åt höger, finns bronsåldersgravar - stora runda stenrösen. I Larumsområdet ryms mycket historia; Fornborg, spår av anläggningar i utloppet till sjön St Vrången och gruvområde norr om sjön. Området var redan på 1600-talet en del av Tjusts bergslag med kopparverk och gruvor i biskoplig regi. "En tur i kultur". Här har också funnits kvarn och tegelbruk samt timmerflottning. Gruvterrängen norr om St Vrången är ett botaniskt intressant område. Den bjuder både rara växter och gruvdrängarnas torpspår. Larum var ett kavelbroställe på dåtidens enda väg mellan Västervik och Linköping via de branta Vibergsbackarna, genom de djupa skogarna, över till Broddebo vid nuvarande väg 35. Pröva på dem! Utsikten är dessutom hänförande uppe på de brant stupande bergmassiven längs dalen. Det mäktiga Björnberget är omkr.150 m ö. h. Efter att på vänster sida (Medborgarhuset till höger) sett den riktigt gamla hovhållnings- och kungsgården Ramshult, troligen från 700-talet, måste omgivningarna runt sjön Tynn, socknens största sjö och den fina herrgårdsbyggnaden vid Tyllinge beses. Egendomen har innefattat nästan alla andra gårdar och byar i socknen. Den omnämns redan 1318 och bär en intressant och sägenomspunnen släkt- och brukshistoria. I Dalhems Hembygdsbok står det mycket intressant om bl.a.Tyllinge. Missa inte socknens nordvästra del. Tillbaka till vägskälet, mot Åtvidaberg. Först kommer vi till fritidsmetropolen Risebo. Där kan man få mer information och köpa fiskekort, Dalhems Hembygdsbok m.m. Alldeles innan avtagsvägen mot Domra, gick gamla vägen uppe på berget vid den plats som enligt sägnen kallas Brudklev. Det berättas att ett brudpar skulle ha omkommit då hästarna, efter vilka de färdades, skulle ha blivit skrämda och hela ekipaget störtat utför branten! Parkera bilen och beundra utsikten över Loftern! Åk "gamla vägen" från Fagerdal mot Gammalskeda. Fortsätt först till gränsbyn Önhult, vänd och kör upp på de mäktiga grusåsarna med omgivande välsvarvade dödishålor. Stanna och beundra utsikten, speciellt före den branta nedfarten till nya landsvägen och bada gärna i sjön Loftern. Besök också Tolångsö vid den trolska sjön Tolången. Njut av ensamheten och tystnaden eller pröva fiskelyckan! Fornborgar har påträffats vid Skansberget, på Borgs udde i Tynn samt på Skanskullen vid Larum. Bronsåldersrösen finns vid Västansjö, Lilla Dalhem, Nykrog och Risefall. I Dalhems socken finns 100-tals gamla torpställen, de flesta rivna, nu dokumenterade och kvar som skyltade husgrunder. Du kan vandra genom Dalhem på Tjustleden som är en vandringsled genom Västerviks Kommun. Dalhem ligger utmed etapp 7 som går mellan Odensvi och Björndalen.

Till områdets sida

Västervik Didrikslund

Ett nytt område som växt upp och blivit ett eftersökt kvarter. Närhet till det mesta. Lugnt och avskilt vilket gjort att många barnfamiljer sökt sig hit.

Till områdets sida

Västervik Djurgården

Området är beläget intill Gamlebyviken och dess vackra natur i Västerviks norra stadsdel.

Till områdets sida

Västervik Djursnäs

Djursnäs fritidsområde ligger i Västra Eds församling i Västerviks kommun, ca 40 km norr om centralorten Västervik. Området, som från början omfattade 140 tomter, bildades och började bebyggas i slutet av 1960-talet. I anslutning till området finns ett naturreservatet om ca 20 ha som karaktäriseras av en växling mellan höga bergspartier med hällmarkstallskog som övergår till lövblandad barrskog och lundartad lövblandskog i sluttningar och i de lägre delarna. Reservatets västra sida är delvis mycket brant. Den högsta delen av naturreservatet når en höjd av hela cirka 65 meter. Från denna topp (kase) är utsikten vidsträckt över havsvikarna Syrsan och Porsviken. Längre in på bergsplatån finns fyra fornlämningar i form av stenrösen uppbyggda av mindre kantiga block och stenar samt mer rundslipade stenar. Mycket av materialet har sannolikt hämtats från ett i området beläget stort klapperstensfält. Med lite tur kan man få se hasselsnok i området. Tidigare var reservatet också en lokal för den sällsynta fjärilen kronärtsblåvingen, men den har på senare år inte synts till.

Till områdets sida

Västervik Edsbruk

Naturskönt beläget samhälle med närhet till den omtalade Uknadalen och bad- och fiskesjön Storsjön. Även närhet till Östersjön m.m.

Till områdets sida

Västervik Ekhagen

Nyetablerat område vid Västerviks golfbana med en blandning av villatomter, hyresrätter och bostadrätter.

Till områdets sida

Västervik Fimmelstången

Modernt bostadsområde med blandad bebyggelse i form av bostadshus i två plan samt tre högshus.

Till områdets sida

Västervik Flatvarp

Flatvarp är en by på östra delen av ön Stora Askö i Tjust skärgård i nordöstligaste Kalmar län i Västerviks kommun. Flatvarp kännetecknas av den ca 100 m långa fiskehamnen i betong som även fungerar som gästhamn på sommaren, med särskilda platser reserverade för fisket och för Sjöräddningssällskapet. På vintern befolkas Flatvarp av ett litet antal fast boende som i stort sett endast består av två familjer med rötter inom fiske och sjöfart.

Till områdets sida

Västervik Fregatten/Tändstickan

Nybyggt område med lägenheter invid båthamnen och med närhet till marinans poolområde. Gångavstånd till centrum, slottsruinen, Kulbacken med museum m.m. Området har en mycket vacker utsiktsbild och välvårdade gårdar samt en vacker gågata att ströva på utmed vattnet.

Till områdets sida

Västervik Fågelbäret

Området ligger i södra delen av Västervik med närhet till bl.a. Västerviks vackra havscamping Lysingsbadet.

Till områdets sida

Västervik Fårhult

I Fårhult finns det omtalade och trivsamma Värdhuset "Gröna Tuppen" som har ett prisbelönt medelshavskök. Vilket hämtar sin inspiration från länderna kring medelhavet La Cusine Mediterrane- olivoljaa, vitlök, örter och mycket, mycket GRÖNT. Kökets strävan är att finna de bästa råvaror. Allt är hemlagat in i minsta detalj. Ex. ur menyn Tuppens Tapas, Soppa Donna Carina Sallad Nicoise Olivspäckade kycklingbröst Lamm med auberginetårta eller kanske en örtmarinerad köttbit. I området finns en mångd fina strövområden och badsjöar.

Till områdets sida

Västervik Gamla Norr

Centralt och eftertraktat område beläget intill Sankta Getruds kyrka och med närhet till Gamlebyviken och Fiskartorget.

Till områdets sida

Västervik Gamla Öster

Centralt beläget område med äldre vacker bebyggelse kantad med klängrosor och kullerstensgator. Området ligger nära Västerviks hamn.

Till områdets sida

Västervik Gamleby

Gamleby är en tätort i Västerviks kommun i Kalmar län. Namnet betyder "den gamla staden" och syftar på att orten ligger på den plats där Västervik ursprungligen låg, fram till 1433. Namnet Västervik omnämndes 1275 och syftade då på den plats där Gamleby ligger i dag. Platsen hade nordöstra Smålands ledande hamn, fram till flytten av staden då Västervik på dess nuvarande plats tog över denna roll. Västervik ansågs ha en bättre placerad hamn än Gamleby, som ligger längst in i Gamlebyviken omkring 25 km åt nordväst. Först på 1800-talet började orten åter växa när järnvägen (i dag kallad Tjustbanan) drogs genom samhället och bidrog till framväxten av industrier och verkstäder. En folkhögskola etablerades i början av 1900-talet. Därefter hade orten en tillväxtperiod som varade till ca 1970, då en befolkningsmässig topp nåddes på omkring 4 000 invånare. Gamleby torg, nedanför Garpedansberget, är ett av Skandinaviens få trekantiga torg. Några hundra meter väster om Gamlebys gamla bykärna ligger Gamleby Centrum, invigt 1972. I samhällets södra utkant ligger Hammarsbadet, ungefär 25 min gångpromenad från Gamleby centrum, som är barnvänligt med bryggor och hopptorn på 5 och 10 m, beachvolleyboll, lekpark och en grillplats. Det finns även en minigolfbana och resturang. I Gamleby finns det tre församlingar; Svenska Kyrkan, Missionskyrkan och Församlingen Josua.

Till områdets sida

Västervik Gertrudsvik Sjöstad

Gertrudsviks Sjöstad är en ny, spännande stadsdel i Västervik med havet och skogen inpå knuten. Här bor runt 1000 personer i bostadsrätter, parhus och villor med fantastisk utsikt över Gamlebyvikens strand. En gång- och cykelbana längs vattnet förbinder området med Västerviks stadskärna. Gertrudsvik är också en blomstrande företagspark med fler stora arbetsgivare. Förskola, hemsjukvård, veterinärstation och restaurang är ett axplock av den service som finns på området.

Till områdets sida

Västervik Getterum

Getterum är en by ca 4 km söder om Hjorted i Västerviks kommun. Byn har idag ett 25-tal bebodda hus och gårdar. Byns namn kan härstamma från "gete" eller "geta" som betyder betesplats. I området finns många fornlämningar och byn har troligen varit bebodd sedan stenåldern. Byn präglas av grusåsar med mellanliggande betesängar och på en av åsarna bredvid Getterums bygdegård finns den gamla marknadsplatsen som sedan 1840-talet årligen hyser Getterums marknad. Före utbyggnaden av kustvägen (nuvarande E22) i början av 1960-talet gick dåvarande riksfyran genom byn.Genom Getterum går idag den sydligaste etappen av vandringsleden Tjustleden. Getterums naturreservat är litet men är en del av ett större område med höga upplevelsevärden - Ölands norra udde. Norra delen av naturreservatet utgörs av gammal åkermark som numera nyttjas som betesmark. Floran är i huvudsak trivial, men arter som backnejlika, brudbröd, grönvit nattviol, harmynta, harstarr och prästkrage förekommer. Norr om åkermarken finns ett välutvecklat bryn bestående av oxel, rosor, slån, en och måbär. En liten dunge med tall, oxel, vildapel, rönn, slån, rosor, en och måbär finns också i reservatets nordöstra del. Dungens markflora består av bland annat gullviva, tvåblad, murgröna och sårläka. Strandäng, södra delen av reservatet utgörs av nyligen restaurerad naturbetesmark med tall, björk, rönn och ofta grövre oxel samt av en liten öppen strandäng. Tidigare starkt igenvuxna delar uppvisar i dagsläget en hyggespräglad vegetation, medan floran i övrigt utgörs av bland annat brudbröd, gullviva, darrgräs och knägräs. Mot den öppna strandängen förekommer även blåtåtel, slankstarr, slåtterblomma och älväxing. Vegetationen i den öppna strandängen domineras av strandtåg, men även arter som salttåg, gulkämpar och lågvuxen bladvass förekommer. Hjorteds Samhällsförening Nils-Henrik Sikström tfn 0490-603 72 Getterums Intresseförening Kurt Nilsson tfn 070-315 62 14

Till områdets sida

Västervik Gladhammar

Gladhammar socken ligger i en vacker natur med anslutning till Östersjön. Den kultur som detta medför med tidiga kommunikationer, som mestadels gick vattenvägen. Inom socknen ligger Gunnebo bruk, med tillverkning av exempelvis spik och kätting, som grundades på 1700-talet. Strax söder därom ligger Gladhammars kyrka med den säregna Lunds by, som byggdes upp av Per Olssons ättlingar i slutet av 1700-talet. Byn har en ovanlig byggnadsform med 8 hus uppbyggda runt ett torg. I ett av husen är Hembygdsgården belägen. Intill Lunds by ligger Käringryggens ödegruvor där man bröt järnmalm under 1600-talet. I södra delen av socknen ligger Sundsholms säteri, som har tidiga anor, som bl.a. en skeppssättning vittnar om. På Sundsholm föddes Ellen Key, som sedermera blev känd över stora delar av Europa genom sitt författarskap och sina för sin tid radikala åsikter i kvinnofrågor och barnuppfostran. Gladhammars landskommun var en tidigare kommun i Kalmar län. Den 1 januari 1863 började kommunalförordningarna gälla och då inrättades cirka 2 500 kommuner (städer, köpingar och landskommuner), tillsammans täckande hela landets yta. I Gladhammars socken i Södra Tjusts härad i Småland inrättades då denna kommun. Vid kommunreformen 1952 bildade Gladhammar storkommun genom sammanläggning med de tidigare kommunerna Törnsfall och Västrum. 1967 skedde sammanläggning med dåvarande Västerviks stad, nu Västerviks kommun, varvid Gladhammar upphörde som kommun. I området finns en mångd fina strövområden och badsjöar.

Till områdets sida

Västervik Grantorpet

Grantorpet är ett omtyckt villaområde ca 2 km från Västerviks centrum. Här finns mindre industrier, men området är mest känt för sina sjönära villor. I Notviken vid Grantorpsviken finns en större småbåtshamn. På andra sidan viken ligger Notholmen och Tändsticksområdet. Fina gång- och cykelbanor ända in till centrum.

Till områdets sida

Västervik Gränsö

Gränsö är ett naturreservat som ligger på en vacker halvö några km från Västervik. Gränsö skiljs från fastlandet genom Gränsö kanal som stod färdigt 1917.

Till områdets sida

Västervik Grönhult

Grönhult är en liten by i Blackstads socken i Västerviks kommun. Orten var till och med år 2005 klassad som en småort med 61 invånare på en yta av 9 hektar.

Till områdets sida

Västervik Gunnebo

Gunnebo är en tätort i Västerviks kommun i Kalmar län, belägen ca 12 km sydväst om centralorten Västervik, vid Verkebäcksviken. Gunnebo är känt för sin tillverkning av bl.a stängsel och spik. I Gunnebocentrum finns bl a mataffär, pizzeria och kyrka. I samhället finns även tennisplan, motionsspår och fotbollsplan. Vid Verkebäcksviken finns det även båtplatser.

Till områdets sida

Västervik Hallingeberg

Hallingeberg socken är belägen en mil väster om Gamleby och tre mil väster om Västervik. Den är till formen lång och smal, över 3 mil lång och på sina ställen knappt en halv mil bred. Hallingeberg har en typisk Tjustnatur. Ett sjösystem, som tidigare troligen varit en havsvik, sträcker sig genom socknen och landskapstypen är påfallande lik kustområdena vid Tjustvikarna. Sjöarna Långrammen och Kogaren bindes samman av Hallingebergsån och Kogaren ansluter till Långsjön genom den stensatta ån och kärret vid Hummelstad. Nivåskillnaderna är betydande och hela socknen har en starkt kuperad och oregelbundet omväxlande terräng. Socknen delas in i norra och södra delen. Hallingeberg är centrum i den norra och Ankarsrum i den södra. Hallingebergs Hembygdsgård är belägen på Åttingen i Hallingebergs Kyrkby. På de gjutna spiselhällarna i Hembygdsgården finns årtalet 1860 ingjutet samt bokstäverna E J N. A S E 1860 är året då huset byggdes och initialerna står för Erik Johan Nilsson och Anna Stina Ericsdotter, paret som då var ägare till gården. År 1929 blev Karl-Erik Pettersson ägare till gården. Han sålde den i slutet av 1940-talet till Hallingebergs kommun som använde en del av åkern för att där bygga en ny skola. Ägaren förbehöll sig dock mangårdsbyggnaden. Hembygdsföreningen köpte huset 1975 av Karl-Eriks dotter Signe Pettersson.

Till områdets sida

Västervik Hasselö

Hasselö är en vacker ö utan fast landförbindelse i Tjust skärgård utanför Västervik och Loftahammar. Hit går det reguljär skärgårdstrafik med M/S Freden från Västervik. Under resten av året avgår reguljära turer med mindre båtar från Västervik och Gränsö kanal. Du kan också boka din egen båtresa, med taxibåt eller större passagerarbåt.

Till områdets sida

Västervik Helgenäs

Helgenäs är en småort i Västra Eds socken i norra Västerviks kommun, vid viken Syrsan längs väg E22 nära Edsbruk. Orten ligger omkring 40 km norr om Västervik.

Till områdets sida

Västervik Hjorted

Hjorted är en tätort i Västerviks kommun i Kalmar län, Hjorteds socken. Hjorted ligger vid den väg som en gång var riksväg 4, vid sjön Hjorten. Vid ett smalt sund anlades en bro här redan på medeltiden och ett litet kyrksamhälle växte upp norr om bron. Den f.d. riksvägen österut mot Västervik längs Mjösjön är en vacker väg som slingrar sig på ett utrymme mellan sjön och den branta bergssidan.Sjön Hjorten är en idyll sommartid där många barn har lärt sig att simma genom simskola.Hjorten är även en av Sveriges djupaste sjöar. Hjorted fick poststation år 1890 och den drogs in 1994 och ersattes med lantbrevbäring. En halvmil nordväst om Hjorted anlades 1879 Hjorteds station vid smalspårsbanan Västervik-Hultsfred, men det utvecklades aldrig något stationssamhälle. Då fick man postkontor i stationen men för att inte förväxla järnvägsstationens poststation med byn Hjorteds poststation fick den ena namnet Hjorted och den andra namnet Hjorted Station i poststämpeln. Hjorteds stations postkontor drogs in 1963.

Till områdets sida

Västervik Hornslandet

Hornslandet är ett av Västerviks mest populära havsnära bostadsområden med mycket vacker natur och kustlandskap. Horn, är ett härligt fritidsområde med viss permanentbebyggelse nära sköna bad, bra båtplatser och fina fiskevatten. Öland, Gotland, Västerviks och Misterhults unika skärgårdar och andra intressanta utflyktsmål är lätta att nå. Endast några km till Västervik, med den moderna stadens plus.

Till områdets sida

Västervik Hummelstad

Hummelstad är en småort i centrala delen av Västerviks kommun, omkring 10 kilometer norr om Ankarsrum. Hummelstad ligger på ett näs mellan två sjöar; Kogaren och Långsjön. I orten finns bland annat några småföretag, en fritidsgård som drivs av byalaget, flera föreningar och en populär badstrand.

Till områdets sida

Västervik Hälgenäs

Naturskönt område intill havsviken Syrsan.

Till områdets sida

Västervik Händelöp

Händelöp är ett fiskeläge i Västerviks skärgård med gamla anor som fortfarande är levande och som nämns första gången i gamla papper från 1562. Nu bor här omkring 50 personer året om och som jämförelse kan nämnas att det 1940 bodde omkring 100 personer. I Händelöp finns en aktiv Damklubb som består a 28 bofasta och sommarboende. Damerna anordnar varje sommar en skärgårdsdag, lördagen i vecka 28. Då kommer många hantverkare från närbelägna orter och det går då att köpa bl a rökt fisk, lotter, kaffe, glass, fiskburgare m.m.

Till områdets sida

Västervik Hästhagens Sjöområde

Hornslandet är ett av Västerviks mest populära havsnära bostadsområden med mycket vacker natur och kustlandskap. Hästhagens Sjöområde är ett helt nytt område med omedelbar närhet till Hästhagssjön. Här finns sköna bad, bra båtplatser och fina fiskevatten. Öland, Gotland, Västerviks och Misterhults unika skärgårdar och andra intressanta utflytsmål är lätta att nå. Endast några km till Västervik, med den moderna stadens puls.

Till områdets sida

Västervik Idö

Idö ligger i ytterskärgården, omkring 5 sjömil från Västervik eller en halvtimmes båtväg från Västerviks centrum. Ön, med sin dryga kilometer på längden och knappa kilometer på bredden, bjuder på ett varierat landskap. Den östra sidan är skogsbeklädd med karga klippor längs med strandlinjen, medan stengärdsgårdar på öns västra sida slingrar sig över öppna slätter ner mot havet. På Idö är man ett med havet - året om. Den som inte varit i skärgården under höst-, vinter- och vårmånaderna får en helt ny naturupplevelse som skiljer sig från sommarens. Ett växlande väder bjuder på ett böljande hav med vågor som rasar mot klipporna eller ett spegelblankt vatten i en total tystnad. På ön finns en före detta lotsstation vilken nu byggts om till en populär restaurang. Idö Skärgårdskrog ligger uppe på höjden och har en storslagen utsikt mot havsbandet. Idö är den rätta platsen för dig som vill varva ner och som tycker om natur, kultur och historia. Sommarlivet på Idö, avskilt från fastlandet, plockar fram livsnjutaren i dig och du bestämmer helt och hållet själv hur du vill spendera dagen. Här finns gott om solvarma badklippor, som ligger skyddade i vikar eller vetter ut mot öppet hav. En liten sandstrand med långgrunt vatten finns också för de minsta badgästerna. Man tar sig enkelt till Idö med egen båt eller med skärgårdstrafiken som angör Västervik-Idö sex gånger om dagen under sommarsäsongen. Båten angör även Horns udde. Resten av året kan båttransport bokas från Horns udde genom Idö Skärgårdsliv. Horns udde ligger ca 1 mil söder om Västerviks centrum.

Till områdets sida

Västervik Ingaborg

Till områdets sida

Västervik Jenny

Jenny ligger vid infarten av Västervik med endast 10 minuter cykelfärd till stadskärnan.

Till områdets sida

Västervik Johannesdal.

Johannesdal ligger i södra delen av Västervik med närhet till bl.a. Västerviks vackra havscamping Lysingsbadet.

Till områdets sida

Västervik Kaggebo

Kaggebo är Sveriges näst största fritidshusområde. Det är beläget vid Edsviken, precis söder om Skeppsgården eller om man så föredrar- ca 2,5 mil söder om Valdemarsvik. Med sina 280 hektar mark är det endast 80 av dessa som är bebyggda. Kaggebo började ta sin form redan i slutat på 1960-talet då den Stockholmsbaserade firman Magnus Idar bestämde sig för att köpa dessa hektar med ambition att skapa ett fritidshusområde som det idag är. Av de över 400 fritidshusen är det endast 14 hushåll som är bosatta permanent på området. Av de övriga hushållen är merparten hemhörande i Linköping. Det är ett väldigt lugnt och trevligt område som har det mesta att erbjuda! Här finns bastu, pooler och tennisbanor. Badplatser och en vacker hamn. Till och med kiosk med servering. Kiosken erbjuder ett brett sortiment av mat och hushållsartiklar. Eftersom det är en bit till närmsta stad så uppskattas kiosken starkt av de boende. Källa: www.kaggebo.se

Till områdets sida

Västervik Karstorp

Till områdets sida

Västervik Kulbacken

Naturskönt område ca 1 km från Västerviks centrum. Fina gång- och cykelbanor leder hela vägen in till stadskärnan.

Till områdets sida

Västervik Kvännaren

Populärt bostadsområde med närhet till fina strövområden och Alléns affärsområde.

Till områdets sida

Västervik Källvik

Källvik är beläget norr om Västervik och i direkt anslutning till Östersjön med en mycket vacker skärgård. En anrik brunns och badort som under alla år fungerat som en populär tillflykt för sommarfirare.

Till områdets sida

Västervik Lidhem

Centralt beläget område med gångavstånd till många allmänna platser. Lugna mindre gator med blandad ålder på bebyggelse.

Till områdets sida

Västervik Lilla Rätö

Lilla Rätö är en ö i fjärden Gudingen, Loftahammars socken, Västerviks kommun. Ön har en yta på 1,72 kvadratkilometer.

Till områdets sida

Västervik Loftahammar

Loftahammar är beläget på en halvö norr om Västervik och har anor sedan mitten av 1200-talet. Ligger i direkt anslutning till Östersjön med en mycket vacker skärgård. Idag bor det omkring 800 invånare, som likt Västervik, växer med flera tusen under sommaren. I Loftahammar finns bland annat skola, förskola, butik, bageri, restauranger, camping, golfbana och en gästhamn. En ort som är känd för sin vackra natur och skärgård.

Till områdets sida

Västervik Lucerna

Lucerna är en ö i Västervik, vid Lucernafjärden och Skeppsbrofjärden. Här finns djuphamn, reningsverk, oljelager, viss industri samt en väldigt intressant natur.

Till områdets sida

Västervik Ludvigsdal

Ludvigsdal ligger i södra delen av Västervik med närhet till bl.a. Västerviks vackra havscamping Lysingsbadet.

Till områdets sida

Västervik Lögareberget

Naturskönt område ett stenkast till Västervik centrum och närhet till Ekhagens Golfbana.

Till områdets sida

Västervik Marieborg

Centralt beläget område med gångavstånd till centrum.

Till områdets sida

Västervik Marsbäcken

Marsbäcken är ett naturskönt område i utkanten av Västervik, beläget intill Gamlebyviken och med närhet till Getrudsvikområdet.

Till områdets sida

Västervik Mommehål

Mommehål är en liten by några kilometer utanför Västervik i Kalmar län som en gång i tiden hade både skola och lanthandel. Numera är byn mest känd för att Västerviks flygplats finns där.

Till områdets sida

Västervik Mörtfors

Mörtfors är en småort i Hjorteds socken i Oskarshamns komun, belägen väster om riksväg E22 mellan Oskarshamn och Västervik. Orten ligger i en dalgång på båda sidor om ån Marströmmen, mellan sjöarna Kappemålagöl och Maren. I byn bor idag ca 90 åretruntboende. I trakten kring Mörtfors har människor bott sedan forntiden, vilket stenrösen och fornlämningar vittnar om. En mängd fynd från stenåldern, bronsåldern och järnåldern berättar om föregångarna. De flesta besökare upplever Mörtfors sommartid. Några går en eller ett par etapper av endera Ostkustleden eller Tjustleden, vilka båda passerar Mörtfors. Andra lämnar E22:an sugna på kaffe när de har sett skylten som visar ner till Pensionatets servering. De som har varit i Mörtfors en gång vill ofta gärna komma tillbaka.

Till områdets sida

Västervik Norra Brevik

Till områdets sida

Västervik Norrhult

Norrhult är en småort mellan Ankarsrum och Hjorted i Hjorteds socken i södra delen av Västerviks kommun, Kalmar län.

Till områdets sida

Västervik Odensvi

Odensvi är en liten by som ligger i ett naturskönt område i Småland. Området består av kuperad skog och bördiga dalar. Odensvi ligger "mitt i naturen" ca 1,5 mil från Gamleby med tillgång till sjö, skog och vandringsleder fulla av naturupplevelser. I socknen ligger herrgårdarna Odensviholm, Ogestad och Kulla. Odensvi socken har runt 350 invånare. I byn finns bland annat förskola, butik, badplats, camping, vandrarhem, bygdegård och fotbollsplaner. Från Odensvi har du lika långt till den fina sommarstaden Västervik som till Vimmerby och Astrid Lindgrens värld.

Till områdets sida

Västervik Peru

Peruområdet är beläget med promenadavstånd till bl.a. centrum, stadsparken, Gamlebyviken och affärscentrum i allén.

Till områdets sida

Västervik Piperskärr

Naturskönt område ca 2,5 km från Västerviks centrum. Fina gång- och cykelbanor leder hela vägen in till stadskärnan.

Till områdets sida

Västervik Pipersäng

Naturskönt område ca 2,0 km från Västerviks centrum. Fina gång- och cykelbanor leder hela vägen in till stadskärnan.

Till områdets sida

Västervik Reginelund

Eftertraktat havsnära (Gamlebyviken) och centralt villaområde. Här bor du nära det mesta!

Till områdets sida

Västervik Skaftet

Mindre samhälle med lugna gator & den rätta "på landet känslan".

Till områdets sida

Västervik Skogshaga

Villa och radhusområde i de norra delarna av staden.

Till områdets sida

Västervik Slottsholmen

Slottsholmen låter sig inte beskrivas i en handvändning. Ingen glättig, glassig broschyr skulle kunna sammanfatta upplevelsen. Ett hotell för moderna, lagom stora konferenser, men också en livs levande mötesplats med pockande stämning av party, omgiven av sobra lägenhetssviter. Slottsholmen har ett läge som står ut med sin totala närhet med havet i varje rörelse, vart du än befinner dig så har du havet inpå dig. Härifrån bevittnar man solens vackra nedgång längst upp i Gamlebyviken.

Till områdets sida

Västervik Solsidan

Solsidan är ett relativt nytt område som nu är färdigexploaterat. Samtliga fastigheter på området har mycket fin vy över Gamlebyviken och staden. Endast Ca 2,5 km till Västervik centrum. Fint solläge.

Till områdets sida

Västervik Solstadström

Solstadström är belägen intill Östersjön och dess fina skärgård samt intill sjön Maren mellan Västervik och Oskarshamn.

Till områdets sida

Västervik Stenhagen

Centralt och lungt kvarter med närhet till park och lekplats, gångavstånd till centrum, affärer, sjukhus, skolor.

Till områdets sida

Västervik Stora Askö

Stora Askö är en ö i norra Tjusts skärgård i Loftahammars socken i Västerviks kommun. Ön är med sina 11 kvadratkilometer Smålandskustens till ytan största ö. Och den nordligaste bebyggda skärgårdsön i Kalmar län. Bebyggelsen på ön är uppdelade på tre stycken byar, Askö by, Ytterby och Flatvarp. Idag finns ca 300 bebyggda fastigheter på ön, den större delen utgör sentida fritidsfastigheter. Antalet jordbruksfastigheter är 12-13 st, men har historiskt varit många fler. Den fasta befolkningen är cirka 40 personer, men sommartid mångdubblas befolkningen till cirka 1 300 personer. Idag finns på ön bilverkstad, byggföretag och sommarkiosk i Askö by. På gården Skärsmaren i Ytterby finns fiskrökeri och försäljningsbod.

Till områdets sida

Västervik Södermalm

Området är beläget med gångavstånd till bl.a. centrum, simhall, idrottshall, tennishall m.m.

Till områdets sida

Västervik Totebo

Totebo är en tätort i sydvästra delen av Västerviks kommun. Totebo uppstod som en hållplats när smalspårsbanan Västervik-Hultsfred invigdes 1879, varvid ett litet stationssamhälle växte upp. I början av 1900-talet etablerade sig en möbelfabrik i samhället som så småningom gjorde stor succé med de så kallade "radiomöblerna", Totebo AB vilket idag är ett av Sveriges största företag för tillverkning av planmöbler. Företaget sysselsätter cirka 200 personer som arbetar i skift med att producera möbler i pigmentlack och fanér till ett 30-tal kunder. Rationell tillverkning är ett hedersbegrepp på Totebo. Genom att hela tiden investera i modern produktionsutrustning bemöter företaget den hårdnande konkurrensen i en alltmer internationell värld. Företaget är familjeägt och familjens strategi är solklar. Det är i Totebo företaget ska verka och utvecklas även in i nästa århundrade. I Totebo finns för övrigt lanthandel och bensintapp.

Till områdets sida

Västervik Tuvan

Seniorboende i rofyllt läge på stor lummig fastighet om ca 14 000 kvm med utsikt över Grantorpsviken och Skeppsbrofjärden samt farleden inom synhåll.

Till områdets sida

Västervik Tyllinge

Tyllinge är en ort norr om herrgården Tyllinge säteri i Dalhems socken i Västerviks kommun, Kalmar län. Tyllinge klassades fram till och med 1995 som en småort av SCB.

Till områdets sida

Västervik Tändstickan

Lugnt område med bostadsrätter och mindre villaområde invid båthamnen och med närhet till marinans poolområde. Gångavstånd till centrum, slottsruinen, Kulbacken med museum m.m. Området har en mycket vacker utsiktsbild och på väg in mot centrum finns ett nyligen anlagt område med soldäck och parkbänkar där man kan njuta av solen mot Gamlebyviken ända tills att den går ner i väster!

Till områdets sida

Västervik Törnsfall

Törnsfall är en gammal socken där bland annat Almvik, Hjortenbaden och Mommehål ligger. Socknen motsvaras i dag av Törnsfalls församling. Kyrkan är den äldsta kyrkan i Kalmar län norr om Kalmar. Tornet uppfördes på 1100-talet och kyrkohuset under 1200-talet. På 1600 - 1700-talet var kyrkan vitrappad både på in- och utsidan. Tornets översta del har reparerats flera gånger och på 1780-talet var den så förfallen att en nybyggnad var nödvändig, då fick den sitt nuvarande utseende med ett gyllene kors och en gyllene kula. Taket var från början täckt med spån och blev täckt med tegel första gången på 1950-talet. Den senaste renoveringen blev mycket omfattande och färdigställdes 1991. Törnsfalls Hembygdsförening bildades vid ett möte den 21 oktober 1960 och huserar sedan 1960-talet i hembygsgården Sjöliden. Hembygdsgården Sjöliden byggdes i slutet av 1700-talet som sockenstuga och var då en mindre byggnad med bara en våning. Aktiviteterna består av det traditionella midsommarfirandet vid Sjöliden, torpvandringar, kulturafton och andra evenemang. Föreningen har över 200 medlemmar. När skolreformen kom 1842 bestämdes det skulle bli skola här. Då byggdes den andra våningen till som bostad åt organisten som också var skollärare och skolverksamheten kunde starta 1847. Nya kyrkskolan byggdes 1870 och tog då över all undervisning. Huset användes därefter som fattighus till det nya ålderdomshemmet byggdes 1932.

Till områdets sida

Västervik Ukna

Ukna är en småort i Västerviks kommun och kyrkby i Ukna socken, Kalmar län. Ukna ligger mellan Edsbruk och Falerum. I närheten ligger sjöarna Storsjön och Fullbosjön. Nära huset ligger Åkervristen (ca 2 km norr om och sträcker sig till Falerum) och likaså Lermon som ligger ca 2 km väster om Kolsebro. I Ukna finns bland annat Ukna kyrka, förskola, äldreboende och butik.

Till områdets sida

Västervik Verkebäck

Verkebäck är en ort i Västerviks kommun i Kalmar län, belägen ca 12 km sydväst om centralorten Västervik, vid Gunnebo. I Gunnebo centrum finns bl.a. mataffär, pizzeria, kyrka. I samhället finns även tennisplan, motionsspår, fotbollsplan. Vid Verkebäcksviken finns båtplatser.

Till områdets sida

Västervik Vitudden

Beläget ca 3 km från Västerviks centrum. Fina gång- och cykelbanor ända in till centrum.

Till områdets sida

Västervik Västralund

Villaområde beläget strax norr om centrum med blandad bebyggelse med hus från tidigt 1900-tal och hus byggda på 70/80-talet.

Till områdets sida

Västervik Västrum

Mindre samhälle med lugna gator & den rätta "på landet känslan". Mitt i Västrum finner man den vackra kyrkan som ståtar bredvid skolan och hembygdsgården.

Till områdets sida

Västervik Ytterby/Flatvarp

Närheten till havsbandet och dess öar är fantastiskt och unikt för den som uppskattar en levande skärgård! Många platser att besöka & utforska!

Till områdets sida

Västervik Äskestock

Äskestock är ett mycket populärt område som ligger vid havet med kommunens vackra skärgård som granne. Flera permanentboende har sökt sig till området även om fritidshusen fortfarande är dominerande. Besök gärna Äskestocks fina hemsida - www.eskestock.se

Till områdets sida

Västervik Örbäcken

Örbäcken är ett villaområde med närhet till bl a Hornslandet och Karstorps motionsområde. Man har även promenadavstånd till Lysingsbadet och dess naturområden.

Till områdets sida

Västervik Östanvik

På området som exploaterades på 1960-talet finns idag ca 100 fastigheter, vilka samtliga ingår i Östanvik Samfällighetsförening som för övrigt äger stamfastigheten inklusive logen. Logen kan användas för diverse trevliga verksamheter. Och kan även hyras för privata fester. På området finns tre båtbryggor, Norra-,Södra- och Mörtvikbryggan samt två badplatser med bryggor, Norra- och Södra badet. Till respektive badbrygga hör också en badflotte. Vid norra badbryggan finns ramp för iläggning och upptagning av båtar. Gästande båtar av större storlek har rätt att efter tillgång disponera byggnocken på Mörtviksbryggan. På samfällighetens gemensamt ägda vatten tillåts nätfiske för eget bruk. De vägar som är gemensamma för alla fastigheter på Vinö sköts genom en särskild vägsamfällighet.

Till områdets sida

Västervik Östermalm

Området är centralt beläget med några minuters gångavstånd till centrum med affärer och restauranger, sjukhus, vårdcentral och apotek, idrottsplats med simhall samt järnvägsstation och busstation.

Till områdets sida

Västervik Östra Ed

Östra Ed är kyrkbyn i Östra Eds socken i norra Småland. Orten tillhör sedan 1971 Östergötlands län med alltjämt landskapet Småland. Den tillhör också Valdemarsviks kommun. Byn ligger vid östra stranden av Edsviken. Östra Eds kyrka ligger i denna ort.

Till områdets sida

Västervik Överum

Överum ligger ca 40 kilometer nordväst om Västervik och 70 kilometer sydost om Linköping i ett sjörikt och ganska kuperat landskap. Samhället ligger på sydvästra sidan av en dalgång som löper från sjön Såduggen i nordväst via Överumsån till sjön Ryven i sydost. Vattnet flödar från Såduggen ner till Ryven med en nivåskillnad på 21 m. Ån med Överumsfallen har använts av bruket till vattenkraft. Överum är en typisk bruksort belägen i en naturskön miljö. Överums Bruk tillkom omkring år 1655 och har genom åren omvandlats från styckebruk med kanongjuteri till ett modernt verkstadsindustriföretag med tillverkning av högkvalitativa lantbruksmaskiner. Se (www.overums-bruk.se). Runt Överum finns ett utbrett skogsbilvägnät som inbjuder till långa och varierande promenader bland sjöar, små gölar och åkrar. Ett paradis för frilufts- och naturälskare. Överum har bra kommunikationer mot Västervik och Linköping. Det går bra att jobbpendla till både Västervik och Gamleby. Även Linköping och Åtvidaberg är möjligt beroende på arbetstider. För mer information om buss och tågtider, gå in på www.klt.se eller ring KLT's kundtjänst på telefon 0491-76 12 00. I Överum finns bl.a. skola, barnomsorg, restaurang, affärer och frisörer samt bensinmack och bilverkstad. I närliggande Gamleby finns ett större utbud med bl.a. lokalt bankkontor.

Till områdets sida

Läs mer om hur vi hanterar cookies