Sök bostad eller innehåll
Vi kan Mörtfors

Mörtfors

Mörtfors är en småort i Hjorteds socken i Oskarshamns komun, belägen väster om riksväg E22 mellan Oskarshamn och Västervik. Orten ligger i en dalgång på båda sidor om ån Marströmmen, mellan sjöarna Kappemålagöl och Maren. I byn bor idag ca 90 åretruntboende. I trakten kring Mörtfors har människor bott sedan forntiden, vilket stenrösen och fornlämningar vittnar om. En mängd fynd från stenåldern, bronsåldern och järnåldern berättar om föregångarna. De flesta besökare upplever Mörtfors sommartid. Några går en eller ett par etapper av endera Ostkustleden eller Tjustleden, vilka båda passerar Mörtfors. Andra lämnar E22:an sugna på kaffe när de har sett skylten som visar ner till Pensionatets servering. De som har varit i Mörtfors en gång vill ofta gärna komma tillbaka.

Kommunnamn

Västervik

Läs mer om hur vi hanterar cookies