Sök bostad eller innehåll
Vi kan Östanvik

Östanvik

På området som exploaterades på 1960-talet finns idag ca 100 fastigheter, vilka samtliga ingår i Östanvik Samfällighetsförening som för övrigt äger stamfastigheten inklusive logen. Logen kan användas för diverse trevliga verksamheter. Och kan även hyras för privata fester. På området finns tre båtbryggor, Norra-,Södra- och Mörtvikbryggan samt två badplatser med bryggor, Norra- och Södra badet. Till respektive badbrygga hör också en badflotte. Vid norra badbryggan finns ramp för iläggning och upptagning av båtar. Gästande båtar av större storlek har rätt att efter tillgång disponera byggnocken på Mörtviksbryggan. På samfällighetens gemensamt ägda vatten tillåts nätfiske för eget bruk. De vägar som är gemensamma för alla fastigheter på Vinö sköts genom en särskild vägsamfällighet.

Kommunnamn

Västervik

Läs mer om hur vi hanterar cookies