Sök bostad eller innehåll
Vi kan Stora Askö

Stora Askö

Stora Askö är en ö i norra Tjusts skärgård i Loftahammars socken i Västerviks kommun. Ön är med sina 11 kvadratkilometer Smålandskustens till ytan största ö. Och den nordligaste bebyggda skärgårdsön i Kalmar län. Bebyggelsen på ön är uppdelade på tre stycken byar, Askö by, Ytterby och Flatvarp. Idag finns ca 300 bebyggda fastigheter på ön, den större delen utgör sentida fritidsfastigheter. Antalet jordbruksfastigheter är 12-13 st, men har historiskt varit många fler. Den fasta befolkningen är cirka 40 personer, men sommartid mångdubblas befolkningen till cirka 1 300 personer. Idag finns på ön bilverkstad, byggföretag och sommarkiosk i Askö by. På gården Skärsmaren i Ytterby finns fiskrökeri och försäljningsbod.

Kommunnamn

Västervik

Läs mer om hur vi hanterar cookies