Sök bostad eller innehåll
Vi kan Västrum

Västrum

Mindre samhälle med lugna gator & den rätta "på landet känslan". Mitt i Västrum finner man den vackra kyrkan som ståtar bredvid skolan och hembygdsgården.

Kommunnamn

Västervik

Skolor och barnomsorg

Västrums förskola är en liten trygg förskola på landsbygden där fokus ligger på utomhuspedagogik. Genom mycket utevistelse får barnen tid till att upptäcka, undersöka och lära genom leken i naturen. Arbetssättet är temainriktat vilket leder till att lärandet blir mångsidigt och sammanhängande. Verksamheten bedrivs som en ekonomisk förening med både föräldrar och anställda som medlemmar. Förskolan följer Västervik kommuns förskoletaxa vilket ger samma föräldraavgifter som kommunala förskolor. info@vastrumsforskola.se Telefon: 0490-26280

Natur och fritid

Härlig miljö med närhet till skogen med bär & svamp, vackra cykelvägar förbi slott & bokskog. Med en direkt närhet når man badsjöar & havets salta stänk. Goda möjligheter att ordna båtplats i området.

Västrums idrottsförening, VIF, bildes redan 1948 och har idag ca 350 medlemmar. Föreningen anordnar bl a motionsgymnasik och cykelloppet "Toven Runt" men aktivitererna är inte bara begärnsade till idrotten, VIF tar hand om skötseln av badplatsen vid Toven som nu har kiosk, boulebana sandstrand och eget hopptorn. VIF är också aktiva inom hembygden och samarbetar här med hembygdsföreningen där bland annat valborg och midsommarfirande ingår. Intresserade av föreningen hänvisas till idrottsforeningen@vastrum.org

Affärer och restauranger

Tofvehult Café, konferens och boende.

Övrigt

Namnet (1382 Vestrwme) kommer från kyrkbyn. Förleden är väderstrecket väster. Efterleden är rum, 'öppen plats'. Före 1927 skrevs namnet även Västerums socken. Västrum är Tjusts sydligaste socken, en typisk skärgårdsförsamling med många bebodda öar. Den livliga sjöfarten krävde lotsar, och sådana fanns på åtskilliga öar. År 1601 hade Österbo, Marsö, Händelöp och Krokö lotshemman. Den första lotstaxan kom år 1606, den stadgade om en ersättning av 21/2 till 3 öre per mil i ersättning. Så småningom centraliserades lotsen till Idö som är det enda lotshemmanet sedan 1649. Det var den rika bruksbygden med järnmanufaktur i de många bruken och brytningen av malm i många gruvor i Tjust som medförde livlig frakt till sjöss. Kyrkan som började att byggas 1797 samt togs i bruk år 1800 ligger på samma plats där det tidigare stod en klockstapel. Cirka 100 år tidigare hade man invigt en timmerkyrka på samma kyrkogård, tyvärr finns den inte avbildad, man vet bara att en klockstapel stod på den nuvarande kyrkans plats. Sakristian finns ännu kvar och den kallas det Cederflychtska gravkapellet. De gravhällar som fanns i kyrkogolvet, ligger fortfarande kvar på sin gamla plats bredvid sakristian. Åtskilliga inventarier kommer från den gamla kyrkan, konsthistoriskt intressanta är altartavlan av Pehr Hörberg och votivskeppet i kyrkans mitt. Den unika orgeln i Västrums kyrka, byggd av Andreas Jönsson 1858, har tilldragit sig mycket intresse.

Läs mer om hur vi hanterar cookies