Swedbank bil familj

Besiktning och Försäkring

Besiktning med Dolda Fel-Försäkring

Som säljare är du ansvarig för så kallade dolda fel, i tio år efter att en affär har genomförts. Därför kan det vara fördelaktigt att ha ett skydd för de kostnader som kan uppstå. Vårt speciellt framtagna paket med både besiktning och dolda fel-försäkring, är just ett sådant skydd.

Besiktningen ger bra information till dig som säljare och till din framtida köpare och ligger till grund för försäkringen som skyddar mot många fel som anses vara säljarens ansvar. Försäkringen i paketet har färre undantag och ett högre ersättningsbelopp än många liknande försäkringar på marknaden. Dessutom gäller den helt utan självrisk. Försäkringsbolaget reglerar inte krav på ersättning understigande 9 000 kr. Om kravet överstiger beloppsbegränsningen reglerar försäkringsbolaget hela kravet, och du som säljare betalar ingen självrisk. Resultatet är en professionell och säker affär för alla parter.

Extra attraktiv bostadsannons

När du tecknar vårt paket med besiktning och dolda fel-försäkring blir din bostadsannons extra attraktiv eftersom huset nu får märkas med ”Besiktigad”. När spekulanterna kommer till visningen finns ett exemplar av besiktningsprotokollet att ta del av. Och eftersom de redan tidigt i processen får ta del av detta, är risken mindre för avhopp eller prisdiskussioner i affärens slutfas.

Telefongenomgång med köparen

I besiktningen ingår att köparen och besiktningsteknikern går igenom protokollet i sin helhet via telefon. På så vis får köparen chansen att diskutera husets skick i detalj med en utbildad fackman. Köparen kan även, till en mindre avgift, boka ett möte med besiktningsteknikern och gå igenom protokollet på plats i huset.

Förbered dig inför en besiktning

För att besiktningen av din bostad skall gå bra och så smidigt som möjligt är det viktigt att du har förberett dig på besiktningsteknikerns besök.
Läs mer om hur du förbereder dig och ta del av checklistan

Besiktning med Dolda Fel-Försäkring - Läs mer här

Enkel Dolda Fel-försäkring

Om du inte väljer att göra en besiktning innan försäljningen har du ändå möjlighet att teckna vår produkt Enkel Dolda Fel-försäkring.
Läs mer om Enkel Dolda Fel-försäkring

Försäkringsförmedling

Vårt mål är att du som kund ska vara nöjd. I de fall du inte är nöjd med försäkringsförmedlingen: Läs mer om Fastighetsbyråns hantering av kundklagomål avseende försäkringsförmedling