Sök bostad eller innehåll

Bostadsmarknaden

Mäklarstatistik juli

Små prisförändringar på en stabil bostadsmarknad

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar småprisförändringar den senaste månaden. På tre månaders sikt har bostadspriserna stigit med 2 till 4 procent. Malmö sticker ut med en högre prisökning på tolv månader än övriga regioner. Tendensen är svagt stigande priser på en marknad med relativt hög omsättning, kommenterar Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Ny undersökning: Svenskarna skeptiska till det smarta hemmet

Att de flesta lever ett allt mer uppkopplat liv råder det ingen tvivel om. Men vad tycker egentligen svenskarna om det smarta hemmet och vilka produkter vill vi helst koppla upp i våra hem? En ny undersökning från Fastighetsbyrån visar att en majoritet inte vill ha fler uppkopplade saker i sina hem och en tredjedel vill inte ha några alls.

Ny prisstatistik: Här är Sveriges dyraste adresser

Vad kostar det att bo på finaste gatan i stan? Det har Fastighetsbyrån tagit reda på i en genomgång av vilka som är de dyraste adresserna runt om i Sverige. Flera adresser i Stockholmsförorten Bromma toppar listan. Utgår man från kvadratmeterpris så ligger Ulrikagatan på Östermalm i Stockholm högst med 115 000 kronor/kvm.

Mäklarstatistik juni

Kommentar till Mäklarstatistik: Full rulle och svag prisökning på bostadsmarknaden

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar att priserna på både bostadsrätter och villor i riket stigit med en procent den senaste månaden. På både tre månaders sikt har bostadsrättspriserna stigit med 2 procent och villapriserna med 4 procent. Marknaden är stabil med små prisökningar vilket skapar förutsättningar för hög omsättning av bostäder, kommenterar Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Mäklarpanelen juni

Mäklarpanelen: Köparna tappar fördel – ökad efterfrågan i storstäderna

Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar att fördelen för köparna på marknaden fortsätter att minska. Efterfrågan ökar mest i storstäderna, med Göteborg i spetsen. I samtliga storstäder har köparnas fördel inte varit så liten sedan augusti 2017.

Mäklarpanelen

Minskad fördel för köparna – trendbrott i Stockholm

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, har 405 av företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden. På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 4,52 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 4,19 när samma fråga ställdes i januari. Fördelen för köpare har minskat i alla segment som redovisas. Förändringen är speciellt påtaglig i Stor-Malmö och även i Stor-Stockholm där fördelen för köparna inte varit mindre sedan augusti 2017.

Fastighetsbyrån satsar på mobila boenden – husbilar

Svenska bostadsmarknaden präglas av inlåsningseffekter, höga priser och svårighet för unga och utsatta grupper att komma in. Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, tror inte att politikerna kommer lyckas vända trenden och satsar därför på förmedling av en ny typ av boende. Husbilen lanseras som ett billigt, mobilt och modernt boendealternativ.

Små prisförändringar på sval bostadsmarknad

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på stillastående priser den senaste månaden och svagt sjunkande priser på tre månaders sikt. Priserna har stabiliserats men marknaden präglas fortfarande av en viss osäkerhet och avvaktan, kommenterar Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Vinnare och förlorare på fritidshusmarknaden: Gotland i toppen – Jönköping i botten

Våren närmar sig med stormsteg vilket också innebär att marknaden för fritidshus börjar tina. Statistik som Fastighetsbyrån har beställt visar att priserna på fritidshus i Sverige har ökat med 17 procent på fem år, men utvecklingen skiljer sig mycket från ort till ort. Största vinnarna finns på Gotland där priserna har gått upp med hela 70 procent. Fritidshus i Jönköpings län ligger i botten med en prisnedgång på 16 procent.

Skärpt amorteringskrav har bidragit till avmattning – men andra faktorer påverkar mer

Det skärpta amorteringskravet infördes 1 mars 2018. Sedan dess har bostadsmarknaden präglats av avmattning och avvaktande bostadskonsumenter. I Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel har 396 mäklare runt om i landet svarat på frågor om hur de nya reglerna påverkat marknaden.

Dokumentärfoto ska sälja bostäder

Svenskarna upplever ofta bostadsannonser som generiska och klyschiga. Fastighetsbyrån gör därför en satsning på mer personliga bostadspresentationer, bland annat med bilder av dokumentärfotografen Minna Ridderstolpe. Bilderna ersätter de vanliga mäklarbilderna och ska visa upp vardagslivet i hemmen.

Mäklarpanelen

Mäklarpanelen: Ingen återhämtning för nyproduktion 2019

I Fastighetsbyrån senaste Mäklarpanel har 483 mäklare runt om i landet svarat på frågor om efterfrågan på nyproducerade bostäder. Sju av tio har upplevt en minskad efterfrågan på nyproduktion under 2018 - och utvecklingen förväntas fortsätta nästa år. Endast en av tio mäklare tror på återhämtning med ökad efterfrågan under 2019.

Svenskarna trötta på klyschiga bostadsannonser

Svenskarna tycker att bostadsannonser är generiska, klyschiga och orealistiska. Det framgår av en undersökning som gjorts på uppdrag av Fastighetsbyrån. Spekulanter efterfrågar istället en mer mångsidig bild av sitt framtida hem.

Mäklarstatistik året

Störst prisnedgång på smålägenheter under 2018

Bostadsåret 2018 har präglats av osäkerhet och avvaktande konsumenter. En kartläggning från Fastighetsbyrån visar att ägare av mindre bostadsrätter och funkislägenheter drabbats hårdast av avmattningen under året. Villor och nybyggda bostadsrätter har stått emot prisnedgången bäst.

Mäklarpanelen: Köparnas marknad och ingen skillnad med ny regering

Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar att fördelen för köparna på marknaden består men har minskat marginellt jämfört med december. Resultaten visar även att tre av fyra mäklarna inte tror att den nya regeringen kommer att innebära någon skillnad för bostadsmarknaden. Hälften tycker att uppgörelsen mellan regeringspartierna, C och L är positiv - men inte tillräcklig.

Mäklarstatistik Augusti

Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på stillastående eller svagt stigande priser de senaste månaderna. Det känns som en stabilisering på marknaden, kommenterar Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Vinnare på bostadsmarknaden

Under 2018 har priserna på villor i Sverige legat still eller sjunkit något. Men hur har utvecklingen sett ut under de senaste fem åren? Fastighetsbyrån har tagit fram siffror som visar att priserna på villor stigit i samtliga län med en snittökning på 33 %. Villaägare i Västmanlands län är de största vinnarna med en procentuell uppgång på hela 51 %. Räknat i kronor så ligger Stockholms län i topp med en värdeökning på 1,4 miljoner på fem år. Lidingöbornas villor har ökat i värde med 1600 kronor om dagen.

Mäklarstatistik juli

Kommentar till Mäklarstatistik: Fortsatt ostadig bostadsmarknad

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på små prisförändringar under sommaren. Bostadsmarknaden präglas dock fortsatt av osäkerhet och avvaktan. "Förmodligen kommer det även prägla hösten" kommenterar Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Mäklarstatistik juni

Kommentar till Mäklarstatistik: Små prisförändringar på osäker bostadsmarknad

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på små prisförändringar de senaste månaderna. Dock präglas marknaden av osäkerhet kring utvecklingen framåt. Konsumenterna behöver långsiktiga spelregler, kommenterar Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Svenskarna: För dyrt med nyproduktion

Hälften av svenskarna är positiva till att köpa en nyproducerad bostad, vilket är en tydlig minskning sedan förra året. Framförallt är det prislappen som avskräcker. Det visar en ny Novusundersökning som gjorts på uppdrag av Fastighetsbyrån.

Begränsade effekter av skärpt amorteringskrav

Det skärpta amorteringskravet har skapat stor debatt, spekulation och osäkerhet på bostadsmarknaden. En ny Novusundersökning från Fastighetsbyrån visar dock att de faktiska effekterna ligger i linje med Finansinspektionen prognos. Höginkomsttagare och stockholmare är de som påverkats mest.

Mäklarpanelen: Lågtryck på bostadsmarknaden

Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar en kylig bostadsmarknad med ett ökat övertag för köparna. Mäklarna hänvisar till längre försäljningsprocesser och en osäkerhet och avvaktan hos bostadskonsumenterna.

Svenskarna: Tummen ner för regeringens bostadspolitik

Endast två av tio svenskar tycker att regeringen bedriver en bra bostadspolitik. Det framgår av en ny Novusundersökning från Fastighetsbyrån. Moderaterna och Socialdemokraterna är de partier vars bostadspolitik tilltalar flest medan bostadsministerns parti, Miljöpartiet, hamnar längst ner på listan.

Svenskarna: Avskaffa vinstskatten på bostäder

Väljarnas önskan inför valet: avskaffad reavinstskatt och subventionerat bosparande för unga. Det framgår av en ny Novusundersökning från Fastighetsbyrån där svenskarna ger sin syn på bostadspolitiken.

Mäklarstatistik april

Kommentar till mäklarstatistik: Stabila priser och avvaktande konsumenter

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på små prisförändringar på bostadsmarknaden de senaste månaderna. Marknaden präglas just nu av avvaktande konsumenter och relativt få bostadsaffärer. Men mäklarna ser tendenser på förändring, kommenterar Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Uthyrningsmöjligheter kan öka värdet på bostadsrätter

Fastighetsbyrån har undersökt hur svenskarna ser på korttidsuthyrning av bostadsrätter. 69 % av bostadsrättsägare är positiva till uthyrning av bostäderna i sin förening. Resultaten visar även att endast 19 % av svenskarna skulle föredra en förening som inte tillåter korttidsuthyrning om de skulle köpa en bostadsrätt.

Vinnare och förlorare på fritidshusmarknaden: Gotland i toppen – Skåne i botten

Våren innebär också att marknaden för fritidshus börjar tina och inom kort kommer stugvisningarna stå som krokus i backen. Statistik som Fastighetsbyrån har beställt visar att priserna på fritidshus i Sverige har ökat med 23 procent på fem år, men utvecklingen skiljer sig mycket från ort till ort. Största vinnarna på marknaden finns på Gotland där priserna har gått upp med hela 75 procent. Fritidshus i Skåne län ligger i botten med en prisnedgång på -5 procent.

Fastighetsbyrån startar chefsnätverk för kvinnor

Mäklarbranschen har traditionellt sett varit mansdominerad men andelen kvinnliga mäklare har ökat stadigt och fördelningen närmar sig 50 procent. Liksom i många andra branscher är dock är andelen kvinnor i ledande positioner fortfarande betydlig lägre. Därför startar nu Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, ett nätverk med främsta mål att öka andel kvinnliga ledare.

Skärpt amorteringskrav – nu gäller det!

Från och med 1 mars 2018 gäller nya amorteringskrav när man ska köpa bostad. Anledningen till nya reglerna är att Finansinspektionen önskar bromsa utvecklingen med högre hushållsskulder och stigande bostadspriser. I praktiken innebär de att amorteringskraven som infördes 2016 har skärpts ytterligare. Här går vi igenom vad det innebär för dig som funderar på att köpa bostad.

Svenskarna: Så påverkas vi av skärpt amorteringskrav

Den 1 mars började det skärpta amorteringskravet att gälla. Fastighetsbyrån har undersökt svenskarnas kunskap och syn på de nya reglerna. 32 procent uppger att det är sannolikt att de skulle omfattas av de nya reglerna om de bytte bostad under 2018. 11 procent av svenskarna säger också att de nya amorteringskraven påverkat deras vilja eller möjlighet att byta bostad.

Större bostäder klarar sig bäst i prisnedgången

De senaste månaderna har priserna på bostäder i Sverige sjunkit, bland annat till följd av striktare utlåning och osäkerhet hos konsumenterna. En genomgång som Fastighetsbyrån gjort av den senaste prisstatistiken visar att villaägare och ägare av större bostadsrätter påverkats minst av prisnedgången.

Mäklarstatistik feb

Ökad köpvilja efter nyår

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på fortsatt sjunkande bostadspriser. Både bostadsrätter och villor i riket har sjunkit en procent den senaste månaden. Antal försäljningar och mäklarnas känsla tyder dock på en ökad köpvilja hos konsumenterna efter nyår, kommenterar Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Mäklarstatistik Januari

Prisnedgången kan redan vara avbruten

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på relativt kraftig sjunkande bostadspriser i slutat av 2017. Nu visar statistiken det våra mäklare känt av under hela hösten. Dock ser vi redan nu i januari tendenser till ökad efterfrågan igen, kommenterar Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Mäklarstatistik December

Oro leder till sjunkande priser

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på sjunkande bostadspriser i stora delar av landet. Vi märker av en tydlig osäkerhet hos bostadskonsumenterna just nu, bland annat kopplat till det skärpta amorteringskravet. Det handlar mer om psykologi än faktiska förändringar på marknaden, kommenterar Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Visa nästa

Läs mer om hur vi hanterar cookies