Sök bostad eller innehåll

Tips & nyheter

Svenskarna: Avskaffa vinstskatten på bostäder

Väljarnas önskan inför valet: avskaffad reavinstskatt och subventionerat bosparande för unga. Det framgår av en ny Novusundersökning från Fastighetsbyrån där svenskarna ger sin syn på bostadspolitiken.

I en ny Novusundersökning som genomförts på uppdrag av Fastighetsbyrån har 1614 svenskar gett sin syn på de olika bostadspolitiska reglerna. De tydligaste resultaten är att svenskarna vill ta bort vinstskatten på bostäder (57 %) och införa subventionerat bosparande för unga (73 %). En fjärdedel av svenskarna säger även att reavinstskatten skulle kunna påverka hur de röstar i valet.

"Här finns det röster att hämta! Slopad vinstskatt och bosparande för unga är åtgärder som på längre sikt skulle röja hinder och öka rörligheten på bostadsmarknaden. Och det är bra. Men det vi behöver nu är översyn av hela bostadspolitiken, inte enstaka punktinsatser. En blocköverskridande överenskommelse som ger långsiktiga och stabila spelregler för bostadskonsumenterna bör vara prioriteras direkt efter valet." Säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Majoritet vill behålla amorteringskrav och bolånetak
Resultaten visar även att en majoritet av svenskarna vill behålla både amorteringskraven och bolånetaket. När det gäller ränteavdraget vill drygt en tredjedel att det ska vara kvar medan en fjärdedel vill att det ska tas bort.

"Svenskarna är, av naturliga skäl, mer skeptiska till åtgärder som svider i deras plånböcker. Det känns ändå naturligt att fasa ut ränteavdraget, som gör det billigare att låna men inte stimulerar rörlighet. Det skulle också kunna hjälpa till att finansiera till exempel slopad reavinstskatt", säger Johan Engström.

Fastighetsbyråns förslag, detta bör göras innan valet 2022:

  • Blocköverskridande överenskommelse om reform av bostadspolitiken. En långsiktig plan för att skapa ökad rörlighet på bostadsmarknaden och stabilitet för bostadskonsumenterna.
  • Införa subventionerat bosparande för unga.
  • Slopa reavinstskatten.
  • Påbörja utfasning av ränteavdraget.

 

Undersökningens resultat:
Vilka/vilken av följande frågor kopplat till bostadspolitiken, skulle kunna påverka hur du röstar i höstens val?

Fastighetsskatten 26 %
Flyttskatten/reavinstskatten 25 %
Ränteavdraget 19 %
Amorteringskravet 18 %
Bospar-subventioner för unga 16 %
Hyresregleringen/införandet av marknadshyror 16 %
Bolånetaket 9 %
Inget av ovan 24 %
Vet ej 16 %


Tycker du att reavinstskatten på bostäder ska finnas kvar eller tas bort?

Finnas kvar 29 %
Tas bort 57 %
Vet ej 14 %


Tycker du att ränteavdraget bör fasas ut?

Ja 24 %
Nej 33 %
Vet ej 27 %
Jag vet inte vad ränteavdrag är 15 %


Tycker du att Sverige borde subventionera bosparande för att unga vuxna enklare ska kunna komma in på bostadsmarknaden?

Ja, absolut 34 %
Ja, kanske 39 %
Nej 16 %
Vet ej 11 %


Tycker du att dagens fastighetsavgift för småhus bör slopas och att vi ska återinföra en fastighetsskatt, likt den som fanns innan 2008?

Ja 18 %
Nej 42 %
Vet ej 40 %


Tycker du att amorteringskraven såsom de ser ut idag, bör tas bort?

Jag tycker att amorteringskravet ska tas bort helt 9 %
Jag tycker att det skärpta amorteringskravet från 2018 ska tas bort 17 %
Jag tycker att amorteringskravet ska vara kvar som det är 44 %
Jag tycker att amorteringskraven ska skärpas ytterligare 11 %
Vet ej 18 %


Tycker du att bolånetaket ska finnas kvar eller tas bort?

Finnas kvar 62 %
Tas bort 24 %
Vet ej 14 %


Tycker du att regleringen av hyrorna på hyresrättsmarknaden, såsom den fungerar idag, bör tas bort till förmån för marknadshyror?

Ja 17 %
Nej 48 %
Vet ej 35 %

 

 Rapport: Svenskarna om bostadsmarknaden


Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Fastighetsbyrån. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år. Totalt har 1614 intervjuer genomförts under perioden 16 maj-7 juni 2018. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. I maj 2017 genomfördes motsvarande Novusundersökning med 1611 genomförda intervjuer. Vissa av frågorna ställdes på samma sätt och kan därmed jämföras med året resultat.

 


Anmäl dig till Fastighetsbyråns nyhetsbrev
E-postadress
 

Läs mer om hur vi hanterar cookies