Sök bostad eller innehåll

Tips & nyheter

Mäklarpanelen: Köparna tappar fördel – ökad efterfrågan i storstäderna

Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar att fördelen för köparna på marknaden fortsätter att minska. Efterfrågan ökar mest i storstäderna, med Göteborg i spetsen. I samtliga storstäder har köparnas fördel inte varit så liten sedan augusti 2017.

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, har 406 av företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden. På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 4,72 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 4,52 när samma fråga ställdes i april och 4,4 i juni 2018. Köparnas fördel har alltså minskat och det börjar närma sig en balans på marknaden (5).

- Sedan våren 2017 har vi haft en osäker marknad som präglats av osäkerhet hos bostadskonsumenterna. Till stor del hänger avmattningen ihop med amorteringskrav och mer restriktiv utlåning i allmänhet. Nu märker vi att de nya reglerna börjar sätta sig, vi har en stabil prisbild och vi ser en ökad trygghet och vilja att göra bostadsaffärer. Balansen mellan köpare och säljare ökar vilket är positivt, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.


Storstäderna visar vägen

Fördelen för köpare har minskat i alla storstäder och förändringen är speciellt påtaglig Göteborg. Man får gå tillbakla till augusti 2017 för att hitta så liten fördel för köparna i samtliga storstäder. Segmentet Mindre ort sticker ut med ökad fördel för säljarna.

- Storstäderna brukar gå i bräschen för utvecklingen och det är där vi ser den tydligaste förändringen nu. I början av våren var det Stockholm där efterfrågan ökade mest och nu i Göteborg. Man ska komma ihåg att köparna fortfarande har en fördel men vi kan se en tydlig trend. Och i dagsläget tyder inget på att den kommer att brytas, fortsätter Johan Engström.


Resultat från Mäklarpanelen juni 2019:

För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu”, skala 0 (köparna) till 10 (säljarna)?

Nuläge Juni April Jan Dec Okt Aug Juni April Jan Dec Okt Aug
Riks 4,72 4,52 4,19 4,03 4,32 4,57 4,4 4,74 4,71 4,25 4,96 6,38
Stor-Stockholm 4,13 3,8 3,12 3,32 3,66 3,36 3,08 3,19 3,2 2,28 2,67 4,61
Stor-Göteborg 4,64 3,92 3,71 3,38 3,91 4,29 3,84 4,3 3,8 3,28 4,24 6,24
Stor-Malmö 5,59 5,26 4,38 4,22 4,69 4,78 4,82 4,62 4,62 4,54 5,33 7,11
Större ort 4,45 4,15 4 4,21 4,51 4,87 4,55 4,59 4,6 4,51 5,34 6,87
Mellanstor ort 4,94 4,89 4,86 4,35 4,7 4,91 5,02 5,28 5,3 4,67 5,89 7,16
Mindre ort 5,02 5,19 4,75 4,45 4,61 5,27 5,07 5,67 5,7 5,52 6,1 6,95

Om Mäklarpanelen
Mäklarpanelen är en webbenkät som med jämna mellanrum skickas till Fastighetsbyråns ca 1100 mäklare runt om i landet. Den senaste enkäten genomfördes 13-19 juni 2019 och totalt svarade 406 personer. Svaren bryts ner på segmenten Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, Större ort, Mellanstor ort och Liten ort.

Läs mer om hur vi hanterar cookies