Sök bostad eller innehåll

Tips & nyheter

Minskad fördel för köparna – trendbrott i Stockholm

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, har 405 av företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden. På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 4,52 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 4,19 när samma fråga ställdes i januari. Fördelen för köpare har minskat i alla segment som redovisas. Förändringen är speciellt påtaglig i Stor-Malmö och även i Stor-Stockholm där fördelen för köparna inte varit mindre sedan augusti 2017.

- Det kan vara ett trendbrott vi ser med ökad efterfrågan i hela landet. Vi såg lite av samma tendenser för ett år sedan men nu är det mycket mer påtagligt. Antal försäljningar har också ökat i mars vilket är ett tecken på att köpare och säljare har närmat sig varandra i förväntningar. Våra mäklare, framförallt i Stockholm, märker också av att konsumenterna är mindre avvaktande än tidigare, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

- Fortsatt låg ränta, stabila prisnivåer och amorteringskrav som börjar sätta sig mer och mer ger sammantaget bättre balans på marknaden, fortsätter Johan Engström.


Stor fördel för köparna på nyproduktionsmarknaden

För första gången har mäklarna i Mäklarpanelen även fått svara på frågan ”För vilka är nyproduktionsmarknaden mest fördelaktig just nu”. Snittet blev 3,15 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna), det vill säga en betydligt större fördel för köparna jämför med totalmarknaden. Fördelen för köparna är störst i Stockholm och Större ort sticker ut med störst skillnad mellan totalmarknaden och nyproduktionsmarknaden.

- När det finns en osäkerhet på marknaden slår det ju extra hårt på nyproduktionsmarknaden vilket vi sett ganska länge nu. Speciellt tydligt är det i Stockholm, Göteborg och även i Större ort där det byggts mest de senaste åren. Men det kan ändras snabbt. Antal säljstarter har minskat kraftigt och prisnivåerna har justerats ner. När vi nu märker av en ökad efterfrågan på begagnatmarknaden så kan det sannolikt även smitta av sig på nyproduktion, säger Henrik Lenander, affärsområdesansvarig för nyproduktion på Fastighetsbyrån.

I Regeringens vårbudget återinförs investeringsstöd för bostadsbyggande och anslaget för 2021 och 2022 ökas med 4,5 miljarder.

- Vi välkomnar åtgärder för att stimulera bostadsbyggande. Sverige behöver fler bostäder, framförallt billigare alternativ för unga som vill komma in på marknaden och äldre som vill byta till mindre. Dock finns det ju olika åsikter, och man kan diskutera, om investeringsstödet är den mest effektiva åtgärden, fortsätter Henrik Lenander.

Läs mer om hur vi hanterar cookies