Sök bostad eller innehåll

Tips & nyheter

Bakom siffrorna ser vi en avmattning

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på en relativt stabil prisbild med svagt stigande bostadsrättspriser och stillastående villapriser. Dock har utbudet på marknaden ökat relativt kraftigt och känslan är att efterfrågan minskat, framförallt i Stockholm, kommenterar Johan Engström, ny VD på Fastighetsbyrån.

Senaste statistiken från Mäklarstatistik visar att bostadsrätter i riket stigit med 1 % den senaste månaden. Bostadsrättspriserna har legat still på tre månaders sikt och stigit 8 % på 12 månader. Villapriserna har legat still den senaste månaden, gått upp 1 % på tre månader och stigit 9 % på 12 månader.

Ta del av fullständig statistik på www.maklarstatisk.se

  • Siffrorna stämmer inte riktigt överens med hur våra mäklare och konsumenterna upplever marknaden just nu. Vi kan känna av en viss avmattning i stora delar av landet och mest påtagligt är det i Stockholm. Utbudet har ökat kraftigt i Stockholm vilket till stor del beror på att fler och fler säljare inte får ut ett slutpris de är nöjda med. Den tendensen såg vi redan innan sommaren. De flesta väljer då att avvakta med att sälja vilket gör att prisstatistiken inte påverkas, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.
  • Det känns naturligt och sunt att vi ser en viss avmattning nu. Priserna har ökat kraftigt i många år och ligger på väldigt höga nivåer. Samtidigt börjar det befintliga amorteringskravet och bankernas mer restriktiva utlåning få effekter, fortsätter Johan Engström.

Stockholm – mörkertal i siffrorna
De senaste siffrorna visar på små justeringar, både upp och ner, på bostadsrätter och villor i Stockholm de senaste månaderna.

  • Utbudet i augusti i år har varit mycket större än vad vi haft de senaste åren. Detta har gjort att försäljningarna i vissa fall tar lite längre tid. Spekulanterna har haft en ganska avvaktande inställning mycket på grund av det stora utbudet och det ställs många frågor kring de eventuellt utökade amorteringskraven. Enligt statistiken ser det ut som att priserna ligger stilla men det är nog ett ganska stort mörkertal som inte finns medräknat. Vi ser att många lägenheter plockas bort utan att säljas och dessa lägenheter finns ju inte med i statistiken, säger Pia-Lotta Svensson, bostadsrättsmäklare på Fastighetsbyrån Södermalm.
  • Jag känner igen siffrorna med stillastående priser från villamarknaden i Bromma. Det känns dock lite trögare än vad vi har varit vana vid de senaste åren. I och med att vi har vant oss vid stigande priser så känns det som det går nedåt när det står still, säger villamäklaren Pär Gunnarsson på Fastighetsbyrån i Bromma.


Göteborg – ökat utbud och mindre renoveringsvilja
Bostadsrätter i Göteborgsområdet har gått upp något de senaste månaderna. Villor i Stor-Göteborg har varit stillastående den senaste månaden men stigit 1 % på tre månader.

-Siffrorna för Göteborg stämmer bra med vår känsla av marknaden med svagt stigande eller stillastående priser. Det vi märker är att utbudet har ökat något jämfört med samma period förra året och bostäder med mycket renovering går trögare. Troligtvis är det diskussionen om tuffare amorteringskrav 2018 som har effekt på vad köparna anser sig ha råd med, säger Robert Laigar, mäklare på Fastighetsbyrån i Örgryte.

Malmö – stort intresse kring ytterområden
I Malmöområdet har bostadsrättspriserna stigit 1-4 % de senaste månaderna. Villapriserna i Stormalmö har stått still den senaste månaden men stigit 3 % på tre månader. På tre och tolv månader har bostadsrätter stigit relativt kraftigt i Malmö medan villapriserna ökar mindre.

-Utbudet i Malmö har ökat de senaste veckorna, framförallt har villautbudet ökat. Många säljare vill ta tag i försäljningen efter semestern och komma igång medan trädgården fortfarande är grön. På en del bostadsrätter upplever vi att spekulanterna är mer avvaktande och att det tar längre tid än vi vant oss vid. Bostäder i ytterområdena i Malmö är populära. En del kunder söker sig till områden längre ut till följd av den prisuppgång som varit senaste året. Vi upplever efterfrågan som fortsatt stark även om det ibland tar lite längre tid, säger Maria Tillgren, mäklare på Fastighetsbyrån Malmö.

Läs mer om hur vi hanterar cookies