Sök bostad eller innehåll

Tips & nyheter

Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på stillastående eller svagt stigande priser de senaste månaderna. Det känns som en stabilisering på marknaden, kommenterar Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Senaste statistiken från Mäklarstatistik visar att bostadsrättspriserna i Riket stigit med 1 % den senaste månaden medan villapriserna stått still. På tre månaders sikt har bostadsrättspriserna stigit med 2 % och villapriserna med 1 %.

Ta del av fullständig statistik på www.maklarstatisk.se

"Under sommaren har det sålts förhållandevis mycket bostäder och som vi ser i statistiken så har priserna stigit något eller stått still. Det skiljer sig en del från ort till ort men överlag känns det som en stabilisering på marknaden. Säljare och köpare hittar varandra på ett annat sätt än i våras. Nu får vi se om samma känsla håller i sig i september och resten av hösten." Säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

"Det finns fortfarande en viss avvaktan hos en del konsumenter och det märks tydligast när det gäller nyproduktion. Utbudet av nybyggda bostäder är stort och spekulanterna är osäkra på vad som är en rimlig prisnivå. Valet, och osäkerhet kring hur resultatet kommer att påverka bostadsmarknaden framöver, är också något som gör att vissa konsumenter avvaktar." Fortsätter Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Stockholm – Tendens till trendbrott i Stockholm
De senaste siffrorna visar på svagt stigande bostadsrättspriser i Stockholmsområdet de senaste månaderna. Villapriserna har legat still den senaste månaden och sjunkit något på tre månaders sikt.

"En första tendens till trendbrott kan vi konstatera. Vårens prisnedgång blivit allmänt känd vilket har medfört att säljarna av bostäderna anpassat sina förväntningar till den nya marknaden. Marknaden nu efter sommaren har lättat en aning, efter en tids nedgång. Om det beror på att efterfrågan ökat generellt eller att det fanns ett uppdämt behov hos köparna direkt efter sommaren är svårt att spekulera i." Säger villamäklaren Pär Gunnarsson på Fastighetsbyrån i Bromma.

Göteborg – Prisuppgång på bostadsrätter
De senaste månaderna har villapriserna i Göteborgsområdet stått helt stilla. Bostadsrättspriserna har däremot stigit med 3 procent på tre månader.

"Det märks att bostadsmarknaden i Göteborg nu har hamnat på en platå, där priserna inte går ner längre. Visningsbesökarna började återvända i juni och det håller i sig och till och med ökat nu i augusti. Budgivarna är även de fler än i juni. Utbudet är dock något större än för samma period förra året, vilket beror på att försäljningstiden är lite länge nu. Sammanfattningsvis är det en bra marknad nu med balans mellan säljare och köpare." Säger Robert Laigar, mäklare på Fastighetsbyrån i Örgryte

Läs mer om hur vi hanterar cookies