Sök bostad eller innehåll

Tips & nyheter

Små prisförändringar på sval bostadsmarknad

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på stillastående priser den senaste månaden och svagt sjunkande priser på tre månaders sikt. Priserna har stabiliserats men marknaden präglas fortfarande av en viss osäkerhet och avvaktan, kommenterar Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Senaste statistiken från Mäklarstatistik visar att priserna på både bostadsrätter och villor på riksnivå varit stillastående den senaste månaden. På tre månaders sikt har bostadsrättspriserna sjunkit med 2 % och villapriserna med 1 %. Även på tolv månader är det små prisförändringar, - 1 % för bostadsrätter och stillastående villapriser.

Ta del av fullständig statistik på www.maklarstatisk.se

-Det är väldigt ovanligt att ha så små prisförändringar på både en, tre och tolv månaders sikt. Nu har vi ett stabilt prisläge och det görs affärer, ibland på höga prisnivåer. Samtidigt finns det en fortsatt avvaktan på marknaden och relativt många affärer som tar lång tid och kommer inte till avslut. Säljare får inte riktigt ut vad de vill ha och avvaktar med försäljningar. Köpare avvaktar med att lägga bud, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

- Utbudet är just nu lägre än förra året. Dock var det ett extraordinärt år med införandet av det skärpta amorteringskravet 1 mars och rekordhögt utbud inför det. Utbudet sjönk sedan i mars. I år kommer vi förmodligen ha motsatt utveckling, fortsätter Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

- Ett år efter införandet av det skärpta amorteringskravet kan vi konstatera att det bidraget till avmattning på marknaden. Dock har flera andra faktorer påverkat mer, enligt vår Mäklarpanel. Störst andel av mäklarna ser allmän osäkerhet kring utvecklingen på marknaden som den främsta orsaken till avmattningen, säger Johan Engström.

Stockholm – Svagt uppåt för villor
De senaste siffrorna visar på stillastående bostadsrättspriser den senaste månaden. På tre månaders sikt har bostadsrättspriserna sjunkit något. Villapriserna har stigit 1 % den senaste månaden men sjunkit 1 % på tre månader.

- Vår marknad är fortsatt stabil med stillastående priser. Däremot så märker man en ökad köplust på de riktigt attraktiva bostäder där vi har budgivningar och även säljer en del innan visning. Vi har normalt med besökare på visningarna och normalt utbud. Utbudet är lite lägre än förra året vid samma period men då var det också ovanligt högt inför kommande och utökade amorteringskravet, säger Pia-Lotta Svensson, bostadsrättsmäklare på Fastighetsbyrån Södermalm.

- Jag tycker att siffrorna stämmer väl överens med vår bild av marknaden. På villasidan ser vi ett ökat tryck av köpare och normalt utbud vilket leder till att priserna pekar svagt uppåt, säger villamäklaren Pär Gunnarsson på Fastighetsbyrån i Bromma.

Göteborg – Villor och attraktiva bostadsrätter står emot nedgång
Priserna på bostadsrätter och villor i Göteborgsområdet har varit stillastående eller sjunkit med 1-2 % de senaste månaderna.

- Utbudet är något lägre än förra året vid samma period. Priserna är stillastående eller sjunker något under de senaste månaderna. Lägenheter i bra skick och lägen, samt husen, står emot kräftgången och prisnedgången på ett bättre sätt, säger Robert Laigar, mäklare på Fastighetsbyrån i Örgryte.

Malmö – Svag prisuppgång men avvaktande konsumenter
I Malmö-området så har priserna på både bostadsrätter och villor gått upp med 1-3 % de senaste månaderna. Trots det upplevs marknaden som mer avvaktande.

- I Malmö har vi ett något lägre utbud än föregående år, framförallt på bostadsrätter. Trots detta upplever vi att det tar något längre tid att sälja men att priserna håller sig stabila. Antalet visningsbesökare är ungefär samma som tidigare men kunderna är något mer avvaktande, säger Maria Tillgren, mäklare på Fastighetsbyrån Malmö.

Vill du ha mer heminspiration och nyheter om bostadsmarknaden? Anmäl dig till Fastighetsbyråns nyhetsbrev
E-postadress

 

Läs mer om hur vi hanterar cookies