Sök bostad eller innehåll

Tips & nyheter

Kommentar till Mäklarstatistik: Full rulle och svag prisökning på bostadsmarknaden

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar att priserna på både bostadsrätter och villor i riket stigit med en procent den senaste månaden. På både tre månaders sikt har bostadsrättspriserna stigit med 2 procent och villapriserna med 4 procent. Marknaden är stabil med små prisökningar vilket skapar förutsättningar för hög omsättning av bostäder, kommenterar Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Senaste statistiken från Mäklarstatistik visar att priserna på bostadsrätter och villor på riksnivå har stigit med 1 % under maj. Bostadsrättspriserna har gått upp 2 % tre månader och 3 % på tolv månader. Villapriserna har stigit med 4 % på tre månader och 1 % på tolv månader.

Ta del av fullständig statistik på www.maklarstatisk.se

- Vi har en stabil bostadsmarknad med små prisförändringar – och har haft det under en lång tid. Det minskar osäkerheten hos konsumenterna och skapar bra förutsättningar för säljare och köpare att mötas. Det märks speciellt i maj då vi inom Fastighetsbyrån gör fler affärer än någonsin tidigare för en enskild månad. Framförallt är det en förändring i Stockholmsmarknaden som gör att antal försäljningar ökat, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

- Efter midsommar går vi in i en lugnare period för bostadsmarknaden. Om inget oförutsett händer i ekonomin eller omvärlden så tror vi på en fortsatt stabil marknad under och även efter sommaren när det tar fart igen, fortsätter Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.


Stockholm – Små prisökningar och hög omsättning
De senaste siffrorna visar på svagt stigande bostadspriser i Stockholmsområdet de senaste månaderna.

-På vår marknad har det skett en tydlig förändring den senaste månaden, framför allt i ökad försäljningshastighet. Utbudet har varit lågt vilket har gjort att intresset för de lägenheter som varit till salu varit stort och det mesta säljs veckan efter visning. Det känns som att vi även har en svag prisuppgång på en viss typ av lägenheter och i vissa områden, säger Pia-Lotta Svensson, bostadsrättsmäklare på Fastighetsbyrån Södermalm.

-Vi ser att marknaden i stort är i balans och att köpare och säljare hittar varandra. Dock upplever vi ett större intresse på villorna än på bostadsrätterna. När det gäller villor känner vi igen den prisuppgång som syns i statistiken. Visningarna är välbesökta och köparna är motiverade att komma till skott. Skillnaden är stor mot hur det såg ut för ett år sedan, säger villamäklaren Pär Gunnarsson på Fastighetsbyrån i Bromma.


Göteborg – Trygga säljare och köpare
I Göteborg har priserna på bostadsrätter stigit 1-3 % de senaste månaderna. Villapriserna har varit stillastående den senaste månaden men stigit med två % på tre månader.

-I Göteborg är marknaden fortsatt stabil, vilket den varit sedan årsskiftet. Det är en svag uppgång och köparna känner sig mer trygga prismässigt nu. Förhandsbuden börjar komma då och då vilket är ett tecken på att köparna inte tror på prisnedgång. Bostäder som har sämre lägen eller mycket renoveringsbehov är trögare att sälja än så länge. Sommaren kommer troligtvis bli något lugnare med lägre utbud, men de som väljer att sälja i juli kan lättare hitta sin köpare eftersom konkurrensen blir lägre, säger Robert Laigar, mäklare på Fastighetsbyrån i Örgryte.


Malmö – Svagt stigande priser

Bostadsrättspriserna i centrala Malmö har varit stillastående på en och tre månaders sikt medan de stigit 3-4 % i Stor-malmö. Villapriserna i Stor-Malmö har stigit 1 % den senaste månaden och 3 % på tre månaders sikt.

- Pristrenden är fortsatt svagt uppåt i Malmö. Känslan är att, till skillnad från förra året då många slutpriser landade under utgångspriset, så hamnar de flesta slutpriser idag på eller över utgångspriset. Framför allt så har vi ett mycket lågt utbud av villor vilket gör att en del villor samt bostadsrättsradhus säljs efter oväntat höga budgivningar. Trenden är just nu sjunkande utbud vilket skapar förväntningar om fortsatt god försäljning under sommaren, säger Jesper Björnsson, mäklare på Fastighetsbyrån Malmö.

Läs mer om hur vi hanterar cookies