Sök bostad eller innehåll

Tips & nyheter

Ostadig prognos på bostadsmarknaden

Senaste statistiken från Mäklarstatistik visar att bostadsrätter i riket sjunker 1-2 % de senaste månaderna. Villor ligger still den senaste månaden och stiger 2 % på tre månader. I Stockholmsregionen går priserna svagt ner medan de står still eller går upp något i Göteborg och Malmö.

Ta del av fullständig statistik på www.maklarstatisk.se


Det är alltid svårt att dra slutsatser utifrån sommarmånaderna då aktiviteten går ner, framförallt i storstäderna. Den generella känslan är dock att prisökningarna avstannat. Lågt utbud gör att vissa bostäder fortfarande går för väldigt höga priser. Samtidigt finns det en osäkerhet på marknaden som tillsammans med strikta finansieringskrav håller ner köpkraften och gör vissa bostäder mer svårsålda, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.


Det är för tidigt att säga något om hur hösten ser ut men det finns flera faktorer som tyder på att priserna inte kommer att gå upp på samma sätt som vi blivit vana vid. Framförallt börjar vi se effekter av amorteringskravet och ökande räntor kommer troligtvis närmare. Att införa skärpta amorteringskrav, utifrån Finansinspektionens förslag, vore olyckligt. Vi börjar precis se effekter av det befintliga amorteringskravet och ett nytt skulle även spä på de inlåsningseffekter som finns på marknaden, fortsätter Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Läs mer om hur vi hanterar cookies