Sök bostad eller innehåll

Tips & nyheter

Tydlig avmattning på marknaden

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på svagt sjunkande eller stillastående bostadspriser runt om i landet. Vi kan se tendenser till avmattning i stora delar av landet. Framförallt i Stockholm märks en tydlig avvaktan och oro på marknaden, kommenterar Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Senaste statistiken från Mäklarstatistik visar att bostadsrätter i riket sjunkit med 1 % den senaste månaden och stigit med 1 % på tre månaders sikt. På 12 månader är prisökningen 4 %. Villapriserna har stigit med 1 % både den senaste månaden och på tre månader samt stigit 7 % på 12 månader.

Ta del av fullständig statistik på www.maklarstatisk.se

  • Vi kan se tendenser till avmattning och minskad efterfrågan i ganska stora delar av landet även om det är mindre tydligt på vissa orter. Till viss del kan den utvecklingen vi ser nu förklaras av de befintliga amorteringskraven börjar få effekter. Dock är en ännu viktigare faktor psykologi hos bostadskonsumenterna. Det har spridit sig en oro kring vart bostadsmarknaden är på väg, framförallt i storstäderna, som inte är kopplade till några faktiska förändringar i förutsättningar för konsumenterna, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.
  • Finansinspektionens beslut att gå vidare med skärpt amorteringskrav borde inte få så stora konsekvenser. Om regeringen säger ja till förslaget är det inte så stora grupper som omfattas. Det som däremot kan hända är att det spär på den oro som redan finns hos bostadskonsumenterna. Vi tycker att det är ett olyckligt förslag och skulle hellre se en översyn av hela bostadspolitiken, fortsätter Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.


Stockholm – mörkertal på marknaden

De senaste siffrorna visar på sjunkande bostadspriser med 1-2 % de senaste månaderna. I Stor-Stockholm är nu bostadsrättspriserna stillastående på 12 månader.

  • Siffrorna speglar inte riktigt det vi ser på marknaden i vardagen. Känslan är att köparna nu är villiga att betala cirka 10 procent mindre än när det var på topp. Dock är det en del affärer som inte blir av för att ägarna väljer att inte sälja. De husen som inte säljs kommer ju följaktligen inte med i statistiken vilket i alla fall kan vara en delförklaring till att siffrorna ser ut som de gör, säger villamäklaren Pär Gunnarsson på Fastighetsbyrån i Bromma.

 


Göteborg – Utplanande priser och färre budgivningar

Bostadsrätter i Göteborgsområdet har stått still eller sjunkit något den senaste månaden. På tre månaders sikt har bostadsrättspriserna stigit med 2 %. Villapriserna i Stor-Göteborg har varit stillastående den senaste månaden och på tre månader.

  • Bostadspriserna i Göteborg har planat ut eller gått över till en svag uppgång. Det görs affärer men säljarna behöver anpassa sig till att det inte alltid blir höga budgivningar. Antalet spekulanter på visningarna skiljer sig ganska mycket från visning till visning. Idag kan fler köpare göra en god affär eftersom de kan köpa en bostad utan att behöva vara med i en tuff budgivning. Räntan är fortsatt låg så det är osannolikt att det sker någon dramatisk förändring av bostadspriserna., säger Robert Laigar, mäklare på Fastighetsbyrån i Örgryte.


Malmö – skriverier påverkar marknaden
I Stor-malmö har bostadsrättspriserna sjunkit 1-3 % de senaste månaderna. I centrala Malmö har bostadsrättspriserna varit stillastående den senaste månaden och stigit med 3 % på tre månader. Villapriserna i Stor-malmö har sjunkit 1 % den senaste månaden och varit stillastående på tre månader.

  • I Malmö känner vi av en inbromsning med färre kunder på visningar och längre försäljningstider.Finansinspektionen gick ju vidare med utökat amorteringskrav. I övrigt är det till stor del media som påverkat marknaden då inga andra faktorer ändrats, säger Maria Tillgren, mäklare på Fastighetsbyrån Malmö.

Läs mer om hur vi hanterar cookies