Sök bostad eller innehåll

Tips & nyheter

Minskad efterfrågan och fördel för köpare i Stockholm

Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar på en fortsatt fördel för säljarna men en relativt kraftigt minskad efterfrågan. I samtliga segment kan man se en minskad köpkraft och i Stockholm har det nu tippat över till att vara köparnas marknad.

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån har 383 av företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden. På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 6,36 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 7,31 när samma fråga ställdes i april. Det är alltså en fortsatt fördel för säljarna men en relativt kraftig minskning sedan februari.

"Till viss del kan den minskade efterfrågan förklaras av att vi snart går in i semestertider och lågsäsong. Men det är även påtagligt att amorteringskravet och bankernas mer restriktiva utlåning med skuldkvottak börjar påverka marknaden. Säljarna har ofta höga prisförväntningar och det har blivit vanligare att de inte får ut det pris de vill ha." Säger Johan Engström, ny VD på Fastighetsbyrån.

Fördel för köparna i Stockholm
Efterfrågan har minskat inom samtliga segment och i Stockholm har det nu tippat över till en fördel för köparna.

"Stockholm har landets högsta priser och det är också här vi nu ser att det blivit köparnas marknad. Vissa attraktiva bostäder drar fortfarande iväg prismässigt men fler och fler är mer svårsålda. Köpkraften har minskat på grund av hårdare finansieringskrav men mäklarna märker även av en större avvaktan och osäkerhet från köparna." Säger Johan Engström.


För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu”, skala 0 (köparna) till 10 (säljarna), juni 2017:

  • Hela Sverige – 6,36 (7,31 april, 7,27 jan, 7,15 dec, 7,03 nov, 7,15 aug 2016)
  • Stor-Stockholm – 4,29 (5,78, 5,8, 5,58, 5,77, 5,52)
  • Stor-Göteborg – 6,71 (7,94, 7,59 7,85, 7,78 6,48)
  • Stor-Malmö – 7,73 (8,25, 8,67, 8,63, 8,64, 7,55)
  • Större ort – 6,33 (8,05, 8,09, 7,35, 5,77, 7,15)
  • Mellanstor ort – 6,94 (7,68, 7,72, 7,57, 7,44, 6,97)
  • Liten ort – 7,09 (7,57, 7,49, 7,5, 7,16, 7,2)


Om Mäklarpanelen

Mäklarpanelen är en webbenkät som med jämna mellanrum skickas till Fastighetsbyråns ca 1000 mäklare runt om i landet. Den senaste enkäten genomfördes 2-9 juni 2017 och totalt svarade 383 personer. Svaren bryts ner på segmenten Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, Större ort, Mellanstor ort och Liten ort.

Läs mer om hur vi hanterar cookies