Sök bostad eller innehåll

Tips & nyheter

Språkförbistringar leder till otrygga bostadsaffärer

Att genomföra en bostadsaffär kan vara komplicerat - speciellt om man inte behärskar språket fullt ut. Av alla samtal som kommer in till Fastighetsbyråns kundombudsmän rör cirka en tredjedel försäljningar som komplicerats av språkförbistringar. För att göra bostadsaffären enkel och trygg för fler tar Fastighetsbyrån därför nu fram språkstöd på 20 av de vanligaste språken i Sverige.

Krångliga regler, originella begrepp och snabba processer kan göra en bostadsaffär komplicerad att genomföra. Behärskar köpare eller säljare dessutom inte språket fullt ut skapar det många gånger ytterligare svårigheter, vilket Fastighetsbyråns kundombudmän bekräftar. Uppskattningsvis en tredjedel av de cirka 3 000 samtal som inkommer varje år till Fastighetsbyrån gäller nämligen bostadsaffärer som har komplicerats av språkförbistringar eller av kunskapsbrister i hur den svenska bostadsmarknaden fungerar.

- Att genomföra en bostadsaffär är komplicerat och i våra samtal med konsumenter märker vi att språkbarriärer förstärker svårigheterna påtagligt. Bara att förstå mäklarens, säljarens och köparens ansvar är en utmaning och missförstånd kan tyvärr leda till besvikelser, problem och ibland tvister. Om vi kan ge bättre stöd till personer som inte behärskar svenska fullt ut underlättar vi både för dem och oss som mäklare, säger Titti Öhrn, kvalitet- och kundvårdsansvarig, på Fastighetsbyrån.

Resultaten av en enkät till Fastighetsbyråns 270 kontor visar att åtta av tio av kontoren har kundgrupper som talar andra språk än svenska och för var nionde (12 procent) är det en betydande del av kunderna. På ungefär hälften av Fastighetsbyråns alla kontor runt om i landet arbetar mäklare som behärskar andra språk än svenska och engelska och de talar tillsammans över 30 språk. 

Språkstöd på 20 språk

För att ge alla, oavsett språk och ursprung, samma möjligheter till en bra och trygg bostadsaffär har nu Fastighetsbyrån tagit fram stöd av olika slag, på olika språk. Det innebär bland annat att visa upp mäklarnas alla språkkunskaper på webben, möjlighet för konsumenter att ställa frågor på sitt språk och tolkhjälp i samband med kritiska moment i bostadsaffären. Information om hur den svenska bostadsmarknaden fungerar har också tagits fram i text och film på 20 av de vanligaste språken i Sverige.

- Nu tar vi ett viktigt steg för att ge fler möjlighet till en trygg bostadsaffär. Genom information på olika språk och att synliggöra vilka språk våra mäklare behärskar kan vi förhoppningsvis ta bort en del av språkbarriärerna, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.


Läs mer om språkstödet här: fastighetsbyran.se/sprakstod

Läs mer om hur vi hanterar cookies