Sök bostad eller innehåll

Tips & nyheter

Svenskarna: För dyrt med nyproduktion

Hälften av svenskarna är positiva till att köpa en nyproducerad bostad, vilket är en tydlig minskning sedan förra året. Framförallt är det prislappen som avskräcker. Det visar en ny Novusundersökning som gjorts på uppdrag av Fastighetsbyrån.

Fastighetsbyrån har genomfört en Novusundersökning där 1 614 svenskar har svarat på frågor om sin boendesituation. Varannan svensk är positiv till att köpa en nyproducerad bostad vilket är en minskning med 7 procentenheter jämfört med när samma fråga ställdes för ett år sedan. Bland Fastighetsbyråns mäklare anser 58 procent att synen på nyproduktion blivit mer negativ det senaste året medan endast 10 procent tycker att den blivit mer positiv.

"Affärsmodellen, att binda sig flera år innan inflyttning, är svår när det finns en osäkerhet kring utvecklingen på marknaden. Och konsumenternas inställning har förändrats relativt snabbt. Målgruppen för nyproduktion har oftast inte akut behov av att byta bostad och många väljer nu att inte flytta. Konsekvensen blir minskat byggande vilket är väldigt olyckligt." Säger Henrik Lenander, affärsområdesansvarig för nyproduktion på Fastighetsbyrån.

Prislappen avskräcker 
De som inte tycker att nyproduktion är attraktivt hänvisar i först hand till att det är dyrt, vilket 63 procent tycker. Näst största anledningen är att nyproduktion är opersonligt vilket 29 procent tycker. 24 procent upplever också att det är svårt att bedöma boendets kostnader och framtida ekonomi.

Det finns ett stort behov av att få fram fler billigare alternativ – både bostadsrätter, hyresrätter och villor. Det finns flera exempel där man lyckats men både riksdags- och kommunpolitiker kan göra mer för att underlätta möjligheterna att bygga billigare. Vi mäklare kan bli bättre på att upplysa spekulanterna om vad de betalar för när de anser en att ny bostad är för dyr. Även vägleda mer kring hur man bedömer ekonomiska planer och kalkyler för att öka tryggheten, fortsätter Henrik Lenander.

Bekvämlighet och hållbarhet lockar
Det som lockar överlägset mest med nyproduktion är att det är bekvämt och praktiskt. Många lockas även av att nyproduktion är hållbart och klimatsmart.

"Det är roligt att se att så många lockas av miljöfördelarna. Mycket kan fortfarande utvecklas inom det här området och det ger bostadsutvecklare möjligheter som inte begagnatmarknaden kan konkurrera med. Som spekulant är det lätt att fokusera på det visuella så vi mäklare måste även bli bättre på att kommunicera hållbarhetsfördelar." Säger Henrik Lenander.


Novus-undersökningens resultat:

Hur attraktivt eller oattraktivt skulle det vara för dig att köpa en nyproducerad bostad?

Svarsalternativ Totalt (1614) Flyttbenägna
Mycket attraktivt 15 % 18 %
Ganska attraktivt 35 % 44 %
Ganska oattraktivt 24 % 20 %
Mycket oattraktivt 14 % 9 %
Vet ej 12 % 9 %
Topbox 50 % 62 %
Bottombox 38 % 29 %


Varför tycker du att det är oattraktivt att köpa en nyproducerad bostad?

Svarsalternativ Totalt (609) Flyttbenägna
Dyrt/hög boendekostnad 63 % 63 %
Opersonligt 29 % 27 %
Svårt att bedöma boendets ekonomi/kostnader (bostadsrättsföreningens framtida ekonomi eller ett hus driftskostnader) 24 % 29 %
Svårt att köpa något som inte är byggt ännu där det bara finns en ritning, jag vill se vad jag köper 18 % 26 %
Osäker värdeutveckling 15 % 17 %
Outvecklade områden 13 % 16 %
Opålitliga byggföretag 10 % 11 %
För lång tid till inflyttning - jag vet inte på vilken marknad jag kommer att sälja 5 % 10 %
För lång tid till inflyttning - jag vill flytta snabbt 3 % 4 %
Annat, nämligen: 13 % 9 %
Vet ej 2 % 1 %

Varför tycker du att det är attraktivt att köpa en nyproducerad bostad?

Svarsalternativ Totalt (807) Flyttbenägna
Bekvämt/Praktiskt (slippa tänka på underhåll/renovering) 83 % 85 %
Klimatsmart/Hållbart 25 % 24 %
Hög byggkvalitet/hållbarhet 24 % 24 %
Exklusivt 11 % 11 %
Positiv värdeutveckling 10 % 10 %
Prisvärt 9 % 10 %
Annat, nämligen: 5 % 5 %
Vet ej 2 % 2 %


Fastighetsbyrån mäklarpanel, juni 2018:
Tycker du att synen på att köpa nyproduktionsbostäder förändrats det senaste året?

Svarsalternativ
Ja, mer negativ syn 58 %
Ja, mer positiv syn 10 %
Nej, ingen förändring 12 %
Vet ej/jobbar inte med nyproduktion 20 %

 

 Rapport: Svenskarna om bostadsmarknaden

Om Novus-undersökningen
Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Fastighetsbyrån. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år. Totalt har 1614 intervjuer genomförts under perioden 16 maj-6 juni 2018. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. I maj 2017 genomfördes motsvarande Novusundersökning med 1611 genomförda intervjuer. Vissa av frågorna ställdes på samma sätt och kan därmed jämföras med året resultat.

Om Mäklarpanelen
Mäklarpanelen är en webbenkät som med jämna mellanrum skickas till Fastighetsbyråns ca 1100 mäklare runt om i landet. Den senaste enkäten genomfördes 8-13 juni 2018 och totalt svarade 386 personer. Svaren bryts ner på segmenten Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, Större ort, Mellanstor ort och Liten ort.

 


Anmäl dig till Fastighetsbyråns nyhetsbrev
E-postadress
 

Läs mer om hur vi hanterar cookies