Sök bostad eller innehåll

Tips & nyheter

Svenskarna: Så påverkas vi av skärpt amorteringskrav

Den 1 mars började det skärpta amorteringskravet att gälla. Fastighetsbyrån har undersökt svenskarnas kunskap och syn på de nya reglerna. 32 procent uppger att det är sannolikt att de skulle omfattas av de nya reglerna om de bytte bostad under 2018. 11 procent av svenskarna säger också att de nya amorteringskraven påverkat deras vilja eller möjlighet att byta bostad.

Den 1 mars infördes det nya amorteringskravet. Hushåll med bostadslån som är högre än 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera 1 procent årligen, utöver de befintliga amorteringskraven. Fastighetsbyrån har frågat 1002 svenskar om deras kunskap och syn på de nya reglerna.

Resultaten visar att 11 procent av svenskarna anser att det skärpta amorteringskravet har påverkat deras vilja eller möjlighet att byta bostad. Bland de som inte äger sin bostad idag är motsvarande siffra 14 procent.

- Den negativa aspekten av det skärpta amorteringskravet är att det skapar inlåsningseffekter, vilket undersökningen visar. Vissa av de som äger sitt boende idag drar sig för att byta bostad på grund av högre kostnader. En ännu större grupp är de som får det svårare att komma in på marknaden. Sammantaget kommer sannolikt de nya reglerna att leda till lägre utbud och omsättning av bostäder vilket även bidrar till att hålla priserna uppe, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

32 procent av svenskarna tror att de skulle omfattas av det skärpta amorteringskravet om de skulle byta bostad under 2018. Något färre, 30 procent, tror inte de skulle omfattas medan 38 procent inte kan avgöra om de skulle omfattas. 

Dock är det relativt få som vet exakt vad amorteringskraven, de befintliga och nya, innebär. 19 procent av svenskarna (25 % bland de som äger sitt boende) anger att de vet hur amorteringskraven är utformade, 52 procent känner till dem till viss del och 29 procent vet inte vad de innebär.

- Det är naturligt att alla inte har full kunskap om amorteringskraven eftersom man bara omfattas när man byter boende. Dock finns det en risk att vissa hushåll tror att de skulle påverkas mer än vad de faktiskt gör och därför stannar i sina befintliga bostäder. Det gäller att göra en noggrann kalkyl och också se det positiva i att betala av sitt bostadslån, säger Johan Engström.


Undersökningsresultat:

Vet du hur amorteringskraven, de gamla som infördes 2016 och det nya som införs 1 mars 2018, är utformade?

Ja, 19 % (25 % bland de som äger sitt boende)

Till viss del, 52 %

Nej, 29 %

 

Om du skulle köpa en ny bostad under 2018, är det sannolikt att du/din familj skulle omfattas av det skärpta amorteringskravet?

Ja, 32 %

Nej, 30 %

Vet ej, 28 %

Har beslutet att införa ett skärpt amorteringskrav påverkat din vilja eller möjlighet att byta bostad?

Ja, 11 % (14 % bland de som inte äger sitt boende)

Nej, 89 %


Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Reagera marknadsanalys, på uppdrag av Fastighetsbyrån, mellan den 31:a januari 2018 och 6:e februari 2018. Kartläggningen genomfördes online till medlemmar i en webbpanel och målgruppen är svenska allmänheten 20-64 år. Totalt deltog 1002 personer i undersökningen.

Läs mer om hur vi hanterar cookies